Cerkev svetega Nikolaja

[Facebook] [Twitter] [Email]

Cerkev na gričku nad vasjo Bizovik je posvečena sv. Nikolaju ali Miklavžu, kot ga bolje poznajo otroci. Sv. Nikolaj je zaščitnik ribičev in čolnarjev. Zato so v prejšnjih časih sem hodili Krakovčani in Trnovčani iz drugega konca Ljubljane, priporočat se njihovemu zaščitniku. Kdaj točno je bila zgrajena cerkev, ni mogoče ugotoviti. Znano pa je, da je že leta 1526 prispevala za obrambo pred Turki.

Cerkev je dolga dobrih 15 metrov. Stranski kapeli sestavljata z ladjo obliko križa. Zidana je iz kamna in je obokana. Okrog cerkve se nahaja lep prostor, kjer je bilo včasih pokopališče, ki pa je bilo opuščeno kmalu po drugi svetovni vojni. Nanj simbolično spominja nekaj starih nagrobnih spomenikov.

V cerkvi se nahajata manjša kipa sv. Antona Padovanskega ter sv. Terezije Deteta Jezusa. Prav tako sta zanimiva dva okrogla kamnita stebra, na katerih sloni kor.

Glavni oltar

Glavni baročni oltar je iz leta 1857. Izdelal ga je Primož Sever, podobar iz Ljubljane. V sredini oltarja je tabernakelj z reliefom Križanega, nad njim pa knjiga s sedmimi pečati. Ob tabernaklju klečita dva lesena, pozlačena keruba.

V tronu glavnega oltarja je kip sv. Nikolaja, v atiki oltarja pa je kip matere božje z Jezusom v naročju.

Ob glavnem kipu so svetniki, na desni strani: sv. Urh, sv. Janez Evangelist in sv. Pavel, na levi strani pa: sv. Karel Boromejski, sv. Štefan in sv. Peter. Ob straneh nad stebroma sta: levo sv. Mihael, desno pa sv. Florijan, ki v desnici drži golido, ki jo nagiba nad cerkvico. Takšna je bila prvotna bizoviška cerkvica, ki je imela zvonik še ob strani.

Stranska oltarja

Stranska oltarja je leta 1873 izdelal podobar Franc Zajc.

Desni oltar je posvečen sv. Jožefu. Nad sliko sv. Jožefa, v atiki oltarja, je kip Boga Očeta, sedečega na oblakih. V levici drži žezlo, desnico pa razprostira nad ljudstvo. Ob straneh sta dva svetnika v naravni velikost, in sicer na levi sv. Jakob in na desni sv. Janez Krstnik.

Levi oltar je posvečen žalostni Materi božji. Po slogu je enak desnemu oltarju. V atiki oltarja je kip Jezusa, ki sedi na oblakih in ima razprostrte roke. Z ene strani oltarja je na posebnem stojalu kip sv. Barbare s ciborijem v roki, z druge strani pa kip sv. Helene, ki objema velik križ.

Vsi trije oltarji so doživeli temeljito obnovo leta 2004.

Slike

Glavne oltarne slike sv. Jožefa in Žalostne Matere Božje so Metzingerjevo delo. Ob oltarju je slika sv. Nikolaja, ki je bila pred restavracijo na oltarju. To je olje na platnu in je delo Cebeja. Križev pot, olje na platnu, je cerkev dobila leta 1895.

Zvonik in zvonovi

Stari zvonik je stal na desni strani in je bil leta 1825 podrt. Istega leta je bil na severni strani zgrajen današnji zvonik. V prvotnem stanju je ostala lopa zvonika, ki pokriva dohod do stranskih vrat. V niši zvonika je kamnita plošča padlim vojakom v prvi svetovni vojni. Istega leta kot novi zvonik je bila nad zakristijo dograjena shramba, ki sedaj služi za veroučno učilnico.

Pred prvo svetovno vojno so bili v zvoniku štirje zvonovi, ki so bili med vojno odpeljani za topove. Ostal je le bronasti, ki ga je leta 1688 vlil mojster Nikolaj Urban Boset in tehta 239 kg. Posvečen je štirim svetnikom: sv. Nikolaju, sv. Mihaelu, sv. Juriju in sv. Vidu. Ob svoji 320-letnici je bil obnovljen.
Leta 1922 so na Jesenicah vlili dva jeklena zvonova in jih obesili poleg starega. Tako ima danes cerkev tri zvonove.