Sveto obhajilo: Od danes dalje v naših cerkvah ponovno delimo sveto obhajilo. V cerkev lahko na enkrat vstopi le ena družina ali en posameznik. Obhajilo delimo ob naslednjih terminih:

Štepanja vas:

 • Delavniki: od 8.00 do 8.15 (razen v ponedeljek) in od 19.00 do 19.30
 • Nedelja:
  – od 8.00 do 8.45
  – od 9.15 do 10.00
  – (ob 10.30 ne delimo svetega obhajila, ker je ob tej uri prenos sv. maše preko župnijske spletene strani.)
  – od 19.00 do 19.30

Bizovik:

 • torek od 19.00 do 19.30
 • nedelja od 9.15 do 10.00

Ob teh terminih smo na razpolago za sveto spoved. Lahko pa se z vsakim bratom tudi osebno dogovorite. Več si preberite v aktualnih navodilih na naslednji povezavi.

Nedelja Karitas: Danes je prva adventa nedelja, ki je obenem nedelja Karitas. Nabirka na današnjo nedeljo je namenjena za Karitas. Za našo župnijsko Karitas lahko darujete tudi na transakcijski račun naše Karitas: SI56 0206 0009 2047 606. Bog povrni.

Adventni čas: S prvo adventno nedeljo začenjamo novo cerkveno leto. Lepo vas vabimo, da si doma v družini izdelate adventne vence. Na naši spletni strani ne tej povezavi najdete, kako lahko sami blagoslovite adventi venec. Adventni čas je čas spreobrnjenja, molitve in dobrih del. Adventne pobude slovenskih škofov so objavljene na tej povezavi.

Teden Karitas: Danes se zaključuje teden Karitas. Več informacij in gradiva za Teden Karitas najdete na naslednji spletni strani.

Adventni koledar: Adventni koledar, v okviru akcije Otroci za otroke, ki so ga običajno otroci prejeli pri verouku je letos objavljen v elektronski obliki na tej povezavi.

Spletni prenosi maš: Vabljeni k spremljanju maš preko naše spletne strani. Termini maš: PON – SOB: 18.00, NED: 10.30. Od jutri dalje bomo med tednom po prenosu večerne maše izpostavili Najsvetejše in zmolili večernice. Vabljeni, da se nam pridružite.

Obisk bolnikov na domovih: Čeprav je v petek prvi petek, še ne bomo obiskovali bolnikov na domovih. Bolnike bomo obiskovali v ponedeljek 21. decembra, v kolikor bodo ti obiski dovoljeni.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Racool_studio – www.freepik.com

Novo vodstvo slovenskih kapucinov

Br. Primož Kovač je postal novi predstojnik slovenskih kapucinov.

Slovenski bratje kapucini, bi morali imeti junija provincialni kapitelj na katerem, bi izvolili tudi novo vodstvo. Zaradi korona virusa smo bratje posvetovalno glasovali kar na daljavo in smo v Rim poslali svoje predloge za naše vodstvo. Na podlagi tega glasovanja je naše vodstvo Rimu imenovalo novega provincialnega ministra in svetovalce. To so:

 • Provincialni minister: br. Primož Kovač
 • Vikar: br. Stane Bešter
 • 2. svetovalec: br. Matej Nastran
 • 3. svetovalec: br. Luka Modic
 • 4. svetovalec: br. Milan Kvas.

Mandat nastopijo 29. novembra. Vsem iskrene čestitke in veliko Božjega blagoslova.

Iz naše župnije

Zahvala pevcem: Danes je god svete Cecilije. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem cerkvenim pevcem iz vseh različnih zborov. Trenutno nam okoliščine ne dopuščajo, da bi se ob tem prazniku srečali in skupaj praznovali. Dragi pevci, zelo cenimo vaše delo in na vaše življenje kličemo božjega blagoslova. Bog vam povrni za vse.

Teden zaporov: Danes končujemo teden zaporov: Več informacij o tem najdete na tej spletni strani: https://center-ecce.si/teden-zaporov-2020-zdruzeni-v-zapori/

Teden Karitas: Od današnje do prihodnje nedelje poteka teden Karitas, ki nas bo v letošnjem letu nagovarjal k dobroti z geslom: »Slišim te«. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem župnijske naše župnijske Karitas. Bog Vam povrni tam, kjer najbolj potrebujete. Več informacij in gradiva za Teden Karitas najdete na naslednji spletni strani.

Klic dobrote 2020: V sredo, 25. 11. 2020, bo potekal že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Zaradi epidemije bo izvedba koncerta v studio 1, RTV Slovenije. Spremljamo pa ga lahko v neposrednem prenosu na I. programu Radia Slovenije in Radia Ognjišče od 20.05 dalje. V času koncerta in tudi še ves december bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vabljeni, da se nam pridružite na enem izmed naštetih medijev.

1. adventna nedelja: Prihodnja nedelja, 29. 11., je prva adventna nedelja, ko začenjamo novo cerkveno leto. Več o adventnem času bomo objavili v naslednjih oznanilih. Lepo vas vabimo, da si doma v družini izdelate adventne vence. Na naši spletni strani bomo objavili, kako si boste lahko sami doma blagoslovili adventni venec.

Adventni koledar, v okviru akcije Otroci za otroke, ki so ga običajno otroci prejeli pri verouku je letos objavljen v elektronski obliki na tej povezavi.

Navodila za delovanje naše župnije v epidemiji

Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi NAVODIL SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 z dne 13. novembra 2020, sprejeli konkretna navodila za našo župnijo, ki jih najdete na tej strani. Prosimo, da navodila pozorno preberete in se ravnate po njih.

Spletni prenosi maš

Vabljeni k spremljanju maš preko naše spletne strani. Termini maš: PON – SOB: 18.00, NED: 10.30

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Angélica Mendoza, Cathopic

Zahvala za opravljena gradbena dela v Štepanji vasi

V tem tednu so delavci zaključili z gradbenimi deli pred cerkvijo v Štepanji vasi. Na travniku je postavljena nova hiška, ki jo bomo uporabljali za maše zunaj in za druge župnijske dogodke, ki bodo potekali na travniku. V hiški bo še potrebno položiti pod in jo pobarvati.

Na travnik je napeljana voda, ki jo bomo uporabljali za potrebe vrtca in župnije.

Na ulici, ki vodi do cerkve so delavci na stroške župnije v zemljo položili električni kabel za javno razsvetljavo. Podjetje Javna razsvetljava pa je postavilo štiri nove ulične svetilke (prej sta bili dve), tako da je sedaj zvečer svetlo tudi pred župnijskim domom, pred cerkvijo in na pešpoti, ki vodi cerkve.

Na novo je bilo nasuto in urejeno parkirišče pred cerkvijo. Na parkirišču je bila narejena ponikovalnica za vodo, tam kjer so se prej ob dežju delale velike luže.

Za vsa dela se iskreno zahvaljujem Boštjanu Mravljetu iz Bizovika in njegovim delavcem. Iskrena hvala tudi Cirilu Briclju iz Bizovika (Mrkovčevemu Cirilu), ki je s traktorjem prepeljal veliko zemlje, peska in betona.

Hvala tudi Tonetu Džokiču, Pejotu Brnardiču in Nežki Feist, ki ste pomagali pri fizičnih delih. Bog povrni vsem.

Zahvala pevcem

Prihodnjo nedeljo bo god svete Cecilije. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem cerkvenim pevcem iz vseh različnih zborov.

Trenutno nam okoliščine ne dopuščajo, da bi se ob tem prazniku srečali in skupaj praznovali.

Dragi pevci, zelo cenimo vaše delo in na vaše življenje kličemo božjega blagoslova. Bog vam povrni za vse.

Nova navodila za našo župnijo

Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi NAVODIL SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 z dne 13. novembra 2

020, sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo.

Tule najdete nova navodila. Prosimo, da navodila pozorno preberete in se ravnate po njih.

Maša sedaj tudi na spletu

Sporočamo, da smo začeli z rednimi prenosi svete maše prek naše spletne strani. Zahvaljujemo se br. Ambrožu Brezovšku, Boštjanu Čerinu in Mateju Nastranu za vzpostavitev prenosa. Tako se lahko srečamo z Jezusom in v mislih in molitvah tudi drug z drugim.

Povezava do spletnega prenosa maše (PON – SOB: 18.00, NED: 10.30)

Spodbuda

Dragi bratje in sestre, varujte svoje zdravje, zdravje svojih bližnjih, predvsem pa zaupajte v Božjo milost, ki želi delovati tudi v teh težkih trenutkih. Jezus je že zmagal. V tej veri živimo, se obnašamo in delamo. Naj nam bo tudi lepa akcija, ki so jo speljali vaščani Bizovika v navdih in spodbudo.

Mir in dobro.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

Svete maše

V tem tednu bomo začeli z video prenosi svetih maš preko župnijske spletne strani.

Med tednom bo prenos maše ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 10.30 uri. V skladu z navodili slovenskih škofov bodo prenosi potekali le v živo, zato si posnetkov maš ne bo mogoče ogledati.

Sveto obhajilo

 • Sveto obhajilo delimo ob terminih, kot so bile prej svete maše. Na začetku bomo skupaj zmoli.
 • Termini, kdaj delimo sveto obhajilo, so tako sledeči:
  – Štepanja vas: delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00; nedelja: 8:00, 9:15, 10:30, 19:00
  – Bizovik: delavniki: torek, četrtek: 18:00; nedelja: 9:15
 • Obhajilo nato delimo še na vsakih 15 minut (npr. ob 8:00, 8:15, 8:30, 8:45). Vabimo vas, da se razporedite na različne termine. Kadar ni skupnega obreda, sami zmolite kesanje in Oče naš.
 • V cerkvi je lahko na enkrat ŠEST LJUDI. Če vidite, da je v cerkvi že šest ljudi, počakajte pred vhodom v cerkev, in bomo najprej obhajali tiste, ki so že v cerkvi in ko ti odidejo, vstopi v cerkev naslednja skupina.
 • Ob izhodu lahko ob nedeljah darujete svoj dar za potrebe župnije in prejmete oznanila. Bog povrni.
 • Udeležba pri prejemu svetega obhajila, spovedi in osebni molitvi v cerkvi, je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. V cerkvi vzdržujte medsebojno razdaljo 2 metra.
 • Ob istih terminih, kot delimo sveto obhajilo lahko opravite sveto spoved v spovednici.

Zahvala ob zahvalni nedelji – 8. NOVEMBER

 • Iskreno se zahvaljujemo vsem župljanom in župljankam za življenje in sodelovanje v župniji: vsem članom župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta, urejevalcu župnijske spletne strani, vsem sodelavcem v oznanjevanju, bogoslužju in karitativni dejavnosti, vsem voditeljem skupin, vsem zborom in pevskim skupinam, vsem animatorjem, vsem posameznikom, ki tako ali drugače pomagate pri življenju in delovanju naše župnije ter vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Hvala vsem, ki pomagate pri različnih fizičnih delih v župniji.
 • Iskrena hvala tudi vsem, ki molite za našo župnijo in zanjo darujete svoje darove.
 • Iskrena hvala tudi vsem, ki podpirate nas brate kapucine z darovi za svete maše in z drugimi darovi. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni.

Druga obvestila

 • Hrano za zdravstveno osebje na infekcijski kliniki lahko darujete jutri, v ponedeljek, 8.11.2020 med 17. in 19. uro pred trgovino v Bizoviku.
 • Letos ves november lahko darujete odpustek za rajne. Vabljeni k sveti spovedi. Na razpolago smo ob isti uri kot so bile prej svete maše. Zadaj lahko v nabiralnik, kjer piše maše za rajne, lahko ves november darujete za neoznanjene svete maše za rajne.
 • V pisarni sprejemamo svete maše za celotno prihodnje leto.
 • Ta teden začenjamo z veroukom preko spleta za višje razrede.
 • Teden zaporov se začne prihodnjo nedeljo. Več

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin (cerkev Device Marije v Polju)

VSI SVETI

Sveto obhajilo

 • Sveto obhajilo delimo ob terminih, kot so bile prej svete maše. Na začetku bomo skupaj zmoli.
 • Termini, kdaj delimo sveto obhajilo, so tako sledeči:
  – Štepanja vas: delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00; nedelja: 8:00, 9:15, 10:30, 19:00
  – Bizovik: delavniki: torek, četrtek: 18:00; nedelja: 9:15
 • Obhajilo nato delimo še na vsakih 15 minut (npr. ob 8:00, 8:15, 8:30, 8:45). Vabimo vas, da se razporedite na različne termine. Kadar ni skupnega obreda sami zmolite kesanje in Oče naš.
 • V cerkvi je lahko na enkrat ŠEST LJUDI. Če vidite, da je v cerkvi že šest ljudi, počakajte pred vhodom v cerkev, in bomo najprej obhajali tiste, ki so že v cerkvi in ko ti odidejo, vstopi v cerkev naslednja skupina.
 • Ob izhodu lahko ob nedeljah darujete svoj dar za potrebe župnije in prejmete oznanila. Bog povrni.
 • Udeležba pri prejemu svetega obhajila, spovedi in osebni molitvi v cerkvi, je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. V cerkvi vzdržujte medsebojno razdaljo 2 metra.
 • Ob istih terminih, kot delimo sveto obhajilo lahko opravite sveto spoved v spovednici.

Molitve za rajne

 • Kot ste že obveščeni, letos na 1. novembra popoldne ne bo skupnih molitev na pokopališču ob prazniku vseh svetih.
 • Sveto obhajilo bomo delili, v Štepanji vasi ob: 8:00, 9:15, 10:30, ob 15:00 in ob 19:00, v Bizoviku pa ob 9:15 in ob 14:00 uri. Vedno bomo na razpolago 45 minut. Razen v Štepanji vasi ob 10.30.
 • Odpustek za rajne: Vabljeni, da ob prazniku vseh svetnih opravite sveto spoved in darujete popolni odpustek, ki ga lahko namenimo za rajne. Letos lahko ta odpustek prejmete od 1. do 30. novembra. Pogoji za popolni odpustek: V novembru prejmemo zakrament sprave in sveto obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo za rajne, molimo Oče naš in Zdravo Marijo po papeževem namenu, in smo nenavezani na greh.
 • Spoved: Bratje smo na razpolago za spoved vedno takrat, ko delimo sveto obhajilo, to jo ob istih urah, kot so bile prej svete maše.
 • Osebni obisk in molitev na pokopališču: Skupne molitve na pokopališču letos ne bo. Vabljeni, da v svoji občini sami obiščete grobove in molite za rajne. Ko obiščete pokopališče, ste vabljeni, da zmolite desetko za rajne in osebno priporočite vaše rajne dobremu Bogu. Lahko pa zmolite tole molitev, ki jo lahko molite tudi doma: GOSPOD, TI NISI BOG MRTVIH, AMPAK ŽIVIH LJUDI. V TEBI ŽIVIJO VSI, KI SI JIH POKLICAL K SEBI. SPOMINJAMO SE VSEH RAJNIH, KI SMO JIH LJUBILI, VSEH, S KATERIMI SMO ŽIVELI. Z NJIMI NAS POVEZUJE TVOJA DOBROTA, S KATERO LJUBIŠ NJE IN NAS. PRED TEBOJ SE SPOMINJAMO VSEH UMRLIH, VSEH POZABLJENIH IN ZABRISANIH IMEN; UMRLIH, KI JIH NIHČE NE OBJOKUJE, POGREŠANIH, KATERIH USODA NAM JE NEZNANA, OBUPANIH, KI SO SI VZELI ŽIVLJENJE. VEMO, DA SO V TVOJI ROKI IN TE PROSIMO: SPREJMI VSE MED SVOJE SREČNE OTROKE.

OBVESTILA NAŠE ŽUPNIJE

 • MAŠE ZA RAJNE: V novembru lahko darujete neoznanjene maše »za rajne«. Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20 € boste lahko oddali v nabiralnik: »maše za rajne« v obeh cerkvah. Vse maše bomo opravili v našem samostanu. Ker trenutno nimamo dovolj neoznanjenih mašnih namenov, se vam zato še posebej zahvaljujemo za vsako mašo za rajne, ki jo boste na ta način darovali.
 • MAŠNI NAMENI ZA PRIHODNJE LETO: Od tega ponedeljka 2. novembra dalje sprejemamo v pisarni oznanjene maše za celotno prihodnje leto. Maše sprejemamo za iste termine kot prej.
 • DELA V ŠTEPANJI VASI: V teh dneh v Štepanji vasi pred cerkvijo potekajo dela. Sanirali smo tlak pri vhodu v cerkev, napeljali vodo na igrišče za potrebe vrtca in župnije. Dela se oltarni prostor za svete maše zunaj. Sanira se parkirišče, kjer so se ob dežju pojavljale velike luže. Na novo se bo uredila javna razsvetljava v ulici, ki vodi do cerkve, tako da bo še dodatna luč pred župnijskim domom in pred slavolokom pred cerkvijo, ki bo osvetlila tudi pešpot do Mekinčeve ulice.
 • ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI – 8. NOVEMBER: Iskreno se zahvaljujemo vsem župljanom in župljankam za življenje in sodelovanje v župniji: vsem članom župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta, urejevalcu župnijske spletne strani, vsem sodelavcem v oznanjevanju, bogoslužju in karitativni dejavnosti, vsem voditeljem skupin, vsem zborom in pevskim skupinam, vsem animatorjem, vsem posameznikom, ki tako ali drugače pomagate pri življenju in delovanju naše župnije ter vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Hvala vsem, ki pomagate pri različnih fizičnih delih v župniji. Iskrena hvala tudi vsem, ki molite za našo župnijo in zanjo darujete svoje darove. Iskrena hvala tudi vsem, ki podpirate nas brate kapucine z darovi za svete maše in z drugimi darovi. Vsem in vsakemu posebej Bog povrni.
 • ZAKONSKI JUBILEJI: Ob zahvalni nedelji smo imeli običajno zakonske jubileje. Letos zaradi korona virusa te slovesnosti ne bo. Vsem, ki letos obhajate zakonske jubileje iskreno čestitamo.

VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE

Dvanajsti in zadnji člen apostolske veroizpovedi se glasi: verujem v večno življenje. In prav ta zadnji člen apostolske vere ‘verujem v večno življenje’ je še posebej predmet našega današnjega prihoda na pokopališče.

Raziskovalci, ki naletijo na starodavne človeškemu okostju podobne kosti, so včasih v zadregi, ali je najdeno okostje res človeško ali ne. Najbolj prepričljivo znamenje, da imajo zagotovo opravka s človekom, pa so ravno raznovrstni dokazi pokopa. Tako je tudi z našim pokopališčem: Če bo nekoč v daljni prihodnosti po srečnem naključju kdo naletel na naše pokopališče in našel ostanke naših nagrobnih spomenikov, bo brez težav sklenil: tu so živeli ljudje, ki so verjeli v posmrtno življenje. Vsa znamenja in vsi napisi jasno pričajo, da so tu pokopani ljudje, ki so verjeli v večno življenje.

Usmiljeni sodnik utegne namreč priti pred nami v zadrego in nas v čudnem položaju vprašati: »Ti kamni jasno dokazujejo, da si verjel v posmrtno življenje. Kako to, da si svoje življenje in ravnanje tako malo usklajeval s tem, kar si vedel, da te čaka?« Prav lahko se nam zgodi, da na to vprašanje ne bomo imeli pravega odgovora.

Tudi naš današnji obisk pokopališča, bratje in sestre, naj nam pomaga, da bomo globlje dojeli pomen in vsebino zadnjega člena naše veroizpovedi ‘verujem v večno življenje’ in se po tej resnici ravnali tudi v našem vsakdanjem življenju. Modri Sirah nam zagotavlja: »V vseh svojih delih se spominjaj svojih poslednjih reči in vekomaj ne boš grešil!« (Sir 7,36).

– Gospod, daj jim večni pokoj – in večna luč naj jim sveti! Naj počivajo v miru – amen!

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof


TEŽKI ČASI – MILOSTNI ČASI

Sveta maša in srečevanje v in ob cerkvi, to sta verjetno dve osnovi stvari naše župnijske skupnosti. Pa ravno to dvoje nam je bilo odvzeto. Kaj naj naredimo?

Vsak čas je tudi milosten čas. Pregovor pravi: kadar Bog zapre vrata, odpre okno. Morda pa je Božji pogled (pedagogika, vzgoja) prav ta: odvzemi jim za nekaj časa to, na kar so se naslanjali, da bodo odkrili še druge stvari. Nekaj oken nam je že odprtih: možen je obisk cerkve, prejem obhajila, opraviti spoved. Kaj če nas pa ta čas kliče prav k temu, da bomo tudi te stvari začutili kot dragocene in lepe? Da tudi ob njih nahranimo naše nemirno srce, zmedeno glavo, prestrašeno in nezadovoljno dušo? Nahranimo se z mirom, zaupanjem, vedrino, zavzetostjo, ljubeznivostjo, …

V preteklih stoletjih so ob podobnih epidemijah imeli prošnje procesije. Zbrali so se na enem kraju, opremljeni z zastavami, Najsvetejšim, svečami, rožnimi venci, … in skozi mesto poromali do določene cerkve – običajno je bila cerkev posvečena svetniku, ki je priprošnjik v hudih preizkušnjah. Na takšen način procesije ne moremo izvesti v sedanjem času. Lahko pa jo naredimo v spremenjeni obliki.

Iz naših vsakdanjih opravil poromamo s srcem, pozornostjo in molitvijo pred sam Božji prestol. Vabimo vas da se pridružite molitveni pobudi.

Kdaj: Vsak večer od 18. do 21. ure.

Kje: Kjer koli se boš v tem čas nahajal-a in v tem času našel/našla najprimernejši kraj za molitev.

Kaj: V tem času zmoli rožni venec tega dneva sam-a, s svojo družino ali … Če ti je cel rožni venec preveč, pa eno desetko, dve.

 • nedelja – častitljivi del
 • ponedeljek – veseli del
 • torek – žalostni del
 • sreda – častitljiv del
 • četrtek – svetli del
 • petek – žalostni del
 • sobota – veseli del

Lahko namesto rožnega venca molite rožni venec božjega usmiljenja.

Zakaj: Naša prva potreba je premagati pandemijo: za zdravje, za bolnike, za zdravstveno osebje, za izdelovalce zdravila, za tiste, ki nas usmerjajo skozi pandemijo. V ta paket lahko dodaš še svoje potrebe, potrebe tvoje družine, bližnjih, …

Postajajmo skupnost, ki moli. Naj nam Gospod nakloni po naši skupni molitvi to, za kar prosimo; nakloni naj nam tudi doživeti lepoto molitve.

br. Primož Kovač


br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden (sv. Martin, vojaško pokopališče), Aleš Čerin (grob)

Sveto obhajilo

 • Sveto obhajilo delimo ob terminih, kot so bile prej svete maše. Na začetku bomo skupaj zmoli.
 • Termini, kdaj bomo delili sveto obhajilo, so tako sledeči:
  – Štepanja vas: delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00; nedelja: 8:00, 9:15, 10:30, 19:00
  – Bizovik: delavniki: torek, četrtek: 18:00; nedelja: 9:15
 • Obhajilo bomo nato delili še na vsakih 15 minut (npr. ob 8:00, 8:15, 8:30, 8:45). Vabimo vas, da se razporedite na različne termine. Kadar ni skupnega obreda sami zmolite kesanje in Oče naš.

Praznik vseh svetnikov

 • Na praznik vseh svetnikov prihodnjo nedeljo, 1. novembra, bomo delili sveto obhajilo v Štepanji vasi ob: 8:00, 9:15, 10:30, ob 15:00 in ob 19:00, v Bizoviku pa ob 9:15 in ob 14:00 uri.
 • Skupne molitve na pokopališču letos ne bo. Vabljeni, da sami obiščete grobove in molite za rajne.
 • Vabljeni da ob prazniku vseh svetnikov opravite sveto spoved in darujete popolni odpustek, ki ga lahko namenimo za rajne. Letos lahko ta odpustek prejmete od 1. do 30. novembra. Pogoji za popolni odpustek: V novembru prejmemo zakrament sprave in sveto obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo za rajne, molimo Oče naš in Zdravo Marijo po papeževem namenu, in smo nenavezani na greh.
 • Bratje smo na razpolago za spoved vedno takrat, ko delimo sveto obhajilo, to jo ob istih urah, kot so bile prej svete maše.

Obisk bolnikov

 • Duhovniki bomo pred praznikom vseh svetih bolnike obiskali na domovih ta petek, 30. oktobra po običajnem razporedu. Če poznate koga, ki bi si želel obisk duhovnika nam sporočite.

Maše za rajne

 • V novembru lahko darujete neoznanjene maše za rajne, ki jih bomo opravili v našem samostanu.
 • Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20€ oddajte v nabiralnik: maše za rajne. Bog vam povrni.

Ostalo

 • Zadaj v cerkvi lahko kupite novo Družinsko pratiko, Marijanski koledar, Družino ter ostali tisk.
 • Vzemite tiskana oznanila.
 • Vabljeni, da pri izhodu darujete svoj dar v pušico ali v nabiralnik za župnijo. Bog povrni.

Foto: Aleš Čerin (cerkev na Kureščku)

NAVODILA ZA NAŠO ŽUPNIJO OB COVID-19

Veljajo od 16. 10. 2020

Bratje, ki delujemo v naši župniji, smo na podlagi navodil slovenskih škofov s 15. 10. 2020 sprejeli naslednja konkretna navodila za našo župnijo, ki veljajo do preklica. Naša župnija se nahaja v rdeči epidemiološki regiji.

 • SVETE MAŠE: Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega ODPOVOEDANE. Bratje bomo do nadaljnjega vsak dan maševali v samostanki kapeli. Med tednom bomo imeli mašo ob 6.30 zjutraj, ob nedeljah pa ob 11. uri. Takrat bomo opravili vse mašne namene od tistega dne. Svetih maš ne bomo prenašali preko župnijske spletne strani. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.).
 • SVETO OBHAJILO SPOVED IN MOLITEV V CERKVI: Ker zaradi izrednih razmer ni možna sveta maša z udeležbo vernikov, bomo delili sveto obhajilo izven obreda svete maše. Sveto obhajilo bomo delili ob istih terminih kot so bile do sedaj svete maše. Ob teh terminih bo cerkev odprta 45 minut in bo možnost za osebno molitev in sveto spoved v spovednici.
  Termini kdaj bomo delili sveto obhajilo so tako sledeči:
  – Štepanja vas: delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00; nedelja: 8:00, 9:15, 10:30, 19:00
  – Bizovik: delavniki: torek, četrtek: 18.00); nedelja: 9.15
  Ob prejemu svetega obhajila boste prejeli tudi blagoslov, ob izhodu pa boste lahko darovali svoj dar za potrebe Cerkve in prejeli oznanila.
  Udeležba pri prejemu svetega obhajila, spovedi in osebni molitvi v cerkvi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko, ki pokriva nos in usta in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
  Ko boste prejeli sveto obhajilo boste šli iz cerkve skozi zakristijo.
 • OSEBNA MOLITEV V CERKVI: Cerkvi bosta odprti za osebno molitev 45 minut ob istih terminih kot so bile prej svete maše. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
 • SPOVEDOVANJE: Možnost za sveto spoved bo v obeh cerkvah 45 minut ob istih terminih kot so bile prej svete maše. V spovednicah imamo nameščeno PVC folijo na okencu med duhovnikom in spovedancem. Spovednico redno prezračujemo in čistimo. Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.
  Naši kontakti:
  – br. Primož Kovač: 041 780 109, primoz.kovac@rkc.si
  – br. Matej Štravs: 031 434 520, matej.stravs@gmail.com
  – br. Klemen Verdev 031 264 858, klemen.verdev@rkc.si
 • KRST, POROKE IN DRUGE SLOVESNOSTI so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
 • CERKVENI POGREBI so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. Pogrebne svete maše opravimo v samostanu in vas vedno obvestimo, kdaj bodo opravljene.
 • VEROUK se bo do preklica za vse razrede izvajal na daljavo. Kateheti bomo starše in veroučence po elektronski pošti obvestili, kako in kdaj bo na daljavo potekal verouk.
 • SKUPINE zakonske skupine, biblične skupine idr.) se bodo do nadaljnjega izvajale na daljavo.
 • ŽUPNIJSKA PISARNA: je odprta v času uradnih ur.
 • NUJNI PRIMERI: Če gre za nujni primer pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520) izven uradnih ur. Lahko pišete tudi na mail: matej.stravs@rkc.si.
 • ŽUPNIJSKA KARITAS: je trenutno zaprta. Sodelavci naše župnijske Karitas bodo družine, ki prejemate pomoč, obvestili, kdaj boste posamezno lahko prišli po pakete hrane. Če v svoji okolici zaznate, da bi še kakšna družina potrebovala pomoč župnijske Karitas, lahko pokličete tajnico naše Karitas gospo Ivo Žnidaršič 031-845 660.
 • OBISK BOLNIKOV: V smrtni nevarnosti kadarkoli pokličite župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520). Bolnika bomo zagotovo obiskali v najkrajšem možnem času in mu podelili zakramente. Na nas se obrnite tudi v primeru, da imate v družini bolnika z covid – 19 in se bomo dogovorili kdaj jih bomo bolnika obiskali. Za prve petke obiskujemo bolnike na domovih. Bolniki in domači naj imajo v času obiska duhovnika obvezno zaščitno masko. Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke. Obisk bolnikov pred vsemi Svetimi bo v petek 30 oktobra. V domu starejših občanov se za obisk duhovnika naročite pri delovni terapevtki ali nas pokličite v župnijsko pisarno. Duhovnik lahko obišče le posameznega bolnika v skladu z navodili, ki veljajo v Domu starejših občanov.

OBVESTILA OB PRAZNIKU VSEH SVETNIKOV

 • MAŠE ZA RAJNE: V novembru lahko darujete neoznanjene maše »za rajne«, ki jih bomo opravili v samostanu. Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20 € boste lahko oddali v nabiralnik »Maše za rajne«. Vse maše bomo opravili v našem samostanu. Bog vam povrni.
 • PRAZNIK VSEH SVETNIKOV: Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena skupna organizirana molitev vernikov. Duhovniki bomo zato sami blagoslovili pokopališče, župljani pa ste povabljeni, da sami na pokopališču in v domačem krogu molite za rajne (npr. rožni venec).
  Na praznik vseh svetnikov, v nedeljo 1. novembra, bomo delili obhajilo v Štepanji vasi ob: 8:00, 9:15, 10:30, ob 15.00 in ob 19:00, v Bizoviku pa ob 9.15 in ob 14. uri.
 • POPOLNI ODPUSTEK: Na praznik vseh svetih in na dan spomina na rajne lahko podarimo popolni odpustek enemu naših rajnih, če teden prej ali kasneje prejmemo zakrament sprave, če prejmemo obhajilo, obiščemo pokopališče in molimo za rajne, molimo Oče naš in Zdravo Marijo po papeževem namenu, in smo nenavezani na greh. Zakrament svete spovedi lahko v obeh cerkvah prejmete ob istih urah, kot so bile prej svete maše.

29. nedelja med letom – misijonska nedelja

Iz sporočila papeža Frančiška ob misijonski nedelji 2020.

Dragi bratje in sestre!

Rad bi izrazil svojo hvaležnost Bogu za predanost, s katero je vsa Cerkev živela lanski mesec oktober – izredni misijonski mesec. Prepričan sem, da je spodbudil misijonsko spreobrnitev v številnih skupnostih in sicer v smer, ki jo nakazuje geslo »Krščeni in poslani: Kristusova Cerkev, poslana v svet«.

V tem letu, zaznamovanem s trpljenjem in izzivi, ki jih je prinesla pandemija COVID-19, se ta misijonska pot Cerkve, razsvetljena z besedo, ki jo najdemo v poročilu o poklicanosti preroka Izaija: »Tukaj sem, pošlji mene« (Iz 6,8), nadaljuje. To je vedno nov odgovor na Gospodovo vprašanje: »Koga naj pošljem?« 

Ta klic izvira iz srca Boga, iz njegovega usmiljenja, ki izziva tako Cerkev kot človeštvo v sedanji svetovni krizi. »Kot učence evangelija nas je ujela nepričakovana in divja nevihta. Spoznali smo, da smo v istem čolnu, vsi krhki in zbegani, a obenem pomembni in potrebni, vsi poklicani, da veslamo skupaj, vsi potrebni tolažbe drug drugega. Na tem čolnu … smo vsi.«

Kot tisti učenci, ki v stiski v en glas vzklikajo: »Izgubljeni smo« (v. 38), smo tako tudi mi sprevideli, da ne moremo naprej vsak zase, ampak samo skupaj. Resnično smo prestrašeni, zbegani in boječi. Bolečina in smrt sta nas primorali, da smo izkusili našo človeško krhkost; po drugi strani pa sta nas spomnili, da v sebi nosimo tudi neugasljivo željo po življenju in osvoboditvi od zla. V teh okoliščinah se misijonska poklicanost, povabilo da izstopimo iz sebe zaradi ljubezni do Boga in bližnjega, kaže kot priložnost za deljenje, služenje in priprošnjo.

Foto: Miro Meden (macesen), Vatican News (papež Frančišek), Aleš Čerin (Križani v vasi Šentpavel)

Godovi tedna:

 • v četrtek: sv. Terezija Velika
 • v petek: sv. Marjeta Marija Alakok
 • v soboto: sv. Ignacij Antiohijski
 • prihodnja nedelja je 29. med letom – misijonska nedelja, goduje sv. Luka

Kmalu nova korona navodila: Ta torek bodo slovenski škofje dali novo navodila v zvezi z covid situacijo v cerkvah. Objavljena bodo tudi župnijski na spletni strani. Do takrat veljajo dosedanja navodila. Tudi verouk bo še potekal. Maske so obvezne tudi pri sv. mašah zunaj.

Misijonska nedelja bo prihodnjo nedeljo in naj nas spodbuja in odpira v misijonsko razsežnost našega krščanskega življenja in delovanja. Ta teden in na misijonsko nedeljo več molimo za misijonarje, misijonarke in ljudstva v misijonskih deželah. Nabirka prihodnje nedelje bo namenjene za misijone.

Mesec rožnega venca: V mesecu oktobru vabljeni k molitvi rožnega venca, vsaj eno desetko na dan. Kako moliti rožni venec

Začela so se srečanja za Framo – Frančiškovo mladino, ki so namenjena študentom. Srečanja so ob ponedeljkih ob 19.45 in se začnejo v samostanu – vhod pri pisarni. Študenti lepo vabljeni.

Začela se bodo srečanja za katehumene. Javite se pri br. Mateju.

Včeraj je bil v Assisiju za blaženega razglašen Carlos Acutis. Več o njem si preberite na župnijski spletni strani, kjer je tudi kratek film s slovenskimi podnapisi.

Tisk: na mizici lahko kupite: novo Družino, Ognjišče, Mavrico, Božje okolje.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden (rožni venec v obliki Slovenije), Aleš Čerin (rožni venec v freski na Kureščku)

VABIMO VAS

ROŽNOVENSKA NEDELJA, praznik Rožnovenske Matere Božje, 7. oktober

Oktober – mesec rožnega venca: V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec pol ure pred mašo. Molimo ga tudi doma.

Prenovljena stran o molitvi rožnega venca v kateri je podrobno opisano kako poteka molitev.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE: Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.« (Nadškof dr. Alojzij Šuštar)
Letos zaradi covid razmer niso pripravili srečanj in tudi ne sv. maše na Brezjah ob začetku Tedna. Majhna skupina pa bo pred začetkom tedna izročila na Brezjah teden po Mariji Gospodu.

Vsebine Tedna bodo – tudi v obliki videoposnetkov – objavljene na strani www.gibanjezazivljenje.si.

Vabljeni k jutranji in večerni sveti maši in k molitvi v ta namen.

SEZNAM SKUPIN V ŽUPNIJI

Vabimo vas, da se pridružite kakšni skupini.

 • ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET: vsak 1. ponedeljek v mesecu ob 20.00
 • MINISTRANTI: Usklajujemo termin. Vabljeni fantje od 2. razreda dalje.
 • SREČANJA ZA SREDNJEŠOLCE so v četrtek ob 18. uri v kuhinji župnijskega doma.
 • MLADINSKA SREČANJA ZA ANIMATORJE: Srečanja bodo občasno ob nedeljah ob 18. uri. O terminih vas bomo obvestili.
 • FRAMA – Frančiškova mladina, v ponedeljek ob 19.30. Srečanja se začnejo v oktobru – (prvič 5. oktobra)
 • FRANČIŠKOV SVETNI RED: zadnjo soboto v mesecu po jutranji maši BIBLIČNA SKUPINA: sreda ob 20.00. Vodi br. Primož.
 • BILIČNA SKUPINA – FIGULUS: torek od 17 do 19h. Vodi Polona Vesel Mušič.
 • ŽUPNIJSKA KARITAS: Sestanek sodelavcev 2. torek v mesecu ob 18.00. Župnijska Karitas je odprta ob torkih od 16.30 do 18h (program za brezdomce) in ob sredah od 16.30 do 18h (program za socialno ogrožene). Ob teh terminih lahko na Karitas prinesete oblačila.
 • ZAKONSKE SKUPINE: 1x mesečno po dogovoru
 • SKUPINA ZA MOŠKE: 4. ponedeljek v mesecu ob 20. uri
 • VERA IN LUČ: vsako 3. nedeljo v mesecu ob 15.00
 • BESEDA ŽIVLJENJA: po dogovoru
 • SEMINAR ZA NOVO EVANGELIZACIJO, – ŽIVI IN DELI KRISTUSA: vsak 1. torek v mesecu ob 20.00.
 • KATEHUMENI – UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO: sreda ob 18. uri. Prvo srečanje bo 21. oktobra
 • MOLITVENE SKUPINE:
  – MOLITVENA URA BOŽJEGA USMILJENJA: ponedeljek ob 18 30h v cerkvi
  – BIBLIČNO MOLITVENA SKUPINA: BOG JE LJUBEZEN, vsak torek ob 19.45 uri v cerkvi. Skupino spremlja br. Luka.
  – PRENOVA V DUHU ob petkih ob 18. uri v župnijskem domu (Samo 040 230 543)
 • PEVSKI ZBORI:
  – ŽUPNIJSKI MEŠANI PEVSKI ZBOR: ob petkih ob 20h
  – MLADINSKA GLASBENA SKUPINA – ANSAMBEL (BEND), po dogovoru
  – OTROŠKI PEVSKI ZBOR po dogovoru
  – VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA (VIS): sreda ob 20.00
  – BI.BEND v Bizoviku: vsak torek ob 19.00
 • SKAVTI:
  – VOLČIČI (VV); ČETA IZVIDNIKI IN VODNICE (IV); NOVICIAT (NOPP); POPOTNIKI IN POPOTNICE (PP) in skupnost voditeljev (SKVO)
  – ODRASLI SKAVTI, 1. sobota ob 19.00
  Skavti bodo začeli s srečanji po 11. oktobru. Vse skavtske veje vabijo nove člane. Prijavite se lahko na spletni strani: http://ljubljana4.skavt.net/prijave. Dodatne informacije: Boštjan Čerin:
  031 289 442, bostjan.cerin@gmail.com

NOVA BIBLIČNO MOLITVENA SKUPINA »Bog je ljubezen« (ob torkih ob 19.45 v cerkvi): V naši cerkvi smo na Mali šmaren, 8. septembra 2020, ustanovili novo molitveno skupino. Ustanovil jo je pater in eksorcist Rozo Palić iz Trsta. Namenjena je vsem, ki želijo poglobiti svoj osebni odnos z Bogom.

Molitev poteka v več korakih. Najprej Jezusu izročimo vse kar nas teži – odpovemo se grehu, da lažje vstopimo v srečanje z Bogom in ga povabimo, da nam pomaga reševati naše težave. Z Božjo besedo prihajajoče nedelje se pripravimo na Gospodov dan: preberemo obe berili, psalm in evangelij. Nedeljska berila so skrbno izbrana. V svojem srcu zato poslušamo, katera beseda ali stavek sta se nas najbolj dotaknila. V naslednjem koraku pred Jezusa v Najsvetejšem zakramentu prinašamo svoje prošnje. Bog je Oče, ki nas ljubi, nam želi samo dobro in komaj čaka, da usliši naše prošnje. Mnogokrat se Jezusu za vse prejete dobrote pozabimo zahvaliti, zato sledi zahvaljevanje. Zahvaljujemo se mu za vse, kar smo že prejeli in kar še bomo. Končamo z blagoslovi, s katerimi kličemo Božji blagoslov na vse kar želimo, da Bog v svoji ljubezni blagoslovi: naš dom, naše družine, skupnosti, Cerkev, domovino… Molitev je obogatena s petjem in češčenjem Najsvetejšega zakramenta.

Molitvena skupina, ki jo duhovno spremlja brat Luka Modic, se srečuje vsak torek (19.45) po večerni sveti maši v cerkvi sv. Štefana. Prisrčno vabljeni.

NOVO VODSTVO SLOVENSKIH SKAVTOV:  V nedeljo, 6. septembra so slovenski skavti na volitvah na Svetu Združenja izvolili novo vodstvo Slovenskih katoliških skavtov in skavtinj. Novi načelnik je postal Nejc Kurbus, nova načelnica pa Tjaša Sušin. Tjaša Sušin je bila pred nekaj leti tudi voditeljica v našem stegu Ljubljana 4. Pri vodenju slovenskih skavtov jima želimo veliko blagoslova.

27. nedelja med letom – SV. FRANČIŠEK ASIŠKI

FRANČIŠKOVA HVALNICA STVARSTVA ALI SONČNA PESEM

1. Najvišji, vsemogočni,
dobri Gospod, tebi hvala,
slava in čast in ves blagoslov.
Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati.

2. Hvaljen, moj Gospod,
z vsemi tvojimi stvarmi
posebno s soncem, velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, najvišji, odseva.

3. Hvaljen, moj Gospod,
v sestri luni in zvezdah;
ustvaril si jih na nebu jasne,
dragocene in lepe.

4. Hvaljen, moj Gospod,
v bratu vetru in zraku,
v oblačnem in jasnem,
sploh vsakem vremenu,
s katerim ohranjaš svoje stvari.

5. Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna,
dobra in čista.

6. Hvaljen, moj Gospod,
v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan.

7. Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji
in prinaša različno sadje
in pisane rože z zelenjem.

8. Hvaljen, moj Gospod,
v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.

9. Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,zakaj druga smrt
jim ne bo mogla storiti žalega.

10. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu
in služite mu v veliki ponižnosti.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin

Godovi tedna

 • v torek sv. nadangeli sv. Mihael, Gabrijel in Rafael,
 • v sredo sv. Hieronim
 • v petek Terezija Deteta Jezusa
 • v soboto angeli varuhi
 • prihodnja nedelja je 27. med letom, Rožnovenska Mati božja, goduje sv. Frančišek Asiški, ustanovitelj Frančiškovih redov.

Naš brat Ambrož Brezovšek, bo imel večne obljube danes popoldne ob 17h v Vojniku priporočamo ga v vaše molitve.

TRIDNEVNICA pred praznikom sv. Frančiška se začenja v četrtek zvečer. Lepo vabljeni k svetim mašam. V soboto bomo pred večerno mašo ob 18.30 obhajali TRANZITUS ali spomin smrti sv. Frančiška.

Prvi četrtek in petek in sobota so ta teden. Vabljeni k zakramentom. Bolnike na domu bomo obiskali po običajnem sporedu v petek. V soboto ob 18.15 uri bo fatimska pobožnost ob prvi soboti. Pred mašo bo tudi priložnost za spoved.

V mesecu oktobru vabljeni k molitvi rožnega venca, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec ½ ure pred jutranjo in večerno mašo. Molimo pa ga tudi doma osebno ali v družini.

Kako moliti rožni venec? – navodila

Maša med tednom v Bizoviku bo od četrtka dalje ob 18.00.

TEDEN ZA ŽIVLJENJE, se začenja prihodnjo nedeljo.

SKUPINA ZA KATEHUMENE: Če poznate koga, ki bi se želel pripravljati na zakramente, ga lepo povabite. Prijavite se lahko pri br. Mateju Štravsu.

Naša sosednja – Župnija Kodeljevo vabi k sveti maši na praznik sv. Terezije Deteta Jezusa ta četrtek 1. oktobra ob 19. uri.

Umrla je ga. Saša Simonič, Gozdna pot 10. Pogreb bo jutri ob 14. uri na novih Žalah. Gospod daj ji večni pokoj. In večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.

Tisk: na mizici lahko kupite novo Družino, Ognjišče, Mavrico, Božje okolje in ostali tisk.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden