Župnijski pastoralni svet

[Facebook] [Twitter] [Email]

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo glavno posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Deluje od leta 1972.

Trenutno je sestavljen iz 25 članov. Podružnica Bizovik ima 4 izvoljena člana in dva ključarja, Štepanja vas, Gmajna in Štepanjsko naselje ima 7 izvoljenih članov, ostali so predstavniki raznih skupin, ki delujejo v naši župniji (redovne skupnosti Marijinih sester, ključarjev, katehistov, Karitas, družin, pevcev, mladine, skavtov, molitvenih skupin).

V ŽPS delujejo naslednje komisije:

  • komisija za oznanjevanje (pripravlja kateheze, duhovne vaje, predavanja, akademijo ob Prešernovem dnevu, Pasijon, oratorije),
  • komisija za bogoslužje (skrbi za lepoto bogoslužja),
  • komisija za dobrodelnost (organizira trikrat letno srečanja za ostarele, bolnike in invalide; sodeluje pri mašah v DSO),
  • komisija za družino (organizira slovesnost zakonskih jubilejev v župniji, starševske dneve),
  • župnijski gospodarski svet (skrbi za urejanje gospodarskih zadev župnije).

ŽPS se sestaja vsak prvi ponedeljek v mesecu po večerni maši, razen v času poletnih počitnic. Enkrat letno se člani ŽPS udeležijo duhovnih vaj.

Seja se prične z molitvijo, nadaljuje s katehezo ter odzivom članov na podano temo. Sledi pregled zapisnika prejšnje seje ter komentarji glede realizacije; poročilo s sestanka katehistov in napoved pastoralnih dogodkov v naslednjih dveh mesecih ter dogovor o izvedbi le teh. Seja se zaključi z rubriko »razno« v kateri člani predlagajo ureditev zadev povezanih z župnijo, velikokrat na pobudo župljanov.