Oznanila cvetna nedelja (2018)

26. Marec 2018

Naša župnija

[Facebook] [Twitter] [Email]

VELIKI TEDEN IN VELIKA NOČ 2018

CVETNA NEDELJA, 25. marca: V bogoslužju se spominjamo in podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Na cvetno nedeljo blagoslavljamo zelenje: oljke, butarice in drugo. Blagoslov zelenja je pri vseh mašah, ob 8.00, 9.15, 10.30 in v Bizoviku ob 9.15 pa bo tudi zunaj.

PASIJON: Tudi letos bodo mladi iz naše župnije pripravili dramsko uprizoritev Jezusovega trpljenja – pasijon. Med pasijonom bo pel Odkloplen Grega – Gregor Strajnar, ki že dolgo vrsto let poje ritmično duhovne pesmi in bil je vodilni član prvega Stična benda. Pasijon bo v naši župnijski cerkvi na cvetno nedeljo, 25. marca, po maši ob 18. uri, in v torek, 27. marca, po maši ob 19. uri. Lepo vabljeni!

VELIKI TEDEN: V njem spremljamo Jezusa na poti do ure, za katero je prišel – za daritev svojega življenja v odrešenje vseh ljudi. V Božji besedi spremljamo dogodke, ki so pripeljali do konflikta med Jezusom in judovskimi voditelji.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE

VELIKI ČETRTEK, 29. marec: To je najprej dan, ko se vsi duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo KRIZMENO MAŠO. Pri njej doživimo našo povezanost s škofi in med seboj ter obnovimo svoje duhovniške obljube. Med mašo pa škofje blagoslovijo in posvetijo sveta olja, s katerimi delimo zakramente nato vse leto: bolniško in krstno olje ter sveto krizmo. V ljubljanski stolnici je krizmena maša ob 9.00, h kateri ste vabljeni tudi verniki.

Ob 19.00 v župnijski cerkvi obhajamo spomin Jezusove ZADNJE VEČERJE. Pri njej sodeluje 12 oseb iz župnije, ki predstavljajo apostole, duhovnik pa jim po Jezusovem zgledu umije noge. S tem nas pouči, da je umivanje nog vsako velikodušno služenje bližnjemu v ljubezni. Spominjamo se in podoživljamo ustanovitev evharistije in zakramenta mašništva. Pri tem bogoslužju še posebej sodelujejo prvoobhajanci. K obredom velikonočnega tridnevja vabljeni vsi veroučenci in starši, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Nabirka je namenjena za Župnijsko Karitas. Po spominu »zadnje večerje« je molitvena ura do 21.00, nato tiho čaščenje »Jezusa na Oljski gori in v ječi« do 22.00.

VELIKI PETEK, 30. marec: To je dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt. Ob 8.00 molimo v župnijski cerkvi križev pot. Ob 19.00 pa se zberemo k obhajanju Spomina na Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. Nabirka pri obredu velikega petka je namenjena za svete kraje v Sveti deželi. Po obredu Jezusa že počastimo v božjem grobu, skupaj do 21.00, nato tiho osebno do 22.00.

VELIKA SOBOTA, 31. marec: To je dan, ko prihajamo v župnijsko cerkev častit in molit Jezusa v božjem grobu, hkrati pa prinašamo k blagoslovu velikonočna jedila, s katerimi obhajamo velikonočni praznik doma.

Najprej blagoslov velikonočnega ognja ob 8.00 v Štepanji vasi in Bizoviku, nato ga bodo skavti ponesli po Štepanji vasi, Gmajni, Hrušici in Bizoviku po domovih. Iz Štepanje vasi in Štepanjskega naselja pa ga pridete iskat sami.

Blagoslovi jedil:

  • Štepanja vas: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 in 16.00.
  • Bizovik: 13.00 in 15.30, Hrušica pri Uretovih: 13.45.

VELIKA NOČ: VELIKONOČNA VIGILIJA, sobota, 31. marec ob 19.00: z njo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje. Zberemo se pred župnijsko cerkvijo ob velikonočnem ognju, kjer se začne I. del velikonočne vigilije: SLAVJE LUČI. S seboj prinesemo sveče. Slavje luči doseže vrhunec po sprevodu v cerkev s slovesno peto hvalnico velikonočni sveči; II. del je BESEDNO BOGOSLUŽJE, v katerem poslušamo poročila o odrešenjskih delih, ki jih je Bog storil za človeštvo skozi zgodovino odrešenja. Sledi III. del: KRSTNO BOGOSLUŽJE. Iz Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu. Tudi letos bodo pri tem delu vigilije katehumeni prejeli zakramente uvajanja v krščanstvo. Sledi IV. del: EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja kristjanov.

VELIKONOČNA NEDELJA, 1. april: ta dan slovesno praznujemo Kristusovo vstajenje v cerkvi in doma. Ob 6.30 bo v Štepanji vasi vstajenjska procesija s slovesno vstajenjsko mašo.

VELIKONOČNI PONEDELJEK – Emavs, 2. april: Velikonočno praznovanje se razširi še na ves teden velikonočne osmine. Na velikonočni ponedeljek se spominjamo srečanja Vstalega z učencema na poti v Emavs. Maše so: v Štepanji vasi ob 8.00, 9.15 in 19.00, v Bizoviku ob 9.15.
Jezusov grob

NAPOVEDNI KOLEDAR

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 8. aprila: Bela se imenuje, ker so v prvi Cerkvi katehumeni – odrasli novokrščenci do te nedelje nosili bela oblačila. Blagoslov lanskih novokrščencev bo pri maši ob 10.30. Pred nedeljo božjega usmiljenja bomo vsak dan pred večerno mašo molili devetdnevnico božjega usmiljenja. Devetdnevnica se bo začela na veliki petek.

SEMINAR ŽIVLJENJE V KRISTUSU: Četrto srečanje seminarja Življenje v Kristusu bo v torek, 10. aprila ob 20. uri, v dvorani župnijskega doma. Tema srečanja bo: Dar Svetega Duha. Lepo vabljeni!

ROMANJE NA BREZJE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE za našo dekanijo bo v nedeljo, 15. aprila popoldne. Odhod avtobusa iz Štepanje vasi bo ob 13.30 (iz Bizovika ob 13.40). Ob 15. uri bo na Brezjah molitvena ura, ob 16. uri pa sv. maša. Cena za prevoz je 9 eur. Prijavite se lahko v župnijski pisarni. Lepo vabljeni!

PREDAVANJE POLONE VESEL MUŠIČ (ob izidu njene nove knjige). NA TEMO SVETE BIRME z naslovom Birma, Sveti Duh – Ljubezen, bo v torek 17. aprila ob 20. uri v dvorani župnijskega doma. Lepo vabljeni!

VELIKONOČNO VOŠČILO: Aleluja! Jezus Kristus je vstal in živi! Aleluja! Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta (LK 24, 48-49). Bratje kapucini vam želimo obilo Božjega blagoslova in velikonočnega veselja. Aleluja!

15/XXXVII – 975, 25. 3. 2018: Velika noč – B, 1. 4. – VSTAJENJE DAJE NOV POMEN ŽIVLJENJU

(Apd 10.34a.37-43; Ps 118, Kol 3,1-4; Jn 20,1-9)

Neki svetovalec je pripovedoval: »Prejšnji teden je dobilo vstajenje zame nov pomen. Za seboj sem imel kar težak dan. Zadnja stvar, ki bi jo rad slišal v petek zvečer, je bila, da prihaja kdo na pogovor. Še preden sem mogel odgovoriti na klic, je na vratih stala mlada žena in me prosila, če bi lahko govorila z menoj. Moj glas je odgovoril: ‘Le pridite; a moje srce jo je prosilo, naj me pusti, da v miru pospravim pisalno mizo. A nisem pospravil mize, ampak sedel in govoril s to ženo, ki je resnično potrebovala pomoč. Njena zgodba je bila dolga in pretresljiva.

Mlada žena je čez nekaj ur zapustila mojo pisarno z istimi problemi, kot jih je prinesla, ko je vstopila vanjo. Toda odšla je tudi s spoznanjem, da ni sama, ampak da je tako pomembna, da jo poslušam.« Svetovalec je takrat spoznal, da je eno od sporočil vstajenja, da nikoli nismo sami. Naučil se je: ko smo do njih pozorni, jim damo priložnost, da vstanejo. Posredujemo jim novo življenje in takrat smo podobni Kristusu, ki je z vstajenjem tebi in meni podaril novo življenje. (Drobne zgodbe z biserom, 64)

Vstali Kristus čaka apostole sredi vsakdanjika. Vstali Kristus pa čaka tudi nas in nam želi biti blizu prav v vsakdanjih opravilih, skrbeh in hitenju. Po Kristusovem vstajenju nismo več sami. On nas spremlja, kakor je spremljal zaskrbljena učenca na poti v Emavs. Kristus ne vstaja kot heroj, ki bi zmagoslavno kazal svojo zmago. Ne, On vstane za druge in tako pokaže, da je ljubezen služenje, saj gre rešit smrti in osami zapisanega človeka.

S tem pa da tudi nov pomen našemu delu in prizadevanjem za dobro ter vsemu našemu življenju. Od Jezusovega vstajenja naše življenje ni osamljeno, ampak »skrito s Kristusom« (Kol 3,3). Vse naše življenje in vsa ljubezen, ki smo jo združili s Kristusovo ljubeznijo, bosta rešena. Rešeno bo tudi tisto dobro, za katero nam ni nihče dal priznanja. Pravi pomen bodo dobile skrite žrtve. Zaradi Kristusovega vstajenja se bo vse, čemur smo »odmrli« in čemur smo se odpovedali, »prikazalo z njim v slavi« (4), saj je zapisano v Kristusovi ljubezni in se bo prepoznalo v njej.

(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte