Pogreb

Spoštovani! Naj vam najprej izrečemo iskreno sožalje ob boleči izgubi vašega bližnjega. Naj vas Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe potolaži v vsaki vaši stiski. (prim. 1 Kor 1,3).

Želimo vam pomagati, da bi v teh težkih trenutkih lažje izpeljali vse kar je potrebno za dostojanstven pogreb vašega bližnjega.

Kako začeti?

Najprej pokličite župnika, nato uredite vse za pogreb na Žalah, kjer tudi najavite, da bo cerkveni pogreb. Spodbujamo pogreb z mašo, ker je dragoceno, da je pokojnik pred pogrebom navzoč pri sveti maši.

Nato pogreb uredite v naši župniji. Prinesite dokumente, ki ste jih dobili na Žalah.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. (Mt 11,28)

OPOMBA: Od oktobra 2017 zaradi novega zakona o pogrebni dejavnosti pokojniki pred pogrebom ne smejo več ležati v cerkvi.

Pogreb v Štepanji vasi

Kadar je cerkveni pogreb v Štepanji vasi, pokojnik pred pogrebom leži v vežici na pokopališču. Pokojnika ob uri pogreba iz vežice pospremimo v cerkev, kjer je sveta maša, nato sledi pogrebni obred.

Če je cerkveni pogreb brez maše, pogrebni obred začnemo pri vežici, gremo v cerkev in nato odidemo na pokopališče.

Sveta maša je lahko tudi takoj po pogrebu v cerkvi v Štepanji vasi ali pa ob ponedeljkih zvečer ob 19. uri v Štepanji vasi.

Pogreb v Bizoviku

Ker ni več možno, da bi pokojnik ležal v cerkvi, lahko pred pogrebom leži v vežici v Sostrem, v Štepanji vasi ali na Žalah. Priporočamo Sostro, ker je najbližje in ker je tam nova vežica, ki je ogrevana, ima urejene sanitarije in lep prostor, kjer se lahko zadržijo svojci in tisti, ki pridejo pokropit pokojnika.

Pokojnika ob uri pogreba pripeljejo iz vežice v cerkev, kjer je sveta maša, nato sledi pogreb.

Če je cerkveni pogreb brez  maše, je pogrebni obred lahko v cerkvi in nato odidemo na pokopališče, lahko pa je celoten obred na pokopališču.

Sveta maša je lahko tudi takoj po pogrebu v cerkvi v Bizoviku ali ob ponedeljkih zvečer ob 19. uri v Štepanji vasi.

Pogreb na Žalah

Kadar je cerkveni pogreb iz naše župnije na Žalah, pogreb vodi nekdo od duhovnikov iz naše župnije.

Kadar pokojnik leži v vežici na starih Plečnikovih Žalah, je lahko tudi pogreb s sveto mašo. To pomeni, da gremo iz vežice v cerkev sv. Križa, kjer je sveta maša, nato sledi pogrebni obred.

Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno nas same tolaži Bog. (prim. 1 Kor 1,3-4)

Sveta maša je lahko tudi po pogrebu v stari cerkvi sv. Križa na Žalah (če pokojnik leži na novih Žalah ali na starih Plečnikovih Žalah) ali pa ob ponedeljkih zvečer ob 19. uri v Štepanji vasi.

Informacija o mrliških vežicah

V Štepanji vasi je v prihodnjih letih s strani Mestne občine Ljubljana predvidena gradnja nove vežice in povečanje pokopališča.

Skupaj s Četrtno skupnostjo Golovec smo začeli zbirati informacije za gradnjo nove vežice v Bizoviku.

O krščanskem pogrebu