Entries by Domen Krstič

Oratorij – četrtek

Peter Klepec je še vedno na dvoru kralja Bele… Svetovalca sta namreč kralja prepričala, naj ga zadrži in mu reče, da še nimajo pripravljenega denarja. Peter je to prevaro spoznal šele, ko je videl svoje rojake zaprte v grajski ječi. Od kralja je zahteval 3 vreče zlata in se z vaščani vrnil domov. Pri katehezi […]