Oznanila na praznik Sv. Petra in Pavla (2014)

2. Julij 2014

Naša župnija

[Facebook] [Twitter] [Email]

BOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – julij 2014.
Splošni: Da bi športne dejavnosti vedno bile priložnost za medsebojno bratstvo in osebno rast.
Za evangelizacijo: Da bi Sveti Duh podpiral delovanje laikov, ki oznanjajo evangelij v najrevnejših deželah.
Slovenski: Da bi bili odprti za darove Svetega Duha in sprejemljivi za njegove navdihe.
Župnijski: Da bi Gospod poklical mlade tudi v naši župniji v duhovniški poklic.

SVETA BRATA CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sobota, 5. julij.

SVETA MARIJA ANGELSKA V PORCIJUNKULI, sobota, 2. avgust. Vabljeni k zakramentom.

MARIJINO VNEBOVZETJE, slovesni in zapovedani praznik, petek, 15. avgust.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

CELODNEVNO ČEŠČENJE v Bizoviku bo v petek, 11. julija. Sveta maša bo ob 8.00, nato češčenje Najsvetejšega do 11.00. Popoldne bo češčenje od 16.00 dalje. Litanije Srca Jezusovega in evharistični blagoslov bo ob 18.30, sklepna maša pa ob 19.00.

KRIŠTOFOVA NEDELJA, 20. julij 2014. Zahvaljevali se bomo za božje varstvo na naših »nevarnih« cestnih poteh. Radi sodelujmo v misijonski akciji MIVA z zbiranjem sredstev za avtomobile in druga prevozna sredstva, ki jih naši misijonarji in misijonarke nujno potrebujejo za misijonsko delo. Že vnaprej Bog povrni. Po vsaki maši bomo blagoslavljali avtomobile.

ŽEGNANJSKA NEDELJA v Štepanji vasi, nedelja, 27. julij 2014. Slovesna maša ob 9.15. Maševala bosta br. Štefan Kožuh, srebrnomašnik, in br. Roman Motore, zlatomašnik, oba naša brata kapucina. Maše ob 10.30 ne bo, maša v Bizoviku bo že ob 8.00!!!. Pevska vaja za vse pevce v petek, 25. julija ob 20.00.

ŽEGNANJSKA NEDELJA v Bizoviku, nedelja, 3. avgust 2014. Slovesna maša ob 9.15. Pevska vaja za vse pevce v petek, 1. avgusta ob 20.00 (v Bizoviku).

MAŠE V POČITNICAH MED TEDNOM od 1. julija do 30. avgusta – samo zvečer ob 19.00 v Štepanji vasi, v Bizoviku je ne bo.

URADNE URE V POČITNICAH v ponedeljek, torek, četrtek in petek takoj po večerni maši.

LETNI ORATORIJ z naslovom »Na tvojo besedo« bo v naši župniji od 30. junija do 4. julija 2014, vsak dan od 9. do 16. ure. Otroci, lepo vabljeni na oratorij.

SKAVTSKI POLETNI TABORI 2014:
Volčiči: 12. – 20. julij, Liboje v Savinjski dolini; Četa: 9. – 19. julij, Tržišče na Dolenjskem; Noviciat: 19. – 23. julij – popotni tabor; Klan: 21. – 27. julij – popotni tabor; Odrasli skavti Štepanjski medvedi so v Logu pod Mangrtom.
Vse skavte priporočamo v molitev.

NOVO VEROUČNO LETO se bo začelo (po prvi nedelji v mesecu) 8. septembra 2014. Nov veroučni urnik bo na razpolago že v nedeljo, 24. avgusta, da boste lahko zagotovili čas za obisk verouka in načrtovali tudi druge dejavnosti. Vpis in nakup novih veroučnih knjig in zvezkov pa bo od 1. do 5. septembra.
Otroci, ki gredo v 1. razred osnovne šole devetletke, nujno morajo začeti tudi s 1. razredom verouka!!!

KATEHUMENI – OSNOVNOŠOLCI, ki do sedaj niso hodili k verouku in bi se sedaj želeli vključiti v veroučno šolo, se lahko prijavijo v posebni pripravljalni letnik, po njem pa se bodo vključili v njihov razred, ki ga obiskujejo veroučenci šolski vrstniki. V prvem letu se pripravljajo tudi na krst (če ga še niso prejeli), v drugem na prvo sveto obhajilo, k birmi pa gredo na začetku 9. razreda skupaj z rednimi birmanci.

PREDŠOLSKI VEROUK: Vabimo starše, da predšolske otroke vpišete tudi v predšolski verouk, ki bo v Štepanji vasi.

KATEHUMENI – ODRASLI, ki želite sprejeti vero, jo poglobiti in prejeti krst, birmo ali prvo sveto obhajilo, lepo vabljeni v katehumenat, uvajanje odraslih v krščanstvo, ki bo potekalo od septembra 2014 do junija 2015. Srečanja bodo tedensko po eno uro. Zakramente pa boste prejeli na veliko noč 2015. Vse podrobne informacije dobite v župnijski pisarni. K skupini katehumenov lepo vabljeni tudi drugi odrasli, ki bi radi poglobili versko znanje.

OTROCI NAS POTREBUJEJO: Zbiramo sredstva za šolske potrebščine za 12.000 otrok v stiski. Slovenska Karitas nas vabi k solidarnosti. Iz te dobrodelne akcije tudi približno 60 družin z otroki iz naše župnije dobi pomoč. Vzemite položnico v cerkvi na mizici.

52/XXXIV – 901, 29. 6. 2014: SVETI PETER IN PAVEL: JEZUS OBLJUBI PETRU NAJVIŠJO OBLAST

Apd 12,1-11; Ps 33; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Današnji slovesni praznik nam postavlja pred oči dva moža, ki sta bila po božjem načrtu izbrana, da položita človeški temelj Kristusovi Cerkvi. Petra je Jezus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev, Pavla pa je izbral, da bi ponesel njegov evangelij med pogane, med vse narode tedaj znanega sveta. Nista si sama izbrala tega poslanstva, določil jima ga je On, ki vodi ne le svojo Cerkev, ampak vso človeško zgodovino.
Jezus je apostola Petra trikrat vprašal: »Ali me ljubiš?« Na njegovo trojno obljubo mu je rekel: »Hodi za menoj in pasi moje ovce.« Apostola Petra in Pavla je ljubezen do Boga priganjala, da sta tudi v drugih ljudeh neutrudno prižigala to ljubezen. vse ljudi sta hotela pritegniti v objem Božje ljubezni. »Gorje mi,« vzklika sveti Pavel, »če evangelija ne bi oznanjal!« Škofje in duhovniki pa nadaljujejo poslanstvo apostolov.
Danes naši škofje posvečujejo nove, mlade duhovnike za službo našemu narodu. Te dni se jih radi spomnimo v molitvi, da bodo ostali zvesti Kristusu in goreči v izvrševanju poslanstva, ki jim ga je zaupal. Pomagajmo pa tudi odkrivati nove duhovne poklice, ki bodo lajšali notranje stiske prenekaterih današnjih ljudi in jim utrjevali vero v smiselnost in lepoto krščansko pojmovanega življenja. Današnji praznik naj v nas vseh poživi velikodušnost in pospeši našo osebno rast k duhovnemu življenju.
(Po: Janez Zupet: Pot, Resnica in Življenje)

SV. CIRIL IN METOD, SLOVANSKA APOSTOLA IN SOZAVETNIKA EVROPE, 5. julij 2014: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE

Ezk 34,11-16; Ps 22; 1 Tes 2,2b-8; Jn 10,11-16.

Sveta brata Cirila in Metoda po pravici slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika in misijonarja, ne toliko zato, ker bi prva širila med nami Kristusovo blagovest, ampak zato, ker sta s svojim izredno pomembnim delom med Moravani in panonskimi Slovenci postavila temelje slovanski krščanski omiki. Živela sta v 9. stoletju, v času, ko je med Rimom in Carigradom, se pravi med zahodnimi in vzhodnimi kristjani kljub nekaterim razlikam še vladala medsebojna strpnost in edinost.
Ciril je najprej sestavil slovansko abecedo in začel prevajati evangelije in bogoslužne knjige. To so bile prve knjige, spisane v tedanjem živem ljudskem jeziku, ki mu danes pravimo starocerkvenoslovanščina. Sveta brata sta goreče misijonarila po širnem slovanskem ozemlju, prišla sta tudi v Panonijo, k slovenskemu knezu Koclju. Ta ju je prijazno sprejel in jima izročil v vzgojo okoli 50 učencev, da bi jih usposobila za duhovnike, ki bi opravljali bogoslužje v domačem jeziku. Vzgojila sta veliko domačih duhovnikov.
Ciril in Metod sta bila trden most med krščanskim Vzhodom in Zahodom, ki sta se že tedaj začela razhajati. Ljubezen do Dobrega pastirja ju je priganjala k delu za medsebojno spravo in edinost. Prav v utrjevanju krščanske edinosti sta postala vzor vsem, ki si prizadevajo za ta veliki cilj: da bi vsi kristjani spet postali eno v veri in ljubezni in tako odstranili pohujšanje, ki ga s svojo razdeljenostjo dajemo svetu.

(Po: Janez Zupet: Pot, Resnica in Življenje)

br. Stane Bešter, župnik

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte