Oznanila na Marijino vnebovzetje 2018

15. Avgust 2018

Oznanila

[Facebook] [Twitter] [Email]

marijaNOVO VEROUČNO LETO 2018 – 2019

Dragi starši in otroci, vse izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbeno šolo) skušajte uskladiti z veroukom.

VEROUČNI PRIPOMOČKI: za vse razrede: LITURGIČNI ZVEZEK (2,80 €), knjiga in delovni zvezek (v Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate). Priporočamo se vam za prispevek 20,20 € (na družino) za vzdrževanje in ogrevanje župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo približno 10 odstotkov stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov, honorarji za katehete). Ostalo se pokrije za darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.
1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 10 €, skupaj 33 €
2. razred: Praznujmo z Jezusom učbenik 10 €, skupaj 33€
3. razred: Kristjani praznujemo učbenik 10 €, skupaj 33 €
4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 36,5 €
5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 36,5 €
6. razred: Skupaj v novi svet 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 36,5 €
7. razred: Kdo je Ta? 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 36,5 €
8. razred: V ŽIVLJENJE 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 36,5 €
9. razred: po dogovoru

VERSKE REVIJE: Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 39,90 € – 10 številk (posamezna številka 3,70 €). Višjim razredom (6. – 9.r.), mladim in študentom, priporočamo OGNJIŠČE, posamezna številka 2,80 €; ali NAJST, letna naročnina je 23,40, posamezna številka 3,90 €.

VPIS K VEROUKU

NOVO VEROUČNO LETO se bo začelo (po drugi nedelji v mesecu septembru) 10. septembra 2018. Vpis in nakup novih veroučnih knjig in zvezkov pa bo od 3. do 7. septembra, od 16. do 18. ure v pisarni.

SPRIČEVALA: Ob vpisu prinesite vrnjeno podpisano spričevalo. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli ob zaključku veroučnega leta, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat ga boste podpisali in takoj vrnili.

VARSTVO PODATKOV: V skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov vas bomo pri letošnjem vpisu k verouku prosili, da podpišete obrazec, s katerimi dovolite uporabo osebnih podatkov v pastoralne namene (za prvo obhajilo, za birmo, za obveščanje staršev o sestankih)

VPIS OTROK V 1. RAZRED VEROUKA: Starši prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate ali če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite od župnije krsta potrdilo o krstu vašega otroka ali kopijo krstne plakete.

K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša, lepo ste povabljeni, da se jo vsako nedeljo udeležite.

verouk-2018-19

KATEHUMENI – OSNOVNOŠOLCI, ki do sedaj niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste prejeli vse informacije, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Lepo vabljeni!

Katehetje vaših otrok smo letos:

  • Tina Čerin 1. razred
  • Marija Božič predšolski in 2. razred
  • s. Petra Mohorko in br. Miro Pavšek 3. razred (prvoobhajanci)
  • Lučka Poznič – Pestotnik 4. razred
  • Robert Farič 5. razred
  • br. Miro Pavšek 6. razred
  • br. Matej Štravs 7., 8. (birmanci)
  • br. Miro Pavšek 9. razred

Knjižnica za veroučence: torek, sreda, četrtek, med veroučnimi urami.

PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA bo ta sredo, 15. avgusta. V naši župniji bodo maše kot ob nedeljah. Ta dan se bomo s posebno molitvijo ponovno posvetili blaženi devici Mariji. Na ta praznik ste vabljeni, da poromate v Marijina romarska svetišča.

OBNOVA CERKVE V BIZOVIKU: Ob koncu letošnjega avgusta bomo začeli z obnovo fasade na Bizoviški cerkvi. Obnova bo predvidoma trajala do konca oktobra. Ker manjka še kar dosti sredstev, bomo za obnovo cerkve v Bizoviku in Hrušici v prvi polovici oktobra organizirali akcijo zbiranja sredstev. Iskreno se zahvaljujemo za vse vaše darove, ki jih namenjate za obnovo bizoviške cerkve.
V pripravi na obnovo cerkve smo v cerkev napeljali plin, odstranil električno napeljavo s fasade cerkve, na novo napeljali elektriko v Klančarjevo domačijo in cerkev, naredili novo parkirišče, uredili in na novo tlakovali pešpot in naredili nove okvirje na zunanjih oknih cerkve. Iskrena hvala prav vsem, ki ste prostovoljno pomagali pri omenjenih pripravljalnih delih za obnovo cerkve. Bog vam povrni.

Komentirajte