Oznanila konec januarja 2019

27. Januar 2019

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

roza

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA –PONEDELJEK 28. JANUAR: To je dan, ko želimo biti z Gospodom, navzočim med nami v sveti evharistiji. Obenem je to dan, ko v imenu celotne naše nadškofije častimo Najsvetejše. Naj bo naša odločitev in molitev z Gospodom odgovor na Božjo ljubezen do nas.
SPORED ČEŠČENJA:
8.00 – sveta maša, po maši izpostavitev Najsvetejšega,
9.00 – 10.00 povabljeni vsi, ki se boste udeležili jutranje maše, k češčenju
in člani Frančiškovega svetnega reda (OFS);
10.00 – 11.00: Binkoštna dvorana; vabljeni tudi: iz Skopske, Prištinske in Novosadske ul.;
11.00 – 12.00: bratje kapucini: sklenemo z dnevno molitveno uro in molitvijo Angel Gospodov; vabljeni tudi: iz Ul. Polonce Čude, Vide Janežičeve, Angelce Ocepkove in Nusdorferjeve;
12.00 – 14.00 – premor
14.00 – 15.00: Marijine sestre
15.00 – 16.00: Biblična skupina, člani gibanj (Marijino delo, Prenova….)
16.00 –17.00: veroučenci in starši; mladinci, študentje, skavti…; vabljeni tudi iz Jakčeve ul.;
17.00 – 18.00: člani Župnijske Karitas; vabljeni tudi iz Bizovika in Hrušice;
18.00 – 19.00: pevci, ŽPS; vabljeni tudi iz Štepanje vasi in Gmajne;
(Opomba: Razpored je orientacijski. Kdor ne more ob določeni uri, naj pride takrat, ko lahko. Skupine lepo naprošene, da molitev vodite, ostali pa se po razporedu ulic in vasi skupinam ob določenih urah pridružite)
Slovesen sklep in sveta maša ob 19.00, ki jo bo daroval naš župljan. Branko Setnikar, ki je sedaj župnik v Preddvoru in Kokri in Jezerskem. Lepo vabljeni čez dan k češčenju in zvečer na sklep.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE in SVETOVNI DAN BOLNIKOV bo v nedeljo, 11. februarja 2019. Slovesna maša in procesija po pokopališču bo ob 19.00. Lepo vabljeni.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV – 11. februar: Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino naj zaznamuje naša pozornost do bolnikov in trpečih. Radi jih obiskujmo v bolnišnicah, domovih za starejše, na njihovih domovih. Radi pokličimo duhovnika, da jim ob prvih petkih prinese Sveto obhajilo in jih pogosteje mazili. Bolniško maziljenje je predvsem prošnja za ozdravljenje in za pomoč v bolezni. Ne čakajmo na najtežje trenutke bolezni. (Veliko ljudi umre brez prejema zakramentov; v naši župniji je bilo lani 50 cerkveno pokopanih, od tega jih je bilo 33 neprevidenih – niso prejeli zakramentov za umirajoče). Če so vaši domači v bolnici, pokličite bolniškega duhovnika, da jim prinaša sveto obhajilo in jih po potrebi mazili. Pokličite ga na GSM 041-613-378.

NAPOVEDNI KOLEDAR

kramliMIHA KRAMLI, priznan terapevt in vodja Klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti, bo imel predavanje za starše in vse župljane v ponedeljek, 28. januarja ob 20. uri v dvorani župnijskega doma.

SVETOPISEMSKI MARATON: pod geslom: Nič ne skrbite, bo potekal v kapeli Antonovega doma na Viču, (Tržaška 85) od sobote, 26. januarja do petka 1. februarja. Predstavniki naše župnije tam beremo sveto pismo v sredo, 30. januarja od 16. do 18. ure. Tisti, ki nimate prevoza na ta dan, pridite pred samostan ob 15.15 (odhod ob 15.30), ostali pa ob 15.45 pred kapelo v Antonovem domu na Viču. Kdor želi brati Sveto pismo, naj se prijavi br. Mirotu (068-197-694, miro.pavsek@gmail.com). Svetopisemski maraton bo imel zelo kvaliteten spremljevalni program. Več na: www.svetopisemskimaraton.si. Lepo vabljeni!

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, sobota, 2. februar 2019. Svečnica je najprej praznik skupine Vera in luč. Naša skupina VIL Štepko bo sodelovala pri maši ob 19.00. Lepo vabljeni vsi župljani. Svečnica je tudi dan POSVEČENEGA ŽIVLJENJA, dan redovnikov in redovnic. Sveta maša z redovniki in redovnicami naše nadškofije bo na Brezjah ob 16.00 uri (ob 15.30 molitev) Lepo vabljeni.

prifarskiPREŠERNOVA PROSLAVA ob Slo-venskem kulturnem prazniku bo v naši župniji v soboto, 9. februarja, ob 17. uri v Kulturnem domu na Hrušici. Gostje na letošnji proslavi bodo Prifarski muzikanti, ki bodo izvedli večji del programa, zato bo zagotovo veselo vzdušje. Zelo lepo vabljeni!

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2018

  • druzinaKrsti: 29 novokrščencev; (od tega trije odrasli). Devet. jih je bilo krščenih iz cerkvenega zakona, šest iz civilnega zakona in štirinajst iz izvenzakonskih skupnosti.
  • Prvo obhajilo: 37 prvoobhajan-cev (od tega šest odraslih);
  • Birma: 41 (od tega šest odraslih);
  • Katehumeni: 5
  • Poroke: 3
  • Pogrebi: 50 (le 17 jih je prejelo poslednje zakramente)
  • Izstopi iz cerkve: ena oseba
  • Obhajila: Razdeljenih je bilo 48.000 svetih obhajil.
  • Nedeljska sveta maša: K vsem nedeljskim mašam v povprečju prihaja 700 ljudi. V to število je všteta tudi sobotna večerna sv. maša.

MOLITEV JOHNA HENRYA NEWMANA

SIJ SKOZME GOSPOD JEZUS, POMAGAJ MI RAZŠIRJATI TVOJ PRIJETNI VONJ POVSOD, KJER KOLI BOM ŠEL. PREPLAVI MOJO DUŠO S SVOJIM DUHOM IN ŽIVLJENJEM. VZEMI V LAST VSE MOJE BITJE TAKO DOCELA, DA BO MOJE ŽIVLJENJE SAMO ODSEVALO TEBE. SIJ SKOZME IN BODI TAKO V MENI, DA BO VSAKA DUŠA, S KATERO PRIDEM V STIK, LAHKO ČUTILA TVOJO NAVZOČNOST V MOJI DUŠI. NAJ NE VIDIJO VEČ MENE, AMPAK JEZUSA! OSTANI Z MENOJ, POTEM BOM TUDI JAZ ZAČEL SVETITI, KAKOR TI SVETIŠ, TAKO SVETITI, DA BOM LUČ DRUGIM.

32/XXXVIII – 992, 27. 1. 2019: KAKŠNA DUHOVNOST?

(Neh 8,2-4a.5-6.8-10; Ps 19; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21)

oblakiPred nedavnim me je pretreslo pripovedovanje domačih o njihovem sorodniku, ki se je odpravil v Indijo za daljše obdobje, da bi »poglobil svojo duhovnost«. Doma je pustil ženo in otroka, ter službo. Poglobiti duhovnost! Kakšna je duhovnost, ki zapusti doma nepreskrbljenega otroka in neodgovorno ravna z drugimi!?
Običajno ljudje duhovnost enačimo z nematerialnostjo. Za kristjane pa je duhovno tisto, kar izhaja iz Svetega Duha. Jezus v današnjem evangeliju pravi: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil.« (Lk 1,18). Gre za Kristusov nastopni govor v domači shodnici, v katerem poudari, da ga vodi Sveti Duh. Z božjim Duhom mora biti zaznamovano tudi življenje vsakega kristjana. V zgodovini Cerkve nam svetniki zgovorno dokazujejo, kako so na najrazličnejše načine uresničevali navdihe Duha. Ene je Duh zaznamoval, da so stregli ubogim (mati Terezija), druge, da so ustanavljali časopise, da bi oznanjali evangelij (don Alberione), tretje, da so združili oboje (Maksimiljan Kolbe), četrte, da so darovali svoje življenje za Kristusa (Edith Stein) … Številne nerazglašene svetnike je vodil Duh, da so bili zvesti zakonci in dobre matere ter skrbni očetje, požrtvovalni duhovniki, marljivi delavci… Opravljali so različna dela, vse dobre navdihe pa jim je dajal Sveti Duh. Na to dejstvo opozarja že sv. Pavel vernike v Korintu, ko jim plastično razloži s prispodobo o telesnih udih: »Veliko je udov, telo je pa eno« (1 Kor 12,20).

(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Pavel Mušič, splet, Aleš Čerin 

Komentirajte