Mešani pevski zbor Bizovik

[Facebook] [Twitter] [Email]

Bizoviški mešani pevski zbor ima zanimivo in dolgo tradicijo, intenzivneje pa je začel delovati 21. februarja 2001. S petjem sodeluje pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah v podružnični cerkvi sv. Nikolaja, ob skupnih župnijskih slovesnostih pa se poveže z župnijskim pevskim zborom.

Pevski repertoar obsega sakralno zborovsko literaturo v slovenščini in latinščini; poleg ljudskih pesmi zlasti skladbe slovenskih skladateljev 19. in 20. stoletja. Zbor občasno poseže tudi v zakladnico gregorijanskega korala in tuje klasične glasbe.

K zboru so prisrčno vabljeni novi pevci. Priložnostne vaje potekajo ob sredah ob 19. uri v Klančarjevi domačiji poleg cerkve.


Sodelovanje pri slovesnosti Florjanove nedelje ob gasilnem domu v Bizoviku, maja 2007.