Cerkev svetega Štefana

[Facebook] [Twitter] [Email]

Največja znamenitost Štepanje vasi je njena cerkev, ki je eden večjih baročnih spomenikov v Sloveniji. Cerkev se omenja že leta 1526, sedanja pa naj bi bila sezidana 1690. Zidana je iz kamna, ima obliko opatovega križa in je dolga dobrih 21 m. Cerkvi sta prizidana zvonik in zakristija. Zvonik je bil obnovljen leta 1967 po prvotnem baročnem načrtu.

Glavni oltar

V tronu glavnega oltarja je kip sv. Štefana, prvega mučenca, zavetnika cerkve. Oltarni kip sv. Štefana iz leta 1740 pa se danes nahaja v Narodni galeriji. Na eni strani trona je kip sv. Jakoba, na drugi pa sv. Janeza Evangelista. Oltar je bil obnovljen leta 2003.

Stranska oltarja

V večjih stranskih ladjah se nahajata dva baročna oltarja iz 2. polovice 18. stoletja. Njuni ozadji lepšajo freske dveh neznanih Jelovškovih učencev.
V oltarju leve kapele se vidi v molitev zatopljeni Jezus na Oljski gori, pod njim pa je kip spokornice sv. Magdalene.

V oltarju desne kapele je Križani, viseč na gori Kalvariji med dvema razbojnikoma. Ob vznožju križa je kip Marije Magdalene. Na Jezusovi desni in levi strani sta kipa Žalostne Matere Božje in Janeza Evangelista. Nad oltarno mizo, pod Kalvarijo, je kip sv. Petra, ki joka, ker je izdal Gospoda.

V stranskih malih kapelah, pred začetkom prezbiterija, se nahajata kipa »Ecce homo« (trpeči Zveličar), ki ga je izrezljal Matevž Tomc iz Šentvida leta 1843 ter kip »Žalostna Mati Božja«.

Križev pot

V obeh stranskih kapelah (Oljska gora in Kalvarija) je križev pot, ki je bil leta 1962 pripeljan iz kapucinske cerkve v Kopru.

Freske

Freska na stropu ladje sredi cerkve je iz leta 1719 slikarja Mihaela Reinwaldta in predstavlja mučeništvo sv. Štefana.

Na stropu prezbiterija je delo znamenitega slovenskega slikarja Franca Jelovška iz leta 1744: »Angelci neso sv. diakona Štefana v nebeške višave«.

Orgle

Na koru se nahajajo dvomanualne orgle z 10 registri, ki so bile sestavljene leta 1987.

Zvonovi

Cerkev ima štiri bronaste zvonove. Prvega je vlil Mihael Roemer leta 1640 in je težak 676 kg. Nekoč je vabil k božji službi vernike v Dvoru pri Polhovem Gradcu. Leta 1922 je zvonik dobil iz Strojne tovarne in livarne v Ljubljani dva nova zvonova s težo 646 ter 460 kg. Na enem od obeh zvonov so upodobljeni sv. Florijan, sv. Janez Evangelist in sv. Katarina z napisi. Drugi je posvečen sv. Štefanu ter nosi dve podobi ter napis »Ljubezen se ne da ustrašiti, vse prenese, vse upa, vse stori«. Četrti zvon je navček, ki je bil leta 2002 posvečen v čast bl. škofu A. M. Slomšku. Zvon je težak 85 kg, izdelal pa ga je livar Jožef Melik iz Ljubljane. Do tega leta je v zvoniku ležal tudi stari navček, ki je sedaj v Božjem grobu.