Skavtinje in skavti – Steg Ljubljana 4 (Divji golobi)

[Facebook] [Twitter] [Email]

Lahko rečemo, da se je zgodovina povojnega slovenskega skavtstva začela prav v Štepanji vasi. Leta 1984 je takrat še srednješolec Peter Lovšin zbral okoli sebe skupino mladih, ki se je srečevala pri kapucinih v Štepanji vasi. Svojo skupino so poimenovali Divji golobi.

Uradni začetek sedaj delujočega stega Ljubljana 4 sega v leto 1992.

Glavno poslanstvo skavtov je s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali:

  • zrele osebnosti,
  • državljani ter,
  • dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Vsaka veja ima redna tedenska srečanja, enkrat na mesec pa se odpravi na izlet, zimovanje ali na kakšno drugo aktivnost v naravo. Za zaključek skavtskega leta se poleti odpravijo na taborjenje ali na potovalni tabor.

Župnija sv. Štefana jim že od samega začetka gostoljubno daje zavetje za vse aktivnosti, bratje kapucini pa skrbijo za njihovo duhovno rast.

Vsako leto sodelujejo pri telovski procesiji, izdelujejo butarce, raznašamo velikonočni ogenj in prinašajo Luč miru iz Betlehema.

Steg Ljubljana 4 – Divji golobi sestavljajo naslednje skupine:

  • Volčiči in volkuljice (8-10 let): So najmlajši skavti, ki živijo skupaj v krdelu. Džungla je velika in skrivnostna, zato jih po njenih poteh vodijo stari volki (voditelji). Ti poskrbijo, da preko igre in pripovedovanja zgodb spoznavajo Mavgljia, džungelske zakone in drug drugega. Najrajši hodijo na love, saj tako lahko pokažejo vse svoje spretnosti in navdušenje. Seveda pa vse kar počnejo, počnejo KAR NAJBOLJE.
  • Izvidniki in vodnice (11-15 let): V stegu deluje Ognjena četa, ki jo sestavljajo skavtinje in skavti stari od 11 do 15 let. Razdeljeni so po skupinah – vodih, v katerih ima vsak izvidnik svojo funkcijo. Življenje v naravi, iznajdljivost, skavtski duh, spoznavanje skavtskih veščin, dobra družba in geslo Bodi pripravljen. Vse to je izvidnikom in vodnicam dobro znano. Na taborih in ostalih skavtskih aktivnostih poskušajo s pomočjo voditeljev spoznavati lepoto narave, premagati čimveč izzivov in živeti v duhu pustolovščine. BODI PRIPRAVLJEN!

  • Noviciat popotnikov in popotnic (16 let): Šestnajstletniki pridejo iz čete v noviciat popotnikov in popotnic, kjer eno leto spoznavajo popotništvo in se pripravljajo na vstop v klan. V skupini je glavni poudarek na poti, skupnosti in služenju, seveda pa ne manjka akcije, skavtskih veščin in spoznavanja narave. SREČNO POT!
  • Popotniki in popotnice (17-21 let): Popotnice in popotniki (PP), stari od 17-21 let, se v stegu združujejo v klanu. Delovanje klana temelji na treh glavnih gradnikih: pot, skupnost in služenje. Za popotovanje je potrebno ogromno poguma, odpovedovanja ,obogati pa te za nove izkušnje, čudovite dogodivščine in se najbolje izrazi na potovalnem taboru. SREČNO POT!
  • Skupnost voditeljev (SKVO): V Skupnosti voditeljev se srečujemo voditelji vseh vej. Srečanja so namenjena za osebno rast, načrtovanje projektov in delo v stegu.

Stik: Marija Lovšin, ml.