Verouk

[Facebook] [Twitter] [Email]

Veroučno leto 2016 – 2017

Spored verouka 1 kateheti 1

 Vse izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbeno šolo) prilagodite verouku.

Ministranti bodo imeli tedensko srečanje v sredo ob 17.30, srednješolci pa prav tako v sredo ob 19.45.

br. Stane  Bešter, župnik