Oznanila 24. nedelje med letom (2017)

17. September 2017

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

grozdjeIZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA, od 14. do 22. septembra ob 19.00. V torek 19. septembra bo birmanska devetdnevnica v Bizoviku. Birmovalec bo pomožni škof Franci Šuštar. Birmance, starše, botre in župnijsko občestvo bo obiskal v sredo, 20. septembra ob 17.45, v cerkvi v Štepanji vasi, med mašo bo spovedoval. Na ta večer bo od 18h pa do konca svete maše tudi priložnost za sveto spoved za starše birmancev in za botre. Poleg škofa bo na razpolago za spoved br. Matej Nastran. Lepo vabljeni.

SLOVESNOST SVETE BIRME – ŽUPNIJSKI BINKOŠTNI PRAZNIK, bo v nedeljo, 24. septembra ob 9.15 v Štepanji vasi, ko bo 24 birmancev prejelo zakrament sv. birme. Birmance, starše in botre. priporočamo v molitev.

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto 7. oktobra. Dopoldne bomo obiskali glavno romarsko središče celjske škofije Petrovče, kjer bomo imeli sveto mašo, obenem pa bo tam na razpolago tudi spovednik za sveto spoved. Nato bomo odšli v spominski park Teharje, sledilo bo kosilo v Teharjah pri Celju. Po kosilu bomo obiskali prenovljeno kapucinsko cerkev in si za tem še ogledali mesto Celje. Cena romanja bo objavljena pozneje, lahko pa se že prijavite v župnijski pisarni.

OBNOVA FASADE NA BIZOVIŠKI CERKVI: V juliju sva z br. Stanetom seznanila vodstvo naše province z načrti za obnovo fasade v Bizoviku. V avgustu sem s strani vodstva province prejel odgovor, da se vodstvo province strinja, da se fasada obnovi, vendar naj se zaradi zamenjave pri vodenju župnije delo odloži za eno leto. Naročili so mi tudi, naj se pred začetkom del zbere dve tretjini potrebnih sredstev. Tudi škof Jamnik mi je svetoval, naj se ta obnova prestavi za eno leto.
V novih razmerah smo z gospodarskim svetom naredili nov terminski plan, po katerem se bo fasada v Bizoviku obnavljala od avgusta do novembra 2018. Tudi izvajalce del sem že seznanil z novim datumom obnove in se z njim strinjajo.

ZBIRANJE SREDSTEV ZA OBNOVO: Sredstva se bodo zbirala tako kot doslej in sicer bo v Bizoviku za obnovo namenjena vsaka prva in tretja nabirka v mesecu. V oktobru prihodnje leto ko bodo dela že potekala, pa predvidevamo, da bomo v Bizoviku organizirali akcijo zbiranja sredstev po domovih.

V Štepanji vasi bomo za obnovo fasade v Bizoviku namenili 3. nabirko v mesecu, kadar bo to glede na kritje rednih stroškov v župniji možno. Kadar bo nabirka za obnovo fasade tudi v Štepanji vasi bomo to oznanili. Seveda pa lahko v ta namen prinesete svoj dar tudi v župnijsko pisarno. Če kdo želi lahko za obnovo fasade daruje tudi pri pogrebih namesto venca, ki ne ovene. Za vsak vaš dar se Vam najiskreneje zahvaljujemo. Bog vam povrni tam, kjer najbolj potrebujete. Vabim Vas, da ta projekt podpremo s svojimi molitvami, da molimo za vse dobrotnike in izvajalce tega projekta.

BRALCI BOŽJE BESEDE: Ponovno vabimo, da se skupini bralcev Božje besede pri nedeljskem bogoslužju pridružite še novi člani. Lahko se prijavite pri gospe Mateji Šuškovič, ali pa pridete v zakristijo in to sporočite enemu od bratov. Lepo vabljeni!

ČISTILCI CERKVE: Ker so skupine za čiščenje cerkve vedno manjše, se toplo priporočamo, da se tudi čistilcem in čistilkam cerkve pridružite še novi člani. Lahko se prijavite pri gospe Miri Škufca ali pri kom od bratov. Lepo vabljeni!

IZ ŽIVLJENJA BRATOV KAPUCINOV

Večkrat, kdo me kdo vpraša, kje pa sedaj biva ta ali oni brat iz naše province, zato vam želim ob tej priložnosti, na tem mestu navesti, kakšna je po premestitvah nova sestava naših bratstev:
CELJE: br. Primož Kovač, br. Marjan Gačnik, br. Metod Benedik, br. Robert Podgoršek in br. Rafael Jenko.
KANČEVCI: br. Stane Bešter, br. Milan Kvas, br. Jurij Štravs in br. Gregor Rehar
KRŠKO: br. Marko Senica
LJUBLJANA: br. Matej Nastran, br. Matej Štravs, br. Klemen Verdev, br. Roman Motore, br. Miro Pavšek in br. Jurij Slamnik (ponovinec)
MARIBOR: br. Vinko Škafar in br. Marjan Marucelj
ŠKOFJA LOKA: br. Jože Smukavec, br. Jaro Knežević, Miha Sekolovnik, br. Bernard Jauk in br. Pavel Košir
VIPAVSKI KRIŽ: br. Vlado Kolenko, br. Marjan Potočnik, br. Luka Modic, br Jakob Kunšič, br. Placid Prša in Domen Golob (kandidat)
FRANCIJA: CLERMONT-FERRAND (pri Lyonu): br. Mitja Ponikvar
ITALIJA – RIM: br. Štefan Kožuh (namestnik predstojnika našega reda), LENDINARA (pri Padovi) postulant Dominik Papež, TORTONA (pri Milanu) novinec Domen Rabak, MILANO ponovinci: br. Jožef Mezeg, br. Sašo Komes in br. Ambrož Brezovšek.
Če kdo želi dobiti naslov ali mail od koga od bratov, ki so v tujini, da bi bil z njim lahko bil v stiku, ga lahko dobi v samostanu.

2/XXXVI – 962, 17. 9. 2017: 24. nedelja med letom – A: ODPUŠČANJE NIMA MEJE

Sir 27,30-28,7; Ps 103; Rim 114,9-7; Mt 18,21-33.

Neki deček je bil vzkipljive narave. Oče mu je dal vrečko žebljev in naročil, naj vedno, ko se bo razjezil in izgubil oblast nad seboj, zabije v ograjo žebelj. Prvi dan jih je fant zabil 37. V naslednjih tednih pa se je že bolj obvladoval in število žebljev se je zmanjševalo. Tako je končno dosegel, da ves dan ni zabil v ograjo nobenega žeblja. Ves vesel je šel to povedat očetu. Ta mu je naročil, naj odslej vsak dan, ko se bo obvladal, iz ograje izdere po en žebelj.
Dnevi so minevali in prišel je dan, ko je fantek očetu povedal, da je iz ograje populil vse žeblje. »Lepo od tebe« je dejal, a poglej te luknje v ograji. Ograja ne bo nikoli več taka, kot je bila. V jezi izrečeš hude besede in te v človeku pustijo rano kot luknjice v ograji. Saj lahko zabodeš človeka in izvlečeš nož ter tako ponavljaš, da ti je žal, a rana ostane.«
Rana, ki jo povzročimo z žaljivimi besedami, lahko prav tako boli kot rana, ki jo zareže nož. Krivica, ki jo storimo človeku je podobna rana. Le kako celiti rane, ki nam jih zadajo drugi, ko nam storijo krivico? Dober odgovor nam ponuja današnji evangelij, ki opisuje hlapca, ki mu je gospodar ogromno odpustil, ta pa ni bil pripravljen odpustiti majhnega dolga svojemu sohlapcu. Pravijo, da je gospodar odpustil tako velik dolg, ki ga ne bi človek z delom odplačal vse življenje. Trdosrčnega hlapca bi rešil spomin na gospodarjevo dobroto. Človek, ki se vedno znova spominja, kako dober je Gospod, ki nam toliko odpušča, bo ob spominu na to dobroto, zmogel odpuščati drugim.
(Po: Božo Rustija, Tvoje obličje iščem)

25. nedelja med letom – A, 24. september 2017: BOŽJA DOBROTA PRESEGA ČLOVEKOV POGLED

Iz 55,6-9; Ps 145; Flp 1,20-24.27; Mt 20, 1-10

V današnjem evangeliju beremo priliko o delavcih v vinogradu. Eni so delali cel dan, tisti, ki so prišli zadnji pa le eno uro. Toda Gospodar je vsem dal enako plačilo. Zato bi gospodarja po ekonomski logiki lahko obtožili »pokroviteljske« drže, razsipništva ali celo negospod-arnega obnašanja.
Toda ta prilika nam želi pokazati, kako z nami ravna Bog Oče, ki je v tej priliki predstavljen kot gospodar vinograda. V njegovem ravnanju Kristus pokaže obličje Boga Očeta. Njegova ljubezen je nad pravičnostjo. Zanj je dragocen tudi sin, ki se je vrnil, da bo delal dobro, pa čeprav le eno uro.
Ob negodovanju farizejev se nam odpira še eno vprašanje: ali farizeji ne privoščijo tudi delavcem »zadnje ure« da bi okusili srečo, ki so jo oni doživeli že prej. Ali pa jim ni bilo lepo v Gospodovi bližini? Toda če opazujem sončni zahod in mi je pri tem lepo, bom poklical prijatelje ali znance, naj se mi pridružijo. Vesel bom, če bodo lahko vsaj za trenutek videli lepoto barv zahajajočega sonca. Niti na misel mi ne pride, da bi jih odganjal proč.
Za sv. Avguština bi lahko rekli, da je »delavec zadnje ure«, saj se je spreobrnil, potem ko je preživel »burno« mladost. Tako je »delavec zadnje ure« postal eden največjih krščanskih mislecev in človek, ob katerem se napajajo rodovi ljudi, ki iščejo Boga. Tudi sv. Avguštin je po spreobrnjenju zavidal srečo ljudem, ki so bili vedno pri Bogu. Biti z Bogom je za človeka največja sreča in najboljše plačilo.
(Po: Božo Rustija, Tvoje obličje iščem)

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte