Se pripraviti na KRST

Še dopolnjujemo …

Pomen krsta:

Priprava:

Boter:

Obred krsta:

Prijava: Otroka prijavite za krst v župnijski pisarni v času uradnih ur (link). Krst podeljujemo ob nedeljah med ali po maši ob 10.30, enkrat mesečno. Cerkev zelo spodbuja delitev zakramentov med sveto mašo.