Frančiškova mladina (FRAMA)

[Facebook] [Twitter] [Email]

Frančiškova mladina (FRAMA) je skupina mladih, ki želijo živeti evangeljski nauk v vsakdanjem življenju. Za vzor in spodbudo jim je sv. Frančišek Asiški. Vsako leto imajo obljube, s katerimi na poseben način potrdijo svojo željo po živem bratstvu, kjer skupaj lahko iščejo pot življenja po Kristusu v svetu.

Skupaj se vsako leto odpravijo v maju na kolesarjenje, za novo leto v kakšno kočo, enkrat na mesec pa v Kliničnem centru sodelujejo pri maši. Srečanja so vsak teden ob ponedeljkih ob 20:00 v Štepanji vasi.

Stik: br. Jože Smukavec