Oznanila na božič (2018)

15. December 2018

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

jezus

IZ ŽUPNIJE

CERKEV V BIZOVIKU: Obnova v cerkve v Bizoviku je zaključena. Z sredstvi, ki smo jih zbrali ob zbirali akciji po hišah, s sponzorji, pri nabirkah v Štepanji vasi in v Bizoviku ter s finančno pomočjo Nadškofije Ljubljana, smo poravnali vse račune za obnovo cerkve. Zbiranje sredstev se je zaključilo. Bog vam povrni za vse vaše velikodušne darove.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 16. – 23. december, je neposredna priprava na božič. Začenja se v nedeljo, 16. decembra. V cerkvi bomo prepevali: »Kralja, ki prihaja, pridite molimo!«, poslušali Božjo besedo in devetdnevnično pripoved, (letos jo je napisal Aco Jernat). Devetdnevnica je v Štepanji vasi ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Lepo vabljeni, še posebej vsi veroučenci in starši.

LETNA NAROČNINA VERSKEGA TISKA: Zelo priporočamo redno letno naročnino. Vsi, ki boste v pisarni plačali letno naročnino za Družino in Ognjišče, boste časopisa prejemali na dom po pošti. Ta dva časopisa pa bosta še naprej na razpolago v cerkvi v prosti prodaji. Naročnine za verski tisk lahko poravnate v župnijski pisarni ali pa jih naročite in plačate s položnico sami neposredno pri založbah. CENE: Družina – 104 €, (če plačate do konca januarja 2019), Ognjišče – 34,30 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja – 9 €, Mohorjeve knjige (pred-naročilo šest knjig za 2020) – 48 €, samo Mohorjev koledar– 18 € Vzgoja – 19,80 €, Božje okolje – 26,40 €, Beseda med nami – 20,40 € Communio – 34 €, Magnificat – 55,80 €, Mavrica – 39,90 €, Cerkveni glasbenik – 35,40 €, Radovednež – 14€ #Najst – 23,40 €, Cerkev danes – 35,40 € Naša luč – 26,9 5€, Glasnik kraljice miru – 12 €.

NAPOVEDNI KOLEDAR

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA bodo skavti prinesli v župnijsko cerkev v Štepanjo vas v sredo, 19. decembra, pri maši ob 19 .uri. V Bizovik pa jo bodo prinesli v četrtek, 20. decembra, pri maši ob 18. uri. Plamen si boste nato lahko ponesli na svoje domove. Sveče bodo na razpolago v cerkvi. Dobrodelni namen ob letošnji akciji luči miru iz Betlehema bo namenjen Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za družine Mirenski grad in za družbeno koristne projekte, ki jih bodo skavti izvedli v poletju 2019 in tako z našim prostovoljnim delom pustili pečat aktivne udeležbe v družbi.

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV bo v torek, 18. decembra, V JEDILNICI DOMA STAREJŠIH OBČANOV v Štepanji vasi. Od 14.15 dalje bo možnost za sveto spoved, ob 14.30 bo molitev rožnega venca, ob 15.00 sveta maša. Po maši bo preprosta pogostitev. Prostovoljce šoferje prosimo za prevoze, dobre gospodinje pa za pecivo, ki ga prinesite kar k maši v dom starejših občanov. Bog povrni.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH pred prazniki bo v četrtek, 20. decembra dopoldne. Sporočite nam tiste, ki ne morejo v cerkev, da jim prinesemo svete zakramente za praznike na dom.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE kot priprava na božično spoved bo v četrtek, 21. decembra, ob 18.30, maša pa ob 19.00.

SPOVEDNI DAN v naši župnijski cerkvi v petek, 21. decembra, bo ves dan od 8.00 do 19.30 (razen od 12 do 13h); v Bizoviku od 16.00 do 18.00 Kdaj kdo od bratov spoveduje: br. Miro Pavšek od 10.30 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, br. Matej Nastran od 15.00 do 17.00 br. Matej Štravs od 7.30 do 9.00, od 13.00 do 15.00, v Bizoviku od 16.00 do 18.00, br Klemen Verdev od 9.00 do 10.30 in od 18.30 do 19.30 Lepo vabljeni!

SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA – BOŽIČ, torek, 25. december: Na sveti večer, ponedeljek, 24. decembra, že dokončamo jaslice, nato po starodavnem običaju blagoslovimo domove in stanovanja z blagoslovljeno vodo in s kajenjem ter molimo rožni venec ali vsaj del. Kadilo in blagoslovljeno vodo dobite v obeh cerkvah.

Prvi dve »POLNOČNICI« bosta v župnijski cerkvi ob 19.00, v bizoviški pa ob 20.00. Namenjeni sta predvsem družinam z majhnimi otroki in veroučenci. Ker je naslednji dan božič, ki je zapovedan praznik, tudi na božič pridemo k maši.

Drugi dve POLNOČNICI bosta ob 24.00 (Štepanja vas in Bizovik) Pred vsemi polnočnicami bodo kratke božičnice. Maše na božič, v ponedeljek, 25. decembra: Štepanja vas: ob 8.00, 9.15, 10.30 in 19.00; v Bizoviku ob 9.15.

BOŽIČNI POHOD z baklami iz Bizovika na Orle, ki ga organizirajo Bizoviški gasilci bo na Božič. Zberemo se ob 17. uri pri Prenkovi gostilni v Bizoviku. Povratek bo okrog 20. ure. Lepo vabljeni!

konji

SLOVESNI PRAZNIK SV. ŠTEFANA, ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE bo v sredo, 26. decembra 2018. Glavna slovesnost bo ob 9.15, vodil jo bo pomožni Ljubljanski škof msgr. Franc Šuštar. Po maši bo blagoslov konj in avtomobilov. Maše na praznik sv. Štefana so 8.00, 9.15, 11.00 (zaradi glavne slovesnosti pol ure kasneje), v Bizoviku maše ne bo. MAŠA v Domu starejših občanov bo na praznik sv. Štefana ob 15.00 v domski jedilnici. Tudi v Domu starejših občanov bo maševal škof Franc Šuštar.

POMEMBNO: NA BOŽIČ IN NA PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA BO CERKEV V ŠTEPANJI VASI ODPRTA VES DAN.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – 26. december, je tudi državni praznik. BOŽIČNI KONCERT mešanega pevskega zbora dr. Bogdana Derča bo v četrtek, 27. decembra, ob 19.45 v cerkvi sv. Štefana v Štepanji vasi. Lepo vabljeni!

SILVESTROVO, sobota, 31. december. ZAHVALNA MAŠA za iztekajoče se leto bo ob 19.00. Lepo vabljeni.

NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI – dan miru, rojstni dan naše župnije – torek, 1. januar 2019: maše bodo: v Štepanji vasi ob 8.00, 10.30 in 19.00, v Bizoviku ob 9.15.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – TRIJE KRALJI, nedelja, 6. januar–TRIKRALJEVSKA MISIJONSKA AKCIJA – KOLEDOVANJE bo v naši župniji v soboto, 5. januarja. »Trije kralji – koledniki« – otroci, se bodo podali od hiše do hiše. Iz naselja nam sporočite v župnijsko pisarno, kje lahko pridejo na obisk. Za trikraljevsko akcijo boste lahko darovali tudi v nabiralniku v cerkvi.

30/XXXVII – 990, 16. 12. 2018: BOŽIČ – BOG STOPA V JASLI NAŠEGA ŽIVLJENJA

(Polnočna maša: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3-11-13; Tit 2,n-14; Lk 2,1-14)

Spominjam se iskrene življenjske pripovedi mladega fanta. Ni mu manjkalo kruha in ni pogrešal strehe nad glavo, vendar je bilo njegovo življenje težko, polno trpljenja in nerazumevanja v družini. Prav zapleteni medsebojni odnosi so ga napolnjevali z občutkom nemoči, da bi se iztrgal iz začaranega kroga. Gotovo pa ne bom pozabil konca njegove pripovedi, ko je grenko dejal: »Sedaj veš vse skrivnosti mojega življenja. Kar sem ti povedal, me teži in zaradi vsega tega sem velikokrat žalosten v dno duše. Najbolj pa je žalostno, da tega trpljenja nihče ne razume in mojih solz nihče ne vidi.«

Ne spominjam se več natanko, kaj sem mu takrat odgovoril, vem pa, da bi mu danes rekel: »Ne, je Nekdo, ki vidi tvoje solze. Je Nekdo, ki razume tvojo bolečino in je s teboj v tvoji žalosti in nemoči.« Ali ni prav to sporočilo božičnega praznika in evangeljske pripovedi o Jezusovem rojstvu? V evangeljskem odlomku se trikrat ponovi beseda jasli. Marija je »rodila sina prvorojenca, ga povila v plenice in ga položila v jasli« (Lk 2,7). Angel je rekel pastirjem: »Našli boste dete, … položeno v jasli« (Lk 2,12 in 16). Ko so cerkveni očetje razlagali besedo jasli, so ji dali poseben pomen. Jasli nas spominjajo na podobo živali, ki se hrani, ki jé, da (pre)živi. Oddalji se od njih, gre naokoli, a se vedno vrne k njim. Zato jasli pomenijo živalsko, nagonsko stran življenja. Vsakdo doživlja moč te nagonskosti, ko ponavlja staro napako ali zapada v stare grehe. Pa ne gre za to, da bi se človek hotel vračati k jaslim oziroma želel grešiti. Nasprotno, človek greši, ker misli, da se bo s tem rešil, da bo kaj pridobil, a se z vsakim grehom zapira v začaran krog, se vedno znova vrača k jaslim.

Tam, kjer nas najbolj teži, tam, kjer je naša žalost najgloblja in zapuščenost največja, se rojeva Jezus. Na rano, ki nas najbolj boli in skeli, nas Bog najnežneje poljublja. Kjer nas je razočaral nekdo, od katerega smo to najmanj pričakovali, se nam Bog najljubezniveje bliža. Zato piše apostol Pavel učencu Titu v drugem berilu: »Razodela se je Božja milost, ki rešuje vse Ljudi«(Tit 2,11). Da, razodela se je božja ljubezen, božje razumevanje z našo človeško nemočjo.
(Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin, Lojze Mušič

Komentirajte