Oznanila na 26. navadno nedeljo (2015)

27. September 2015

Naša župnija

[Facebook] [Twitter] [Email]

Križ nad Sodinci v Slovenskih Goricah

BOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA. V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec ½ ure pred mašo. Molimo pa ga tudi doma osebno ali v družini.

NAMENI APOSTOLSTVA MOLITVE – oktober 2015.

Splošni: Da bi zbrisali s sveta trgovanje z ljudmi, to moderno obliko suženjstva.

Za evangelizacijo: Da bi krščanska občestva v Aziji v misijonarskem duhu oznanjala evangelij tistim, ki še čakajo nanj.

Slovenski: Da bi bil vsakdo od nas živa mladika, naša Cerkev pa rodoviten vinograd, ki bi gospodarju vinograda prinašal pričakovane sadove.

Župnijski: Za naše birmance in birmanke, da bi si prizadevali za osebno in odraslo vero ter za starše in botre, da bi mladim kristjanom z zgledom in besedo dajali dobro oporo in spodbudo..

SVETNIKI – NAŠI VZORNIKI IN PRIPROŠNIKI

SV. VINCENCIJ PAVELSKI, nedelja, 27. september: apostol preprostih ljudi, sočuten sobrat in pastir bolnikov in trpečih, ustanovitelj Misijonske družbe lazaristov, soustanovitelj usmiljenk in duhovni oče Marijinih sester, inspirator in zavetnik Karitas in drugih dobrodelnih ustanov.

SV. TEREZIJA DETETA JEZUSA, karmeličanka, 1. oktober, zavetnica naše sosednje župnije Ljubljana – Kodeljevo, zavetnica misijonov.

SV. FRANČIŠEK ASIŠKI, 4. oktober. ustanovitelj treh redov, zavetnik ekologov, učitelj preprostosti in majhnosti.

SV. BRUNO, 6. oktober, ustanovitelj kartuzijanov.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

SEMINAR ZA NOVO EVANGELIZACIJO: ŽIVI IN DELI KRISTUSA. Potekal bo vsak torek ob 19.45 v župnijskem domu. Informativno srečanje bo v torek, 29. septembra. Potekal bo do 15. decembra. Lepo vabljeni.

Načrt in datumi

Uvodno srečanje 29. sept. Kdaj, kako, cilj, za koga je – samo 15 min.

Pavla, Boris in Karmen

1. govor 6. okt. Božja ljubezen

Karmen

2. govor 13. okt. Jezusova milost

Pavla

3. govor 20. okt. Občestvo Svetega Duha

Paul

4. govor 27. oktober Kesanje in vera

br. Jaro K.

5. govor 3. november Ljubiti Boga

Boris

6. govor 10. november Ljubiti bližnjega in Mini govor o glasni molitvi

Maja

7. govor 17. november Okrepljeni s Svetim Duhom

Pavla

8. govor 24. november Rast v Duhu

Karmen

9. govor 1. december Živi in deli Kristusa

Paul

10. govor 8. december Priprava za Seminar

Boris

Urnik

19:45 – 20:00 15 min. Uvod, kratka molitev, pesem,predstavitev govornika
20:00 – 20:45 30- 45 min. Predavanje
20:45 -20:50 5 min. Pavza
20:50 -21:30 30 – 40 min. Pogovor v skupinah
21:30- 21:45 15 min Kratka molitev, pesem,spodbuda za prihodnji teden
21:45 - Čaj in piškoti

Župnijsko romanje na Koroško – Slovenj Gradec in Sv. Peter na Kronski gori bo v soboto, 3. oktobra. Cena vožnje in kosila je 25 €. Odhod ob 7.00 iz Štepanje vasi, zaustavili se bomo tudi v Bizoviku, povratek ob 18.00. Prijavite se v župnijski pisarni. Lepo vabljeni.

TRIDNEVNICA (1. – 3. oktober) in TRANSITUS, 3. oktober – spomin smrti sv. Frančiška ali PREHOD. Obhajali ga bomo v soboto, 3. oktobra ob 20.00 uri v naši župnijski cerkvi, po transitusu pa bomo molili rožni venec. Vse bo v živo prenašal Radio Ognjišče. Lepo vabljeni v čim večjem številu.

PRAZNIK SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA, nedelja, 4. oktober. Še posebej vabljeni k večerni maši ob 19.00, po maši pa na bratsko srečanje v naš kapucinski samostan.

SREČANJE članov ŽPS, sobota, 10. oktober v Zavodu sv. Stanislava: Družina na poti k izviru. Začetek ob 9.00, sklep ob 13.00 s kosilom. Vsi člani ŽPS, lepo vabljeni.

ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA, nedelja, 11. oktober: SKAVTSKA MAŠA ob 9.15, pri kateri sodelujejo vse skavtske veje. K skavtom vabljeni otroci in mladina.

73/XXXV – 922, 27. 9. 2015: 26. nedelja med letom – B: SPREJEMAJMO VSE, KI NISO PROTI NAM

4 Mz 11,25-29; Ps 19; Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.47-48.

Kakor je Mojzes v Stari zavezi blagoslovil preroško dejavnost tudi zunaj kroga izbranih sedemdesetih starešin, tako je Jezus pozdravil dobrodelnost nekoga, ki ni bil član skupnosti njegovih učencev. Za apostole takšno vedenje ni bilo samoumevno.

Učenci so bili tudi kot skupnost potrebni tiste širine in odprtosti navzven, kakršno potrebuje Cerkev v vsakem času. Jezus nas po svojem nezajezljivem duhu uči drže »odprtih vrat«. Če vere ne pojmujemo v Jezusovem duhu, dejansko lahko postane prav ta vera vir ločevanja med narodi, skupinami in občestvi. Cerkev kot organizacija ne sme biti nikdar sama sebi namen, marveč je razlog njenega obstoja služba Kristusovemu kraljestvu. Zato se bo v Jezusovem duhu vedno veselila vseh »semen resnice«, ki je posejana po širnem svetu. Radovala se bo vsega, kar lahko pomeni delček resnice, začetek ali uvod v polnejše spoznanje in polnejše življenje Jezusovega kraljestva na zemlji.

Izredno strog se je pokazal Jezus do vsakega, ki bi bratu ali sestri v skupnosti bolj ali manj namerno postavil takšno oviro. Posebej, če bi šlo za »majhne«, se pravi najbolj neutrjene, nebogljene in slabotne člane. Saj se je sam poistil z njimi.

Razen pohujšanja, ki ga lahko dajemo drug drugemu, govori Jezus tudi o pohujšanju ali ovirah, ki jih na poti za njim postavljamo sami sebi. Nič na svetu in v človeku ne bi smelo ovirati naše odločitve za »Božje kraljestvo, ki se je približalo« (Mr 1,15).

(Po: Lojze Bratina: Kruh besede)

27. nedelja med letom – B, 4. oktober 2015: KAR JE BOG ZDRUŽIL, TEGA NAJ ČLOVEK NE LOČI

1 Mz 2,18-24; Ps 128; Heb 2,9-11; Mr 10,2-16.

Rešitev neodrešenih razmerij med možem in ženo vidi Jezus v vračanju k izvirni, božji zamisli o odnosu med njima. Vrniti se moramo v čistino jutra stvarjenja, v katerem mož – Adam prepoznava v neskončnem bogastvu stvarstva sebi primerno dopolnitev v ženi. Mož in žena si gledata iz obraza v obraz, kot oseba z osebo, enakega dostojanstva. Vsak zase nezadosten, skupaj pa, v vzajemni podarjenosti, vzajemni dar in radostna podaritev. Takšna podaritev v ljubezni je nerazdružna. Ne zaradi postave od zunaj, marveč zaradi notranjega reda, po katerem sta ustvarjena. V to izvirnost nam Jezus usmerja pogled. Zakonska zveza temelji na božji zamisli, ki je edina vredna človekovega dostojanstva: na svobodni, osebni, ljubezenski podaritvi.

Ko se Jezus izreče za nerazvezljivost zakonske zveze, se noče opreti na postavo in zunanje norme. V razkrivanju božje zamisli  poslušalca razveseljuje in mu daje hkrati pogum, da obnovi svežino poklonjenega daru in zaupanja med možem in ženo, kljub spremljajočim slabostim in razdvajajočim silnicam. Vez med možem in ženo je zaveza dveh oseb, po vzoru božje zaveze z izvoljenim ljudstvom. Kristjani imenujemo sklenitev takšne zveze zakrament.

Medtem ko se neverujoči v sklepanju zakonske zveze in vztrajanju v njej opira le na čut zdrave človečnosti, je za kristjana zakon pozidan z vero: v Boga namreč, ki je ostal zvest svojemu ljudstvu, ga prenašal, mu odpuščal, ga vzgajal in osvobajal iz ujetosti v zlo. Tako je tudi za vernika zakon zakrament, zavetje lepe ljubezni in ne spona ali jarem.                                                                                                (Po: Lojze Bratina: Kruh besede)

br. Stane Bešter, župnik

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte