Župnijska Karitas – letni pregled delovanja

5. Februar 2011

Skupine

Župnijska Karitas – letni pregled delovanja
[Facebook] [Twitter] [Email]

Komu smo lahko pomagali?

- DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM: v materialni in duhovni stiski smo nudili pogovor, svetovanje, materialno pomoč v obleki, hrani, v izjemnih primerih tudi pomoč pri plačilu položnic (na podlagi pravilnika ŠKL). Hrano in obleko smo razdelili med 3.365 oseb.

- POMAGALI SMO OTROKOM – pri nakupu šolskih potrebščin 340 otrokom.

- STAREJŠIM, BOLNIM in INVALIDOM – obiskali smo jih ob božičnih velikonočnih praznikih s paketom hrane, skavti pa so v DSO Sotočje vsak mesec obiskali varovance doma ob rojstnem dnevu – 210 oseb.

- BREZDOMCEM – nudili smo jim higiensko oskrbo (kopanje, frizer), oblačila, obutev in hrano (kruh, konzerva). vsak torek so dobili za večerjo topel obrok – enolončnico, v samostanu pri kapucinih in Marijinih sestrah pa za kosilo topel obrok. V celem letu nas je obiskalo 2.629 brezdomcev, v Župnijski Karitas smo skuhali cca 3.000, pri sestrah pa cca 11.000 obrokov hrane. Prostovoljci so opravili cca 10.700 ur dela.

To je le nekaj podatkov o našem delu in o ljudeh, ki nas potrebujejo. Da smo sploh lahko delali, gre zahvala tudi vam, dragi verniki. V blagajno Karitas ste darovali 2.227 €. Hvala za vaš dar. Hvala vam tudi za darovana oblačila in hrano, katero ste ob akcijah (teden Karitas, adventna in postna akcija) v tako velikih količinah darovali.

Obseg našega dela se je v primerjavi z letom 2009 povečal za 40%. Tako vidimo, kako je dobrodošel vsak vaš dar, ki ga namenite za še kako potrebne v naši okolici.

Z vašo velikodušno pomočjo bomo mogli tudi v bodoče izpolnjevati poslanstvo v Karitas, za  katero se vam iskreno priporočamo.

Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev  Karitas in vseh naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo za vaše darove.

Iva Žnidaršič, tajnica Župnijske Karitas Ljubljana – Štepanja vas

Tudi župnik se v imenu celotne župnije in vseh potrebnih med nami, iskreno zahvaljujem vodstvu ter vsem sodelavcem in sodelavkam Župnijske Karitas. Želim vam obilen božji blagoslov in pomoč v plemenitem človekoljubnem karitativnem poslanstvu v naši župniji in okolju.

br. Stane Bešter, župnik

Podatki

  • ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA – ŠTEPANJA VAS
  • Poštni naslov: Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana.
  • Tel.: (01) 542-48-72 (župnijska pisarna);
  • GSM 031-845-660 (g. Iva).
  • Deluje v prostorih Frančiškove hiše, Mekinčeva 1: vsak torek (za brezdomce) in sredo (za socialno ogrožene) od 17.30 do 19.00. V tem času lahko oddate tudi vaše darove za Karitas. Denarne darove lahko oddate v štepanjski ali bizoviški cerkvi v nabiralnik KARITAS, ali jih nakažete na transkcijski račun: TRR 02060-0092047606.

Foto: SXC.hu

Komentirajte