Bolniško maziljenje

Pomen: Bolniško maziljenje je krščanski zakrament namenjen podeljevanju Božje milosti bolnikom. Jezus je ozdravil veliko bolnikov in tudi svojim učencem naročil, da naj polagajo roke na bolnike in jih ozdravljajo. V Svetem pismu piše: Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. 15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil. (Jak 5,14-15a)

Na podlagi tega naročila Cerkev opravlja maziljenje bolnikov. Poudariti velja, da ta zakrament ni namenjen telesnemu ozdravljenju, pač pa v prvi vrsti duhovni oskrbi bolnika.

Bolniško maziljenje praviloma podeljuje duhovnik, ki položi roke na bolnika, ga mazili in pri tem izgovarja molitev: “Po tem svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi.”

Duhovnik umirajočemu podeli tudi zakrament sprave – spoved in odvezo in sveto popotnico (obhajilo).

Umirajoči sprejme tiste zakramente za katere je sposoben. Najlažje podelimo zakrament svetega maziljenja, saj ga bolnik lahko sprejme, čeprav ne more govoriti in ničesar zaužiti.

Pokličite nas pravočasno: Domače prosimo, da nas k težko bolnemu človeku pokličete dovolj zgodaj, da mu prinesemo in podelimo zakramente. Vemo, da je to težko, ker se bojite, kaj si bo bolnik mislil, češ ali bom moral že umreti. Pa vendar, težek bolnik komaj čaka duhovnika! Pokličete nas lahko ob vsakem času.

Bolniški duhovnik: Če je bolnik v bolnici, lahko pokličete bolniškega duhovnika na 041 613 378.