Oznanila 2. postne nedelje (2018)

26. Februar 2018

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

bohinj-sv-janez-24-2-2018BOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

POSTNA POSTAVA: Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta starosti.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

POROČILO O DELU NAŠE ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2017. Naša Župnijska Karitas pomaga socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki bivajo na področju naše župnije, s paketi hrane, higienskimi potrebščinami in oblačili. V lanskem letu je različno pomoč prejelo 199 socialno ogroženih družin in posameznikov s 539 člani. Različno pomoč je prejelo 2824 oseb. Sredstva, ki smo jih pridobili z pomočjo lanskega dobrodelnega koncerta za potrebe Župnijske Karitas, so bila porabljena za plačilo stroškov počitnic na morju enega otroka iz enostarševske družine v organizaciji Škofijske Karitas Ljubljana.

Pomagamo tudi brezdomcem s področja Ljubljane s higiensko oskrbo, svetovanjem in toplim obrokom. Pomoč je prejelo 273 različnih oseb, ki so se v lanskem letu oglasili 2573 krat.

Družabno srečanje za ostarele »Kajžarska kavica«, ki ga enkrat mesečno v Bizoviku organizira g. Peter Bergant s pomočjo sodelavk Župnijske Karitas, se je dobro prijelo. Udeležuje se ga okrog 30 ljudi.
Družinam s šoloobveznimi otroki pomagamo v povezavi s Škofijsko Karitas pri nabavi šolskih potrebščin. V letu 2017 smo posredovali ŠKL prošnje 57 družin s 111 šoloobveznimi otroki za pomoč pri nabavi šolskih potrebščin. Škofijski Karitas Ljubljana posredujemo prošnje družin v stiski za enkratno pomoč pri plačilu položnic večinoma za stanovanjske stroške. Lansko leto smo tako pomagali 34-tim družinam.

Redno, to je vsak torek in sredo, pri delu naše ŽK sodeluje 36 oseb in občasno še 72.

Denarne darove za Župnijsko Karitas lahko oddaste v nabiralnika Karitas v obeh cerkvah, lahko pa za pomoči potrebne darujete tudi živila. V obeh cerkvah sta v ta namen postavljeni posebni košari.

KRIŽEV POT v Bizoviku je ob nedeljah ob 9.00 in ob četrtkih ob 17.30. Križev v Štepanji vasi je v petek ob 18.30. in v nedeljo ob 17.30.

NAPOVEDNI KOLEDAR

POSTNA POBOŽNOST v pripravi na veliko noč v Štepanji vasi je vsako postno nedeljo ob 17.30. Najprej je KRIŽEV POT, po križevem potu ob 18.00 pa MAŠA s POSTNIM GOVOROM. Letošnji postni pridigarji so bivši župniki in kaplani.

DATUM KRIŽEV POT OB 17.30 PRIDIGAR OB 18h
2. postna nedelja, 25. 2 biblična skupina br. Stane Bešter
3. postna nedelja, 4. 3. člani župnijske Karitas br. Miha Sekolovnik
4. postna nedelja, 11. 3. člani ŽPS br. Jurij Štravs
5. postna nedelja, 18. 3. mladi, skavti br. Vlado Kolenko
cvetna nedelja, 25. 3. rožni venec po maši pasijon

Krajša oblika kulturne proslave »Vesela urica« bo v Domu starejših občanov ta torek 27. 2. ob 16.30. Lepo vabljeni!

MARIJINA SESTARA S. ANA TOMINEC, ki živi v samostanu na Mekinčevi ulici, marca letos odhaja v misijon v Zakrpatje v Ukrajini. Srečo in blagoslov na njeni misijonski poti ji bomo zaželeli 4. marca pri maši ob 8. uri v Štepanji vasi. Kdor bo želel, ji bo po maši lahko dal svoj dar za misijone. Podelitev misijonskega križa bo imela v nedeljo 12. marca ob 10. uri v Polhovem Gradcu. Sestri Ani želimo veliko blagoslova.

PRIČEVANJE NAŠEGA ŽUPLJANA MIRKA KOVAČA o njegovi življenjski poti bo v ponedeljek, 12. marca, ob 20. v dvorani župnijskega doma. Ob tej priliki boste lahko kupili tudi knjigo o njegovi življenjski poti. Lepo vabljeni!

SEMINAR ŽIVLJENJE V KRISTUSU: bo ponovno v torek, 13. marca, ob 20. uri, v dvorani župnijskega doma.

ROMANJE ZA ODRASLE IN DRUŽINE V ASSISI, ki ga vodita br. Milan Kvas in br. Jožko Smukavec, bo v od petka 27. aprila do ponedeljka 1. maja. Program romanja: 1. dan, po poti: Padova (sv. Leopold Mandič); 2. dan: Assisi: sv. Frančišek in sv. Klara; 3. dan: Greccio in Fonte Colombo; 4. dan: Porcijunkula in sv. Damijan; 5. dan: po poti: La Verna, vrnitev v večernih urah. Cena: odrasli: 250€; otroci do 16. leta 140€. Prijave: br. Milan Kvas, Kančevci 38, 9206 Križevci, GSM: 040/220 972, milan.kvas@rkc.si. Lepo vabljeni!

13/XXXVII – 973, 25. 2. 2018: 2. postna nedelja – B, NI VSEENO V KAJ GLEDAM

1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116; Rim 8,31b-34; Mr 9,2-10)

Markov evangelij in današnji odlomek nas vabita k branju in pregledu Kristusovega življenja v luči oznanila umrlega in vstalega Kristusa. Vabi pa nas, da tudi na svoje življenje pogledamo v luči poveličanja. Na vse napore, na vse žrtve, na življenje sploh, moramo, (gora Jezusovega spremenjenja) gledati v velikonočni luči. Tudi na naše postne odpovedi moramo gledati z vidika velike noči. Ne smemo krščanskega pogleda na življenje enačiti s pogledom trpljenja. Prav tako ga ne moremo zožiti na idilično pot brez naporov ali trpljenja.

Z današnjim evangelijem Kristus ne želi spremeniti samo pogleda učencev, ki so bili z njim na gori, ampak pogled učencev vseh časov. Pogled apostolov se je spremenil, ker so bili ob Gospodu. Pri njem jim je bilo lepo: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj« (5). Tudi mi bomo morali prihajati h Gospodu in začutiti, da nam je pri njem dobro. Šele nato bomo lahko spremenili svoj pogled. Naš pogled je odvisen od tega, v kaj gledamo. V gorski dolini, od koder so videli obličje, izrisano v skalnati steni, je veljalo prepričanje, da bo nekoč po dolini prišel človek s podobnim obličjem. In ta človek bo dober in prijazen. Mlad fant je zrl v skalnato obličje in pričakoval tujca. Ljudem je delal dobro in se z leti postaral. Nekega dne je prišel tja pesnik in odkril, da je fantov obraz podoben obličju v steni!

Če bomo pri Gospodu in zrli v njegovo obličje, mu bomo postali večno podobni: » Vemo, da mu bomo podobni, … ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je« (1 Jn 3,2).

(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

3. postna nedelja – B, 4. 3. 2018 – SREDIŠČE ŽIVLJENJA

(2 Mz 20,1-17; Ps 19; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25)

Odlomek, ko Kristus očisti tempelj, evangelist Janez postavi na začetek Jezusovega javnega delovanje. Tako je dogodek v templju nekakšno programsko znamenje, saj je v njem napovedal svoje trpljenje in smrt, a tudi vstajenje in poveličanje.

V vseh kulturah je tempelj (svetišče) predstavljal točko, ki je povezovala (tempelj v Jezusovem času) nebo in zemljo, človeka in Boga. Okrog svetišča so se razvila naselja. Pomislimo na stare templje in srednjeveške katedrale, okrog katerih so nastala mesta. Ta svetišča so ljudem dajala smisel in so jim sporočala, da ima življenje središče.

V krščanstvu so cerkve odsev Jezusa Kristusa, ki je edino pravo svetišče, ki ga ni naredila človeška roka in je središče in cilj našega življenja. Mi kristjani pa smo »živi kamni« duhovne stavbe. (1 Pt 2,5-6).

Sodobni človek se ne želi vezati na človeka, še manj na Boga. Najmanj pa se želi vezati za stalno. Saj se lahko veže za nekaj časa, za nekaj prijetnih trenutkov, marsikdaj pa se ne sprijazni s tem, da bi se vezal za vedno. Problematika porok in zakonskega življenja je majhen del tega problema. Človek se ne zaveda, da priložnostne zveze dajejo priložnostno zadovoljstvo. Trajna zvezanost pa rojeva dolgoročno srečo. Zdi se mi prav pomenljivo, da je v našem času toliko nesmisla življenja, toliko nezadovoljstva z njim in toliko stisk.

Zato stopimo mi h Kristusu, živemu kamnu, in se zavežimo z njim, dajmo se »vgraditi v duhovno stavbo« (1 Pt 2,5). Oklenimo se Kristusa, edinega pravega središča in ga prosimo, naj postane os našega življenja.

(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte