Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi navodil slovenskih škofov s 1. 6. 2020 za čas začasne umiritve epidemije COVID-19, sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo. Navodila veljajo do preklica. Prejšnja navodila prenehajo veljati.

Prosimo, da spodnja navodila pozorno preberete in se ravnate po njih.

Sveta maša

POMEMBNO!

 • Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Urnik svetih maš v cerkvi

 • Štepanja vas
  – Delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00
  – Nedelja: 7:30, 9:00 (ob lepem vremenu na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00
  – Zapovedani prazniki: 7:30, 9:00 (ob lepem vremenu na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00
  – Nezapovedani prazniki: 8:00, 19:00
  Od 1. 7. do 31. 8. med tednom ni jutranje svete maše.
 • Bizovik
  – Delavniki: torek, četrtek: 19.00 (zimski čas: 18.00)
  – Nedelja: 9.15 (ob lepem vremenu zunaj pred cerkvijo)
  – Zapovedani prazniki: 9.15
  – Nezapovedani prazniki: 19.00 (zimski čas: 18.00)
  Od 1. 6. do 31. 8. ni svetih maš med tednom.

Urnik svetih maš preko spletne strani

 • V skladu z navodili Cerkve nimamo več video prenosa svetih maš. Vse maše v Štepanji vasi lahko spremljate preko avdio povezave na prvi strani (glej na desni strani).

Pravila ravnanja pri sveti maši V CERKVI

 • Pri prihodu in odhodu iz v cerkve si razkužite roke. Brez razkuževanja ne morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija.
 • Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev je umaknjena. Pri vstopu v cerkev se spoštljivo pokrižajte in pokleknite. Občasno bomo bratje pri nedeljskih mašah imeli obred blagoslova vode in kropljenje vernikov od oltarja.
 • V cerkvi ohranjajte medosebno razdaljo 1,5 metra. V Štepanji vasi se usedete na stole, ki so označeni s trakom, v Bizoviku se usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Člani istega gospodinjstva lahko sedite skupaj.
 • V primeru, da boste stali ali sedeli bližje kot 1,5 metra do drugega, ki ni član vašega gospodinjstva, morate OBVEZNO nositi zaščitno masko (npr. če bo v cerkvi več ljudi).
 • Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask. Zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.
 • Na splošno v cerkvi še vedno priporočamo uporabo mask.
 • Med mašo se ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
 • Duhovniki bomo imeli med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite.
 • Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki pobira darove vernikov, nosi masko.
 • Rokovanje ob pozdravu miru bomo opustili. Priporoča se, da si pozdrav miru izrazite s poklonom ali pogledom.
 • Po koncu svete maše se pomikajte k vratom najprej tisti, ki ste bližje izhodu. Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pri izhodu si razkužite roke.
 • Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
 • Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.
 • Pri pripravi za sveto mašo nam bodo znova pomagali mežnarji.
 • Ministranti bodo pri bogoslužju sedali ali stali na ustrezni razdalji od duhovnika.
 • Bralci bodo ponovno začeli z branjem beril.

Kako poteka sveto obhajilo

 • Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov.
 • Sveto obhajilo prejemate samo na roko.
 • K obhajilu prihajate le v eni vrsti po levi strani cerkve, na svoje mesto nazaj pa odhajate po desni strani cerkve.
 • Ko greste k obhajilu in ko se vračate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
 • Priporoča se, da k obhajilu pridete z zaščitno masko.
 • Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obhajilo.
 • Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna maska obvisi na uhlju.
 • Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.

POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi kako boste ravnali z masko med obhajilom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

Spovedovanje

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?

 • V Štepanji vasi bratje spovedujemo pred svetimi mašami zunaj na desni strani cerkve, kjer smo v ta namen pripravili posebno streho (med božjim grobom in cerkvijo). Kadar duhovnik tam spoveduje je pred vhodom v cerkev postavljena usmeritvena tabla z napisom ‘spoved’. Pri spovedi spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra.
 • Med sveto mašo bomo za spoved na razpolago v spovednici v cerkvi. V spovednici bo med duhovnikom in spovednikom PVC folija. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Pri izstopu iz spovednice spovedanec pusti vrata odprta, da se spovednica zrači.
 • Kadar bo možno bo en spovednik spovedoval zunaj cerkve drugi pa v spovednici v cerkvi.
 • V Bizoviku bomo bratje na razpolago za sveto spoved pred sveto mašo v spovednici.
 • Za spoved nas lahko prosite tudi po sveti maši, ko bo spoved lahko potekala tudi v cerkvi izven spovednice.
 • Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
  – br. Matej Nastran: 031 364 316, matej.nastran@gmail.com
  – br. Miro Pavšek: 068 197 694, miro.pavsek@gmail.com
  – br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@gmail.com
  – br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

Spovedovanje za otroke

Ker za veliko noč in ob koncu veroučnega leta pri verouku nismo imeli svete spovedi, bomo v tem tednu ponudili dva termina za sveto spoved za otroke:

 • Štepanja vas: Spoved za otroke od 4. do 9. razreda v Bizoviku bo v torek 9. 6. med 16.00 in 17.30. Dobimo se pred cerkvijo.
 • Bizovik: Spoved za otroke od 4. do 9. razreda v Štepanji vasi bo v sredo 10. 6. med 16.00 in 17.30. Dobimo se pred cerkvijo.
 • Starši spodbudite otroke, da opravijo sveto spoved. Lepo vabljeni.

Župnijska pisarna

 • Od ponedeljka 8. junija je v času uradnih ur ponovno odprta župnijska pisarna. V pisarni je na enkrat samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si ob vstopu razkužiti roke.
 • Ker v župnijsko pisarno lahko vstopa samo ena zdrava oseba, ki nosi zaščitno masko, trenutno večino stvari urejamo zunaj pod nadstreškom na samostanskem vrtu, kjer smo na ustrezni razdalji in ne nosimo maske. Kadar bomo med uradnimi urami na samostanskem vrtu bo na vhodnih vratih v pisarno obvestilo, o tem, kje pridete na samostanski vrt.
 • NUJNI PRIMERI: Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520) izven uradnih ur. Lahko pišete tudi na mail: matej.stravs@rkc.si.
 • Od 1. julija do 31. avgusta bo župnijska pisarna odprta po večerni sveti maši ob 19.45 uri.

Krst

 • Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po njem si mora krščevalec razkužiti roke. Vsak krst imamo posebej. Ker se mora cerkve po vsaki maši in krstu zračiti imamo sedaj krste ob nedeljah ob 12.uri in ob 13.30 uri.

Prvo obhajilo

 • Prvo obhajilo v župniji bo ob naslednjih terminih:
  – Bizovik: sobota 6. junij ob 9.30 uri (ob primernem vremenu zunaj, drugače v cerkvi)
  – Štepanja vas: sobota 13. junij ob 9.30 (ob primernem vremenu zunaj, drugače v cerkvi)
 • V primeru, da bo obred potekal v cerkvi bo na obeh krajih ozvočenje tudi zunaj. V Bizoviku bo pred cerkvijo postavljen tudi šotor.

Birma

 • Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predviden termin je 20. september ob 9.00.

Poroka

 • V župniji ponovno potekajo poroke. Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo.

Obisk bolnikov

 • V smrtni nevarnosti kadarkoli pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520). Bolnika bomo zagotovo obiskali v najkrajšem možnem času in mu podelili zakramente.
 • Za prve petek ponovno obiskujemo bolnike na domovih. Priporočamo, da imajo bolniki in domači v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke.
 • Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Domu starejših občanov se bomo dogovorili s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno opremo.

Pogreb

 • Cerkveni pogrebi potekajo ob upoštevanju navodil državnih ustanov.
 • Ponovno so možne pogrebne svete maše, za katere veljajo enaka pravila, ko za ostale svete maše.
 • Za pogrebe se dogovorite z župnikom. Vse podrobnosti glede urejanja pogreba najdete na tej povezavi.

Skupine

 • V župniji se lahko ponovno srečujejo skupine (biblične skupine, FSR, katehumeni, zakonske skupine, skavti, izobraževanja,). Srečanja lahko potekajo zunaj na župnijskem travniku ali v učilnicah. Kadar srečanja potekajo v učilnicah, je potrebno ohranjati medsebojno razdajo 1,5 metra. Če to ni možno je potrebno nositi masko. Prostore je potrebno redno in temeljito zračiti.

Zaključek verouka

 • Do konca tega šolskega leta ne bo verouka.
 • Veroučno spričevalo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi preverjanja znanja iz prve polovice veroučnega leta.
 • Sklep veroučnega leta bo v nedeljo 7. junija pri maši ob 9.00 V BIZOVIKU in pri maši ob 10.30 v ŠTEPANJI VASI. Obe sveti maši bosta ob primernem vremenu potekali zunaj.
 • Po mašah bomo kateheti delili spričevala. V primeru, da bosta sveti maši v cerkvi, bo ozvočeno tudi zunaj. Vabljeni, da se udeležite teh svetih maš, da se Bogu zahvalimo za to šolsko in veroučno leto.
 • V kolikor ne boste mogli priti po spričevalo v nedeljo 7. junija, bo župnik delil spričevala pred župnijsko pisarno v ponedeljek 8. junija med 17. in 18. uro in v torek 9. junija med 17. in 18. uro.

Poletni oratorij

 • Glede na trenutne razmere smo se odločili, da bo letošnji oratorij potekal od ponedeljka 29. junija do srede 1. julija. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov in navodila, ki smo jih prejeli od Oratorija Slovenija. Več o oratoriju
 • Prijave zbiramo do petka 19. junija. Na oratorij letos sprejemamo otroke od 1. do 7. razreda. 8. razred so pomočniki animatorjev. Prijava na oratorij

Skavti

 • Ponovno potekajo skavtska srečanja, ki so v večini zunaj.
 • Sklep skavtskega leta z sveto mašo bo v nedeljo 21. junija ob 10.30 z sveto mašo pri cerkvi Bizoviku. V primeru, slabega vremena bo maša v cerkvi, v primeru lepega vremena pa zunaj.
 • Skavtske obljube bodo predvidoma v nedeljo 13. septembra.
 • Skavti vabijo otroke, ki bodo jeseni šli v 3. in 4. razred, da se jim pridružijo. Prijave tule

Župnijska Karitas

 • Od torka 9. junija je ponovno redno odprta župnijska Karitas na Mekinčevi 1.
 • Program za brezdomce je ob torkih od 16. 30 do 18h.
 • Program za socialno ogrožene družine je ob sredah ob 16.30 do 18h.
 • Kdor želi oddati stvari za Karitas jih lahko odda v teh terminih.
 • Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila in navodila, ki smo jih prejeli s strani Nadškofijske Karitas.
 • V kolikor v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na tajnico župnijske Karitas gospo Ivo Žnidaršič (031 845 660) in boste dobili informacije, kdaj in kako lahko prejmete pomoč.

Splošna priporočila

 • Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije na svetu.
 • Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

Mir in vse dobro!

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Daniel Roberts, Pixabay