Oče Gregor Mendel (6. januar 1884 — 20. julij 1822)

20. Julij 2012

Zanimivosti

Oče Gregor Mendel (6. januar 1884 — 20. julij 1822)
[Facebook] [Twitter] [Email]

Zgodba Gregorja Mendla je bolj razburljiva, kot bi si za običajnega avguštinskega meniha lahko predstavljali. Mendel je v samostanskih vrtovih pazljivo gojil in križal grah, ter pri tem opazoval, kako se določene lastnosti rastline dedujejo v naslednjih generacijah. Zaradi fizikalne izobrazbe se je zavedal pomena natančnega zapisovanja poskusov, pa tudi sicer je bil zelo pedanten človek. Rezultate raziskav je predstavil v članku, ki je eden od klasikov znanstvene literature: jasno predstavi namen raziskave, povzame relevantne rezultate in iz njih izpelje izvirne ugotovitve. Njegovo delo je bilo več desetletij povsem spregledano in menih za časa svojega življenja nikoli ni dočakal priznanja.

Skriti vrtnar
Ko so bili kasneje Mendlovi podatki statistično obdelani, se je izkazalo, da so le-ti za razmnoževanje graha predobri; dobljena razmerja so namreč skoraj celoštevilska! Kako je pravzaprav do tega prišlo, nam razlaga teorija skritega vrtnarja: Mendlov pomočnik je v vrtovih izbiral le tiste grahe, ki so ustrezali pričakovanjem …

“Per aspera ad astra”
V tistih časih je splošno javnost razburjala nova Darwinova evolucijska teorija, ki je bila navzkriž s takratnimi obstoječimi teorijami. To zadrego je dokončno rešil Mendel, ki je prvi odkrival zakonitosti dedovanja in postavil temelje sodobne genetike. Tako si je oče Mendel svojo neminljivo slavo pridobil s trdim in temeljitim delom in izdelal svoje briljantne zaključke v naravo položenih univerzalnih pravil dedovanja.

Rok

Literatura:
- Robin Marantz Henig. Monk in the Garden: The Lost & Found Genius of Gregor Mendel, the Father of Genetics. Mariner Books, 2001.
- Nejc Jelen. Darwinova eklipsa in vzpon moderne evolucijske sinteze. ŽIT, 3/2009.
- Wikipedia.

Komentirajte