Veljajo od 16. oktobra 2020

Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi NAVODIL SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 z dne 15. oktobra 2020, sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo. Navodila veljajo do preklica.

Prosimo, da spodnja navodila pozorno preberete in se ravnate po njih.

Naša župnija se trenutno nahaja v rdeči epidemiološki regiji.

SVETE MAŠE

 • Naš prispevek k temu, da bi zajezili širjenje korona virusa bo tudi v tem, da se bomo zaprtih prostorih zadrževali čim manj časa, pri tem pa ohranjali medsebojno razdaljo in nosili maske. Zaradi tega do nadaljnjega NE BOMO OBHAJALI SVETIH MAŠ Z LJUDSTVOM. Namesto tega bo krajši obred pri katerem boste lahko prejeli sveto obhajilo.
 • Bratje bomo do nadaljnjega vsak dan maševali v samostanki kapeli. Med tednom bomo imeli mašo ob 6.30 zjutraj, ob nedeljah pa ob 11. uri. Takrat bomo opravili vse mašne namene, ki smo jih sprejeli za tisti dan (jutranja, večerna maša, Bizovik).
 • Svetih maš ne bomo prenašali preko župnijske spletne strani. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) in radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.)

SVETO OBHAJILO

 • Ker zaradi izrednih razmer ni možna sveta maša z udeležbo vernikov, bomo delili sveto obhajilo izven obreda svete maše. Sveto obhajilo bomo delili ob istih terminih kot so bile do sedaj svete maše. Ob teh terminih bo cerkev odprta 45 minut in bo možnost za osebno molitev in sveto spoved v spovednici.
 • Termini, kdaj bomo delili sveto obhajilo, so tako sledeči:
  – Štepanja vas: delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00; nedelja: 8:00, 9:15, 10:30, 19:00
  – Bizovik: delavniki: torek, četrtek: 18:00; nedelja: 9:15
 • Ob prejemu svetega obhajila boste prejeli tudi blagoslov, ob izhodu pa boste lahko darovali svoj dar za potrebe Cerkve in prejeli oznanila.
 • Udeležba pri prijemu svetega obhajila, spovedi in osebni molitvi v cerkvi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. V primeru, da je v cerkvi že deset ljudi, počakate pred cerkvijo, toliko časa, da tisti, ki so že prejeli sveto obhajilo odidejo iz cerkve.
 • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko, ki pokriva nos in usta in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
 • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • Ko boste prejeli sveto obhajilo boste šli iz cerkve skozi zakristijo.

Kako poteka prejem svetega obhajila

 • Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov.
 • Sveto obhajilo prejemate samo na roko.
 • V pripravi na sveto obhajilo vsak sam zmoli kesanje in Oče naš. Kadar bo število ljudi manjše pa bomo ti dve molitvi zmolili skupaj.
 • K obhajilu prihajate le v eni vrsti po sredini cerkve.
 • Ko greste k obhajilu in ko se vračate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 2 metra razdalje.
 • K obhajilu pridete z zaščitno masko.
 • Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto hostijo.
 • Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna maska obvisi na uhlju.
 • Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.

MOLITEV V CERKVI

 • Cerkvi bosta odprti za osebno molitev 45 minut ob istih terminih kot so bile prej svete maše.
 • Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

SPOVED

 • Možnost za sveto spoved bo v obeh cerkvah 45 minut ob istih terminih kot so bile prej svete maše. V spovednicah imamo nameščeno PVC folijo na okencu med duhovnikom in spovedancem. Spovednico redno prezračujemo in čistimo.
 • Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
  – br. Primož Kovač: 041 780 109, primoz.kovac@rkc.si
  – br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@gmail.com
  – br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

KRST, POROKE, CERKEVENI POGREBI, VEROUK, SKUPINE, PISARNA

 • Krsti, poroke in druge slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
 • Cerkveni pogrebi  so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. Pogrebne svete maše opravimo v samostanu in vas vedno obvestimo kdaj so svete maše.
 • Verouk  se bo do preklica za vse razrede izvajal na daljavo. Kateheti bomo starše in veroučence po elektronski pošti obvestili, kako in kdaj bo na daljavo potekal verouk.
 • Skupine (duhovne vaje, zakonske skupine, biblične skupine idr.) se bodo do nedeljenega izvajale na daljavo.
 • Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur:
  – ponedeljek, torek in četrtek: 17.00 – 18.00t
  – torek, četrtek in petek: 11.00 – 12.00
  V pisarni lahko darujete za svete maše in uredite vse ostale stvari. V pisarno vstopajte z masko.

NUJNI PRIMERI: Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520) izven uradnih ur. Lahko pišete tudi na mail: matej.stravs@rkc.si.

ŽUPNIJSKA KARITAS

 • Župnijska Karitas je trenutno zaprta. Sodelavci naše župnijske Karitas bodo družine, ki prejemate pomoč obvestili, kdaj boste posamezno lahko prišli po pakete hrane.
 • Če v svoji okolici zaznate, da bi še kakšna družina potrebovala pomoč župnijske Karitas lahko pokličete tajnico naše Karitas gospo Ivo Žnidaršič 031-845 660.
 • Prosimo darujte za župnijsko Karitas na transakcijski račun (namen nakazila: dar za Karitas): TRR Župnijska Karitas: SI56 0206 0009 2047 606. Bog povrni.

OBISK BOLNIKOV

 • V smrtni nevarnosti kadarkoli pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520). Bolnika bomo zagotovo obiskali v najkrajšem možnem času in mu podelili zakramente. Na nas se obrnite tudi v primeru, da imate v družini bolnika z covid-19 in se bomo dogovorili kdaj in pod kakšnimi pogoji bomo bolnika obiskali.
 • Za prve petke obiskujemo bolnike na domovih. Bolniki in domači naj imajo v času obiska duhovnika obvezno zaščitno masko. Pred praznikom vseh svetnikov bo obisk bolnikov na domu v petek 30. oktobra. Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke.
 • V Domu starejših občanov se za obisk duhovnika naročite pri delovni terapevtki ali nas pokličite v župnijsko pisarno. Duhovnik lahko obišče le posameznega bolnika v skladu z navodili, ki veljajo v Domu starejših občanov.

DAROVANJE ZA ŽUPNIJO

 • Kdor želi lahko daruje za župnijo o nedeljah ob nedeljah ob prejemu svetega obhajila.
 • Kdor pa želi pa lahko svoj dar nakaže tudi na župnijski transakcijski račun (namen nakazila: dar za župnijo). TRR župnije SI56 0430 2000 3309 527. Bog povrni.

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

 • MAŠE ZA RAJNE: V novembru lahko darujete neoznanjene maše »za rajne«, ki jih bomo opravili v samostanu. Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20 € boste lahko oddali v nabiralnik: »maše za rajne«.
 • Vse maše bomo opravili v našem samostanu. Bog vam povrni.
 • Blagoslovi grobov in bogoslužje na pokopališčih za 1. in 2. november: Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena skupna organizirana molitev vernikov. Duhovniki bomo zato sami blagoslovili pokopališče, župljani pa ste povabljeni, da sami na pokopališču in v domačem krogu molite za rajne (npr. rožni venec).
 • Na praznik Vseh svetnikov v nedeljo 1. novembra bomo delili sveto obhajilo v Štepanji vasi ob: 8:00, 9:15, 10:30, ob 15.00 in ob 19:00, v Bizoviku pa ob 9.15 in ob 14. uri.
 • Popolni odpustek: Na praznik Vseh svetih in na dan spomina na rajne lahko podarimo popolni odpustek enemu naših rajnih, če teden prej ali kasneje prejmemo zakrament sprave, če prejmemo obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo za rajne, molimo Oče naš in Zdravo Marijo po papeževem namenu, in smo nenavezani na greh. Zakrament svete spovedi lahko v obeh cerkvah prejmete ob istih urah, kot so bile prej svete maše.

 Splošna določila, ki veljajo za vse župnije v Sloveniji (v oranžnih in rdečih statističnih regijah)

 1. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
 2. Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo,posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se lahko udeležijo svete maše med tednom.
 3. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev ali kapelo mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).
 4. Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za bogoslužje ali za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj upoštevajo medosebno razdaljo.
 5. Med sveto mašo ali drugim bogoslužjem zadrževanje v zakristiji ni dovoljeno več kot eni osebi.
 6. Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme maševati z udeležbo vernikov in voditi drugih obredov.
 7. Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.
 8. Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).
 9. Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje.
 10. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
 11. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

Vabilo k molitvi

Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19,[2] ki so bila v veljavi od 21. julija 2020.


Prenašanje bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko spleta – dodatna navodila slovenskih škofov

Dodano: 17.10.2020, ob 19:55

Škofje ordinariji so na razširjeni dopisni seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 17. oktobra 2020, sprejeli naslednje sklepe, s katerimi dopolnjujejo obstoječa Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19 (15. oktober 2020):

(1) Škofje poudarjajo stališče papeža Frančiška, ki je v svoji homiliji 17. aprila 2020 opozoril, da vera preko medijev ni Cerkev. Ljudje, ki spremljajo sveto mašo preko spleta, so brez zakramentov in brez občestva. Sveti oče je izpostavil, da so ljudje sicer »povezani« preko digitalnih medijev, vendar niso Cerkev. To je Cerkev v težki situaciji, ki jo Gospod dovoli, toda ideal Cerkve je vedno z ljudstvom in zakramenti. Vedno. (Prim. Paolo Santori, Avvenire, Spletni prenos maš in nevarnost gnoze, 24. aprila 2020).

(2) Škofje poudarjajo, da spremljanje prenosa svete maše po spletu ali drugem mediju ne pomeni občestvenega in zakramentalnega obhajanja svete evharistije.

(3) Škofje ordinariji v izrednem času epidemije dajejo dovoljenje vsem župnikom in duhovnikom svojih škofij, da v župnijah, ki so v t. i. oranžnih in rdečih statističnih regijah:

a. preko spleta prenašajo bogoslužje Božje besede (kesanje, dnevna Božja beseda, nagovor, prošnje, Očenaš, blagoslov) z molitvijo za zdravje ter povabijo vernike, da ob določeni uri oz. urah pridejo v cerkev in tam prejmejo sveto obhajilo;

b. po lastni presoji in glede na pastoralne okoliščine lahko obhajajo sveto mašo brez ljudstva in jo istočasno prenašajo po spletu pod naslednjimi pogoji:

 • da jo duhovnik obhaja v cerkvi ali javni kapeli, medtem ko iz drugih prostorov npr. iz veroučne učilnice ali župnijske pisarne, prenos sv. maše po spletu ni dovoljen;
  da gre za neposreden prenos svete maše po spletu in ne predvajanje že prej posnete svete maše;
 • da na začetku vernike opozori, da spremljanje prenosa svete maše po spletu še ne pomeni popolne uresničitve zapovedi obhajanja nedeljskega ali prazničnega bogoslužja, saj ne gre za občestveno in zakramentalno obhajanje svete evharistije;
  da ob koncu svete maše duhovnik skupaj z verniki zmoli molitev za zdravje in povabi vernike, da lahko ob določeni uri oz. urah pridejo v cerkev in prejmejo zakramentalno obhajilo;
 • da duhovnik, poleg splošnih določil, dosledno upošteva vsa določila NIJZ in Slovenske škofovske konference v zvezi s preprečevanjem okužbe Covid 19;
 • da ob koncu meseca pošlje po e-pošti statistično poročilo o predvajanju svetih maš preko spleta, radia oz. TV, na SŠK (e-naslov: ssk@rkc.si), v katerem navede, kdaj in koliko udeležencev je spremljalo prenos ter kakšne so bile pastoralne koristi takšnih prenosov.

c. Prenašajo preko spleta ljudske pobožnosti (rožni venec, križev pot, molitve za pokojne, litanije, hvalnice in večernice itd.).

d. Izvajajo preko spleta župnijsko katehetsko in pastoralno dejavnost (verouk, zakonske skupine, molitvena srečanja itd.).

Odločitev škofov vstopi v veljavo v soboto, 17. oktobra 2020, in velja do preklica.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje


Mir in vse dobro!

br. Matej Štravs, župnik

Foto:PIRO4D, Pixabay