Oznanila 1. adventna nedelja (2019)

3. December 2018

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

cerkev-bizovikBLAGOSLOV CERKVE V BIZOVIKU

V nedeljo 2.12.2018 ob 9.15 uri bo nadškof Stanislav Zore blagoslovil prenovljeno cerkev v Bizoviku. Ob tej priložnosti se v imenu župnije in nas bratov kapucinov iskreno zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pri prostovoljnih delih pri obnovi cerkve in vsem, ki ste za obnovo cerkve darovali svoje darove. Bog Vam povrni tam, kjer najbolj potrebujete.

OPIS PROSTOVOLJNIH DEL:

  • Odstranitev elektrike s fasade cerkve in nova napeljava elektrike v cerkev in Klančarjevo domačijo – Elektro Ljubljana, Lojze Hlebš, Roman Starc in prostovoljci,
  • gradnja novega parkirišča – Boštjan Mravlje in njegova ekipa delavcev, Jure Porenta in drugi prostovoljci,
  • druga dela, ki so bila opravljena prostovoljno: tlakovanje poti od cerkve do Klančarjeve domačije, posejanje trave v okolici parkirišča, posaditev rož, ureditev odvodnjavanja na parkirišču, posek dreves, dovoz peska, novi okvirji na zunanjih oknih cerkve, barvanje vseh cerkvenih vrat, demontaža in montaža peči za ogrevanje cerkve, priklop plina, namestitev in demontaža varovalnih videokamer, namestitev novih luči pred cerkvijo, obnova ograje pri spominski plošči padlim v prvi svetovni vojni, barvanje številčnic za uro na zvoniku, montaža nove oglasne deske, barvanje fasade na toten kamri, skrb za hrano in pijačo za delavce, čiščenje cerkve in okolice cerkve, okrasitev cerkve.

Ta dela so opravili naslednji prostovoljci: Milan Boštele, Karel Zrimšek, Franci Zrimšek, Peter Bergant, Janez Slatinšek, Vinko Šimenc, Ivan Škerjanc, Vinko Pestotnik, Tone Babnik, Ciril Bricelj, Metod Babnik, Vinko Rihtar, Pepca Dimnik, Martina Habič, Romana Pogačar, Toni Dejan, France Anžur, Ivan Babnik, Franci Bricelj, Vid Pečenik, Klemen Pogačar, Janez Habič, Villiam Joshua Patty, Marko Humek, Samo Čarman, Stane Narobe, Mimi Kastelic, Janez Zakrajšek, Boštjan Mravlje, Tomaž Mravlje, Andrej Škerjanc, Hugo, Janez Kastelic, Franci Habič, Nada in Metod Hlebš, Joži Omahen, Milan Anžič, Aljaž Anžič, Jure Škulj, Luka Škulj, Robert Horvat, Bojan Žabjek Marjan Dimnik in drugi ter donatorji hrane in pijače.

Zbiranje sredstev po hišah za obnovo cerkve: Pepca Dimnik, Marinka Čarman, Tomaž Pogačar, Mimi Kastelic, Brigita Kastelic, Romana Pogačar, Klavdija Zrimšek, Iva Žnidaršič, Martina Habič, Zlata Anžur in br. Matej Štravs.

OBNOVITVENA DELA
Vodenje del: Vodenje gradbenih del je prevzelo inženirsko podjetje VG5, ki ga je zastopal gospod Franc Perme. To podjetje je naredilo vso projektno dokumentacijo, varnostni načrt in priskrbeli so oder, ki ga so ga postavili delavci podjetja Gradmat d. o. o.

Gradbena dela je izvajala izkušena ekipa Igorja Ivanoskega. Delavci so najprej očistili staro fasado in tam, kjer je bilo potrebno, so odstranili stari omet (na zvoniku je bilo takega ometa okrog 25 %) in ga nadomestili z novim. Na novo so naredili kar nekaj vencev (simsov) pod streho zvonika in cerkve, ki so bili dotrajani. Kjer je bilo treba, so pri dnu cerkve namestili sanirni – protivlažnostni omet. Sledilo je dvoslojno nanašanje fasadnega ometa Rofix po celotni cerkvi ter dvojno barvanje fasade. Ti delavci so pobarvali tudi snegobrane in okna na zvoniku cerkve.
Gospod Oskar Adamič je izvajal gradbeni nadzor.

Gospa Mojca Arh Kos iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine je pripravila kulturno varstvene pogoje za obnovo cerkve in spremljala celoten potek del pri obnovi cerkve.
Podjetje Alpe Dimnik, stavbno kleparstvo iz Bizovika je prekrilo tretjino cerkvene strehe, tam kjer je bila opeka stara več kot 100 let.

Marjan Dimnik iz Bizovika je naredil odkapnike na zvoniku, police na oknih zvonika ter zamenjal nekatere žlebove.

Podjetje Trimer iz Bizovika je naredilo nov strelovod po celotni fasadi.

Podjetje Meg d. o. o. je saniralo kamnite okvirje na oknih zvonika in kamnite portale na vseh vhodih v cerkev.

Podjetje Kamen Povirk in Milan Boštele so obnovili spomenik padlim v prvi svetovni vojni, ki se nahaja v preddverju cerkve.

NAPOVEDNI KOLEDAR

VEČNE ZAOBLJUBE NAŠEGA PONOVINCA BR. JURIJA SLAMNIKA bodo to soboto, 8. decembra, ob 17. uri v kapucinskem samostanu v Škofji Loki. Iz župnije bomo organizirali avtobusni prevoz. Odhod avtobusa iz Štepanje vasi bo ob 15. uri izpred samostana. Prijavite se čim do tega četrtka v pisarni. Brata Jurija priporočamo v vaše molitve.

MIKLAVŽEV ORATORIJ bo to soboto, 8. decembra. Otroci se zberejo ob 9. uri (s seboj naj prinesejo copate). Popoldne bo ob 14.30 v cerkvi maša, po njej pa bo Miklavževa igrica, ki jo pripravlja naša skupina Vera in luč, po igrici pa bo obisk sv. Miklavža. K maši, igrici in Miklavževemu obisku vabljeni tudi starši in vsi tisti otroci, ki ne bodo na oratoriju. Prijave so možne le še danes 2. 12. Lepo vabljeni!

MIKLAVŽEVEGA ROMANJA v Bizovik prihodnjo nedeljo 9. 12. ne bo.

br. Matej Štravs, župnik

Komentirajte