Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi navodil slovenskih škofov s 20. 7. 2020, sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo. Navodila veljajo do preklica.

Prosimo, da spodnja navodila pozorno preberete in se ravnate po njih.

POMEMBNO! V skladu z navodili države in slovenskih škofov je je obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne, veroučne prostore …

Pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah boste pri vhodu v cerkev in tudi pri svetih mašah zunaj oddali svojo telefonsko številko (brez imena, priimka in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni nato pa jo bomo uničili.

Sveta maša

 • Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo in ves čas nosi masko.

Urnik svetih maš v cerkvi

 • Štepanja vas
  – Delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00
  – Nedelja: 8:00, 9:15 (ob lepem vremenu celo poletje na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00
  – Zapovedani prazniki: 8:00, 9:15 (ob lepem vremenu na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00
  – Nezapovedani prazniki: 8:00, 19:00
  Od 1. 7. do 31. 8. med tednom ni jutranje svete maše.
 • Bizovik
  – Delavniki: torek, četrtek: 19.00 (zimski čas: 18.00)
  – Nedelja: 9.15 (ob lepem vremenu celo poletje zunaj pred cerkvijo)
  – Zapovedani prazniki: 9.15
  – Nezapovedani prazniki: 19.00 (zimski čas: 18.00)
  Od 1. 6. do 31. 8. ni svetih maš med tednom.

Urnik svetih maš preko spletne strani

 • V skladu z navodili Cerkve nimamo več video prenosa svetih maš. Vse maše v Štepanji vasi lahko spremljate preko avdio povezave na prvi strani (glej na desni strani).

NOVO: Telefonska številka

 • Samo pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah boste ob vstopu v cerkev v poseben v škatlo, na kateri piše: TELEFONSKA ŠTEVILKA oddali list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova).
 • Telefonsko številko boste oddali tudi pri obeh nedeljskih svetih mašah, ki sta v Štepanji vasi in v Bizoviku zunaj. V Štepanji vasi bo ta škatla ob vhodu na igrišče na mizi z razkužilom. V Bizoviku bo ta škatla na mizi poleg križa pred cerkvijo.
 • Telefonske številke bomo pobirali v skladu z uredbo vlade, z dne 8. julija 2020. Po vsaki nedeljski ali praznični sveti maši bomo listke s telefonskimi številkami dali v kuverto in jo zalepili. Na kuverti bomo označili dan, datum in uro svete maše ter jo v fasciklu v župnijski pisani hranili 30 dni. Po tem obdobju bomo kuverto z listki uničili.
 • V primeru, da bo pri sveti maši navzoča oseba okužena s koronavirusom, bomo na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorat, policija, NIJZ) posredovali telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši, da vas bodo lahko kontaktirali. O posredovanju podatkov bomo obvestili Slovensko škofovsko konferenco.
 • V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovniki poznamo vernike, ki pridete k sveti maši.

Pravila ravnanja pri sveti maši V CERKVI

 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
 • Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).
 • Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev je umaknjena. Pri vstopu v cerkev se spoštljivo pokrižajte in pokleknite. Občasno bomo bratje pri nedeljskih mašah imeli obred blagoslova vode in kropljenje vernikov od oltarja.
 • V cerkvi ohranjajte medosebno razdaljo 1,5 metra. V Štepanji vasi se usedete na stole, ki so označeni s trakom, v Bizoviku se usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Člani istega gospodinjstva lahko sedite skupaj.
 • Med mašo se ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
 • Duhovniki bomo imeli med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite.
 • Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Tisti, ki pobira darove, nosi masko.
 • Rokovanje ob pozdravu miru bomo opustili. Priporoča se, da si pozdrav miru izrazite s poklonom ali pogledom.
 • Po koncu svete maše se pomikajte k vratom najprej tisti, ki ste bližje izhodu. Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pri izhodu si razkužite roke.
 • Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
 • Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Pevci morajo nositi maske.
 • Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni.
 • Obe cerkvi redno zračimo, čistimo in razkužujemo.

Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM

 • Pri svetih mašah, ki jih imamo ob lepem vremenu na prostem ob nedeljah ob 9.15 (v Šepanji vasi na travniku pred cerkvijo, v Bizoviku pred cerkvijo) je potrebno ves čas svete maše upoštevati medosebne razdalje 1,5 metra. Člani istega gospodinjstva lahko sedite skupaj.
 • Na začetku maše si vsi razkužite roke in oddate telefonsko.
 • Ko greste k svetemu obhajilu, imejte masko na obrazu tako, da pokriva nos in usta.
 • Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).

Kako poteka sveto obhajilo

 • Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov.
 • Sveto obhajilo prejemate samo na roko.
 • K obhajilu prihajate le v eni vrsti po sredini cerkve.
 • Ko greste k obhajilu in ko se vračate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
 • K obhajilu pridete z zaščitno masko.
 • Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obhajilo.
 • Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna maska obvisi na uhlju.
 • Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.

POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi kako boste ravnali z masko med obhajilom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

Spovedovanje

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?

 • V Štepanji vasi bratje spovedujemo pred svetimi mašami zunaj na desni strani cerkve, kjer smo v ta namen pripravili posebno streho (med božjim grobom in cerkvijo). Kadar duhovnik tam spoveduje je pred vhodom v cerkev postavljena usmeritvena tabla z napisom ‘spoved’. Pri spovedi spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra.
 • Med sveto mašo bomo za spoved na razpolago v spovednici v cerkvi. V spovednici bo med duhovnikom in spovednikom PVC folija. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Pri izstopu iz spovednice spovedanec pusti vrata odprta, da se spovednica zrači.
 • Kadar bo možno bo en spovednik spovedoval zunaj cerkve drugi pa v spovednici v cerkvi.
 • V Bizoviku bomo bratje na razpolago za sveto spoved pred sveto mašo v spovednici.
 • Za spoved nas lahko prosite tudi po sveti maši, ko bo spoved lahko potekala tudi v cerkvi izven spovednice.
 • Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
  – br. Matej Nastran: 031 364 316, matej.nastran@gmail.com
  – br. Miro Pavšek: 068 197 694, miro.pavsek@gmail.com
  – br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@gmail.com
  – br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

Župnijska pisarna

 • V pisarni je na enkrat samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si ob vstopu razkužiti roke.
 • Ker v župnijsko pisarno lahko vstopa samo ena zdrava oseba, ki nosi zaščitno masko, trenutno večino stvari urejamo zunaj pod nadstreškom na samostanskem vrtu, kjer smo na ustrezni razdalji in ne nosimo maske. Kadar bomo med uradnimi urami na samostanskem vrtu bo na vhodnih vratih v pisarno obvestilo, o tem, kje pridete na samostanski vrt.
 • NUJNI PRIMERI: Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520) izven uradnih ur. Lahko pišete tudi na mail: matej.stravs@rkc.si.
 • Od 1. julija do 31. avgusta bo župnijska pisarna odprta po večerni sveti maši ob 19.45 uri.

Krst

 • Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po njem si mora krščevalec razkužiti roke. Vsak krst imamo posebej. Ker se mora cerkve po vsaki maši in krstu zračiti imamo sedaj krste ob nedeljah ob 12.uri in ob 13.30 uri.

Birma

 • Predviden termin za birmo je 20. september ob 9.15. v Štepanji vasi. V kolikor bo vreme primerno bo birma potekala zunaj.

Poroka

 • V župniji ponovno potekajo poroke. Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo.

Obisk bolnikov

 • V smrtni nevarnosti kadarkoli pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520). Bolnika bomo zagotovo obiskali v najkrajšem možnem času in mu podelili zakramente.
 • Za prve petek ponovno obiskujemo bolnike na domovih. Bolniki in domači naj imajo v času obiska duhovnika zaščitno masko. Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke.
 • V domu starejših občanov se za obisk duhovnika naročite pri delovni terapevtki ali nas pokličite v župnijsko pisarno. Ob takšni zdravstveni situaciji bodo obiski duhovnika v domu starejših občanov potekali enkrat mesečno.

Pogreb

 • Cerkveni pogrebi potekajo ob upoštevanju navodil državnih ustanov.
 • Ponovno so možne pogrebne svete maše, za katere veljajo enaka pravila, ko za ostale svete maše.
 • Za pogrebe se dogovorite z župnikom. Vse podrobnosti glede urejanja pogreba najdete na tej povezavi.

Skupine

 • V župniji se lahko ponovno srečujejo skupine (biblične skupine, FSR, katehumeni, zakonske skupine, skavti, izobraževanja,). Srečanja lahko potekajo zunaj na župnijskem travniku ali v učilnicah. Kadar srečanja potekajo v učilnicah, je potrebno ohranjati medsebojno razdajo 1,5 metra in nositi maske. Prostore je potrebno redno in temeljito zračiti.

Skavti

 • Skavtske obljube bodo predvidoma v nedeljo 13. septembra.
 • Skavti vabijo otroke, ki bodo jeseni šli v 3. in 4. razred, da se jim pridružijo. Prijave tule

Župnijska Karitas

 • Župnijska Karitas je trenutno zaradi počitnic in zdravstvene situacije zaprta. Takoj ko bo spet odprta, vas bomo obvestili.
 • Kdor želi oddati stvari za Karitas jih lahko odda v teh terminih.
 • Naša Karitas pri svojem delovanju upošteva državna navodila in navodila, ki jih prejemamo s strani Nadškofijske Karitas.
 • V kolikor v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na tajnico župnijske Karitas gospo Ivo Žnidaršič (031 845 660) in boste dobili informacije, kdaj in kako lahko prejmete pomoč.

Splošna priporočila

 • Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije na svetu.
 • Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

Mir in vse dobro!

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Gerd Altmann, Pixabay