Štepanja vas

[Facebook] [Twitter] [Email]

Štepanja vas se nahaja ob sotočju Grubarjevega prekopa in Ljubljanice in je dobila ime po cerkvi sv. Štefana. Pravzaprav je danes ne moremo več imenovati vas, saj je z izgradnjo stanovanjskih sosesk popolnoma izgubila svoj prvotni značaj.

Prve omembe zasledimo v 16. stoletju, ko je cerkev kot podružnica spadala k šempetrski župniji, ki velja za eno najstarejših prafar na Slovenskem ozemlju. Njena lega je bila namreč ob stičišču rečnih in kopnih poti, ki so vodile na vse strani.

Posebno vlogo in pomen v verskem življenju je dobila Štepanja vas v dobi protireformacije, v 17. stoletju. Novi redovi, kapucini in jezuiti, ki so prišli v tistem času na Slovensko, so obogatili slovensko vernost z raznimi pobožnostmi. Ljubljanski meščani, pa tudi verniki iz okolice so radi romali v Štepanjo vas k Božjemu grobu k pobožnosti v čast Kristusovemu odrešilnemu trpljenju.

Znova so zamisel češčenja trpečega Odrešenika poživili kapucini, ki so se naselili v Štepanji vasi med drugo svetovno vojno. Med zadnjimi se je leta 1962 ločila od svoje stare fare Štepanja vas s podružnico v Bizoviku in postala samostojna župnija.