Povabljeni, da do 31. decembra 2022 namenite 1 % svoje dohodnine naši župniji.

Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi dela dohodnine čim prej izpolnite preko sistema e-davkov (varni elektronski podpis ni potreben) ali po pošti na davčni urad preko priloženega obrazca.

Rok za oddajo se izteče 31. decembra 2022.

Dobrodelnost vas v tem primeru nič ne stane, s tem pa pomagate vzdrževati našo župnijo in obnoviti cerkev v Štepanji vasi. Podaritev 1 % dohodnine je za vas brezplačna, saj bi sicer ta del denarja pustili v državnem proračunu.

Z vašim brezplačnim darom boste podprli svojo domačo župnijo in okrepili versko življenje v njej.

Glavni vir prihodkov naše župnije predstavljajo prostovoljni darovi vernikov, ki so prvenstveno namenjeni financiranju verske dejavnosti: izvajanje bogoslužja, župnijske kateheze in drugih župnijskih dejavnosti. Darovi vernikov so namenjeni tudi vzdrževanju stavb, sakralne kulturne dediščine, umetniških del in drugim materialnim stroškom župnij ali redovnih skupnosti.

Obrazec za donacijo

  • Naložite si OBRAZEC
  • Lahko pa zadaj na mizici v obeh cerkvah vzamete obrazec, ga izpolnite in pošljite na spodnji naslov.

V obrazec vnesite svoje podatke in ga podpišite, nato pa pošljite na naslov: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana

•  Namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si. Podatki prejemnika dohodnine so naslednji: Župnija Ljubljana Štepanja vas, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana, davčna številka 66615020, odstotek 1%. Zahtevek je potrebno oddati do 31. 12. 2022.

Zbrane donacije bodo namenjene za vzdrževanje župnije in obnovo cerkve v Štepanji vasi. Za vaš dar in zaupanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo.

Foto: Janez Kotar