Naša župnijska cerkev je cerkev svetega Štefana, ki je iz konca 17. stoletja. V glavnem oltarju jo krasi Šubičeva slika Kamnanje svetega Štefana.

Pred cerkvijo na desni stoji znameniti božji grob iz sredine 17. stoletja, ki je po velikosti in obliki zelo podoben božjemu grobu v cerkvi Jezusovega groba v Jeruzalemu.

Župnija ima podružnično cerkev svetega Nikolaja v Bizoviku, ki je bila pred kratkim obnovljena.

Od leta 1985 ima župnija župnijski dom svetega Štefana, v katerem potekajo različni dogodki in se v njem srečuje številne skupine.

V župniji deluje šest pevskih zborov, skupina za moške, deset zakonskih skupin, skupina Vera in Luč, skupina Cenacolo, skupina za novo evangelizacijo – Živi in deli Kristusa, Marijino delo, dve skupini Frančiškovega svetnega reda, biblična skupina in štiri molitvene skupine.

V našem župnijskem domu deluje glasbena šola in katoliški Vrtec Nazaret, ki ga po montessori metodi vodijo Marijine sestre.

Za mlade so v župniji naslednje skupine: Frančiškova mladina – FRAMA, oratorijski animatorji, birmanski animatorji, mladinski verouk in skavti.

Mladi iz župnije že vse od leta 1990 v župnijski cerkvi vsako leto pred veliko nočjo pripravijo dramsko uprizoritev Jezusovega trpljenja. Naš pasijon je vključen v slovensko Združenje Pasijonski veter in v evropsko združenje Europasijon, ki povezuje kraje po vsej Evropi, kjer pripravljamo pasijone.

V župniji je zelo dejavna Župnijska Karitas, ki ima trideset prostovoljcev. Poleg socialno ogroženih na našo Karitas, prihaja večje število brezdomcev iz cele Ljubljane. Ti pri nas že tri desetletja tedensko prejemajo pomoč, ne samo v obleki in hrani, ampak tudi z nasveti. Imajo tudi možnost, da se lahko tuširajo, strižejo in brijejo.

V naši župniji je zelo aktivna skupina katoliških skavtov, ki se pri nas v šestih različnih starostnih skupinah zbirajo v stegu Divjih golobov – Ljubljana 4. Tu so že od samih začetkov slovenskih katoliških skavtov, saj ustanovitelj Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Peter Lovšin izhaja iz naše župnije. V tem času se v našo župnijo seli sedež slovenskih katoliških skavtov.

Naj nas vse spodbuja misel iz pisma Rimljanom: Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja. In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. (Rim 10,9-10.13).

Zapisal: br. Matej Štravs, župnik