Navodila za našo župnijo (8. 11. 2021)

Razlaga vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 5. 11. 2021

Tajništvo Slovenske škofovske konference (SŠK) posreduje razlago Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list 174/2021), ki ga je sprejela Vlada RS dne 5. novembra 2021 in začne veljati z 8. novembrom 2021.

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

  • Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Osnovnošolski učenci in dijaki izpolnjujejo pogoj PCT, če predložijo potrdilo o opravljenem hitrem HAG testu za samotestiranje, ki so ga opravili za potrebe izobraževanja.
  • Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
  • Odgovorna oseba (župnik oz. od njega pooblaščena oseba npr. mežnar, ministrant, član ŽPS) pri vhodnih vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo pogoj PCT (potrebno je skenirati QR kodo in preveriti istovetnost osebe z osebnim dokumentom).
  • Duhovniki in druge osebe, ki izvajajo versko dejavnost (npr. mežnarji, zborovodje, organisti, voditelji molitve, ministranti) morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samotestiranje s hitrim HAG testom (tedaj morajo o tem voditi evidenco in test izvajati na najmanj 48 ur oz. pred začetkom opravljanja svojega dela).
  • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva). Obvezna je uporaba ustrezne maske (kirurške ali FPP2). Maske iz blaga ne zadoščajo.
  • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno. Pevci morajo med petjem nositi masko in ohranjati razdaljo 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja (verouk, duhovne vaje, seminarji itd.) je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje na najmanj 48 ur oz. pred začetkom opravljanja svojega dela).

  • Otroci mlajši od 12 let ne potrebujejo izpolnjevati pogoja PCT. Kljub temu so starši naprošeni, da otroke samotestirajo s hitrim HAG testom.
  • Osnovnošolski učenci in dijaki, ki so starejši od 12 let izpolnjujejo pogoj PCT, če predložijo potrdilo o opravljenem hitrem HAG testu za samotestiranje, ki so ga opravili za potrebe izobraževanja.

4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT. Uporaba mask je obvezna.

5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

6. Pogostitve in druženja, ki imajo pastoralni pomen, so dovoljena pod pogojem, da organizator in udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

7. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

8. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da duhovnik in vernik izpolnjujeta pogoj PCT.

Vsaka škofija bo lahko pripravila podrobnejša navodila za svoje ozemlje in jih posredovala duhovnikom in vernikom.

Dodatna pojasnila: info@rkc.si.

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK

Vir: Spletna stran Katoliške cerkve

URNIK SVETIH MAŠ

Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 (razen v ponedeljek) in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik:
– ob 6.30, 8.00, 9.15, 10.30 in 19.00
Češčenje Najsvetejšega: od ponedeljka do petka od 8.30 do 9.00, četrtek in nedelja od 18.30 do 19.00
– Večernice po večerni maši med tednom (ob 19.30)

Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00 (od 1. oktobra do velike noči ob 18.00).
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15
Mašne namene za tekoči teden lahko spremljate na tej povezavi.

SPOVED

• Možnost za sveto spoved je v obeh cerkvah ob istih terminih kot sveta maša. V spovednicah imamo nameščeno PVC folijo na okencu med duhovnikom in spovedancem. Spovednico redno prezračujemo, razkužujemo in čistimo.
• Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko.
• Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
• Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
– br. Primož Kovač: 041 780 109, primoz.kovac@rkc.si
– br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@rkc.si
– br. Jurij Slamnik, 040 586 813, jurij.slamnik@rkc.si
– br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

ŽUPNIJSKA PISARNA

• Župnijska pisarna je odprta za srečanje z eno osebo ali člani enega gospodinjstva. Duhovnik in vernik nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
• Župnijska pisarna je odprta v času uradni ur.
– Ponedeljek, torek in četrtek: 17.00 – 18.00
– Torek, četrtek in petek: 11.00 – 12.00
• Če nas ni v pisarni, pozvonite ali pokličite br. Mateja Štravsa (031 434 520).
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur.

ŽUPNIJSKA KARITAS

• Naša Karitas pri svojem delovanju upošteva državna navodila ter že sprejete varnostne ukrepe.
• Karitas je odprta ob torkih od 16.00 do 17.30 za brezdomce. Ob sredah od 16.00 – 17.30 pa za socialno ogrožene družine.
• V kolikor v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrnete na tajnico župnijske Karitas gospo Ivo Žnidaršič (031 845 660) in boste dobili informacije, kdaj in kako lahko prejmete pomoč.
• Brezdomci se lahko obrnete tudi na Vincencijevo zvezo dobrote, ki izvaja programe za brezdomce v okviru Dnevnega centra za brezdomce na Kongresnem trgu. Več informacij na DNEVNI CENTER ZA BREZDOMCE, Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana, Simona Stegne: 040 753 425, 01 425 30 93, simona.stegne@drustvo-vzd.si

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
Mir in vse dobro in veliko blagoslova!
br. Matej Štravs, župnik

Foto: Vinzenz Lorenz MPixabay