Oznanila 27. nedelja med letom (2014)

8. Oktober 2014

Naša župnija, Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

Cerkev sv. Duha v JavorciBOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec ½ ure pred mašo. Molimo pa ga tudi doma osebno ali v družini.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – oktober 2014.

Splošni: Da bi Gospod podelil mir tistim delom sveta, ki so najbolj izmučeni od vojne in nasilja.
Za evangelizacijo: Da bi svetovni dan misijonov v vsakem verniku spet prebudil navdušenje in željo, da bi evangelij ponesli po vsem svetu.
Slovenski: Da bi bila Cerkev na Slovenskem uspešen Kristusov vinograd in vsak od nas rodovitna mladika v njem, ki je Trta.
Župnijski: Da bi v naši župniji poživljali misijonsko zavest in dejavnost ter si tudi sami prizadevali za misijonarsko življenje in dejavnost v svoji okolici.

ROŽNOVENSKA NEDELJA, 5. oktober, in praznik Rožnovenske Matere Božje, 7. oktober.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

TEDEN ZA ŽIVLJENJE, 5. – 12. oktober. »SVETITE KAKOR LUČI NA SVETU, DRŽEČ SE BESEDE ŽIVLJENJA« (Flp 2,15-16). Lepo vabljeni k molitvi za življenje. Danes ob 15.00 bo na Brezjah molitvena ura »za življenje«, ob 16.00 pa maša. Molimo »za življenje«.

NASTOP VOKALNE SKUPINE »KRILA«, sodelavci radia Ognjišče, bo v četrtek, 9. oktobra ob 19.45 v župnijski cerkvi: »Vodi me k svoji reki« – večer cerkvene glasbe. Priporočamo prostovoljne prispevke. Lepo vabljeni.

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 11. oktobra 2014: Brestanica, Senovo, Svete gore ob Sotli, Olimlje. Cena s kosilom 25 €. Odhod ob 7.00 iz Štepanje vasi, postanek v Bizoviku ob 7.15. Lepo vabljeni.

OBISK ROMARJEV ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA, v torek, 14. oktobra zvečer. Sodelovali bodo pri sveti maši ob 19.00. Postavili bodo tudi stojnico. Lepo vabljeni.

KAJŽARSKA KAVICA, ki jo pripravlja in vodi Peter Bergant v Klančarjevi domačiji v Bizoviku, bo zopet vsak mesec zbirala starejše s prijatelji župljani. Prvo srečanje bo v sredo, 15. oktobra ob 10.00. Starejši bratje in sestre, lepo vabljeni, mlajši pa jim srečanje omogočimo.

MISIJONSKA NEDELJA, 19. oktober: misijonska nedelja nas spodbuja in odpira tudi v misijonsko razsežnost našega krščanskega življenja in delovanja. Na misijonsko nedeljo več molimo za misijonarje, misijonarke in ljudstva v misijonskih deželah. Našo solidarnost z njimi pa pokažemo tudi z darovi, ki jih na to nedeljo zbiramo in jih lepo priporočamo.

SKUPINE V ŽUPNIJI

MINISTRANTI: lepo vabljeni novi ministranti.
MLADINSKA SKUPINA: sreda ob 19.30
FRAMA – Frančiškova mladina, začne z oktobrom, ponedeljek ob 20.00
FSR – Mlajša skupina, ob sredah na 14 dni, ob 20.00.
FRANČIŠKOV SVETNI RED: zadnji torek v mesecu po jutranji maši srečanje; vsak 2. torek v mesecu po jutranji maši molitev
BIBLIČNA SKUPINA: vsako sredo po večerni maši (19.45)
ŽUPNIJSKA KARITAS: 2. torek v mesecu ob 18.00
Uradne ure v prostorih Župnijske Karitas:
Brezdomci: torek, 17.00 – 18.30
Socialno ogroženi: sreda, 17.00 – 18.30.
MOLITVENA SKUPINA: vsak četrtek po jutranji maši
VERA IN LUČ: vsako 3. nedeljo ob 15.00
ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA: SOBOTA, 11. oktober 2014 ob 16.00 – župnijski dom v Štepanji vasi
VOLČIČI ; ČETA – IZVIDNIKI IN VODNICE (IV); NOVICIAT;
POPOTNIKI IN POPOTNICE (klan) in SKVO
ODRASLI SKAVTI (Štepanjski medvedi), 1. sobota ob 20.00
Čas sestankov bo objavljen kasneje.
VSE SKAVTSKE VEJE VABIJO NOVE ČLANE! Lepo vabljeni.
Vse župnijske skupine, zbori in glasbene skupine vabijo k vklučitvi in sodelovanju.
NAPOVEDNI KOLEDAR
DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE in MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE, nedelja, 16. november popoldne: molitvena ura ob 15.00, sveta maša ob 16.00. Lepo vabljeni.
ŽUPNIJA LJUBLJANA – ČRNUČE vabi na romanje v Sveto deželo, 26. april – 3. maj 2015, cena 1.100 €. Informacije daje župnija na tel.: 01/561-28-82.

55/XXXIV – 904, 5. 10. 2014: GOSPOD BO DAL VINOGRAD V NAJEM DRUGIM

Iz 5,1-7; Ps 80; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43.

»Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.« Upravičeno zveni Izaijeva pesem o vinogradu kot spev razočaranega trubadurja; kot pesem užaljenega zaljubljenca… Toliko ljubezenskih gest je bilo vloženih, a vse je obrodilo le grenke sadove. Kot višek nezvestobe in zavračanja pa je treba razumeti še zavrnitev zadnjega dokaza božje ljubezni: njegovega edinega Sina, katerega bo doletela enaka usoda kot so jo doživeli toliki preroki.
Toda Kristus, zavrženi kamen bo postal vogelni kamen nove zgradbe, novega ljudstva, Cerkve, ki bo dajala sadove kraljestva. V sporu s človekom se Bog ne da premagati. Točka najhujšega zavračanja postane izhodišče nove obljube, novega začetka.
Skrivnost evangelija je oznanilo nove božje pobude odpuščanja in novega obeta: tudi tam, kjer je človek najbolj odpovedal.
Cerkev, novo božje ljudstvo, živi v čudežu te pobude. Ponujen nam je vinograd, v katerem naj bi »prinašali sadove« kraljestva. Vinograd, v katerem ne moremo nastopati kot lastniki in najemniki, temveč kot služabniki. Sv. Pavel je skiciral katalog, v katerem so popisani sadovi, ki naj bi jih kristjani obrodili: »Kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, karkoli je krepostno in karkoli hvale vredno, to imejte v mislih. In Bog miru bo z vami.«

(Po: Lojze Bratina: Kruh Besede)

28. nedelja med letom, 12. oktober 2014: GREŠNIKI POJDEJO V BOŽJE KRALJESTVO

Iz 25,6-10a; Ps 23; Flp 4,12-41; Mt 22,1-14

»Nebeško kraljestvo je podobno kralju ki je napravil svatbo svojemu sinu. In poslal je svoje služabnike klicat povabljene na svatbo, pa niso hoteli priti…«
Evangeliji zadnjih nedelj govorijo o Kristusovem skrivnostnem bivanju. On, Kristus, je vinogradnikov sin in dedič, On je sin kralja, ki prireja svatbo in vabi nanjo. On je Odrešenik, Mesija, božji Sin. Kristus razlaga naravo božjega kraljestva, ki je po Njem že med nami, mi pa se pred Njim znajdemo kot presenečeni svatje. Božje kraljestvo je podobno svatbi, praznovanju, veselju, sožitju, srečanju… Da, celo bližini in intimnosti z Njim. O vsem tem nam govori simbolika gostije, svatbe.
Današnje evangeljsko sporočilo meri na to, da je prispodoba o svatbi, ki jo je kralj priredil svojemu sinu, ter nanjo vabi vse ljudi, že postala resničnost. Prerokba o gostiji na Sinaju se je uresničila v Jeruzalemu, v dvorani zadnje večerje, kjer je Jezus obhajal svojo daritev sprave človeškega roda z Očetom; obed nove zaveze ali poroke z vsem človeškim rodom. Odslej smo vsi poklicani, da se te gostije udeležimo. Po krstu smo že postali deležni božjega življenja. Zaživeli smo novo občestvo z Bogom, ki nas obvezuje, da zaživimo še novo občestvo bratstva in solidarnosti med seboj. Božje kraljestvo je že med nami.
Temeljno sporočilo Jezusove današnje prilike je: božji svatje smo. Zato naj naše vedenje odraža radost vstajenja, vere v Kristusovo zmago nad smrtjo in zaupanje v neuničljivost božjega kraljestva, ki je že med nami.

(Po: Lojze Bratina: Kruh Besede)

br. Stane Bešter

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte