Oznanila 26. navaden nedelje – 2017

29. September 2017

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

jeruzalem

SEZNAM SKUPIN V ŽUPNIJI

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: vsak 1. ponedeljek v mesecu ob 19.45

SESTANEK KATEHETOV: po dogovoru

MINISTRANTI, sreda ob 17.30 v Štepanji vasi in četrtek ob 17h v Bizoviku, začetek 2. teden v oktobru

MLADINSKA SREČANJA ZA ANIMATORJE: Prvo srečanje bo v nedeljo 1. oktobra ob 19.45, kjer se bomo dogovorili za nadaljnje termine.

FRAMA – Frančiškova mladina, v ponedeljek ob 19.30 uri. (srečanje se začne v samostanski kapeli). Prvo srečanje bo 9. oktobra.

FSR – Mlajša skupina – po dogovoru

FRANČIŠKOV SVETNI RED: zadnjo soboto v mesecu po jutranji maši srečanje; vsak 2. torek v mesecu ob 8.00 maša po namenu FSR.

BIBLIČNA SKUPINA: sreda po večerni maši (19.45), začetek 11. oktobra

ŽUPNIJSKA KARITAS: 2. torek v mesecu ob 18.00

ZAKONSKE SKUPINE: 1x mesečno po dogovoru

SKUPINA ZA MOŠKE: 4. ponedeljek v mesecu ob 20. uri.

VERA IN LUČ: vsako 3. nedeljo ob 15.00

CANACOLO: 4. četrtek v mesecu, maša ob 19h, nato srečanje v dvorani

BESEDA ŽIVLJENJA: drugi četrtek v mesecu

SEMINAR ZA NOVO EVANGELIZACIJO, vsak 1. torek v m. ob 20.00.

KATEHUMENI – UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO: prvo srečanje bo v sredo, 11. oktobra ob 17. 30, v župnijski pisarni

MOLITVENE SKUPINE:
- MOLITVENA URA BOŽJEGA USMILJENJA: ponedeljek ob 18h v cerkvi
- BINKOŠTNA DVORANA: vsak četrtek po jutranji maši v sam. kapeli
- PRENOVA V DUHU ob petkih ob 18. uri v kapeli Vincencijevega doma (Samo 040 230 543)
- MEDŽUGORSKA MOLITVENA SKUPINA DRUŽIN Z OTROKI: vsak drugi petek v mesecu ob 17. uri v samostanski kapeli (Mitja 041 819 271)

SKAVTI: sestanke začnejo z 8. oktobrom:
VOLČIČI (VV); ČETA IZVIDNIKI IN VODNICE (IV); NOVICIAT (NOPP); POPOTNIKI IN POPOTNICE (PP) in skupnost voditeljev (SKVO); ODRASLI SKAVTI, 1. sobota ob 20.00 (prvo srečanje 14. 10).
Začetek skavtskega leta bo v nedeljo 8. oktobra, uvodno srečanje se bo zaključilo z večerno mašo ob 19. uri. v Štepanji vasi.
Vse skavtske veje vabijo nove člane. Prijavite se lahko pri voditeljih ali pa v župnijski pisarni.

ZBORI:
- ŽUPNIJSKI MEŠANI PEVSKI ZBOR: vsak petek ob 20h.
- ML. GLASBENA SKUPINA – ANSAMBEL (BEND), torek ob 19.00.
- OTROŠKI ZBOR (prvo srečanje 15. oktobra ob 8.30).
- VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA (VIS) sreda ob 20.00.
- BI.BEND v Bizoviku vsak torek ob 19.00.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

ROŽNOVENSKA NEDELJA, in praznik Rožnovenske Matere Božje 1. oktobra

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec ½ ure pred mašo. Molimo pa ga tudi doma osebno ali v družini.

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto 7. oktobra. Dopoldne bomo obiskali glavno romarsko središče celjske škofije Petrovče, nato bomo odšli v spominski park Teharje, sledilo bo kosilo v gostilni Hochkraut v Teharjah pri Celju. Po kosilu bomo obiskali prenovljeno kapucinsko cerkev in si za tem še ogledali mesto Celje. Cena romanja, v katero je vključeno kosilo, je 20 eur. Odhod avtobusa bo ob 7.30 izpred samostana in ob 7.40 iz Bizovika izpred gasilskega doma. Je še kar precej prostih mest zato lepo Vas vabimo, da se še prijavite.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE, pod geslom Kako lepo je upanje, ki mi ga daje Bog, bo 1- 8. oktobra. Več informacij dobite na naslednji spletni strani: http://katoliska-cerkev.si/teden-za-zivljenje-2017

PRAZNIK SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA bo v sredo, 4. oktobra. Še posebej vabljeni k večerni maši ob 19.00, po maši pa na bratsko srečanje v naš kapucinski samostan. Na predvečer praznika bo pri maši tranzitus.

FILM O SVETNIŠKEM KANDIDATU ŠKOFU VOLKU Z NASLOVM: »GOREČI ŠKOF« bo v torek 10. oktobra ob 19.45. uri v dvorani župnijskega doma. Gosta bosta režiser filma David Šipoš in poznavalec življenja škofa Volka Blaž Otrin. Lepo vabljeni!

RITEM SRCA 2017 – festival sodobne krščanske glasbe bo v četrtek, 12. oktobra ob 19.30 v športni dvorani OŠ Alojzija Šuštarja v Šentvidu pri Ljubljani. Lepo vabljeni.

PROŠNJA ZA STANOVANJE: Invalida Tina in Drago, ki prostovoljno pomagata v eni od sosednih župnij, iščeta manjše stanovanje – garsonjero. Plačata lahko najemnino do 300 eur. V kolikor jima kdo lahko pomaga, naj ju pokliče na telefon 031 528 730.

3/XXXVI – 963, 1. 10. 2017: 26. nedelja med letom – A, rožnovenska nedelja: MANJKA ŠE TRETJI SIN

Ezk 18, 25-28; Ps 25; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32

Danes ljudje zlahka obljubimo, a se danih besed ne držimo. Zaročenci si pri poroki obljubijo zvestobo, a potem gredo narazen. Starši pri krstu obljubijo, da bodo versko vzgajali otroke, pa pozneje tega ne delajo…

V današnjem evangeliju Jezus predstavi dva sina. Eden obljubi, da bo nekaj naredil, a potem tega ne naredi. Drugi, zanimivo, reče, da ne bo šel v vinograd, a se potem premisli in gre. Kristus nato vpraša poslušalce, kaj se jim zdi, kateri je ravnal prav. Ti odgovorijo, da je prvi, se pravi tisti, ki je šel delat v vinograd, ravnal bolje kot drugi. Besede prvega sina so bile napačne, a so bila pravilna njegova dejanja. V življenju štejejo dejanja, ne besede. Tudi Bogu so ljubša naša pravilna dejanja, dobra dela, naše prizadevanje za dobro, kot pa lepe besede, zlasti, če jih ne spremljajo pravilna dejanja. Spomnimo se samo Jezusovega opomina: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ‘Gospod, Gospod’« (Mt 7,21).

Kdor se odloči za pot dobrega, si bo prej ali slej moral za dobro prizadevati in se bojevati s skušnjavami. Nastopil bo duhovni boj. Veliko ljudi misli, da se lahko proti skušnjavam bojujejo sami. Odločijo se za dobro in si rečejo: »Odslej bom delal dobro!« To tudi iskreno poskušajo, a kmalu obnemorejo. Človek iz svoje moči ne more vztrajati v dobrem. Potrebna je božja pomoč: molitev, maša, obhajilo in sveta spoved. Ko vidimo, da smo pogrešili, sklenemo z božjo pomočjo spet kreniti na pravo pot. Nikoli ne pozabimo, da nam v prizadevanju za dobro Bog stoji ob strani. Moč ni iz nas, ampak iz Boga.

V evangeljski priliki manjka še tretji sin, ki bi pritrdil očetu in potem tudi šel na delo. Prosimo, da bi bili mi tretji sin, ki bi Bogu obljubil, da bo delal dobro in bi potem to z njegovo pomočjo tudi izpolnil.

(Po: Božo Rustja, Tvoje obličje iščem)

27. nedelja med letom – A, 8. oktober 2017: BOG, KI SE NE NAVELIČA ISKATI ČLOVEKA

Iz 5,1-7; Ps 80; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43

Pred leti je slikar Marko Ivan Rupnik v cerkvi sv. Marka v Kopru kot osrednji motiv mozaika upodobil vstalega Kristusa. Po slikarjevih besedah danes ne moremo več slikati Vstalega kot zmagovalca, ampak kot Boga, ki je tudi vstal za ljudi. Sedaj gre človeku naproti, da mu posreduje novo življenje. Da bi to ponazoril je p. Rupnik upodobil Kristusa, ki se izredno globoko sklanja. Skoraj bi se prelomil, samo da bi dosegel človeka, ki je na dnu. Slikar je upodobil Boga, ki vse stori, da bi dosegal človeka. V gospodarju iz prilike v današnjem evangeliju prepoznavamo podobo Boga, ki se nikoli ne naveliča iskati človeka. Kljub temu da delavci zavrnejo, pravzaprav fizično obračunajo s služabniki, pošlje svojega sina, ki so ga pa delavci vrgli iz vinograd in ubili.

Gotovo je prilika nekakšna razlaga odrešenjske zgodovine, v kateri v služabnikih prepoznavamo preroke, v gospodarjevem sinu, ki ga ubijejo, pa Božjega Sina, ki ga na svet pošlje nebeški Oče.
Resničnega glavnega junaka te Jezusove pripovedi ne iščimo v vinogradnikih, ampak v gospodarjevem vinogradu. To je v božji ljubezni, ki je ne more nikoli ustaviti ali zavrniti človeško razočaranje, saj Božja ljubezen vedno upa in čaka. Odrešenje (vinograd) in Odrešenik (gospodar) sta vedno na voljo človeku, pa naj ju ta sprejme ali zavrne.

(Po: Božo Rustja, Tvoje obličje iščem)

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte