Oznanila na začetku Leta božjega usmiljenja

4. December 2015

Okoli nas

[Facebook] [Twitter] [Email]

StolnicaBOGOSLUŽNO PASTORALNI KOLEDAR

NAMENI APOSTOLSTVA MOLITVE (december 2015)

Splošni: Da bi vsi izkusili usmiljenje Boga, ki se nikoli ne naveliča odpuščati.
Za evangelizacijo: Da bi družine, še posebej tiste, ki trpijo, v Jezusovem rojstvu odkrile znamenje upanja.
Slovenski: Da bi kljub vsemu hudemu in težkemu, ki je okrog nas in v svetu, zaupali v vodstvo Božje previdnosti.
Župnijski: Za našo družbo, da bi si prizadevala za tradicionalno vrednoto družine; da bi se slovenska družba oklenila vrednot človekovega dostojanstva, zakona, družine in vzgoje otrok, ki temeljijo na naravnem in božjem pravu.

MIKLAVŽEVA NEDELJA, 6. december. V naši podružnični cerkvi v Bizoviku praznujemo našega zavetnika sv. Miklavža in se mu priporočamo.

PRAZNIK ‘BREZMADEŽNE’, torek, 8. december. V adventnem času je Marijin praznik znamenje, kako se pripravljati na Gospodov prihod. Najvažnejše je, da mu pripravimo brezmadežno srce, osvobojeno greha in zlega. Brezmadežna Marija je preroško znamenje in podoba, ki tudi nas spodbuja k prizadevanju za svobodo srca in čisto prosojnost pred Bogom. Brezmadežna je tudi zavetnica celotnega kapucinskega reda in Slovenske kapucinske province.
Na praznik so maše: v Štepanji vasi ob 8.00 in 19.00, v Bizoviku ob 18.00.

ZAČETEK LETA BOŽJEGA USMILJENJA je na praznik Brezmadežne, 8. decembra, ko ga bo sveti oče Frančišek razglasil v Rimu in odprl sveta vrata. Nadškof in metropolit msgr. Stane Zore vabi: »V ljubljanski stolnici bomo za ljubljansko nadškofijo slovesno razglasili sveto leto usmiljenja in odprli sveta vrata na 3. adventno nedeljo, 13. decembra ob 16. uri. Tebe, dragi sobrat, in tvoje vernike, pa tudi tebe, dragi redovnik in redovnica, vabim na to slovesnost.«

MOLITVENA URA BOŽJEGA USMILJENJA. Z začetkom leta usmiljenja, ki se bo začelo na brezmadežno v torek 8. decembra, bomo v naši župniji začeli s tedensko molitveno uro v duhu Božjega usmiljenja. Molitvena ura bo potekala v župnijski cerkvi pred izpostavljenim Najsvetejšim ob ponedeljkih ob 18. uri. Pri tej molitveni uri bomo zmolili rožni venec božjega usmiljenja, vzklike božjemu usmiljenju, prisluhnili bomo misli svete Favstine Kovalske in molili v tihi molitvi. Nato bo sledil rožni venec. Pri tej molitveni uri bomo molili predvsem za ohranitev vere in za druge aktualne potrebe v svetu in Cerkvi. Z molitveno uro bomo začeli v ponedeljek 14. decembra. Kdor je pripravljen sodelovati pri vodenju te molitvene ure naj se obrne na kaplana br. Mateja Štravsa. Vljudno ste vabljeni, da se pridružite tej molitveni uri.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 16. – 23. december, je neposredna priprava na božič. Začenja se v sredo, 16. decembra. V cerkvi bomo prepevali: »Kralja, ki prihaja, pridite molimo!«, poslušali Božjo besedo in devetdnevnično pripoved, obhajali evharistijo-mašo in zapeli Marijino pesem: »Moja duša poveličuje Gospoda!« Vsak dan bodo družine lahko sprejele v goste Marijino podobo ali kip, jo postavile doma k adventnemu venčku in se zbirale k družinski skupni molitvi. Devetdnevnica je v Štepanji vasi ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Lepo vabljeni, še posebej vsi veroučenci in starši.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

LUČ MIRU IZ BETKLEHEMA pride v Domžale v nedeljo, 13. decembra popoldne, v našo župnijo pa med tednom. Prinesli jo bodo naši skavti, mi pa jo bomo lahko ponesli v naše domove.

SREČANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH v soboto, 12. 12. ob 9.00.

KAJŽARSKA KAVICA, v sredo, 16. decembra ob 10.00 v Klančarjevi domačiji. Vsi starejši lepo vabljeni.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE kot priprava na božično spoved bo v četrtek, 17. decembra ob 18.30, maša pa ob 19.00. Lepo vabljeni.

SPOVEDNI DAN v naši župnijski cerkvi v petek, 18. decembra bo ves dan od 8.00 do 12.00 ter od 14.00 do 19.30, v Bizoviku od 16.00 do 18.00. Lepo vabljeni.

ADVENTNO DEKANIJSKO SREČANJE MLADINE z adventno spovedjo bo v petek, 18. decembra ob 20.00 v župnijski cerkvi v Zalogu. Vsi mladi, lepo vabljeni.

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV, sobota, 19. december ob 13.45. Spoved, maša in bratsko druženje. Prostovoljce šoferje prosimo za prevoze, dobre gospodinje pa za pecivo. Bog povrni.

DRUŽINSKI REFERENDUM, nedelja, 20. december 2015: ZA DRUŽINO IN PRAVICE OTROK, ko smo povabljeni, da z obkroženjem proti zavrnemo obstoječo Novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V zvezi z referendumom lahko spremljate tudi internetne strani: druzina.rkc.si, gradiva, 24kul.si, iskreni.net.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH pred prazniki bo v ponedeljek, 21. decembra dopoldne. Sporočite nam tiste, ki ne morejo v cerkev, da jim prinesemo svete zakramente za praznike na dom.

78/XXXV – 927, 6. 12. 2015: LETO BOŽJEGA USMILJENJA

Iz papeževe Bule ob razglasitvi leta usmiljenja

Papež Frančišek: »8. december sem izbral, ker je ta datum zelo pomenljiv za nedavno zgodovino Cerkve. Sveta vrata bom namreč odprl ob petdeseti obletnici konca drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Cerkev čuti potrebo, da v sebi živo ohranja ta dogodek. Tedaj se je zanjo začel nov odsek na poti zgodovine. Na koncilu zbrani očetje so močno, kot resnično vetje Duha dojeli zahtevo, da ljudem svojega časa spregovorijo o Bogu na bolj razumljiv način. Ko se je sesulo obzidje, ki je predolgo zapiralo Cerkev v nekakšno privilegirano utrdbo, je nastopil čas, da se evangelij oznani na nov način. Nova etapa evangelizacije, ki obstaja od vselej. Nova zavzetost, ki velja za vse kristjane, da bolj navdušeno in prepričljivo pričujejo o svoji veri. Cerkev je začutila odgovornost, da je v svetu živo znamenje Očetove ljubezni.

Na misel nam prihajajo besede, ki jih je izrekel sv. Janez XXIII., ko je odprl koncil, da bi nakazal, po kateri poti naj hodi: »Zdaj ima Kristusova nevesta zdravilo usmiljenja raje, kot da bi uporabljala orožje strogosti. Ko katoliška Cerkev s tem ekumenskim koncilom dviga baklo katoliške resnice, se hoče pokazati kot ljubeča, naklonjena, potrpežljiva mati vseh, ki jo nagiba usmiljenje in dobrota do otrok, ki so se ločili od nje.« Ob bok mu stopa tudi bl. Pavel VI., ki se je takole izrazil ob zaključku koncila: »Hočemo raje poudariti, da je bila vera našega koncila predvsem ljubezen. Starodavna zgodba o Samarijanu je dala temeljne poteze duhovnosti koncila … Veletok naklonjenosti in občudovanja je pritekel iz koncila na sodobni človeški svet. Resda so bile zmote zavrnjene, ker to zahteva ljubezen in nič manj resnica; toda ljudem velja le opozorilo, spoštovanje in ljubezen. Namesto tesnobnih diagnoz spodbudna zdravila; namesto morečih slutenj so s koncila v sodobni svet poslana sporočila zaupanja.

Njegove vrednote niso bile samo spoštovane, ampak počaščene, njegovi napori podprti, njegova hrepenenja očiščena in blagoslovljena … Še nekaj moramo poudariti: vse to bogastvo nauka se obrača v eno samo smer: služiti človeku. Človeku, ponavljamo, v slehernem položaju, v sleherni slabosti, v sleherni potrebi.«
S to hvaležnostjo za vse, kar je Cerkev prejela, in z odgovornostjo do naloge, ki nas čaka, bomo stopili skozi sveta vrata s polnim zaupanjem, da nas spremlja moč vstalega Gospoda, ki nas še naprej podpira na našem romanju. Sveti Duh, ki vodi korake vernih, da sodelujejo pri delu odrešenja, ki ga je opravil Kristus, naj bo vodnik in podpora Božjemu ljudstvu, naj mu pomaga, da bo zrlo obličje usmiljenja.

Jubilejno leto se bo zaključilo na slovesni praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva 20. novembra 2016. Na ta dan bomo ob zaprtju svetih vrat predvsem hvaležni in se bomo zahvaljevali Sveti Trojici, da nam je naklonila ta izredni čas milosti. Življenje Cerkve, vse človeštvo in neizmerno vesoljstvo bomo izročili Kristusovemu vladarstvu, da bi razlil svoje usmiljenje kot jutranjo roso za rodovitno zgodovino, ki naj jo s prizadevnostjo vseh gradimo v bližnji prihodnosti. Kako si želim, da bi bila prihodnja leta prepletena z milostjo, da bi stopali vsakemu človeku naproti z Božjo dobroto in nežnostjo! Naj vse, verne in oddaljene, doseže balzam usmiljenja kot znamenje Božjega kraljestva, ki je že navzoče med nami.

papež Frančišek

br. Stane Bešter, župnik

Foto: Aleš Čerin

Komentirajte