Veljajo od 17. 1. 2021

Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi Navodil slovenskih škofov v času epidemije in na podlagi Navodil za Ljubljansko nadškofijo sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo. Navodila veljajo do preklica.

Prosimo, da spodnja navodila pozorno preberete in se ravnate po njih.

URNIK SVETIH MAŠ OD 17. 1. DALJE

V cerkev v Štepanjo vas lahko za mašo ali obhajilo na enkrat pride 9 posameznikov ali gospodinjstev, v cerkev v Bizovik lahko na enkrat pride 6 posameznikov ali gospodinjstev (v to je všteto, da gre ena družina tudi v učilnico nad zakristijo).

Cerkvi bosta odprti 10 minut pred mašo.

OD NEDELJE 17. JANUARJA BOMO PONOVNO IMELI NEDELJSKE SVETE MAŠE Z VERNIKI: Ker sta v naši župniji manjši cerkvi, smo se odločili, da bomo imeli več nedeljskih svetih maš, med tednom pa bomo imeli v Štepanji vasi dve večerni sveti maši z udeležbo vernikov. Prosimo vas, da se čim bolj razporedite na različne termine. Po vsaki sveti maši pa bo možnost za prejem svetega obhajila. Urnik svetih maš je naslednji:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00, 18.00 in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik:
– ob 6.30, 8.00, 9.15,10.30, 18.00 in 19.00
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 18.00.
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 in 10.30
Mašne namene za tekoči teden lahko spremljate na https://zupnija-stepanja-vas.rkc.si/masni-nameni/.

KDAJ LAHKO PREJMETE SVETO OBHAJILO IZVEN SVETE MAŠE

Če želite prejeti samo obhajilo, pridite med tednom 30 minut po začetku svete maše, ob nedeljah pa 35 minut po začetku svete maše: Obhajilo tako delimo ob naslednjih terminih:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.30, 18.30 in ob 19.30
• Nedelja in zapovedan praznik:
– ob 7.05, 8.35, 9.50, 11.05, 18.35 in 19.35
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 18.30.
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.50 in 11.05

MAŠE PREKO SPLETA

Še naprej lahko na tej povezavi spremljate video prenos svetih maš, ki jih bomo sedaj prenašali iz župnijske cerkve.
• od ponedeljka do sobote ob 19.00
• v nedeljo ob 10.30.
• Ko bo vzpostavljena avdio povezava, boste lahko ostale maše spremljali nje na župnijski spletni strani, kjer bo pisalo audio prenos maše.

Po ogledu prenosa svete maše ali po poslušanju svete maše ste povabljeni k prejemu svetega obhajila v cerkvi.

NAVODILA ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
• V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), da je na 30 m2 ena oseba (ali člani skupnega gospodinjstva). Za našo župnijo velja naslednje:
• cerkev v Štepanji vasi: 9 oseb ali članov skupnega gospodinjstva
• cerkev v Bizoviku: 6 oseb ali ali članov skupnega gospodinjstva (v to je všteto tudi, da gre ena družina v učilnico nad zakristijo)
• Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).
• Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
• Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.
• Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
• Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
• Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
• Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
• Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
• Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
• Pri izhodu v iz cerkve lahko ob nedeljah darujete svoj dar v pušico ali nabiralnik za župnijo. Bog povrni.
• Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.). Pri nas zato pred sveto mašo ne bo molitve rožnega venca.
• Cerkev bomo redno temeljito prezračili.
• Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

KAKO POTEKA PREJEM SVETEGA OBHAJILA?

• Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
• Med pristopom k obhajilu spoštujte medosebno razdaljo 1,5 metra.
• Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov.
• Sveto obhajilo prejemate samo na roko.
• K obhajilu pridete z zaščitno masko.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto hostijo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna maska obvisi na uhlju.
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.

DRUGA NAVODILA IN PRIPOROČILA

• Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.
Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom. V naši župniji je možen prenos svetih maš preko te spletne povezave.
• Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in TV Exodus.
• V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše. V naši župniji je molitev v cerkvi možna ob terminih, ko delimo obhajilo, v kolikor ni v cerkvi že preveč ljudi.

SPOVED

• Možnost za sveto spoved je v obeh cerkvah ob istih terminih kot sveta maša. V spovednicah imamo nameščeno PVC folijo na okencu med duhovnikom in spovedancem. Spovednico redno prezračujemo, razkužujemo in čistimo.
• Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko.
• Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
• Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
– br. Primož Kovač: 041 780 109, primoz.kovac@rkc.si
– br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@rkc.si
– br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

ŽUPNIJSKA PISARNA

• Stvari, ki se dajo urediti po telefonu, v tem obdobju urejamo po telefonu.
• Župnijska pisarna je odprta za srečanje z eno osebo ali člani enega gospodinjstva. Duhovnik in vernik nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
• Župnijska pisarna je odprta v času uradni ur.
– Ponedeljek, torek in četrtek: 17.00 – 17.45
– Torek, četrtek in petek: 11.00 – 12.00
• Če nas ni v pisarni, pozvonite ali pokličite br. Mateja Štravsa (031 434 520).
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur.

ZA SVETE MAŠE LAHKO DARUJETE TUDI PO TELEFONU

• Svete maše lahko darujete v župnijski pisarni. Lahko pa tudi pokličite na telefon župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520), lahko se pa nanj obrnete tudi po mailu (matej.stravs@rkc.si), naročite sveto mašo in hkrati boste tudi izvedeli, kdaj bo darovana.
• Svoj dar za sveto mašo nakažete na samostanski transakcijski račun: Kapucinski samostan Ljubljana, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana; TRR: IBAN SI56 0317 1100 0806 149; namen nakazila: dar za sveto mašo. Bog vam povrni!

MOLITEV

• Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
• Lahko se pridružite naši molitveni pobudi.

Molitev v času epidemije COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

CERKVENI POGREBI

• Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. Vse podrobnosti glede urejanja pogreba.
• Sedaj imamo lahko pogrebne svete maše z udeležbo vernikov. Za termin svete maše se dogovorimo s svojci.

KRST, POROKE, SKUPINE, DOGODKI

• Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke podeljujemo v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.
• Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.
• Vsa srečanja različnih skupin v živo, so do nadaljnjega odpovedana.
• Večina skupin se srečuje preko spleta. Vsi dogodki v župniji so do nadaljnjega odpovedani.

VEROUK

• Verouk in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo. Za vse informacije so vam na razpolago kateheti vaših otrok.
• V adventu poteka akcija otroci za otroke, ko otroci zbirate darove hrano za otroke v revnih deželah. Letos lahko ta dar nakažete kar na misijonsko pisarno. Prejemnik: MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0201 4005 1368 933, namen nakazila: adventna akcija, referenca: SI00 249400. Bog povrni.

OBISK BOLNIKOV

• Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Poleg duhovnika mora masko, ki pokriva nos in usta imeti tudi bolnik in njegovi domači. Duhovnik si razkuži roke pred obiskom bolnika in po njem. Bolnike na domovih bomo obiskujemo na prve petke.
• Če kdo od bolnikov, ki jih redno obiskujemo zaradi zdravstvenih razmer ne želi duhovnikovega obiska, nam sporočite. Če veste še za kakšnega bolnika, ki bi si pred prazniki želel obisk duhovnika na domu, lepo prosimo, da nam to sporočite (031 434 520, matej.stravs@rkc.si, br. Matej Štravs).

KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO

• Če kdo želi, lahko svoj dar za župnijo nakaže na: Župnija Ljubljana Štepanja vas, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana; TRR: IBAN SI56 0430 2000 3309 527, namen nakazila: dar za župnijo
• Ob svetih mašah ali ob prejemu svetega obhajila lahko pri izhodu iz cerkve ob nedeljah darujete svoj dar v pušico ali nabiralnik. Bog vam iskreno povrni za vaše darove.

ŽUPNIJSKA KARITAS

• Naša Karitas pri svojem delovanju upošteva državna navodila ter že sprejete varnostne ukrepe.
• Karitas je odprta ob torkih od 16.00 do 18.00 za brezdomce. Ob sredah od 16.00 – 18.00 pa za socialno ogrožene družine. Hrano za socialo ogrožene družine delimo tako, da naši sodelavci pokličejo uporabnike in jim povedo, kateri dan in ob kateri uri naj pridejo in prevzamejo hrano. Hrano delimo zunaj. Po hrano pridite z zaščitno masko.
• V kolikor v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrnete na tajnico župnijske Karitas gospo Ivo Žnidaršič (031 845 660) in boste dobili informacije, kdaj in kako lahko prejmete pomoč.
• Program za brezdomce na naši župnijski Karitas trenutno ne deluje. Brezdomci se trenutno lahko obrnete na Vincencijevo zvezo dobrote, ki izvaja programe za brezdomce v okviru Dnevnega centra za brezdomce na Kongresnem trgu. Več informacij na DNEVNI CENTER ZA BREZDOMCE, Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana, Simona Stegne: 040 753 425, 01 425 30 93, simona.stegne@drustvo-vzd.si

TRIKRALJEVSKA KOLEDNIŠKA MISIJONSKA AKCIJA

• V zadnjih letih smo imeli prvo soboto po novem letu trikraljevsko koledniško misijonsko akcijo, v kateri smo zbirali sredstva za projekte slovenskih misijonarjev.
• Letos te akcije zaradi zdravstvenih razmer ne bo. Lahko pa svoj dar v ta namen nakažete na MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0201 4005 1368 933, namen nakazila: Trikraljevska akcija, referenca SI00 249300. Bog povrni.

Dodatne informacije dobite na strani SŠK.

Mir in vse dobro in veliko blagoslova!

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Gerd Altmann, Pixabay