Oznanila 3. navadne nedelje 2010

23. Januar 2010

Oznanila, Skupine

Oznanila 3. navadne nedelje 2010
[Facebook] [Twitter] [Email]

BOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

 • SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV, 25. januar, na praznik SPREOBRNITVE APOSTOLA PAVLA: VI STE PRIČE TEH REČI (Lk 24,48). Sveto pismo je knjiga, ki je sveta vsem kristjanom najrazličnejše veroizpovedi in nas zato na poseben način povezuje! Resnični edinosti med kristjani se bomo tem bolj približali, kolikor bolj bomo svoje življenje usklajali z Božjo besedo, kolikor bolj ji bomo poslušni, kolikor bolj jo bomo vzljubili in se zavedali, da je res beseda Očeta in Sina in Svetega Duha, beseda najgloblje edinosti in najčistejše ljubezni. Beseda, ki nas kliče k odgovoru, k dejanju, k bratovskemu odnosu do vsakogar brez izjeme in k otroškemu zaupanju v Njega, ki jo je za nas izrekel. Izrekel zato, da bi postajali vedno bolj edini med seboj in z Njim. Izrekel zato, da bi nas naučil ljubiti in nas tako usposobil za neminljivo življenje! V tem duhu praznujmo tudi NEDELJO SVETEGA PISMA, ki bo letos 31. januarja.
 • DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: 28. januar. Letos, ko se v duhu gesla »EVHARISTIJA, BOŽJI DAR ZA ŽIVLJENJE«, pripravljamo na evharistični kongres, ki bo 13. junija 2010 na nogometnem stadionu v Celju, se še posebej potrudimo za udeležbo pri našem celodnevnem češčenju Najsvetejšega. Rezervirajmo si čas, da bi se ta dan udeležili maše zjutraj ali zvečer in vsaj eno uro čez dan darovali Gospodu v češčenju.

  SPORED ČEŠČENJA PO SKUPINAH:
  8.00 – sveta maša
  9.00 – 11.00: Binkoštna dvorana in Marijina legija
  11.00 – 12.00: Frančiškov svetni red
  12.00 – 12.30: Bratje kapucini
  Opoldanski odmor
  14.00 – 15.00: Marijine sestre
  15.00 – 16.00: Biblična skupina
  16.00 – 16.30: Otroci veroučenci
  16.30 – 17.00: Birmanci, mladina, skavti
  17.00 – 18.00: Sodelavci Karitas
  18.00 – 19.00: ŽPS in pevci
  ob 18.40: pete litanije Srca Jezusovega in evharistični blagoslov
  19.00: slovesen sklep in maša, ki jo bo vodil br. Miha Sekolovnik, kapucin, naš nekdanji župnik.

  Navedene skupine bodo preprosto oblikovale molitev, vsak pa se lahko pridruži katerikoli skupini ob katerikoli uri. Prisrčno vabljeni!

 • SVEČNICA – GOSPODOVO DAROVANJE, 2. februar: Svečnica je DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA, praznik redovnikov in redovnic. Za redovnike in redovnice bo v naši nadškofiji srečanje v novi cerkvi sv. Rešnjega Telesa in Krvi v Podutiku – Ljubljana ob 15.00. Lepo vabljeni tudi vsi, ki ste nam redovnikom in redovnicam blizu. Svečnica pa je tudi praznik skupin Vere in luči. Naša skupina »Štepko« bo sodelovala pri večerni maši, pri kateri bo darovanje namenjeno za potrebe skupine.Maši na ta dan sta ob 8.00 in 19.00, v Bizoviku pa ob 18.00.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

 • UMESTITEV NADŠKOFA METROPOLITA DR. ANTONA STRESA, nedelja, 24. januar ob 16.00 v ljubljanski stolnici. Lepo vabljeni.
 • ŠOLA ZA STARŠE: V naši župniji skupaj z Vrtcem Nazaret prirejamo šolo za starše. Z nami bo g. Stanko Gerjolj, duhovnik, dr. teologije, pedagogike/psihologije in dekan Teološke fakultete v Ljubljani.
  Drugi večer bo v torek. 26. januarja 2010 ob 19.45 v župnijskem domu z naslovom: VZGOJNA DINAMIKA ODNOSOV V DRUŽINI.
  Vsi starši veroučencev in veroučenk ter ostali, lepo vabljeni.

  Naslednja večera sta še:
  - 3. večer, torek, 23. februar ob 19.45: Vzgoja za trajne /partnerske/ odnose
  - 4. večer, torek, 20. april ob 19.45: Oblikovanje pozitivne samopodobe. Rezervirajte si čas.

 • SKAVTSKI KULTURNIK, bo v nedeljo, 31. januarja, ob 17.00, v dvorani Doma v Zadvoru pri Sostrem. Naši skavti in skavtinje vseh vej vsako leto pripravijo kulturni program, ki ga želijo deliti z nami vsemi, zato lepo vabljeni.
 • SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK – PREŠERNOV DAN bo v četrtek, 4. februarja, ob 20.00, v dvorani Kulturnega doma v Hrušici. Proslavo pripravlja naš župljan Peter Bergant s sodelavci. Na prireditvi bodo nastopili župljani domačini z besedo in pesmijo. Lepo vabljeni.
 • VOLITVE ČLANOV »ŽPS« bodo v nedeljo, 21. februarja 2010. Molimo za to, sodelujmo in bodimo odprti za sprejem odgovornosti v župnijskem občestvu.
 • TEČAJ ZA SODELAVCE NA NAŠI INTERNETNI STRANI bo v soboto, 27. februarja, od 17.30 – 20.30, vodil ga bo Aleš Čerin. Več informacij dobite na telefonski številki 041/789-188 ali na e-pošti: ales.cerin@skavt.net. Lepo vabljeni.

Iz »IZJAVE NOVEGA LJUBLJANSKEGA NADŠKOFA METROPOLITA msgr. ANTONA STRESA

V tej prvi izjavi po imenovanju za ljubljanskega nadškofa in metropolita bi rad izrekel besede zahvale, pozdrava in prošnje:

 1. V tem trenutku sem svetemu očetu Benediktu XVI. dolžan zahvalo za zaupanje…
 2. Ob tej priložnosti izrekam posebno zahvalo dosedanjemu nadškofu metropolitu msgr. Alojzu Uranu… Srčno upam, da mu bo ta razbremenitev in zdravljenje, ki ga še čaka, povrnilo moči, da bova lahko sodelovala tudi v prihodnje.
 3. Potem bi rad pozdravil vse svoje nove sodelavce v nadškofiji. To so seveda najprej pomožni škof msgr. Anton Jamnik, duhovniki in diakoni…
 4. Sodelavci pa nismo samo duhovniki, ampak vsi člani Božjega ljudstva, le da smo to vsak na svoj način. Vsem laiškim sodelavcem po župnijah in drugih cerkvenih ustanovah izrekam iskren pozdrav in jih prosim, da bi to velikodušno in prostovoljno sodelovanje, ki je edino resnično bogastvo Cerkve, gojili in razvijali še naprej. Veselim se vsega tega sodelovanja, pri tem pa želim pospeševati edinost in medsebojno pomoč.
 5. Prav poseben pozdrav velja redovnicam in redovnikom… Brez redovništva ni Cerkve… Vsaki redovni skupnosti bi rad pomagal k čim večji zvestobi njenemu izvirnemu poslanstvu in njeni karizmi.
 6. Kot nadškof glavnega mesta naše države pozdravljam našo državno oblast…
 7. Med različnimi skupinami med našimi verniki bi še posebej rad pozdravil mlade. Vem, da so tarča številnih pohlepov in ponudb. Želim si, da bi našli in prepoznali v katoliški Cerkvi prostor, kjer lahko najdejo tisto, kar je najpotrebnejše za njihovo življenje: smisel življenja. Ta pa je v tisti nesebični in požrtvovalni, darovanjski ljubezni, ki jo za nas uteleša Božji Sin Jezus Kristus.
 8. Mladi pa izhajajo iz naših družin in samo družin. Obljubljam, da bo Cerkev še naprej trdno stala za vrednoto družine in da se bomo v naši nadškofiji tudi v prihodnje močno trudili za razvoj kulture življenja, za kulturo družine v pravem pomenu besede.
 9. …Na koncu…pozdravljeni predvsem tisti med nami, ki najbolj potrebujejo našo solidarnost. Bolni in invalidi, ljudje, ki jih preskušajo brezposelnost, revščina osamljenost ali kakšna druga stiska… Naš temeljni krščanski poklic je, da vero v Božjo ljubezen, ki jo izpovedujemo, tudi uresničujemo v konkretnih dejanjih. S pomočjo številnih prostovoljcev, ki delujejo v dobrodelnih organizacijah, nam to uspeva, želim pa narediti vse, da bi na tem področju naredili še več, vedno ve, ker ne bo nikoli preveč…Spoštovani! … Zavedam se, da je pred menoj težka naloga, ki pa jo prevzemam v duhu svojega gesla »Vse zaradi evangelija« in predvsem v zaupanju v Božjo pomoč… To so moji pozdravi, pa tudi moje prošnje za pomoč, ki jih želim strniti v eno samo: postajajmo vedno bolj občestvo, vedno bolj povezani med seboj v skupni veri, upanju in ljubezni, da bomo lahko izpolnili svoje temeljno poslanstvo…: da bomo prepričljivo izpričali svojo vero v Božjo ljubezen, ki se nem je razodela v Jezusu Kristusu in ki edina zasluži, da ji verujemo, vanjo zaupamo in se ji predamo, da nas prevzame.msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit

IZ PISMA OB IZBIRI NOVIH ČLANOV ŽPS

Na 1. postno nedeljo, 21. februarja 2010, bomo po petih letih spet predlagali in izbirali za nov mandat člane župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS). Sveti Pavel v 1. pismu Korinčanom govori o različnih darovih in službah znotraj Cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa. Tudi mnogi novejši cerkveni dokumenti ter znamenja časa ne le govorijo o upravičenosti, ampak o nujnosti vključevanja laikov v župnijsko življenje, še posebej v okviru ŽPS. Ta omogoča dejavno in odgovorno sodelovanje laikov pri apostolatu in življenju Cerkve. Ta soodgovornost za župnijo, osnovno celico Cerkve, izvira iz zakramenta sv. krsta in birme. Vsi moramo osvojiti prepričanje, da vodstvene službe v Cerkvi in verniki nismo na dveh bregovih, ampak da smo ena Cerkev, ki jo moramo vsi krščeni graditi z odgovornostjo in ljubeznijo v skladu s sposobnostmi in talenti, ki smo jih prejeli od Boga. Pravi kristjan je človek, ki čuti z župnijo, s krajevno in vesoljno Cerkvijo in jo sprejema kot svojo družino. Kot njen ud deli z njo vse njeno veselje in skrbi.

Škofje in duhovniki se vsem članom ŽPS zahvaljujemo za sodelovanje in spodbujamo, da bi starejši in tudi novi in mlajši sprejeli članstvo v različnih svetih, ustanovah in družbah kot dejavni sodelavci v župniji in dekaniji. Vse vernike vabimo in prosimo, da pokažete svojo odgovornost do župnije s tem, da boste iz svoje srede predlagali primerne predstavnike. Izbrane pa spodbujamo, da na to zaupanje odgovorijo in članstvo v ŽPS sprejmejo in vestno opravljajo. S predlogi za nove člane ŽPS pa vaša naloga ni končana. Prav je, da z izbranimi predstavniki naprej sodelujete in sooblikujete župnijsko življenje. V župniji je veliko dela na oznanjevalnem, bogoslužnem in karitativnem (dobrodelnem) področju. Še posebej zaradi velikega pomanjkanja duhovnikov boste morali verni laiki nekatere dejavnosti v prihodnje prevzeti v celoti.

msgr. Andrej Glavan, novomeški škof in predsednik komisije za ŽPS

Reblog this post [with Zemanta]

Komentirajte