Ministranti Bizovik

[Facebook] [Twitter] [Email]

Bizoviški ministranti sodelujejo pri bogoslužju v podružnični cerkvi sv. Miklavža v Bizoviku. To so fantje, ki so med seboj tudi prijatelji. Radi se družijo, igrajo in vsako nedeljo redno ministrirajo pri sveti maši ter pri pogrebih, ki so v Bizoviku.

Skupna srečanja so ob torkih ob 14:30. To so bolj sproščena srečanja, na katerih pa se tudi učijo in obnavljajo znanje ministrantske službe.