Frančiškov svetni red

[Facebook] [Twitter] [Email]

Frančiškov svetni red, Frančiškova mladina in Frančiškovi otroci so člani velike Frančiškove družine, kamor spadajo redovniki in redovnice, ki močno napolnjuje prostor Slovenije in se razširja tudi po vsem svetu. Skušajo uresničevati pravila sv. Frančiška in sv. Klare. V to družino je vabljen vsak, ki se navdušuje nad njunimi vrednotami.

Frančiškov svetni red ima srečanje vsako četrto soboto v mesecu ob 14:00 in vsak 2. torek v mesecu po jutranji maši pod vodstvom brata Klemena Verdeva.

  • Srečanje se začne s sv. mašo ob 14:00 v župnijski cerkvi sv. Štefana, ki jo oblikujejo s sodelovanjem.
  • Nadaljuje se v župnijskem domu z večernicami molitvenega bogoslužja, molitvami za mir v svetu in za Božje varstvo.
  • Sledi kateheza iz življenja sv. Frančiška, ali o vrednotah, ki jih je živel sv. Frančišek: bratstvo, majhnost, ljubezen do Boga in bližnjega, skromnost, miroljubnost, veselje, čistost srca in radodarnost, skratka vse, kar vsebuje Frančiškov pozdrav Mir in dobro.O tem se v skupini tudi pogovarjajo in postavljajo vprašanja.
  • Na koncu je agape, to pomeni nekoliko pogostitve, ki jo pripravi katera od članic bratstva.

Stik: br. Klemen Verdev