Oznanila na drugo adventno nedeljo (2017)

12. December 2017

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

druzina-na-brezjahBOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

NAMENI APOSTOLSTVA MOLITVE – december 2017.
Splošni: Da bi ostareli ob podpori družin in krščanskih občestev svojo modrost in izkušenost uporabili za širjenje vere in vzgojo novih rodov.
Župnijski: Da bi se dobro pripravili na Kristusov prihod v božičnem dogodku.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

MIKLAVŽEVA NEDELJA, 10. december.

BLAGOSLOV MARIJINEGA KIPA: Na Miklavževo nedeljo bomo po maši v Bizoviku blagoslovili obnovljen Marijin kip v kapeli pred cerkvijo v Bizoviku. Lepo se zahvaljujemo Lojzetu Mušiču, ki je kip obnovil.

MIKLAVŽEVO ROMANJE iz Štepanje vasi čez Golovec v BIZOVIK bo na Miklavževo nedeljo. Zbiranje v Štepanji vasi pred župniščem in blagoslov romarjev bo ob 13.30, v Bizoviku bodo v cerkvi večernice ob 15.30, nato bo preprosta pogostitev. Na večernice v cerkev vabljeni tudi drugi, ki ne boste šli peš. Lepo vabljeni.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 16. – 23. december, je neposredna priprava na božič. Začenja se v soboto, 16. decembra. V cerkvi bomo prepevali: »Kralja, ki prihaja, pridite molimo!«, poslušali Božjo besedo in devetdnevnično pripoved, (letos jo je napisal salezijanec Sandi Osojnik). Vsak dan bodo družine lahko sprejele v goste Marijino podobo ali kip, jo postavile doma k adventnemu venčku in se zbirale k družinski skupni molitvi. Letos je na voljo tudi poseben fatimski Marijin kip. Devetdnevnica je v Štepanji vasi ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Lepo vabljeni, še posebej vsi veroučenci in starši.

UKINITEV MAŠ PO NOVEM LETU: Ker nas je v samostanu manj bratov, bomo z novim letom ukinili nekaj maš med tednom. V Štepanji vasi ne bo maše ob ponedeljkih zjutraj ob 8. uri. (imamo duhovne obnove in srečanja na ravni province). V Bizoviku ne bo maš med tednom v juniju in za prve petke (molitve za prve petke bomo zmolili po maši na prvi četrtek). Hvala za razumevanje.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA bodo skavti prinesli v župnijsko cerkev v Štepanjo vas v ponedeljek, 18. decembra, pri maši ob 19 .uri. V Bizovik pa jo bodo prinesli v torek, 19. decembra, pri maši ob 18. uri. Plamen si boste nato lahko ponesli na svoje domove. Sveče bodo na razpolago v cerkvi.
Dobrodelni namen ob letošnji akciji luči miru iz Betlehema bo namenjen za izgradnjo hiš za ljudi brez doma v Albaniji, za program Preživim – za socialno ogrožene družine, in za dom za otroke s posebnimi potrebami. Več na: http://lmb.skavt.net/namen

NAPOVEDNI KOLEDAR

KAJŽARSKA KAVICA bo v sredo, 13. decembra ob 10.00 v Klančarjevi domačiji. Vsi starejši lepo vabljeni.

SREČANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH bo v soboto, 16. 12. ob 9.00.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH pred prazniki bo v ponedeljek, 18. decembra dopoldne. Sporočite nam tiste, ki ne morejo v cerkev, da jim prinesemo svete zakramente za praznike na dom.

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV bo v ponedeljek, 18. decembra, V JEDILNICI DOMA STAREJŠIH OBČANOV v Štepanji vasi. Od 14.15 dalje bo možnost za sveto spoved, ob 14.30 bo molitev rožnega venca, ob 15.00 sveta maša. Po maši bo preprosta pogostitev. Prostovoljce šoferje prosimo za prevoze, dobre gospodinje pa za pecivo, ki ga prinesite kar k maši v dom starejših občanov. Bog povrni.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE kot priprava na božično spoved bo v četrtek, 21. decembra, ob 18.30, maša pa ob 19.00. Lepo vabljeni!

SPOVEDNI DAN v naši župnijski cerkvi v petek, 22. decembra, bo ves dan od 8.00 do 12.00 ter od 14.00 do 19.30; v Bizoviku od 16.00 do 18.00. Lepo vabljeni!

ADVENTNO DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH z adventno spovedjo bo v petek, 22. decembra, ob 20.00 v župnijski cerkvi na Kodeljevem. Vsi mladi, lepo vabljeni!

»OTROŠKI POLNOČNICI« bosta v nedeljo, 24. 12., v župnijski cerkvi ob 19.00, v bizoviški pa ob 20.00. Namenjeni sta predvsem družinam z majhnimi otroki in veroučenci. Pravi POLNOČNICI bosta ob 24.00 v Štepanji vasi in Bizoviku.

MAŠE NA BOŽIČ v ponedeljek, 25. decembra, so: v Štepanji vasi: (ob 6.30 je NI) ob 8.00, 9.15, 10.30 in 19.00; v Bizoviku ob 9.15.

PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA, ŽUPNIJSKEGA ZAVETNIKA, je v torek, 26. decembra. Glavna slovesnost bo ob 9.15, vodil jo bo msgr. Alojzij uran, upokojeni ljubljanski nadškof. Maše bodo še: ob 8.00, 11.00 in 19.00, v Domu starejših občanov ob 15.00. Tudi v DSO bo maševal nadškof Alojzij Uran.

8/XXXVI – 968, 10. 12. 2017: 2. Adventna – B: OSREČUJOČE BLIŽANJE

(Iz 40,1-5.9-11; Ps 85 2 Pt 3,8-14; Mr 1,1-8)

Radi poudarjamo, da ljudje ne moremo živeti od obljub, a vendar lahko rečemo, da so Izraelci živeli od Gospodove obljube: najprej jim je obljubil deželo, potem pa Odrešenika. V tem pričakovanju Janez Krstnik kliče v današnjem evangeliju ljudem: »Pripravite Gospodovo pot!«

Res pa je, da so Izraelci, izvoljen narod, tudi pozabili na Gospodovo obljubo. Čeprav se oni niso vedno držali besede, je Bog vedno držal svojo obljubo. Izpeljal jih je iz sužnosti in popeljal v obljubljeno deželo. Adventni čas, čas pričakovanja Odrešenika, nas spominja, da Bog ljubi svoje ljudstvo in je zvest svojim obljubam.

Nismo večni in živimo samo nekaj časa: »Nebo bo prešlo« (2 Pt 3,12), nas opominja sv. Peter v drugem berilu. Tudi to vemo, a samo v teoriji, obnašamo se pa tako, kakor da bomo živeli tisoč let in kakor da bodo stvari, ki jih imamo, večne. Resnica o naši majhnosti in minljivosti nas bo vodila do prepričanja, naj zravnamo svoje steze tako, da se bodo srečale z Gospodovimi potmi.

Bog se nam ne bliža, ker bi bili tega vredni. Če bi bili vredni, mu ne bi bilo treba hoditi k nam. K nam prihaja, ker smo grešniki in potrebujemo odrešenje. Lepa molitev pravi: »Gospod, pričakoval sem te, a nisi prišel. Dolgo sem te čakal in pozneje razumel, da nisi vstopil, ker te srce ni pričakovalo.« Kolikokrat se nam Bog bliža in hoče priti k nam, a ne more, ker ga ne pričakujemo! Kako roteče zvenijo besede Janeza Krstnika: »Pripravite Gospodovo pot!« Naše pričakovanje Gospoda naj bo dejavno.

(Po: Božo Rustja, Tvoje obličje iščem)

3. adventna nedelja – B, 17. 12. 2017: PRIČEVALKA ZVESTOBE

(Iz 61,1-2a.10.11; Lk 1,47-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28)

Neki duhovnik je pripovedoval o starejšem zakonskem paru, ki ga je spoznal na Kitajskem. Oba sta bila zdravnika. Ona je bila katoličanka, on pa ne. Želela je, da bi mož sprejel katoliško vero, toda on se ni želel krstiti. Kmalu po poroki se jima je rodil otrok. Ne dolgo zatem so Kitajsko zajeli politični pretresi. Mož je bil s številnimi drugimi izobraženci odpeljan na prisilno delo. Ženo, ki je ves dan morala trdo delati v bolnišnici, zvečer pa se posvečala sinu, je ločitev zelo prizadela. Vrh tega so komunistične oblasti pritiskale nanjo, naj se loči od moža ter se odpove svoji veri. Če bi to storila, bi napredovala v službi in tudi drugače. Ona pa je vse te ponudbe vztrajno odbijala. Vsak večer, ko se je vrnila iz službe, sta s sinom kleče molila, naj jima Bog podeli moč, da bi vzdržala preganjanje.

Proti koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja je zvedela za veselo novico, da bo njen mož skupaj z drugimi političnimi zaporniki izpuščen. Ko je prišel srečni dan, sta se s sinom odpravila na železniško postajo, da bi pričakala moža. Bila sta edina družinska člana, ki sta čakala vračajočega se zapornika. Druge žene niso vzdržale pritiska in težavne odsotnosti mož. Moža sta ženina zvestoba in pogum tako ganila, da je sprejel krščansko vero. (Zgodbe s semeni upanja, 69).

Za številne današnje ljudi je Kristus meglena in oddaljena osebnost, zato potrebuje pričevalcev, ljudi, ki bodo živeli po njegovem nauku. Samo po pričevalcih bo mogoče prepoznati Kristusov obraz. Stik z Bogom v molitvi, maši in zakramentih nas mora voditi v to, da bomo z življenjem pričevali za Kristusa. Ponižno molimo, da bi zmogli pričevati za Kristusa.

(Po: Božo Rustja, Tvoje obličje iščem)

Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte