Župnik

Voditelj je tisti, ki pozna pot, gre po poti in pokaže pot.