Oznanila 6. nedelje med letom (2018)

13. Februar 2018

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

OBVESTILO GLEDE ZBRANIH SREDSTEV ZA OBNOVO FASADE NA CERKVI V BIZOVIKU: Ob menjavi župnika 7. avgusta 2017 je bilo za obnovo fasade namensko zbranih 8.509,72 eur (v to vsoto so všteti tudi darovi 2.640 eur, ki ste jih dali br. Stanetu ob slovesu in jih je namenil za obnovo fasade). Od 8. 7. 2017 pa do 6. 2. 2018 se je v Štepanji vsi pri nabirkah na 3. nedeljo v mesecu (razen decembra nabirka ni šla v ta namen, ker je bila za obnovo kanalizacije) zbralo 3.795,56 eur. V istem obdobju se je v Bizoviku pri nabirkah na 1. in 3. nedeljo v mesecu zbralo 4.165,39 eur. Od darov in nabirke ob pogrebu Žiga Anžiča bo približno 2.000 eur namenjenih za obnovo fasade (preostali del te nabirke bo namenjen za ureditev projektorja za pesmi v Bizoviški cerkvi. Ko bo projektor narejen bom lahko podal čisto točno vsoto). Skupaj je torej namensko zbranih sredstev za obnovo fasade 18.470,67 eur. Naj vam Bog povrne tam, kjer najbolj potrebujete pomoč. ISKRENA HVALA.
Trenutno je predvidena ocena za obnovo fasade 41.400 eur – za zidarska in pleskarska dela (seveda je odvisno od tega koliko ometa bo potrebno zamenjati – to se bo videlo, ko bo postavljen oder in se bo pregledalo celotno fasado). Poleg tega bodo še naslednji dodatni stroški: napeljava plina v zakristijo, popravilo strehe, popravilo strelovoda in nova oglasna deska. Tako da bodo celotna dela po trenutno predvideni oceni stala med 48.000 in 50.000 eur.

VEČERNA NEDELJSKA MAŠA V POSTU bo zaradi postne pobožnosti – križevega pota (ob 17.30) in postnih govorov že ob 18.00. Prvič bo že prihodnjo nedeljo, 18. februarja.

POSTNA POBOŽNOST v pripravi na veliko noč v Štepanji vasi je vsako postno nedeljo ob 17.30. Najprej bo KRIŽEV POT, po križevem potu ob 18.00 pa MAŠA s POSTNIM GOVOROM. Letošnji postni pridigarji bodo bivši župniki in kaplani.

1. postna nedelja, 18. 2. pevci iz vseh zborov br. Milan Kvas
2. postna nedelja, 25. 2 biblična skupina br. Stane Bešter
3. postna nedelja, 4. 3. člani župnijske Karitas br. Miha Sekolovnik
4. postna nedelja, 11. 3. člani ŽPS br. Jurij Štravs
5. postna nedelja, 18. 3. mladi, skavti br. Vlado Kolenko
cvetna nedelja, 25. 3. rožni venec po maši pasijon

KRIŽEV POT v Bizoviku bo ob nedeljah ob 9.00, pred mašo. Križev pot med tednom v Štepanji vasi bo v petek ob 18.30. V Bizoviku bo križev pot v četrtek ob 17.30.

SODELOVANJE VEROUČENCEV PRI KRIŽ-EVEM POTU bo v Štepanji vasi ob petkih, v Bizoviku pa ob četrtkih ali v nedeljo.

POSTNI ČAS 2018 – PEPELNICA, 18. februar: Maše na pepelnico so: v Štepanji vasi ob 8.00 in ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Pri vseh mašah je tudi obred pepeljenja. Lepo vabljeni.

NAPOVEDNI KOLEDAR

SESTANEK ZA STARŠE 7. RAZREDA, bo v torek 13. februarja ob 19. 30 uri v  župnijskem domu v prvi učilnici v pritličju. Vabljeni!

SESTANEK SODELAVCEV ŽUPNIJSKE KARITAS bo v torek, 13. februarja 2018 ob 18.00. Sodelavci ŽK lepo vabljeni.

KAJŽARSKA KAVICA bo zopet v sredo, 21. februarja ob 10.00 v Klančarjevi domačiji v Bizoviku. Lepo vabljeni!

SEMINAR ŽIVLJENJE V KRISTUSU: Ta torek 13. februarja ob 20.00 bo v dvorani župnijskega doma drugo od petih srečanj seminarja, ki je namenjen poglobitvi osebne vere Kristusa. Srečanje, ki se ga je prejšnji mesec udeležilo 45 župljanov je zelo lepo potekalo. Srečanja bodo še 13. marca, 10. aprila in 8. maja ob 20.00. Lepo vabljeni tudi tisti, ki niste bili na prvem srečanju.

DEKANIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 17. februarja 2018 od 9. do 19. ure v župnijski cerkvi na Fužinah. Naša župnija moli od 15. do 16. ure. Zberemo se ob 14. 45 pred cerkvijo na Fužinah.

NOVA MAŠA BR. MIROTA PAVŠKA: Veselimo našega, diakona br. Mira Pavška, ki bo 29. junija ob 9. uri v Ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Novo mašo bo imel v domači župniji Zagorje, 1. julija ob 14. uri. Ponovitev nove maše pri nas bo imel 9. julija ob 9. 15. v Štepanji vasi. Na ta dan ne bo maše ob 10.30. Br. Mirota priporočamo v molitve.

ZLATA MAŠA BR. KLEMENA VERDEVA: Letos bo obhajal zlato mašo – 50 let duhovništva – naš brat Klemen Verdev. Br. Klemen bo imel ponovitev zlate maše v naši župniji na žegnanjsko nedeljo 29. julija ob 9.15 v Štepanji vasi. Tudi na ta dan ne bo maše ob 10.30.

12/XXXVI – 972, 11. 2. 2018: 6. nedelja med letom – B – KRISTUS JE ZA OBROBNE

(3 Mz 13,1-2.45-46; Ps32; 1 Kor 10,31-1,1; Mr 1,40-45)

Jezusu se je gobavec »zasmilil … iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: ‘Hočem, bodi očiščen!’« (Mr 1,41). Tako beremo v današnjem evangeliju. Zdi se mi, da je v tem stavku vsaka beseda pomenljiva. Jezusu se je gobavec najprej zasmilil. Sočustvoval je z njim. Spet se, kot že nekajkrat v evangeliju, srečamo s podobo Boga, ki čuti s človeško slabostjo in bolečino. Jezus se gobavca dotakne, kar je nezaslišano. Gobavost je nekakšna prispodoba za izrinjenost iz družbe.

Ko se Kristus dotakne gobavca, pokaže, da se v primerih, ko gre za sporočilo odrešenja, ne meni za navade in mnenje množice. S tem dejanjem pokaže na ljudi, ki so na robu družbe. Žal mu Cerkev in kristjani v tem ne sledimo vedno. Kolikokrat nismo znali in ne znamo biti blizu tujcem ali pripadnikom najrazličnejših manjšin. Prevečkrat potegnemo z večino, ki se teh ljudi otepa, če jih že ne zavrača ali celo sovraži. Današnji evangelij je velik izziv za nas. Tako se ni dovolj bojevati proti izrinjenosti manjšinskih skupin v družbi, ampak se moramo bojevati tudi proti miselnosti, ki odriva na rob stare, ki zavrača otroke in družine z več otroki, ki zagovarja uboj nerojenih, ki smeši zakon in zakonsko zvestobo razglaša za zastarelo, ter miselnosti, ki blati in uničuje dostojanstvo ljubezni. Kristus se je uprl prevladujoči miselnosti svojega časa, ki je zapostavljala nekatere ljudi.

Biti kristjan pomeni, da si podobno kot Kristus prizadevamo, da bi rešili človeka telesne revščine, predvsem pa duhovnega zla. Zato res lahko iskreno prosimo z besedami prošnje nad darovi: »Kristusova daritev naj nas očisti grehov in iz nas naredi nove ljudi, da bomo živeli po tvoji volji.«

(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

1. postna nedelja – B, 18. 2. 2018 – BOŽJA SUPER RAZPRODAJA

(1 Mz 9,8-15; Ps 25;1 Pt 3,18-22; Mr 1,12-15)

Ko na malih zaslonih gledam ljudi, ki nekaj ur čakajo na razprodaje v trgovinah in se v vrste postavijo že sredi noči, počasi doumevam, kaj pomeni ugodni nakup, ko stvari stanejo manj. Splača se izkoristiti ta ugodni čas. Če ga zamudiš, si prikrajšan in ti je lahko žal, da ga nisi izkoristil. Današnji evangelij pravi: »Čas se je dopolnil!« (Mr 1,15) in s tem misli na ugoden čas, ko nam na neki način Bog daje »poseben popust«. Tak ugoden čas je tudi postni čas, v katerem nam Bog daje še eno, novo možnost za naše spreobrnjenje.

Postni čas je pomembna »etapa« na poti k Bogu, saj se je sam Kristus postil in evangeliji pravijo, da v puščavi, kamor ga je odvedel duh in kjer je ostal štirideset dni, kakor poroča današnji evangelij. Puščava je kraj preizkušnje, kjer se razgali vsa naša nemoč in notranja praznina. Z njo se srečujemo tudi danes.

Fant, ki se je odločil za Bogu posvečeno življenje, je pripovedoval o prvem obdobju, ko je zapustil »egiptovsko sužnost« in se umaknil pred svetom v »puščavo« samostana, da bi mu spregovoril Bog. V začetku je tako tudi bilo. Vse mu je govorilo: mašo je globoko doživljal, Sveto pismo ga je nagovarjalo, v molitvi je bil zbran in srečen. Toda kmalu je začutil praznino, nemoč in božji molk.

S postnim časom se tudi mi na neki način odpravljamo v puščavo, ki je tudi kraj preizkušnje. Vsak, ki se je odločil za Boga, bo moral skozi puščavo, kjer bo skušan. Tudi Kristusa je v puščavi »satan skušal«. V znanem filmu Mela Gibsona Pasijon satan v obliki kače Kristusa v vrtu Getsemani še enkrat skuša in mu govori, da nima smisla trpeti. Toda Njemu je bil cilj – odrešenje ljudi – več kot sredstvo za dosego le tega, čeprav je to sredstvo bilo trpljenje in smrt na križu.

(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

 

Komentirajte