Godovi tedna

 • ponedeljek: praznik povišanja sv. Križa
 • torek: Žalostna mati Božja: Nabirka pri vseh mašah ta torek bo namenja za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi.
 • četrtek vtisnjenje ran sv. Frančišku,
 • petek: sv. Jožef Kupertinski
 • sobota: sv. Frančišek iz Camporossa

Iz župnije

Začetek verouka je jutri v ponedeljek 14. septembra. Tisti, ki še niste vpisali svojih otrok k verouku ste vabljeni, da to storite v tem tednu v času uradnih ur v župnijski pisarni. Veroučni urnik je v tiskanih oznanilih in na spletni strani. Katehetska nedelja bo v nedeljo 27. septembra.

Molitvena ura božjega usmiljenja pred Najsvetejšim je ponovno vsak ponedeljek ob 18.30. Molitvena skupina Bog je ljubezen se bo srečevala vsak torek ob 20. uri v cerkvi. Vabljeni.

Biblična skupina, ki jo bo vodil br. Primož, ta teden ponovno začenja s rednimi tedenskimi srečanji. Srečanja so ob sredah ob 20. uri v župnijskem domu. Vabljeni.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA, ki je za birmance obvezna, poteka do petka, vsak dan ob 19.00, razen v torek, ko bo v Bizoviku.

SLOVESNOST SVETE BIRME bo prihodnjo nedeljo, 20. septembra ob 9.15. Birmovalec bo nadškof Stanislav Zore. V primeru lepega vremena bo sv. maša zunaj na travniku. Maša ob 10.30 uri prihodnjo nedeljo bo prestavljena na 11. uro, maša v Bizoviku pa bo ob 8. uri in ne ob 9 15 uri. Birmance botre in starše priporočamo v vaše
Srečanje birmancev, botrov in staršev z birmovalcem nadškofom Stanislavom Zoretom bo to sredo, 16. septembra ob 17.45 uri v cerkvi v Štepanji vasi. Srečanje je za birmance obvezno, starši, botri in vsi ostali župljani lepo vabljeni. Gospod nadškof bo med mašo na razpolago za spoved. Lepo vabljeni.

Skupina bralcev Božje besede in skupina za čiščenje cerkve: Vabimo vas, da se na novo pridružite skupini bralcev Božje besede in skupini, ki čisti cerkev. Za bralce se javite pri gospe Mateji Šuškovič, za čiščenje cerkve pa pri gospe Miri Škufca, za obe skupini se lahko javite tudi pri br. Mateju Štravsu.

MLADI: Vseslovensko srečanje mladih, ki običajno poteka 3. soboto v septembru v Stični, bo to soboto potekalo na več lokacijah po vsej Sloveniji. Mladi se lahko še danes prijavite na spletni strani sticna.net.

Sveti zakon želijo skleniti: Anja Banjanac, Novosadska 14 in Matic Bizjak, Zgornje Pirniče 24d ter Klara Povše, Pot na Fužine 39 in Klemen Čotar, Nartinikova 1 Kranj Šmartin. Zaročence priporočam v molitev.

V tem tednu je umrl in bil pokopan Noviščak Ivan, Ob Sotočju 2. Gospod daj mu večni pokoj. In večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.

Foto: Miro Meden

 

 

NOVO VEROUČNO LETO 2020 – 2021

Dragi starši in otroci! Kakor trenutno kaže, bo verouk ob ustreznih omejitvah lahko potekal po ustaljenem redu. Takoj, ko s strani škofov glede verouka dobimo točna navodila, vas bomo obvestili. Navodila bodo objavljena na župnijski spletni strani.

Vljudno vas prosimo, da izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbeno šolo) skušate uskladiti z veroukom. Če so kakršne koli težave pri tem, se obrnite na kateheta ali župnika. Verjamemo, da bomo za vsakega otroka našli ustrezen skupni dogovor.

K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo vsako nedeljo udeležite.

VEROUČNI PRIPOMOČKI:

 • Za vse razrede: LITURGIČNI ZVEZEK (2,90€) in knjiga.
 • V letošnjem letu pri verouku od 4. do 8. razreda ne bomo imeli delovnih zvezkov. Otroci naj k verouku prinesejo A5 črtasti zvezek, v katerega bodo pisali domače naloge.
 • V Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate.
 • Priporočamo se vam za prispevek 20,60€ (na družino) za vzdrževanje in ogrevanje župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo približno 10 odstotkov stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov in drugi stroški). Ostalo se pokrije z darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV:

 • 1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 10,50 €, skupaj 34,00 €
 • 2. razred: Praznujmo z Jezusom učbenik 10,5 €, skupaj 34,00 €
 • 3. razred: Verouk po Montessori pedagogiki, Kateheza dobrega Pastirja skupaj 23,50 €, ni učbenika in delovnega zvezka
 • 4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, skupaj 32,00 €, sami kupite A5 zvezek
 • 5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,50 €, skupaj 32,00 €, sami kupite A5 zvezek
 • 6. razred: Skupaj v novi svet 8,50 €, skupaj 32,00 €, sami kupite A5 zvezek
 • 7. razred: Kdo je Ta? 8,50 €, skupaj 32,00 €, sami kupite A5 zvezek
 • 8. razred: V življenje 8,50 €, skupaj 32,00 €, sami kupite A5 zvezek
 • 9. razred: po dogovoru

VERSKE REVIJE ZA VEROUČENCE:

 • Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 39,90 € – 10 številk (posamezna številka 3,70 €).
 • Višjim razredom (6. – 9. r.), mladim in študentom, priporočamo ali revijo NAJST, letna naročnina je 27,00€; posamezna številka 4,50€ ali OGNJIŠČE, posamezna številka 3,00 €.
 • Prijavnice za Mavrico in Najst boste prejeli ob vpisu in si jo boste lahko sami naročili na dom.

VPIS K VEROUKU:

 • ZAČETEK: 14. september 2020 (po drugi nedelji v mesecu septembru)
 • KDAJ IN KJE: Vpis in nakup liturgičnih zvezkov ter novih veroučnih knjig in delovnih zvezkov pa bo od 7. do 11. septembra, od 16. do 18. ure v pisarni. V kolikor bo vreme primerno, bo zaradi korona virusa vpis potekal pod nadstreškom na samostanskem vrtu. Tja pridete po levi strani samostana.
  Pomembno! Otroci imajo lahko pri verouku seveda tudi rabljeno knjigo, ki so si jo sposodijo pri znanem starejšem veroučencu.
 • VPIS OTROK V 1. RAZRED: Starši prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate ali, če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite od župnije krsta potrdilo o krstu vašega otroka ali kopijo krstne plakete.
 • OSNOVNOŠOLCI iz višjih razredov, ki še niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste zvedeli, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Vabljeni!

TERMINI IN KATEHETI:

SKUPINA ŠTEPANJA VAS BIZOVIK
Predšolski otroci* ponedeljek 16.30; II. nadstropje, knjižnica; Mina Božič Skupaj z otroki iz Štepanje vasi
1. razred torek 16.15; II. nadstropje, knjižnica; Helena Crček ponedeljek, 16.15; učilnica nad zakristijo; Helena Crček
2. razred sreda 16.15, II. nadstropje; knjižnica; Mina Božič sreda 17.30; učilnica nad zakristijo; Mina Božič
3. razred torek 17.15 – 18.15; atrij, 1. učilnica pritličje; s. Petra Mohorko, Špela Škulj, Teja Černe, br. Matej Štravs v 3. razredu vsi otroci hodijo v Štepanjo vas; torek 17.15 – 18.15; atrij, 1. učilnica pritličje; s. Petra Mohorko, Špela Škulj, Teja Černe, br. Matej Štravs
4. razred ponedeljek 17.30; 1. učilnica II. nadstropje; s. Tina Čerin ponedeljek 16.15; Klančarjeva domačija; s. Tina Čerin
5. razred sreda 16.15; 1. učilnica, I. nadstropje; Robert Farič sreda 17.30; Klančarjeva domačija; Robert Farič
6. razred torek 16.00; 1. učilnica, II. nadstropje; br. Matej Štravs četrtek 16.15; Klančarjeva domačija; br. Matej Štravs
7. razred torek 18.00; 1. učilnica, I. nadstropje; br. Matej Štravs četrtek 17.05; Klančarjeva domačija; br. Matej Štravs
8. razred četrtek 16.15; 1. učilnica, I. nadstropje; br. Luka Modic torek 16.00; Klančarjeva domačija; br. Luka Modic
9. razred četrtek 17.05; 1. učilnica, I. nadstropje; br. Luka Modic torek 17.05; Klančarjeva domačija; br. Luka Modic

SPRIČEVALA IN VARSTVO PODATKOV:

 • Ob vpisu prinesite podpisano spričevalo. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli ob zaključku veroučnega leta, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat ga boste podpisali in vrnili.
 • V skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov vas bomo za tiste otroke, ki jih boste prvič vpisali k verouku prosili, da podpišete obrazec, s katerimi dovolite uporabo osebnih podatkov v pastoralne namene (obhajilo, birma, za obveščanje staršev o sestankih).

TERMINI ZA OSTALE SKUPINE:

 • Knjižnica za veroučence: Zaradi korona virusa letos ne bo knjižnice.
  Ministranti bodo z rednimi srečanji začeli oktobra.
 • Srečanja za srednješolce se začnejo po dogovoru z br. Lukom.
 • Srečanja za oratorijske animatorje bodo predvidoma ob nedeljah ob 18.00 – začetek ob koncu septembra.
 • Skavti začnejo srečanja v oktobru.

BOG IMA PRIPRAVLJENE ČUDOVITE NAČRTE ZA VSE NAS

V letošnjem letu se srečujemo z mnogimi vprašanji, s katerimi se prej nismo ubadali. Sprašujemo se, zakaj in kako je prišla nova bolezen med nas? Bom morda zbolel tudi jaz? Bom moral v karanteno ali v samo-izolacijo? Bom mogoče nevede koga okužil? Bodo zboleli ali celo umrli bližnji, ki jih poznam? Če bo cepivo, ali naj se cepim ali ne? Kako bo pozimi s s šolo, z veroukom, s službo, s sveto mašo? Nas bo doletela še gospodarska kriza? Kdaj se bo bolezen končala?

Vsekakor veliko vprašanj, pa malo odgovorov. Odgovore na ta vprašanja iščemo skupaj in seveda tudi vsak zase. Iz izkušenj lastnega življenja vemo, da smo ljudje prilagodljivi in da se vedno znova učimo živeti v novih razmerah. Ko pogledamo v svoje življenje, vidimo, da smo šli že čez veliko sprememb in se ob tem naučili veliko novega. Ob vsem pa je za nas verne ljudi najbolj osrečujoče dejstvo, da ima Bog za nas tudi v tej situaciji pripravljene čudovite načrte. Bog zagotovo čisto od blizu bedi nad nami in uslišuje naše prošnje. Z nami je sočuten in nas uči, naj bomo sočutni do drugih.

V Jeremijevem pismu izgnancem beremo tele čudovite besede: »Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori GOSPOD« (Jer 29,11-14).

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

Godovi tedna

 • v ponedeljek sv. Lovrenc,
 • v torek sv. Klara Asiška,
 • v petek: sv. Maksimilijan Kolbe,
 • v soboto: zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja,
 • prihodnja nedelja je 20. med letom goduje sv. Rok.

Novosti v našem bratstvu

Prejšnjo nedeljo se nam je v naše bratstvo prišel br. Luka Modic, ki je do sedaj bival v našem samostanu v Vipavskem Križu. V Bizoviku je vodil slovesno sveto mašo ob žegnanjski nedelji.

Br. Primož Kovač je s 1. avgustom postal predstojnik našega bratstva.

Br. Primož in br. Luka dobrodošla med nami.

Iz življenja župnije

Klikni za več

Klikni za več

Karitas zbira sredstva za pomoč 12.000 socialno ogroženim otrokom v Sloveniji s šolskimi potrebščinami. Več

MIVA: Za vozila slovenskih misijonarjev ste letos darovali 1335,21 €. Bog vam povrni.

Slovesni in zapovedani praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA (Veliki šmaren) ter obnovitev izročitve slovenskega naroda Materi Božji bo v soboto, 15. avgusta. Pri nas bodo svete kot ob nedeljah. Med vsemi mašami bo priložnost za sveto spoved.

Glavna slovesnost za našo nadškofijo bo na Brezjah ob 10h, ko bo kardinal Franc Rode obhajal biserno mašo. Vabljeni na Brezje ali v katero drugo Marijino božjepotno svetišče v Sloveniji.

Sveti zakon želita skleniti Gašper Škrjanec, Repnje 10 in Anja Anžič, Pot na Visoko 5. Zaročenca priporočamo v vaše molitve.

V tem tednu sta umrla Frančiška Kozina, Ob Sotočju 9, in Veno Anderwald, Jakčeva 25. Gospod daj jima večni pokoj. In veča luč naj jima sveti. Naj počivat v miru. Amen.

NOŠENJE MASKE: Vljudno vas prosimo, da v cerkvi nosite masko, ki pokriva nos in usta. Ko prihajate in odhajate iz cerkve in ko greste k obhajilu vzdržujete medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Ko greste k svetemu obhajilu, si masko snamete na eni strani za ušesom šele potem ko že prejmete sveto obhajilo in se oddaljite od duhovnika. Pri mašah zunaj imejte masko ko greste k obhajilu.

Članek o tem si preberite na župnijski spletni strani.

TELEFONSKA ŠTEVILKA: Tiste, ki še niste oddali svoje telefonske številke, vljudno prosimo, da svojo telefonsko številko ob koncu maše oddaste v škatlo, kjer piše telefonska številka. Najbolje, da telefonsko številko napišete na listke kar doma in pred mašo listek samo vržete v škatlo.

TISK: Na mizici je na razpolago: nova Družina, Ognjišče in ostali tisk.

Foto: Miro Meden

POMEMBNO! Pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah boste pri vhodu v cerkev in tudi pri svetih mašah zunaj oddali svojo telefonsko številko (brez imena, priimka in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni nato pa jo bomo uničili.

SPREMEMBE V NAŠEM BRATSTVU

 • Br. Matej Nastran s 1. avgustom odhaja za predstojnika v naš samostan v Celje.
 • Br. Miro Pavšek odhaja za kaplana v Vipavski Križ.
 • Br. Primož Kovač iz Celja prihaja v naše bratstvo za predstojnika.
 • V naše bratstvo prihaja br. Luka Modic iz Vipavskega Križa, ki bo v naši župniji duhovni pomočnik.

Br. Matej Nastran je v naši župniji v nedeljo zadnjič maševal nedeljo 19. julija pri maši ob 8. uri.

Br. Miro Pavšek se bo od nas poslovil na žegnanjsko nedeljo 26. julija pri maši ob 9.15 v Štepanji vasi.

ZAHVALA: Br. Miro in br. Matej iskrena hvala za vse, kar sta storila za našo župnijo. Bog vama povrni. Br. Primož in br. Luka pa dobrodošla med nami.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Žegnanjska nedelja v Štepanji vasi bo v nedeljo 26. julija. Glavna slovesnost bo ob 9.15. Maše ob 10.30 ne bo. Zahvaljujemo se vsem, ki pomagate pri pripravi.

Krištofova nedelja bo v nedeljo, 26. julija, ko se zahvaljujemo in priporočamo Bogu za srečno vožnjo in blagoslavljamo vaše avtomobile. Za vsak srečno prevožen kilometer lahko darujete za akcijo MIVA, s pomočjo katere Misijonsko središče kupuje vozila za slovenske misijonarje. Po maši bo duhovnik na parkirišču blagoslovil vaše avtomobile. Darovali boste lahko ob blagoslovu vašega avtomobila ali pa do druge nedelje zadaj v cerkvi v nabiralnik z napisom ZA MIVO. Bog vam povrni za vaš dar. Zadaj lahko vzemite tudi nalepko in molitev za srečno vožnjo.

Praznik sv. Marije Angelske v Porcijunkuli bo prihodnjo nedeljo, 2. avgusta. Vabljeni k prejemu porcijunkulskega odpustka. Pogoji: maša in sv. obhajilo, spoved, apostolska vera, molitev po papeževem namenu in nenavezanost na greh. Možnost za sveto spoved bo tudi to soboto, 1. avgusta od 18.00 do 19.30 ure. V Bizoviku bo možnost za sveto spoved prihodnjo nedeljo od 8.30 dalje. Lepo vabljeni.

Ta teden je prva sobota v mesecu. Ob 18.00 bo fatimska pobožnost. Vabljeni k zakramentom. Bolnike po domovih bo br. Matej Štravs obiskoval ta petek, br. Klemen pa prihodnji petek.

Žegnanjska nedelja v Bizoviku pa bo v nedeljo, 2. avgusta s slovesno mašo ob 9.15, ki jo bo vodil br. Luka Modic, ki prihaja v našo župnijo. Ob lepem vremenu bo maša kot običajno zunaj pred cerkvijo. Lepo vabljeni iz vse župnije.

Delovna akcija čiščenja in urejevanja cerkve, okolice in Klančarjeve domačije v Bizoviku za žegnanjsko nedeljo bo to sredo 29. od 17.00 naprej. Lepo vabljeni. S seboj prinesite tudi orodje.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

32. Romanje treh Slovenij na Svete Višarje: Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi vabi 2. avgusta 2020 na 32. romanje treh Slovenij na Svete Višarje.

Več o romanju in program

Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne krepitve epidemije

I. Sveta maša

1) Ali morajo oddati telefonsko številko vsi člani družine oz. skupnega gospodinjstva?

Dovolj je, da telefonsko številko odda vsaj en član družine oz. skupnega gospodinjstva.

2) Zakaj Katoliška cerkev namesto imen in priimkov ter naslovov vernikov zbira samo njihove telefonske številke?

Katoliška cerkev zbira zgolj in samo telefonske številke obiskovalcev verskih obredov iz naslednjih razlogov:

1. Imen in priimkov ter naslovov vernikov ne zbira ker to predstavlja nesorazmeren poseg v svobodo veroizpovedi iz 41 člena ustave, ki prepoveduje da bi bil kdor koli v kakšni okoli okoliščini prisiljen izpovedati svojo pripadnost določeni cerkvi oz. drugi verski skupnosti.

2. Na SŠK ocenjujemo, da je težko zagotoviti oddajo vseh želenih podatkov pred vsako sv. mašo. To še posebej velja za cerkve, ki imajo večje število obiskovalcev.

3. Ocenjujemo da bo v primeru oddaje večjega obsega podatkov prihajalo do nepotrebnih vrst in gneče pred cerkvami, kar z vidika preprečevanja epidemije ni optimalno.

4. NIJZ oz. druge institucije imajo možnost identifikacije lastnika telefonske številke in pridobiti vse potrebne podatke v primeru iskanja stikov morebitno okužene osebe.

V Katoliški cerkvi ocenjujemo, da je zbiranje zgolj telefonskih številk ustrezna oblika implementacije vladnega odloka z dne 8. julija 2020. Nova navodila je 22. julija 2020 ocenil NIJZ in k njim podal svoje soglasje.

Še več vprašanj in odgovorov najdete na tej spletni strani

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

 • POPRAVILO OZVOČENJA V OBEH CERKVAH: V teh dneh smo v obeh cerkvah s strokovnjakom pogledali ozvočenje.
  Ker je potreba, bomo v počitniškem času v cerkvi v Bizoviku zamenjali mikrofone in zvočnike, v cerkvi v Štepanji vasi pa bomo prav tako v tem času zamenjali mikrofone. To nas bo stalo okrog 1.300 evrov.
  Ko bomo obnavljali notranjost cerkve v Štepanji vasi, pa bo potrebno zamenjati tudi vse zvočnike. Ozvočenje bo prenovil Marko Sevšek, ki ima sedež svojega podjetja na Litijski cesti v naši župniji in je na novo ozvočil že zelo veliko cerkva po vsej Sloveniji.

VABIMO VAS

 • LETNI ORATORIJ Letošnji poletni oratorij se začne v nedeljo 28. junija in bo potekal do srede 1. julija. Prvi dan oratorija bo namenjen staršem in otrokom. Dobimo se pri maši na župnijskem travniku ob 9. v Štepanji vasi. Po maši bo sledil krajši program za otroke in starše, ki bo trajal predvidoma do 10.45. Če kakšna družina ne more priti v nedeljo, se otrok pridruži oratoriju v ponedeljek. Priporočamo se za finančno pomoč.
  Osrednji lik letošnjega oratorija, ki bo potekal pod geslom Zaupam, zato si upam, bo kraljica Estera. Celoten oratorij bo letos po potekal po manjših skupinah, tako da se otroci iz različnih skupin ne bodo mešali med seboj. Ker bo program v večini potekal zunaj, bomo na župnijskem travniku postavili več šotorov. Na oratorij se je prijavilo 40 otrok in 25 animatorjev in animatorjev pomočnikov. Oratorij priporočamo v vaše molitve.
 • CELODNEVNO ČEŠČENJE v Bizoviku bo v soboto, 11. julija. Sveta maša bo ob 8.00, nato češčenje Najsvetejšega do 11.00. Popoldne bo češčenje od 16.00 dalje. Litanije Srca Jezusovega in evharistični blagoslov bo ob 18.30, sklepna maša pa ob 19.00.
 • KRIŠTOFOVA NEDELJA bo v nedeljo 26. julija 2020, pod geslom: »ZA VSAK SREČNO PREVOŽEN KILOMETER STOTIN ZA MISIJONSKI AVTO.« Zahvaljevali se bomo za Božje varstvo na naših cestah in poteh. Radi sodelujmo v misijonski akciji MIVA z zbiranjem sredstev za avtomobile in druga prevozna sredstva, ki jih naši misijonarji in misijonarke nujno potrebujejo za misijonsko delo. Že vnaprej Bog povrni. Po vsaki maši bomo blagoslavljali avtomobile, kjer boste lahko oddali vaš dar, ki ga bomo posredovali misijonski pisarni.
 • ŽEGNANJSKA NEDELJA v Štepanji vasi bo v nedeljo, 26. julija ob 9.15, v Štepanji vasi. V primeru lepega vremena bo sveta maša zunaj na travniku. Lepo vabljeni. Pevska vaja za vse pevce bo v petek, 24. julija ob 20.00, v župnijskem domu.

Ta dan ne bo maše ob 10.30 v Štepanji vasi, maša v Bizoviku bo že ob 8.00.

 • ŽEGNANJSKA NEDELJA v Bizoviku bo v nedeljo, 2. avgusta 2020. Slovesna maša bo ob 9.15. V primeru lepega vremena bo sveta maša zunaj na travniku. Pevska vaja za vse pevce bo v petek, 31. julija ob 20.00 (v Bizoviku). Maše v Štepanji vasi bodo kot ob drugih nedeljah.
 • SKAVTSKI POLETNI TABORI 2020: volčiči: od 17. do 23. avgusta, četa od 15. od 24. julija, noviciat popotnikov in popotnic od 13. do17. julija, popotniki in popotnice od 7. do 13. julija.
 • URADNE URE V POČITNICAH: Uradne ure: 1. 7. do 31. 8. bodo v ponedeljek, torek, četrtek in petek po večerni maši, to je ob 19.40.
 • SPREMENJEN URNIK MAŠ:
  – ŠTEPANJA VAS: Nedelje 8:00, 9:15 (ob lepem vremenu čez celo poletje na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00. Enak urnik je na zapovedane praznike.
  Maše med tednom v počitnicah: od 1. julija do 31. avgusta med tednom ne bo jutranje svete maše.
  – BIZOVIK: Nedelje in zapovedani prazniki: 9.15 (ob lepem vremenu čez celo poletje pred cerkvijo).
  Od 1. 6. do 31. 8. ni svetih maš med tednom.
  Svete maše preko spletne strani: Vse maše v Štepanji vasi lahko spremljate preko avdio povezave na župnijski spletni strani.
 • Pravila ravnanja pri sveti maši v cerkvi: Občasno bomo bratje pri nedeljskih mašah imeli obred blagoslova vode in kropljenje vernikov od oltarja. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Pevci morajo uporabljati maske. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

IZ ŽIVLJENJA SLOVENSKE CERKVE

 • Diakonska in mašniška posvečenja v Sloveniji v letu 2020: V Katoliški cerkvi v Sloveniji bo leta 2020 v štirih škofijah ter v eni redovni skupnosti posvečenih 6 novih diakonov in 7 novih duhovnikov.
  – Misijonska družba (CM) – lazaristi: Diakon Rok Vinko Žlender iz župnije Maribor – Sv. Marija bo prejel mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici 29. junija 2020 ob 9. uri.
  – Škofija Koper: Diakonsko posvečenje bo 25. junija ob 10.00 v koprski stolnici. V diakona bo posvečen Tilen Kocjančič iz župnije Bertoki.
  – Nadškofija Ljubljana: Diakonsko posvečenje bo 25. junija v župniji Ježica ob 10.00, mašniško posvečenje pa v ljubljanski stolnici 29. junija ob 9.00. V diakona bosta posvečena Peter Čemažar iz župnije Ljubljana – Ježica ter Boštjan Dolinšek iz župnije Stranje. V duhovnika bodo posvečeni: Janez Potisek iz župnije Dol pri Ljubljani, Anže Cunk iz župnije Sv. Lovrenc-Kokrica, Martin Leban iz župnije Jesenice, Matej Rus iz župnije Šentvid pri Stični ter Tilen Oberwalder Zupanc iz župnije Jarše. Mašniško posvečenje bo neposredno prenašal Radio Ognjišče.
  – Nadškofija Maribor: Diakonsko posvečenje bo 28. junija ob 16.00 v mariborski stolnici. V diakona bo posvečen Simon Lampreht iz župnije Sv. Andrej-Svečina.
  – Škofija Novo mesto: Diakonsko posvečenje in mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici 29. junija ob 16.00. V diakona bosta posvečena Jakob Piletič iz župnije Kostanjevica na Krki ter Janez Meglen iz župnije Krka. V duhovnika bo posvečen Blaž Franko iz župnije Šentjernej.

Papež Frančišek dodal nove vzklike v Lavretanske litanije

Kongregacija za bogoslužje je 20. junija 2020 objavila pismo predsednikom škofovskih konferenc o novih vzklikih v lavretanskih litanijah: Mati usmiljenja, Mati upanja in Tolažba beguncev.

Prefekt omenjene Kongregacije kardinal Robert Sarah je v pismu zapisal, da Marija “kot romarica proti svetemu Jeruzalemu, da bi uživala v neločljivem občestvu s Kristusom, svojim Ženinom in Odrešenikom, Cerkev stopa po poteh zgodovine v zaupanju Vanjo, ki je verovala Gospodovi besedi. Iz evangelija vemo, da so se namreč Jezusovi učenci od samih začetkov naučili slaviti »blagoslovljeno med ženami« in računati na njeno materinsko priprošnjo. Krščanska pobožnost je Devici Mariji, ki je privilegirana in zanesljiva pot do srečanja s Kristusom, skozi stoletja prihranila nešteto naslovov in vzklikov. Tudi v današnjem času, ki je prepreden z razlogi za negotovost in zmedenost, se Božje ljudstvo še posebno z naklonjenostjo in zaupanjem pobožno zateka k njej.

Kardinal Sarah še dodaja, da “kot razlagalec tega čutenja je papež Frančišek, ko je sprejel izražene želje, odločil, da se v obrazec litanij blažene Device Marije, ki jim pravimo »Lavretanske«, vnesejo vzkliki »Mati usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba beguncev«. Prvi vzklik bo umeščen za »Mati Cerkve«, drugi za »Mati milosti božje«, tretji pa za »Pribežališče grešnikov«.”

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden (gorsko cvetje, gorska cerkvica), Vid Rus (cerkev v Bizoviku) – letalo je pilotiral naš novi skavtski voditelj Matej Jurca, naslovnica Družine (Tatjana Splichal), Aleš Čerin (cerkvica sv. Sobote, Bukov vrh nad Poljanami)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Zahvale: Ob koncu veroučnega leta se iskreno zahvaljujem vsem katehetom, ki ste v tem šolskem letu učili verouk. Hvala …

 • Mini Božič,
 • Tini Čerin,
 • Heleni Cerček,
 • s. Petri Mohorko,
 • Špeli Škulj,
 • Teji Černe,
 • Kaji Šoštarič,
 • Robiju Fariču,
 • br. Mirotu Pavšku.

Bog vam povrni za vse.

Navodila za župnijo v času umirjanja korona virusa: Na podlagi navodil slovenskih škofov za čas začasne umiritve epidemije COVID-19 smo v župniji sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo. Navodila veljajo do preklica. Prosimo, da navodila preberete in se ravnate po njih.

Več informacij dobite na župnijski spletni strani na tem naslovu.

Sveta maša – POMEMBNO: Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo.

Urnik svetih maš OB NEDELJAH: Štepanja vas: 7:30, 9:00 (ob lepem vremenu na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00. Bizovik:9.15 (ob lepem vremenu pred cerkvijo).

Pravila ravnanja pri sveti maši V CERKVI:

 • Pri prihodu in odhodu iz v cerkve si razkužite roke. Brez razkuževanja ne morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija.
 • Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev je umaknjena. Pri vstopu v cerkev se spoštljivo pokrižajte in pokleknite. Občasno bomo bratje pri nedeljskih mašah imeli obred blagoslova vode in kropljenje vernikov od oltarja.
 • V cerkvi ohranjajte medosebno razdaljo 1,5 metra. V Štepanji vasi se usedete na stole, ki so označeni s trakom, v Bizoviku se usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Člani istega gospodinjstva lahko sedite skupaj.
 • V primeru, da boste stali ali sedeli bližje kot 1,5 metra do drugega, ki ni član vašega gospodinjstva, morate OBVEZNO nositi zaščitno masko (npr. če bo v cerkvi več ljudi).
 • Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask. Zanje veljajo enaka navodila kot v šolah. Na splošno v cerkvi še vedno priporočamo uporabo mask.
 • Med mašo se ne dotikamo stolov in drugih predmetov. Duhovniki bomo imeli med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite.
 • Pobiranje darov vernikov je med darovanjem.
 • Rokovanje ob pozdravu miru bomo opustili. Priporoča se, da si pozdrav miru izrazite s poklonom ali pogledom.
 • Po koncu svete maše se pomikajte k vratom najprej tisti, ki ste bližje izhodu. Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 metra. Pri izhodu si razkužite roke. Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
 • Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask.
 • Pri pripravi za sveto mašo nam bodo znova pomagali mežnarji.
 • Ministranti bodo pri bogoslužju sedali ali stali na ustrezni razdalji od duhovnika.
 • Bralci bodo ponovno začeli z branjem beril.

Sveto obhajilo:

 • Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo razkužil roke.
 • Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov.
 • Sveto obhajilo prejemate samo na roko.
 • Ko greste k obhajilu in ko se vračate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
 • Priporoča se, da k obhajilu pridete z zaščitno masko.
 • Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obhajilo.
 • Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna maska obvisi na uhlju. Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.

Spovedovanje:

 • V Štepanji vasi bratje spovedujemo pred svetimi mašami zunaj na desni strani cerkve.
 • Med sveto mašo bomo za spoved na razpolago v spovednici v cerkvi.
 • V spovednici bo med duhovnikom in spovednikom PVC folija.
 • Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko.
 • Pri izstopu iz spovednice spovedanec pusti vrata odprta, da se spovednica zrači.
 • Kadar bo možno bo en spovednik spovedoval zunaj cerkve drugi pa v spovednici v cerkvi.
 • V Bizoviku bomo bratje na razpolago za sveto spoved pred sveto mašo v spovednici.
 • Za spoved nas lahko prosite tudi po sveti maši, ko bo spoved lahko potekala tudi v cerkvi izven spovednice. Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

Župnijska pisarna: Od ponedeljka 8. junija je v času uradnih ur ponovno odprta župnijska pisarna. Od 1. julija do 31. avgusta bo župnijska pisarna odprta po večerni sveti maši ob 19.45 uri.

Krsti, poroke, pogrebi: Veljajo enaka pravila, kot pri svetih mašah.

Obiskovanje bolnikov: Ponovno obiskujemo bolnike na domovih. Prosimo vas, da nas obvestite, kdo od bolnikov si želi obisk duhovnika. V smrtni nevarnosti kadarkoli pokličite br. Mateja Štravsa (031 434 520).
Bolnika bomo zagotovo obiskali v najkrajšem možnem času in mu podelili zakramente. V župniji se lahko ponovno srečujejo skupine. Srečanja potekajo zunaj na župnijskem travniku ali v učilnicah. Kadar srečanja potekajo v učilnicah, je potrebno ohranjati medsebojno razdajo 1,5 metra. Če to ni možno je potrebno nositi masko. Prostore je potrebno redno in temeljito zračiti. Ponovno je redno odprta župnijska Karitas.

VABIMO VAS

Prvo obhajilo: Prvo obhajilo v v Štepanji vasi bo v soboto 13. junija ob 9.30 (ob primernem vremenu zunaj, drugače v cerkvi).

Birma: Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predviden termin je 20. september ob 9.00.

Poletni oratorij: Glede na trenutne razmere smo se odločili, da bo letošnji oratorij potekal od ponedeljka 29. junija do srede 1. julija. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov in navodila, ki smo jih prejeli od Oratorija Slovenija. Prijave zbiramo do petka 19. junija (izpolni prijavnico). Na oratorij letos sprejemamo otroke od 1. do 7. razreda. 8. razred so pomočniki animatorjev. Več informacij o oratoriju

Skavti: Ponovno potekajo skavtska srečanja, ki so v večini zunaj. Sklep skavtskega leta z sveto mašo bo v nedeljo 21. junija ob 10.30 z sveto mašo pri cerkvi Bizoviku. V primeru, slabega vremena bo maša v cerkvi. Skavtske obljube bodo predvidoma v nedeljo 13. septembra. Skavti vabijo otroke, ki bodo jeseni šli v 3 in 4. razred, da se jim pridružijo. Prijave

NEDELJA SV. TROJICE

V preteklosti so ob naravnih nesrečah in nadlogah ljudje – tudi na Zahodu – napolnili cerkve, državni voditelji pa so vse pozvali k molitvi. Čeprav je danes vse drugače, je ob izbruhu pandemije k molitvi poleg mnogih cerkvenih voditeljev pozvalo tudi nekaj svetovnih državnikov in vidnih osebnosti. Nepozaben je bil poziv južnoafriškega vrhovnega sodnika Mogoenga: “Vse, ki znajo moliti, vabim, naj imajo od danes naprej molitev za nepogrešljivo.”

Žal dandanes v življenju vedno več ljudi Bog ne igra nobene vloge. Ker so se poleg tega – zaradi omenjenega širjenja virusa – po vsem svetu zaprle tudi cerkve, se mnogi sprašujejo, kje je zdaj tu Bog, če sploh obstaja. Je tudi on v nedostopni karanteni? Kje oziroma pri kom lahko najdemo pravo uteho in upanje?

V času krize iščemo upanje. Italijanski novinar Mattia Ferrasi je 10. marca 2020 za časopis New York Times zapisal naslednje: “Čeprav blagoslovljena voda ni razkužilo za roke, molitev pa ne cepivo, je za verujoče vera glavni vir duhovnega zdravja in upanja. Je orožje proti obupu, psihološka in čustvena opora in zato sestavni del dobrega počutja. Za mnoge je vera temeljni vir življenjskega smisla. Vsaka vera trdi, da ima odgovor na temeljna življenjska vprašanja, še zlasti na tista, ki so povezana s trpljenjem in preizkušnjami. Če to trditev vzamemo dovolj resno, postane prazna vrednota celo telesno zdravje, če ne služi nekemu višjemu cilju.”

(Iz knjige: Kje je Bog v času korona virusa?, str 25- 27, John C. Lennox)

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden (Triglavska roža); Aleš Čerin (cerkev); Christine SanduUnsplash (razkuževanmje rok); Vanderlei Longo from Pexels (molitev)

ZAHVALE

 • Darovi za župnijo in samostan: Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v času ko ni bilo svetih maš, darovali za župnijo na župnijski transakcijski račun. Na ta način je daroval 14 družin oziroma posameznikov. 18 posameznikov pa vas je v tem času svoj dar za župnijo prineslo v župnišče oziroma ste za župnijo namenili del ali vso kavcijo za aprilsko romanje v Medžugorje, ki je odpadlo. Hvala tudi vsem, ki ste v tem času darovali za svete maše, ali ste darovali za nas brate kapucine. Bog povrni. Hvala tudi vsem, ki ste nam prinesli hrano, ali pa ste nam na kakšen drug način pomagali. Bog vam povrni.
 • Prenovljen kip vstalega Zveličarja: Februarja letos je naš župljan Lojze Mušič restavriral in pozlatil kip v Vstalega Zveličarja, ki gre na čelu velikonočne procesije in je nato do vnebohoda na daritvenem oltarju. Iskreno se zahvaljujemo trem gospem, ki so darovale sredstva za celotno restavracijo tega kipa. Bog povrni.
 • Nove preproge v cerkvi v Štepanji vasi: V začetku marca smo v župnijsko cerkev postavili nove preproge. Narejene so na mero po naročilu. Nova je tako preproga, ki pokriva celoten prezbiterij, preproga na stopnicah prezbiterija, preproga za poroke, ki jo postavimo pred daritveni oltar ter preproga pred božjim grobom. Iskreno se zahvaljujemo gospe, ki želi ostati anonimna in je darovala za vse preproge. Stale so dobrih tisoč evrov. Bog povrni.
 • Spletna stran: Bog povrni Alešu Čerinu, ki vestno ureja župnijsko spletno stran. Prav tako hvala br. Mateju Nastranu, ki je urejal video prenose svetih maš.
  Spletna stran je imela v tem času imela do 10x več ogledov kot običajno.

  Statistika župnijske spletne strani zadnjih 90 dni (Vir: Google Analytics)

  Statistika župnijske spletne strani zadnjih 90 dni (Vir: Google Analytics)

 • Bogoslužje – pesmi in berila: Hvala vsem družinam, ki ste posnele pesmi za svete maše in šmarnice. To so družine Šega, Čarman, Farič, Grum, Puškarič, Šuštaršič, Mušič, Leskovic, Nastran, družina Aleša Primca, družina Uroša Primca, Marijine sestre in Otroški pevski zbor. Skupaj je bilo posnetih 36 pesmi. Hvala tudi vsem, ki ste posneli berila za svete maše. Hvala Mateji Šuškovič in br. Mirotu za koordinacijo branja beril.

OBVESTILA

POSREDUJTE INFORMACIJE STAREJŠIM: Na tem mestu navajam nekaj aktualnih obvestil. Prosim, da jih posredujete tudi starejšim, še posebej vsem tistim, ki ne uporabljajo spleta in v tem obdobju mnogokrat niso obveščeni o dogajanju v župniji. Poglejte v svoji okolici, če imate kakšno takšno osebo in ji posredujte obvestila.

Še več informacij najdete tule na župnijski spletni strani.

VEROUK: Do konca tega šolskega leta ne bo verouka. Starše prosimo, da skupaj z otroki vsak teden predelajo eno poglavje v učbeniku ali delovnem zvezku. Veroučno spričevalo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi preverjanja znanja iz prve polovice veroučnega leta. Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice vsak dan ob 18.30 uri na župnijski spletni strani.

SKLEP VEROUČNEGA LETA: Tisti otroci, ki še niste prinesli spričeval jih čim prej prinesite katehetu. Sklep veroučnega leta bo v nedeljo, 7. junija pri maši ob 9.00 v Bizoviku, in pri maši ob 10.30 v Štepanji vasi. Obe sveti maši bosta ob primernem vremenu potekali zunaj. Svete maše zunaj trenutno zelo lepo potekajo. Po mašah bomo kateheti delili spričevala. V primeru, da bosta sveti maši v cerkvi, bo ozvočeno tudi zunaj. Vabljeni, da se udeležite teh svetih maš, da se Bogu zahvalimo za to šolsko in veroučno leto. V kolikor ne boste mogli priti po spričevalo v nedeljo 7. junija, bo župnik delil spričevala pred župnijsko pisarno v ponedeljek 8. junija med 17.00 in 18.00 in v torek 9. junija med 17.00 in 18.00.

POLETNI ORATORIJ: V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v skrajšani obliki od 10. do 14. avgusta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo predpisana za tisto obdobje. Več informacij boste prejeli po e-pošti takoj, ko bomo glede na aktualne razmere vedeli, kako bo z oratorijem.

PRVO SVETO OBHAJILO: Prvo obhajilo bo ob naslednjih terminih:

 • Bizovik: sobota 6. junij ob 9.30 uri (ob lepem vremenu zunaj)
 • Štepanja vas: sobota 13. junij ob 9.30 (ob lepem vremenu zunaj)

V kolikor bo sveto obhajilo zunaj, ne bo številčne omejitve. V primeru, da bo obred potekal v cerkvi, bo na obeh krajih ozvočenje tudi zunaj.

BIRMA: Birma v župniji bo 20. septembra ob 9h.

KRST: Krsti potekajo posamezno. Termini za krste so ob nedeljah ob 12.00 in ob 13.30. Za krste glede števila veljajo ista navodila, kot za sveto mašo.

POROKA: V župniji spet potekajo poroke. So ista pravila kot za maše.

POGREB: Cerkveni pogrebi potekajo ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Ponovno so možne pogrebne svete maše, za katere veljajo enaka pravila, kot za ostale maše. Za pogrebe se dogovorite z župnikom.

SKUPINE: Do preklica v župniji ni srečanj za vse skupine. Vsa pastoralna srečanja še potekajo preko spleta.

SPOVEDOVANJE: V Štepanji vasi bratje spovedujemo pred in med svetimi mašami zunaj na desni strani cerkve, kjer smo v ta namen pripravili posebno streho. Kadar duhovnik tam spoveduje, je pred vhodom v cerkev postavljena usmeritvena tabla z napisom ‘spoved’. V Bizoviku smo bratje na razpolago za sveto spoved v cerkvi po vsaki sveti maši. Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

OBISKOVANJE BOLNIKOV: V smrtni nevarnosti nas pokličite in bomo bolnega takoj obiskali. V kolikor bo zdravstvena situacija dobra, nameravamo bolnike na domovih obiskati na prvi petek v juniju. Vsi bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke. Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Domu starejših občanov, se bomo dogovorili s predstavniki Doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z zaščitno opremo.

ŽUPNIJSKA PISARNA: Za sveto mašo se lahko po svetih mašah obrnete na župnika ali kaplana in vse uredimo pred župnijsko pisarno. Za vse ostale stvari pokličite br. Mateja Štravsa (031 434 520) in se dogovorite, kdaj se boste oglasili. Ker v župnijsko pisarno lahko vstopa samo ena zdrava oseba, ki nosi zaščitno masko, trenutno večino stvari urejamo zunaj pod nadstreškom na samostanskem vrtu.

ŽUPNIJSKA KARITAS: Ponovno v omejenem obsegu deluje Župnijska Karitas, ki še nima rednih uradnih ur. V kolikor v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na tajnico župnijske Karitas gospo Ivo Žnidaršič (031 845 660) in boste dobili informacije, kdaj in kako lahko ta oseba prejme pomoč.

NOV URNIK SVETIH MAŠ

Zaradi novih zdravstvenih razmer se mora cerkev po vsaki maši najmanj pol ure zračiti. Zato smo morali prilagoditi urnik svetih maš.

Na tem mestu želim povedati, da so trenutno vsi, ki so prišli k sveti maši, lahko šli v cerkev. V Štepanji vasi lahko gre v cerkev okrog 100 ljudi, v Bizoviku pa okrog 60. Kadar bo potrebno, bo ozvočenje tudi zunaj.

Lepo sta obiskani tudi maši, ki ob lepem vremenu ob nedeljah potekata zunaj. Tudi za mašo zunaj, s seboj prinesite zaščitno masko, ki si jo nadenete, ko geste k svetemu obhajilu.

Kadar bodo maše v Štepanji vasi in v Bizoviku zunaj bo poskrbljeno, da bodo na razpolago stoli za tiste, ki težje stojite. Lahko si svoj stolček prinesete tudi od doma.

Štepanja vas:

 • Delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00
 • Nedelja: 7:30, 9:00 (ob lepem vremenu na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00. Enak urnik je tudi na zapovedane praznike. Na nezapovedane praznike pa delavniški urnik.
 • Od 1. 7. do 31. 8. med tednom ni jutranje svete maše.

Bizovik:

 • Delavniki: torek, četrtek: 19.00 (zimski čas: 18.00) Od 1. 6. do 31. 8. ni svetih maš med tednom.
 • Nedelja in zapovedani prazniki: 9.15 (ob lepem vremenu pred cerkvijo)

Svete maše preko spletne strani:

Šmarnice:

 • Šmarnice za otroke so v živo preko župnijske internetne strani od ponedeljka do sobote ob 18.30.
 • Šmarnice je napisal tudi naš brat Klemen Verdev, ki jih najdete na župnijski spletni strani. Vabljeni, da jih berete.

Foto: Miro Meden (viharnik), Aleš Čerin (hribi, materina dušica)

Nov urnik svetih maš (velja od ponedeljka 18.5. naprej)

SVETE MAŠE MED TEDNOM: Maše med tednom v Štepanji vasi bodo vsak dan ob 19. uri. Od torka do petka bo sveta maša tudi ob 8. uri. Po maši bo češčenje do 9. ure. V Bizoviku bo v maju med tednom maša ob torkih in četrtkih ob 19. uri.

SVETE MAŠE OB NEDELJAH: Po sedanjih navodilih je potrebno upoštevati, da se mora cerkev po vsaki maši najmanj pol ure zračiti. Zato bodo maše v Štepanji vasi ob 7.30, ob 9.00, ob 10.30 in ob 19.00.

Ob lepem vremenu bo sveta maša ob 9. uri na župnijskem travniku, ob slabem vremenu v cerkvi. V Bizoviku bo sveta maša ob 9.15 ob lepem vremenu pred cerkvijo, ob slabem vremenu v cerkvi. Kadar bodo maše v Štepanji vasi in v Bizoviku zunaj bo poskrbljeno, da bodo na razpolago stoli za tiste, ki težje stojite. Lahko si svoj stolček prinesete tudi od doma.

Kadar bo potrebno bo v Štepanji vasi in v Bizoviku tudi ozvočenje pred cerkvijo.

Po navodilih Cerkve bomo od jutri dalje zaključili z video prenosom svetih maš preko spletne strani.

Preko župnijske spletne strani boste lahko poslušali vse svete maše iz cerkve v Štepanji vasi (avdio prenos svete maše)

V četrtek je slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Maše so v Štepanji vasi ob 8.00 in 19.00, v Bizoviku ob 19.00.

Šmarnice za otroke in družine bodo še ves maj med tednom vsak dan ob 18.30 potekale preko župnijske spletne strani. Vabljeni k sodelovanju.

Preberite navodila za obnašanje pri maši

Spovedovanje

Bratje smo vam na razpolago za sveto spoved ali duhovne pogovore. Lahko se obrnete na vsakega osebno in se dogovorite za termin. Na razpolago za spoved smo vam tudi po vsaki sveti maši.

V Štepanji vasi bomo spovedovali pred in med svetimi mašami zunaj na desni strani cerkve (med božjim grobom in cerkvijo).

Ostalo

Godovi tedna

 • Ponedeljek: sv. Feliks Kantališki
 • Torek: sv. Krišpin
 • Sreda: sv. Bernardin Sienski
 • Četrtek: Vnebohod
 • Petek: Marija Pomočnica kristjanov
 • Prihodnja nedelja je 7. velikonočna, nedelja sredstev družbenega obveščanja, obhajamo god Marije Pomočnice kristjanov.

Prošnji dnevi so od jutri do Gospodovega vnebohoda. Molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. Lepo vabljeni k svetim mašam.

V tem tednu sta bili pokopani Anica Vlaj iz Zaloške 98 in Martina Lovše, Cesta v Šmartno 7a, ki je prej bivala na Ulici miru. Gospod daj jima večni mir in pokoj. In večna luč naj ji sveti. Naj počivata v miru. Amen.

Pohod in deklaracija ZA življenje

Organizacijski odbor za pripravo “Pohoda za življenje 2020 vabi k podpisu Deklaracije Za življenje. Z njo boste izrazili svojo podporo nerojenim otrokom ter njihovim materam v stiski. Nerojeni otroci ter njihove mame v stiski so najbolj ranljivi in najbolj nemočni med nami, zato potrebujejo vsakega izmed nas. Naj tudi z vašo pomočjo Slovenija postane bolj prijazna nerojenim otrokom in njihovim mamam v stiski.

Vabimo vse, ki imate sočutje do nerojenih otrok in njihovih mater v stiski, da čimprej podpišete Deklaracijo Za življenje. Prav tako vas prosimo, da to sporočilo posredujte sorodnikom, prijateljem in vsem, ki cenijo vrednoto življenja.

Deklaracijo ZA življenje še danes preko računalnika podpišete tukaj.

Deklaracija ZA življenje v tiskani obliki

Veliko ljudi ne uporablja računalnika, pametnega telefona ali tablice, pa bi zelo radi podpisali deklaracijo. V prilogi imate obrazec, ki ga natisnete in deklaracijo ponudite v podpis.

Podpisane obrazce pošljite čimprej na naslov: Pohod za življenje, p.p. 2056, 1001 Ljubljana.

Deklaracije ZA življenje

Slovenija se bliža 70. obletnici uzakonitve splava (to bo leta 2022). Spominjamo se več kot sedemsto tisoč otrok, ki so izgubili življenje v postopkih splava, ter njihovih ranjenih mater in očetov. Hudo nam je za izgubo generacij talentiranih deklet in fantov, ki niso mogli uresničiti svojih življenjskih priložnosti. Ob tem se zavedamo, da moramo posamezniki in družba imeti do njihovih mater, očetov, starih staršev, bratov in sester odnos najglobljega človeškega sočutja.

Ne moremo si več zatiskati oči in molčati. Nekaj je treba storiti, zato spodaj podpisani izjavljam:

 1. Vsi rojeni in nerojeni otroci imajo enako človeško dostojanstvo in pravico do življenja, ne glede na spol, starost, telesne sposobnosti, zdravstveno stanje in materialni položaj staršev.
 2. Pravica do življenja je temeljna pravica, ki jo ščiti slovenska ustava, ne da bi razlikovala rojene in nerojene otroke. Zavzemam se za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti.
 3. Sočutna obravnava nosečih mater in vsestranska pomoč tistim v stiski mora postati ključna naloga zdravstvenih, svetovalnih in socialnih ustanov. Država mora podpirati civilno-družbene organizacije in skupine, ki predano pomagajo nosečim materam v stiski. Vzgojo za sočutno pomoč in podporo nosečim materam v stiski je potrebno vključiti v šolske programe na predmetni stopnji osnovne šole in v srednji šoli.
 4. Splav odvzame življenje nedolžnemu otroku in pomeni hudo nesrečo za njegovo mamo, očeta in celotno družino.
 5. Splav ruši splošen človeški čut za sočutje, solidarnost, svobodo in enakost, ki tvorijo zdravo in pravično družbo.
 6. Prepričan/a sem, da je sočutje edini pravi način odnosa do mater in vseh, ki jih je splav prizadel ter žalujejo zaradi izgube nerojenega otroka. Zato jim moramo biti posamezniki in družba v oporo.
 7. Slovenci smo majhen in ogrožen narod, a dovolj bogati, da lahko omogočimo življenje vsem približno štiri tisoč nerojenim otrokom, ki vsako leto umrejo v naročenih splavih po slovenskih bolnišnicah. V svetu poznajo številne rešitve za zaščito življenja nerojenih otrok.
 8. Želim si takšne države in prizadeval/a si bom za Slovenijo, v kateri bodo vsi nerojeni otroci lahko zagledali svetlobo sveta, upihnili prvo svečko na rojstno-dnevni torti, itn. …

Tako bo Slovenija postala prijazna vsem državljanom in imela možnost dolgoročnega in uspešnega razvoja.

V času epidemije se še bolj zavedamo vrednosti vsakega človeškega življenja in se ga trudimo braniti in ohraniti. Prav bi bilo, da bi se v tem času povečalo tudi zavedanje o izgubljenih 4000 življenjih nerojenih otrok vsako leto ter o trpljenju njihovih mater in očetov v stiski, za katere kot država in družba naredimo veliko premalo. Naj čas epidemije prebudi v nas solidarnost in sočutje tudi do nerojenih otrok, ki so najbolj nemočni med nami.

Urša Cankar Soares, za Organizacijski odbor za pripravo “Pohoda za življenje 2020”

e-naslov: pohodzazivljenje@gmail.com

Izjava Slovenske karitas ob mednarodnem dnevu družin

Ob Mednarodnem dnevu družin Slovenska karitas izreka priznanje vsem staršem in drugim, ki se trudijo ustvariti varno in kakovostno življenje v družinskem okolju. Več kot 20.000 družinam, v katerih je preko 29.000 otrok, Karitas pomaga z materialno in finančno pomočjo, urejanjem stanovanjskih pogojev, pomočjo ob večjih nesrečah, ob bolezni in invalidnosti, s svetovanjem, s šolskimi potrebščinami, letovanji in različnimi dejavnostmi za otroke. V lanskem letu je vrednost tovrstne pomoči in programov presegla 4,5 mio EUR.

Ob vsem tem poudarjajo, da je poleg urejenega zdravstvenega, socialnega in šolskega sistema za družine ključna podpora države pri ohranjanju in razvijanju novih kvalitetnih delovnih mest. Iz izkušnje iz zadnje recesije bo to še posebej pomembno v prihodnjih mesecih in v času po epidemiji. Številne zaposlitve ne omogočajo zadostnega prihodka za dostojno življenje in ne predstavljajo stabilnosti za starše in otroke. Že več let Karitas tudi opozarja na neurejene pogoje za delo pri slabše plačanih poklicih in delih s stalnim povečevanjem izmenskega in nočnega dela, dela na poziv in kratkotrajnih negotovih zaposlitev. Slovenska karitas se pridružuje tudi zadnjim pozivom k ukinjanju nedeljskega dela v trgovinah in tam, kjer ni nujno potrebno. Vse te naštete obremenitve za družine, ki so že tako v materialnih stiskah ali na meji, povzročajo še dodatne zdravstvene težave zaradi neurejenega počitka, slabših pogojev za vzgojo in spremljanje otrok ter manj možnosti za skupno preživljanje prostega časa v družini, ki je nujno potrebno za normalne odnose.

Epidemija pokazala ranljivost družin, ki živijo na meji revščine

Ukrepi države na socialnem področju so ob epidemiji zagotovo učinkovito pomagali in v veliki meri ublažili in še blažijo stiske številnih družin. Kljub temu se je Karitas od začetka epidemije srečala s 5 do 10% (odvisno od območja) novih gospodinjstev, ki so prosila za pomoči zaradi različnih okoliščin. V absolutnih številkah je to skupaj več kot 3.900 oseb oziroma 2.070 gospodinjstev, ki so na novo zaprosila za pomoč. V celotno materialno in psihosocialno pomoč je bilo v času epidemije, v zadnjih dveh mesecih vključenih 55.200 oseb. Večina prejemnikov je pomoč prejemala tudi pred epidemijo. Karitas je razdelila 491 ton hrane in dodatno 120.000 EUR za pomoč pri plačilu položnic. V času epidemije so se najprej zmanjšale možnosti za samozaposlene ter možnosti za opravljanje priložnostnega in nadurnega dela za zaposlene, s katerim mnogi premagujejo revščino. Za tiste, ki so močno zadolženi za urejanje stanovanjskih pogojev, je velik problem tudi čakanje na delo. S problemi se soočajo tudi delavci iz drugih držav, ki so izgubili delo in imajo tukaj družine. Težave imajo družine z več otroki in enostarševske družine, kjer so pred epidemijo otroci bili deležni določene oskrbe v okviru šol in vrtce in je ta vsaj delno razbremenila njihovo življenje. Povečal se je tudi delež takih gospodinjstevki so pomoč potrebovale pred petimi in desetimi leti v času gospodarske krize.

Ob dnevu družin Caritas Europe opozarja na revščino v Evropi 

Ob dnevu družin Caritas Europe opozarja na revščino v Evropi, saj je v letu 2018 kar 23 milijonov otrok v EU odraščalo v revščini ali socialni izključenosti. Ta številka naj bi se v prihodnje znatno povečala, saj bo gospodarski šok pandemije v Evropi vplival na številne družine. Mnogi evropske ustanove že ocenjujejo, da bo vpliv sedanje pandemije na evropsko gospodarstvo lahko še večji kot vpliv recesije 2008–2009. Glede na položaj mnogih družin, je treba nemudoma sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se nacionalna in finančna sredstva EU uporabijo za podporo otrokom in družinam v ogroženosti. Za to je nujno zagotoviti dostop do zdravstvenih in socialnih storitev za vse in posebno pozornost usmeriti na najbolj ranljive. EU in njene države članice bodo morale dolgoročno izvesti tudi več strukturnih ukrepov za zaščito otrok in njihovih družin.

Povezava do celotne izjave

Foto: Jake Peterson (dojenček), Jonathan Borba (družina), Unsplash, Aleš Čerin (angelček)

Zahvala gasilcem: Danes v naši župniji obhajamo Florjanovo nedeljo. Maša z gasilci je bila v Bizoviku ob 9.15. Vsem gasilcem, bizoviškim in štepanjskim, iskreno čestitamo ob prazniku, nanje in na njihovo človekoljubno dejavnost kličemo božji blagoslov. Bog Vam povrni za vso pomoč v župniji.

Vabimo vas, da si na župnijski spletni strani preberete navodila, ki smo o delovanju župnije v tem času.

Z mašami v cerkvi bomo začeli jutri v ponedeljek 11. maja. Med tednom bo v cerkvi v Štepanji vasi v maša ob 19. uri. Prav tako bo tudi vsak dan med tednom ob 19. uri sveta maša preko spleta. Prihodnjo nedeljo 17. maja bodo maše v cerkvi v Štepanji vasi ob 8. uri in 19. uri. Ob 10.30 bo ob primernem vremenu sveta maša na župnijskem travniku, ob slabem vremenu v cerkvi. V Bizoviku bo sveta maša ob 9.15 ob primernem vremenu pred cerkvijo, ob slabem vremenu v cerkvi. Maša preko spleta z otroškimi šmarnicami bo ob 9.15 uri. Kadar bo potrebno bo v Štepanji vasi in v Bizoviku tudi ozvočenje pred cerkvijo. Prihodnjo nedeljo bomo objavili dopolnjen urnik svetih maš.

ŠMARNICE: Vse družine vabimo, da sledite otroškim šmarnicam, ki v živo potekajo preko župnijske spletne strani vsak dan od ponedeljka do sobote ob 18.30 uri.

SPOVEDOVANJE: To soboto 16. maja bomo bratje v cerkvi pred oltarjem v cerkvi spovedovali po naslednjem razporedu:
v Štepanji vasi:
o 9h – 10h br. Matej Nastran
o 10h -11h br. Miro
o 15h – 16h br. Klemen
o 16h – 17h br. Matej Štravs
v Bizoviku
o 9h – 11h br. Matej Štravs
– Na razpolago za sveto spoved smo vam tudi po vsaki sveti maši, ko nas lahko vedno osebno prosite.
– Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
o br. Matej Nastran: 031 364 316, matej.nastran@gmail.com
o br. Miro Pavšek: 068 197 694, miro.pavsek@gmail.com
o br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@gmail.com
o br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

V tem tednu sta bili pokopani Marija Jerman in Jožica Praprotnik. Gospod, daj jima večni mir in pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. Amen.

Vljudno vas prosimo, da se po maši ne zadržujete v skupinah na javnih površinah. V Štepanji vasi je javna površina cesta, ki vodi do cerkve vse do slavoloka. Prostor med slavolokom in cerkvijo ter in travnik ob pokopališču so v lasti župnije. V Bizoviku je zemljišče znotraj obzidja okoli cerkve in okolica Klančarjeve domačije v lasti župnije. Pred in po maši se ne zadržujte na javnih površinah.

Trgovine naj ob nedeljah ostanejo zaprte

Izjava Komisije Pravičnost in mir

V letih 2001, 2002 in 2003 je Komisija Pravičnost in mir v več izjavah pozivala vlado Republike Slovenije, da zavaruje nedeljski počitek in prepove ali vsaj omeji na najmanjšo možno mero obratovanje trgovin ob nedeljah.

Leta 2003 je odločno podprla referendum in pozvala, naj se glasuje proti odprtju trgovin ob nedeljah. »Komisija Pravičnost in mir že dlje časa opozarja na ustavno sporno, družbeno in moralno škodljivo ter nepotrebno splošno obratovanje trgovin ob nedeljah. Sedaj imamo državljani možnost, da na referendumu, ki bo v nedeljo, 21. septembra, odločilno vplivamo na spremembo zakonodaje in bistveno omejimo obratovalni čas trgovin ob nedeljah. Zato Komisija Pravičnost in mir poziva vse državljanke in državljane, predvsem pa vse vernike Katoliške cerkve, naj se v nedeljo 21. septembra udeležijo referenduma in na njem glasujejo za predlagano spremembo zakona o trgovini. – Gre za kvaliteto našega življenja in odnosov v družinah!« Jasno izražena volja državljanov, da ostanejo ob nedeljah trgovine zaprte, politika kljub temu ni spoštovala.

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK svojih stališč do odprtja trgovin ob nedeljah ni spremenila in zato se tudi sedaj pridružuje vsem pobudam, da po končanih omejitvah, ki jih je narekoval boj proti širjenju okužbe z novim koronavirusom, trgovine ob nedeljah ostanejo zaprte.
V Ljubljani, 30. aprila 2020.

Msgr. dr. Anton Stres
Predsednik komisije Pravičnost in mir pri SŠK

Foto: Pixbay (banane), Aleš Čerin (Križani)

GODOVI TEDNA

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

 • Zahvala: Bog povrni vsem, ki ste v zadnjem tednu darovali za župnijo in za svete maše. Iskrena hvala vsem družinam, ki ste posnele pesmi in berila za naša bogoslužja. Če bi katera družina še rada s petjem sodelovala pri bogoslužjih se lahko obrne na br. Mateja Štravsa. Kdor bi rad sodeloval z branjem beril pri bogoslužjih pa naj se obrne na Matejo Šuškovič ali na br. Mirota Pavška.
 • Molitvena ura v času korona virusa bo ponovno jutri ob 20. uri. Spremljate jo lahko na radiu Ognjišče in preko Facebook strani nadškofa Stanislava Zoreta.
 • Danes v naši župniji obhajamo Florjanovo nedeljo. Maša z gasilci je bila v Bizoviku ob 9.15. Vsem gasilcem, bizoviškim in štepanjskim, iskreno čestitamo ob prazniku, nanje in na njihovo človekoljubno dejavnost kličemo božji blagoslov. Bog Vam povrni za vso pomoč v župniji.
 • Romanje v Medžugorje, ki je bilo predvideno v tem tednu odpade. Plačilo, ki ste ga dali ob prijavi vam bomo vrnili.
 • V tem tednu so umrli: Alenka Tot iz Celovške 122, Andreja Dinghauser iz Skopske 4, Dragica Pincolič iz Nussdorferjeve 7, Dragica Kastelic iz Jakčeve 13, in Zdeno Mostarac iz Steletove 4. Kdaj so pogrebne svete maše si poglejte na župnijski spletni strani pod rubriko Od nas so se poslovili. Gospod daj jim večni pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.
 • Prvi petek in sobota v mesecu: Obiska bolnikov na domovih ta mesec še ne bo. Češčenje Najsvetejšega bo v petek po večerni maši do 21. ure. Češčenje bomo prenašali preko župnijske spletne strani.
 • Šmarnice: V petek, 1. maja na praznik sv. Jožefa – delavca se začenjajo šmarnice, ki bodo potekale ves maj.
  Šmarnice za otroke in družine o Mariji bomo preko župnijske spletne strani v živo prenašali vsak dan ob 18.30 uri. Te šmarnice se bodo zaključile z litanijami, krajšo adoracijo in blagoslovom z Najsvetejšim nekaj pred 19. uro.
  Šmarnice za odrasle bomo imel med mašo ob 19. uri. Ker bodo litanije in adoracija že pred sveto mašo, po maši ne bo več litanij in adoracije. Zato ste vabljeni, da se litanijam in adoraciji pridružite že pred sveto mašo. Šmarnice za odrasle je letos napisal Bogdan Dolenc in bodo spregovorile o angleškem kardinalu Johnu Henry Newmanu, ki je bil lani razglašen za svetnika.
  Na župnijski spletni strani boste lahko sledili šmarnicam, ki jih je napisal naš br. Klemen Verdev. Lepo vabljeni, da se pridružite šmarnični pobožnosti.

Vabimo vas, da si na župnijski spletni strani preberete navodila o delovanju župnije v tem času.

 • Z mašami v cerkvi bomo začeli jutri v ponedeljek 11. maja. Med tednom bo v cerkvi v Štepanji vasi v maša ob 19. uri. Prav tako bo tudi vsak dan med tednom ob 19. uri sveta maša preko spleta.
  Prihodnjo nedeljo 17. maja bodo maše v cerkvi v Štepanji vasi ob 8. uri in 19. uri. Ob 10.30 bo ob primernem vremenu sveta maša na župnijskem travniku, ob slabem vremenu v cerkvi.
  V Bizoviku bo sveta maša ob 9.15 ob primernem vremenu pred cerkvijo, ob slabem vremenu v cerkvi.
  Maša preko spleta z otroškimi šmarnicami bo ob 9.15 uri. Kadar bo potrebno bo v Štepanji vasi in v Bizoviku tudi ozvočenje pred cerkvijo. Prihodnjo nedeljo bomo objavili dopolnjen urnik svetih maš.
 • SPOVEDOVANJE: V soboto 16. maja bomo bratje v cerkvi pred oltarjem spovedovali po naslednjem razporedu:
  v Štepanji vasi:
  o 9h – 10h br. Matej Nastran
  o 10h -11h br. Miro
  o 15h – 16h br. Klemen
  o 15h – 17h br. Matej Štravs
  v Bizoviku:
  o 15h – 17h br. Matej Štravs

  Na razpolago za sveto spoved smo vam tudi po vsaki sveti maši, ko nas lahko vedno osebno prosite.
  Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora. Naši kontakti:
  o br. Matej Nastran: 031 364 316, matej.nastran@gmail.com
  o br. Miro Pavšek: 068 197 694, miro.pavsek@gmail.com
  o br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@gmail.com
  o br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si

 • V torek je praznik sv. Leopolda Mandiča, ki je zavetnik našega samostana: Na koncu maš bomo vsem skupaj podelili blagoslov z relikvijami sv. Leopolda.
 • Svetovni dan družine je v petek. Molimo za družine.
 • V tem tednu sta bili pokopani Marija Jerman in Jožica Praprotnik. Gospod, daj jima večni mir in pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. Amen.
 • Vljudno vas prosimo, da se po maši ne zadržujete v skupinah na javnih površinah. V Štepanji vasi je javna površina cesta, ki vodi do cerkve vse do slavoloka. Prostor med slavolokom in cerkvijo ter in travnik ob pokopališču so v lasti župnije. V Bizoviku je zemljišče znotraj obzidja okoli cerkve in okolica Klančarjeve domačije v lasti župnije. Pred in po maši se ne zadržujte na javnih površinah.

CERKEV NA SLOVENSKEM

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE PRESTAVLJEN: V sporočilih za april smo vabili in pisali, da bomo imeli, tako kot vsako leto, pred nedeljo Dobrega pastirja teden molitve za duhovne poklice. V ta namen je bila pripravljena knjižica z gradivom: »Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi«, ki jo je uredil g. Ervin Mozetič in je bila poslana po škofijah. Zaradi nastalih razmer, ko ne moremo skupaj obhajati svete maše in skupaj moliti, bo molitveni teden za duhovne poklice prestavljen na tisti čas, ko bo to mogoče. Ne moremo določiti časa, čeprav bi si želeli, da bi imeli ta teden molitve pred praznikom sv. Petra in Pavla ali pa pred molitvenim dnevom za duhovne poklice v začetku septembra, ko se zberemo po škofijah v naših Marijinih svetiščih. Datum za teden molitve bomo pravočasno sporočili. Molitev za duhovne poklice ni omejena le na teden molitve ali na dan molitve za duhovne poklice. Vedno smo k temu povabljeni in zato je prav, da s to prošnjo in zavzeto molitvijo pridemo pred Gospoda tudi sedaj na nedeljo Dobrega pastirja. Sedanje raz mere zaradi koronavirusa nas močno spodbujajo, da molimo za nove duhovne poklice.

OBVESTILA ZAVODA KATOLIŠKA MLADINA: V želji, da mlade podpremo v razmerah, v katerih smo se znašli zaradi epidemije COVIDA-19, smo pri Katoliški mladini postavili novo spletno stran Skozivihar.si.
Takole stran predstavi Jure Čehovin, sodelavec Katoliške mladine: “S stranjo želimo spodbuditi mlade, da situacijo vzamejo kot priložnost za rast in poglobitev svojega življenja. Na stran smo postavili vsakodnevne spodbude, nasvete, kako si urediti dan, in koristne povezave za kvalitetno preživljanje prostega časa. Vabimo tudi h »kofetkanju«, pri katerem mlade spodbujamo, da pokličejo prijatelja, s katerim spregovorita o različnih temah. Sklop tem smo poimenovali »Blagoslovi«, da bi se sedaj, ko so nam nekatere stvari odvzete, zavedali, s čim vse nas Bog blagoslavlja. Stran se bo v prihodnje nadgrajevala z različnimi vsebinami.”

VABILO PAPEŽA FRANČIŠKA, MOLITVI ROŽNEGA VENCA V MAJU

Sveti oče Frančišek je 25. aprila 2020 naslovil na katoličane posebno pismo s povabilom, da bi v mesecu maju, ki je na poseben način Marijin mesec, molili rožni venec s prošnjo, da bi nam Božja Mati Marija pomagala v preizkušnji pandemije.

Papež v pismu vabi vernike, naj po domovih ta mesec molijo rožni venec, skupaj v družini ali sami z dodanima dvema molitvama, ki ju je dal na razpolago vsem. Papež Frančišek je podkrepil vabilo z besedami: »Naša Mati nam bo pomagala, da se bomo z več vere in upanja soočili s tem časom preizkušnje, ki ga prestajamo«.

Sveti oče opisuje rožni venec kot preprosto in močno orodje, ki nam lahko pomaga v tem času preizkušnje zaradi epidemije. K pismu papež prilaga dve molitvi, ki ju verniki zmolijo ob sklepu rožnega venca. Na tak način želi sveti oče povabiti katoličane, da bi kot povezano občestvo molili za vse, ki trpijo, so preizkušani ali delujejo kot zdravstveno osebje in lajšajo trpljenje bolnikom.

Foto: Marina PershinaPixabay