RAZPORED MAŠ IN OBREDOV

Vse maše ob letošnjih velikonočnih praznikih bodo v zaprtih cerkvah brez navzočnosti vernikov.

TIHA NEDELJA – 29. MAREC

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Radijski misijon Radia Ognjišče bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 8.00, 9.15 in 10.30.

Program radijskega misijona

CVETNA NEDELJA – 5. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Televizijski prenos sv. maše ob 10.00 na TV SLO 2

Televizijski nagovor nadškofa Zoreta ob 11.20

 

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 8.00, 9.15 in 10.30.

Letošnje navodilo slovenskih škofov: Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb, oziroma širjenja epidemije.

Pomen cvetne nedelje: Cvetna nedelja, je nedelja pred veliko nočjo. S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na Veliko noč, ki je največji praznik v krščanstvu, in uvaja dneve velikega tedna. Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja ali oljčna nedelja, ko se spominjamo prihoda našega Gospoda Jezusa v Jeruzalem, kjer je obhajal pasho, ki je spomin na osvoboditev iz egiptovskega suženjstva. V cerkvi je na cvetno nedeljo slovesno branje ali petje pasijona, to je odlomka iz evangelija, ki poroča o Jezusovem trpljenju od zadnje večerje do snemanja s križa in pokopa v grob.

PONEDELJEK – 6. APRIL

Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore bo imel ponedeljkovo večerno molitev ob 20.00, ki jo prenašata Radio Ognjišče in nadškofov Facebook uradni profil.

VELIKI ČETRTEK – 9. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Krizmena maša je prestavljena na čas, ko se bodo uredile razmere.

Škofje bodo obhajali svete maše ob 18.00.

Video prenos svete maše preko župnijske spletne strani bo ob 19.00.

Po maši bo molitvena ura pred Najsvetejšim. Pri tej molitveni uri boste lahko na spletni strani v živo napisali svojo molitev.

Pomen velikega četrtka: To je najprej dan, ko se običajno vsi duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo krizmeno mašo (letos je ta maša prestavljena na kasnejši termin). Pri njej doživimo našo povezanost s škofi in med seboj ter obnovimo svoje duhovniške obljube. Med mašo škofje blagoslovijo in posvetijo sveta olja (krstno olje, sveta krizma in bolniško olje), s katerimi delimo zakramente nato vse leto.

Na ta dan se spominjamo Jezusove zadnje večerje. Pri njej je Jezus učencem umil noge. S tem nas je poučil, da je umivanje nog vsako velikodušno služenje bližnjemu v ljubezni. Spominjamo se in podoživljamo ustanovitev evharistije in zakramenta mašništva. Po spominu »zadnje večerje« se spominjamo, kako je šel Jezus na oljsko goro, kjer je molil in potil krvavi pot. V spomin na ta dogodek bomo imeli po večerni maši molitev pred Najsvetejšim.

VELIKI PETEK – 10. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje bodo imeli obrede velikega petka ob 18.00.

Križev pot s papežem Frančiškom ob 21.15 TV SLO 2 .

 

Video prenos križevega pota preko župnijske spletne strani bo ob 8.00.

Video prenos obredov preko župnijske spletne strani bo ob 19.00.

Po obredih velikega petka bo molitvena ura pred Najsvetejšim. Pri tej molitveni uri boste lahko na spletni strani v živo napisali svojo molitev.

Letošnje navodilo slovenskih škofov: Duhovnik naj  opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje:

 1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
 2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
 3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

Pomen velikega petka: To je dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt. Večerni obredi na veliki petek nas spominjajo na Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. V spomin na ta dogodek bomo imeli po večerni maši molitev pred Najsvetejšim.

VELIKA SOBOTA – 11. APRIL

Blagoslov velikonočnega ognja odpade.

Blagoslov velikonočnih jedi

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Blagoslov velikonočnih jedil bo ob na TV SLO 1 ob 15.00 in 17.30.

Po poročilih ob 17.00 pogovor z duhovnikom Robertom  Friškovcem TV SLO 1.

Video prenos blagoslova velikonočnih jedil preko župnijske spletne strani bo ob 15.00.

Slovenski škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo velikonočna jedila po spodnjem obredu:

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pomen velike sobote: To je dan, ko  častimo in molimo Jezusa v božjem grobu, hkrati pa ta dan blagoslavljamo velikonočna jedila, s katerimi obhajamo velikonočni praznik doma.

Velikonočna vigilija – sobota zvečer

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje bodo velikonočne vigilije obhajali ob 20.00.

Velikonočna poslanica koprskega škofa Jurija Bizjaka ob 19.53 na TV SLO 1

Video prenos velikonočne vigilije preko župnijske spletne strani bo ob 20.00.

Pomen velikonočne vigilije: Z velikonočno vigilijo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje. Običajno se zberemo se pred župnijsko cerkvijo ob velikonočnem ognju, kjer se začne I. del velikonočne vigilije: slavje luči. (letos ta del odpade). Sledi slovesna peta hvalnica velikonočni sveči; II. del je besedno bogoslužje, v katerem poslušamo poročila o odrešenjskih delih, ki jih je Bog storil za človeštvo skozi zgodovino odrešenja. Sledi III. del: krstno bogoslužje. Iz Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu. Letošnji katehumeni, ki ji priporočamo v vaše molitve, bodo zakramente uvajanja v krščanstvo prejeli kasneje. Sledi IV. del: evharistično bogoslužje ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja kristjanov.

VELIKA NOČ – 12. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje vabijo, da se ob 8. uri po družinah zberemo pri velikonočnem zajtrku.

Ob 8.00 po vsej Sloveniji zvonijo zvonovi.

Televizijski prenos sv. maše ob 10.00 naTV SLO 2

Televizijski nagovor nadškofa Zoreta ob 11.38 (TV SLO 1)

Papežev blagoslov Mestu in svetu (Urbi et Orbi) ob 11.55 (TV SLO 1)

Na veliko noč, 12. aprila 2020, ob 20.00 bo prenos zaobljubljene protipotresne pobožnosti na Radiu Ognjišče in na nadškofovem Facebook uradnem profilu.

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 6.30, 9.15 in 10.30.

Ob 8. uri zjutraj zvonijo zvonovi v obeh cerkvah. Ob 8.00 se po družinah zberemo pri velikonočnem zajtrku.

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pomen velike noči: Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«

VELIKONOČNI PONEDELJEK – 13. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje in duhovniki bodo ta dan imeli svete maše v zaprtih cerkvah. Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 800, 9.15 in 10.30.

Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

BELA NEDELJA – 19. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Televizijski prenos sv. maše ob 10.00 (TV SLO 2)

Televizijski nagovor nadškofa Zoreta ob 11.30 na  TV SLO 1

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 8.00, 9.15 in 10.30

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

Bratje in sestre!

Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami: ‘In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!’

Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: ‘Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!’

Letošnja velika noč, dragi bratje in sestre, je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da k nam zopet pridejo časi olajšanja.

Bratje in sestre! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: ‘Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!” (Ef 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: ‘Jaz sem svet premagal!’ (Jn 16,33).

Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč!

Aleluja!

Msgr. dr. Jurij Bizjak Koprski škof

15. Radijski misijon na Radiu Ognjišče: Si upaš živeti?

Naši škofje nas vabijo, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Več o programu radijskega misijona na tej spletni strani.

Radijski misijon bo od 29. marca do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: p. Anselm Grün, nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in dr. Bojan Ravbar.

Glavni misijonski nagovor ob 17.00:

Drugi pogled ob 10.15: V kratkih govorih bodo sodelovali: p. Pavle Jakop, Gabriel Kavčič, s. Petra Mohorko, Boštjan Koprivec, Aleš Čerin, Katarina Kompan Erzar in Karel Gržan.

Sveta maša ob 5.00: V času misijona bo vsako jutro ob 5.00 prenos rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj na Brezjah.

Molitev: V ponedeljek, 30. marca, bo prenos molitve predsednika SŠK nadškofa Stanislava Zoreta ob 21.00, prihodnje ponedeljke pa ponovno ob 20.00.

Svetovalnica na temo ob 8.00: Marija Krebelj, Jože Ramovš, Drago Sukić, Jože Plut in zakonca Erzar

Sveta maša ob 19.00: iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju

Večerni pogovor z duhovnikom in vami (v živo ob 20.00): v njej boste poleg gostov lahko sodelovali tudi poslušalci.

Če ste zamudili, tule dobite za poslušanje vse vsebine: radio.ognjisce.si.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.

Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna. Razlaga Janeza E. Rusa

Škofje vabijo vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492).

Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo, 20. marca 2020, v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.[1]

Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

Škofje določajo, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike

Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek. Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, št. 30), Apostolska penitenciarija ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere, upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji. Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).

Zvonjenje

Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Vernikom naj sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije. Župniki naj vernike o tem predhodno obvestijo.

Verouk in sveta birma

V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk do preklica odpovedan. Kateheti naj tam, kjer je to mogoče, organizirajo verouk na daljavo (po spletu).

Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah.

Zaradi resnosti trenutka in izrednih razmer, ki so nastale ob epidemiji, naj duhovniki vedno mašujejo spoštljivo in dostojanstveno ob upoštevanju liturgičnih opravil. Mašujejo naj v zaprti cerkvi oziroma kapeli, da se prepreči zbiranje vernikov oziroma zmanjša možnost širjenja epidemije. Naj bo v letošnjih praznikih več prostora in časa namenjenega sveti tihoti, ki nas nagovarja bolj kot poplava nepremišljenih besed: »Brez tihote Bog izgine v hrupu. Če svet ne bo ponovno odkril tihote, je izgubljen. Potem se zemlja pogreza v nič.« (kard. Robert Sarah, Moč tihote)

Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije.

Škofje poudarjajo, da še vedno veljajo vse določbe, vsebovane v Izrednih navodilih slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19, ki so jih škofje ordinariji sprejeli 12. marca 2020. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj odločno uresničujejo državna navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih.

Kako darujete za svete maše?

 • Pokličite na telefon župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520), lahko se pa nanj obrnete tudi po mailu (matej.stravs@rkc.si), naročite sveto mašo in hkrati boste tudi izvedeli kdaj bo darovana.
 • Ko pa bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za sveto mašo nakažete tudi na samostanski transakcijski račun:

  Kapucinski samostan Ljubljana, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana; TRR: IBAN SI56 0317 1100 0806 149; namen nakazila: dar za sveto mašo

Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno malo mašnih namenov. Bog vam povrni!

Kako darujete za župnijo?

 • Kljub temu da so hiša Karitas, župnijski dom in obe cerkvi trenutno zaprti, za vzdrževanje teh objektov plačujemo položnice.
 • Če kdo želi, lahko svoj dar za župnijo nakaže na:

  Župnija Ljubljana Štepanja vas, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana; TRR: IBAN SI56 0430 2000 3309 527, namen nakazila: dar za župnijo

Bog vam iskreno povrni za vaše darove.

Molimo drug za drugega

V času širjenju korona virusa vas vabimo do molimo, drug za drugega, za vse bolne, za vse zdravnike in za vse voditelje.

Bratje kapucini, ki delujemo v naši župniji vam želimo blagoslovljen velikonočni čas in naj vas spremlja Božji blagoslov.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Pezibear, Pixabay, grafika Radio Ognjišče

VABIMO VAS

 • KRIŽEV POT ob 17.30; PRIDIGAR pri maši ob 18h: 
  2. postna nedelja, 8. 3. biblična skupina, pridigar Simon Kvaternik, župnik – Moste Fužine
  3. postna nedelja, 15. 3. člani Karitas, pridigar frančiškan Miran Špelič iz Bežigrada
  4. postna nedelja, 22. 3. po maši molitev za ozdravljenje in osvoboditev, člani ŽPS, pridigar frančiškan Peter Vrabec iz Novega Mesta
  5. postna nedelja, 29. 3 mladi, skavti, pridigar Marko Čižman, župnik v Podutiku
  cvetna nedelja, 5. 4. rožni venec po maši pasijon pri katerem poje p. Janez Ferlež
 • KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU je še v Bizoviku ob nedeljah ob 9.00, pred mašo. Križev pot med tednom bo v Štepanji vasi v petek ob 18.30. V Bizoviku bo križev pot v četrtek ob 17.30.
 • VEČER Z OTTOM NEUBAUERJEM: Župnija Žale nas vasi na večer z Ottom Neubauerjem, ki bo ta ponedeljek, 9. marca ob 18.45 v cerkvi Vseh svetih na Žalah. Otto, ki na Dunaju oznanja evangelij neverujočim, nam bo spregovoril na temo: Ali je evangelij namenjen tudi neverujočim?
 • VEČER ZA STARŠE z naslovom Dobri odnosi nas delajo srečne in zdrave, ODPADE.
 • ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE: Od ponedeljka 27. do četrtka 30. aprila 2020. Cena 140 eur. Je še 10 prostih mest.

2. POSTNA NEDELJA: IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV

Še to nedeljo, 8. marca, lahko po svetih mašah na poseben list, ki ga dobite pri izhodu iz cerkve, napišete vaše predloge za kandidate župnijskega pastoralnega sveta. Iz predlogov, ki se bodo zbrali, bomo oblikovali kandidatno listo za volitve. Kandidatno listo bo skupaj z župnikom pripravila posebna komisija, ki jo je izbral trenutni župnijski pastoralni svet. Vsak, ki bo na kandidatni listi, bo seveda dal soglasje h kandidaturi.

Izbira novih članov ŽPS bo na 4. postno nedeljo, 22. marca, po vseh svetih mašah. Ta dan boste obkrožili določeno število kandidatov za vaše področje župnije. Pravico do izbire članov ŽPS s kandidatne liste ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let ter je prejel krst, obhajilo in birmo. Na kandidatni listi bodo lahko župljani starejši od 16 let.

Iskreno se zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Hvala vsem sedanjim in bodočim članom ŽPS. Priporočamo se, da za blagoslov pri izbiri novih članov ŽPS-ja vsi molimo. V ta namen vam prilagam sledečo molitev.

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA: Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: splet (Otto Neubauer), Matej Štravs (Križani), Aleš Čerin (cerkev sv. Primoža)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

ZAHVALA: Pri pogrebni maši za pokojno Pavlo Vrhovec ste za potrebe župnije darovali 225,69 eur in za 11 neoznanjenih svetih maš za pokojno Pavlo. Bog povrni!

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA: Skavti bodo na cvetno soboto 4. aprila, zbirali star papir. Na ta dan bo kontejner za papir stal pred samostanom v Štepanji vasi. Tudi letos bo možnost, da pridejo papir iskat na vaš dom. Zbrana sredstva bodo namenjena za financiranje novega skavtskega skladišča. Vabljeni, da do dneva zbiralne akcije zbirate papir. Več informacij še sledi. Že vnaprej iskrena hvala.

POSTNI ČAS 2020 – PEPELNICA, 26. FEBRUAR: Maše na pepelnico so: v Štepanji vasi ob 8.00 in ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Pri vseh mašah je tudi obred pepeljenja. Lepo vabljeni.

POSTNA POSTAVA: Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.

Strogi post je na pepelnično sredo (letos 26. februarja) in na veliki petek (letos 10. aprila). Ta dva dneva se enkrat do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta starosti.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta.

VABIMO VAS

 • SKAVTSKA ZIMOVANJA: Volčiči: 21. –23. 2., Noviciat 21. do 23. 2., popotniki: 28.2 -1. 3.
 • DEKANIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 29. februarja 2020, od 9. do 19. ure v župnijski cerkvi na Fužinah. Naša župnija moli od 15. do 16. ure. Zberemo se ob 14.45 pred cerkvijo na Fužinah. Lepo vabljeni.
 • POMLADANSKO SREČANJE ZA ČLANE ŽPS-ja, bo za naše področje nadškofije v soboto, 7. marca, ob 9. uri v zavodu sv. Stanislava. Kdor pa takrat ne more pa lahko gre tudi v soboto 21. marca. Gost srečanja bo g. Ervin Mozetič, (župnik na Markovcu pri Kopru), ki bo imel predavanje: Veselje in težave ŽPS. Lepo vabljeni.
 • VEČER Z OTTOM NEUBAUERJEM: Župnija Žale nas vasi na večer z Ottom Neubauerjem, ki bo v ponedeljek, 9. marca ob 18. 45 v cerkvi Vseh svetih na Žalah. Otto, ki na Dunaju oznanja evangelij neverujočim, nam bo spregovoril na temo: Ali je evangelij namenjeni tudi neverujočim?
 • VEČER ZA STARŠE z naslovom Dobri odnosi nas delajo srečne in zdrave bo, v torek 10. marca, ob 20. uri v dvorani župnijskega doma. Tokratno predavanje bo vodil g. Miha Ruparčič (ko je bil mlad, je živel in sodeloval v naši župniji), družinski terapevt, ki svoje bogate izkušnje in znanje pridobljeno doma in v tujini (npr. pri dr. Tini Payne Bryson, dr. Danielu Sieglu in na Inštitutu dr. Gordon Neufeld v Kanadi ) prenaša v številne družine. Miha, ki je zelo dober govornik, nam bo spregovoril tudi o pomenu varne navezanosti pri vzgoji otrok. Lepo vabljeni.
 • POSTNA POBOŽNOST v pripravi na veliko noč v Štepanji vasi je vsako postno nedeljo ob 17.30. Najprej bo križev pot, po križevem potu ob 18.00 pa maša s postnim govorom. Od prve postne nedelje (1. 3.) do cvetne nedelje (5. 4.) bo večerna maša v nedeljo ob 18. in ne bo 19. uri. Letos nas bodo obiskali naslednji postni pridigarji:
 • KRIŽEV POT ob 17.30; PRIDIGAR pri maši ob 18h: 
  1. postna nedelja, 1. 3. pevci iz vseh zborov: pridigar kapucin br. Bernard Jauk iz Škofje Loke
  2. postna nedelja, 8. 3. biblična skupina, pridigar Simon Kvaternik, župnik – Moste Fužine
  3. postna nedelja, 15. 3. člani Karitas, pridigar frančiškan Miran Špelič iz Bežigrada
  4. postna nedelja, 22. 3. po maši molitev za ozdravljenje in osvoboditev, člani ŽPS, pridigar frančiškan Peter Vrabec iz Novega Mesta
  5. postna nedelja, 29. 3 mladi, skavti, pridigar Marko Čižman, župnik v Podutiku
  cvetna nedelja, 5. 4. rožni venec po maši pasijon pri katerem poje p. Janez Ferlež

KRIŽEV POT V POSTNEM ČASU je še: v Bizoviku ob nedeljah ob 9.00, pred mašo. Križev pot med tednom bo v Štepanji vasi v petek ob 18.30. V Bizoviku bo križev pot v četrtek ob 17.30.

SODELOVANJE VEROUČENCEV PRI KRIŽEVEM POTU bo v Štepanji vasi ob petkih, v Bizoviku pa ob četrtkih ali ob nedeljah.

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV (ŽPS) bo po določilu slovenskih škofov potekale po vseh župnijah po svetih mašah na 4. postno nedeljo, 22. marca. Predstavitev novih članov ŽPS-ja župniji pa bo v nedeljo, 24. maja.

Kako bo izbira novih članov župnijskih pastoralnih svetov potekala v naši župniji?

V skladu s pravilnikom za izbiro članov župnijskih pastoralnih svetov, boste v nedeljo, 22. marca, po svetih mašah lahko obkrožili določeno število kandidatov za vaše področje župnije. Pravico do izbire članov ŽPS s kandidatne liste ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let ter je prejel krst, obhajilo in birmo. (5. člen). Kandidatno listo bo skupaj z župnikom pripravila posebna komisija, ki jo je izbral trenutni župnijski pastoralni svet. Ker pa si želimo, da vsi župljani sodelujete pri izbiri tistih, ki bodo na kandidatni listi, boste prihodnjo nedeljo, 1. marca, po vseh svetih mašah lahko na poseben list napisali, koga iz vašega dela župnije predlagate, da kandidira za člana ŽPS. Izmed omenjenih kandidatov bo komisija pripravila kandidatno listo za volitve, ki bodo v nedeljo 22. marca. Vsak, ki bo na kandidatni listi bo seveda dal soglasje h kandidaturi.

Koga lahko predlagate za člana župnijskega pastoralnega sveta?

Glede tega statut pravi naslednje: »Pravico biti izbran ima vsak, ki je star 16 let in je prejel krst, obhajilo in birmo in ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.« (6. člen)

Smernice, ki so nam lahko v pomoč pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta. Na tem mestu navajam besedilo iz priročnika za izbiro članov pastoralnega sveta: »Člani župnijskega pastoralnega sveta so župnikovi najožji pastoralni sodelavci, zato od njih upravičeno pričakujemo, da bodo po sprejemu povabila k sodelovanju v župnijskem pastoralnem svetu res dejavno sodelovali v življenju župnije. Ob spremembah, s katerimi se nekatere naše župnije že soočajo, preostale pa se bodo v bližnji prihodnosti, in ki od župnika zahtevajo še več dela, je velikodušna pomoč članov ŽPS na najrazličnejših področjih dela v župniji izjemnega pomena. Ob izbiri vsakega izmed novih članov župnijskega pastoralnega sveta bodite zato še posebno pozorni na to, ali je vsak izmed predlaganih novih članov res pripravljen dejavno sodelovati v župniji ter k sodelovanju v župniji pritegniti še druge vernike. Preudarno izbiro novih članov župnijskega pastoralnega sveta nam lahko olajšajo naslednja vprašanja:

 1.  Ali je predlagana oseba praktičen kristjan?
 2. Ali predlagana oseba že dejavno sodeluje v življenju župnije oz. je pripravljena dejavno sodelovati v župniji v prihodnje? Na katerih področjih?
 3. Ali je predlagana oseba sposobna sodelovati z župnikom in drugimi župljani?
 4. Ali smo bili pri izbiri članov pozorni na starostno strukturo članov ter uravnoteženo razmerje članstva glede na moške in ženske?«

Priporočamo se, da za blagoslov pri izbiri novih članov ŽPS-ja vsi molimo.

MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA: Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Matjaž Maležič (planika), Aleš Čerin (Sv. Lovrenc nad Dragomerjem), splet (pepeljenje)

VABIMO VAS

SESTANEK ZA SODELAVCE KARITAS bo ta torek 11. februarja ob 18. uri v prostorih Karitas. Lepo vabljeni!

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE in SVETOVNI DAN BOLNIKOV bo v torek, 11. februarja 2020. Slovesna maša in procesija po pokopališču bo ob 19.00. Lepo vabljeni.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV – 11. februar: Ta dan naj nas spomni da bomo bolj pozorni do bolnikov in trpečih. Radi jih obiskujmo v bolnišnicah, domovih za starejše, na njihovih domovih. Radi pokličimo duhovnika, da jim ob prvih petkih prinese sveto obhajilo in jih pogosteje mazili. Bolniško maziljenje je predvsem prošnja za ozdravljenje in za pomoč v bolezni. Ta zakrament ni namenjen le umirjajočim, ampak vsem bolnim, zato ne čakajmo na najtežje trenutke bolezni. (V župniji več kot polovico ljudi, ki so cerkveno pokopani umre brez prejema zakramentov).

KAJŽARSKA KAVICA – SREČANJE ZA STAREJŠE bo to sredo 12. februarja ob 10. uri v Klančarjevi domačiji v Bizoviku. Gost srečanja bo br. Jurij Štravs. Lepo vabljeni!

PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV GLEDE RAZTROSA PEPELA POKOJNIH NA POKOPALIŠČIH

Kot smo vas v zadnjem času že večkrat obveščali, je pri cerkvenih pogrebih z raztrosom prišlo do spremembe, da ima duhovnik lahko obred, le na sam kraj raztrosa pa ne bo šel. V zvezi s tem in v zvezi s spoštovanjem teles umrlih, so slovenski škofje napisali pismo, ki ga tukaj v celoti objavljamo:

»Dragi bratje in sestre, škofje smo pred skoraj štirimi leti, 1. novembra 2016, na vas naslovili posebno pismo o krščanskem pogrebu in pomenu poslavljanja od dragih svojcev v zadnji uri njihovega življenja. Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in tolažbe se dotika zelo osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato želimo še enkrat poudariti pomen, ki ga ima pokop telesa v krščanstvu, nekaterih primerov pokopov, ki za katoličane niso dovoljeni, ter na pomen molitve za pokojne.

Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika slovesa, saj je človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki presega omejitve prostora in časa. Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje močno spodbujamo vse vas kristjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem obredu naj po možnosti sodeluje župnijsko občestvo, da se tako pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. Prav tako naj se v proces slovesa od rajnega vključi obhajanje svete maše.

Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Kongregacija za nauk vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki določa, da »raztros pepela v zrak, zemljo ali vodo« za katoličana ni dovoljen, saj na simbolni ravni ne izraža potrebnega spoštovanja do človeka kot osebe, ki je živela in ljubila Boga ter ljudi kot telo in duša. Z raztrosom se izgublja tudi zemeljska sled za enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus pa je zanj daroval samega sebe; zato so posmrtni ostanki kristjana vedno na nek način relikvije. Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca več, ne ostaja brez svojih, saj smo vsi krščeni njegovi bratje in sestre v Kristusu in bomo kot župnijsko občestvo poskrbeli tudi za njegov primerni krščanski pogreb in molitveni spomin. Iz tega razloga izhaja, da se v primeru pogreba z raztrosom pepela pokojnika opravi pogrebni obred v mrliški vežici oz. cerkvi ob žari pred raztrosom, pri samem raztrosu pa voditelj pogreba ne prisostvuje. O tem naj bodo svojci rajnega, ki je nepreklicno izbral ta način, obveščeni že ob dogovoru o pogrebu.

Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi zanje velja, da se pokopljejo na pokopališču in se zagotovi cerkveni obred. Zato vabimo starše, da telesa mrtvorojenih otrok pokopljejo ter se jih spominjajo v molitvi. Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od mrtvih, tako tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smrti srečali s svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo deležno vstajenja. V tem duhu dojemamo trenutek smrti kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem življenju, od katerega je na poseben način odvisna vsa večnost. Povežimo svoje življenje s spominom na drage rajne z molitvijo ter z vsaj vsakoletnim darovanjem svetih maš.«

vaši škofje

5. NEDELJA MED LETOM

Duhovnik Andrej Lažeta, koordinator bolniške pastorale: Pismo bolnikom ob svetovnem dnevu bolnikov 11. 2. 2020: Jezus pravi: »Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40). H takšni dobrodelnosti nas je spodbudil tudi prerok Izaija v prvem berilu. In če je kaj tolažilnega za bolnika, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik izenačil z bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je resnično podoben križanemu Odrešeniku – trpi. Ko sem pred nekoliko več kot tremi leti postal bolnišnični kaplan v rakičanski bolnišnici (MS), si o tej podobnosti nisem upal govoriti bolnikom. Zdela se mi je »preveč pobožna« in preveč plehka razlaga smisla bolnikovega trpljenja. Mislil sem si: »Bolnik realno trpi. Kako naj mu bo uteha nekaj besed o trpljenju Boga?« Ampak moja misel ni bila pravilna. In ko sem o tem začel pripovedovati tudi bolnikom, so na moje veliko presenečenje občutili uteho: »Da, Kristus je tudi trpel.«

Kakor se je Kristus čutil preganjanega od apostola Pavla, ko mu je ob njegovem preganjanju kristjanov zastavil vprašanje: »Savel, Savel, zakaj me preganjaš?« (Apd 9, 4), tako smemo verovati, da Kristus trpi tudi v bolnikih, dokler se na njihovih telesih ne dopolni, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev (prim. Kol 1, 24). Tako bi si drznil zapisati, da je karizma bolnikov, tj. njihovo poslanstvo, karizma (poslanstvo) križanega Kristusa, tj. tistega, ki se žrtvuje do smrti, da je mogel vstati od mrtvih. V svetu, preobremenjenem z ekonomskimi računicami, tako bolniki seveda nimajo dolžnega spoštovanja, medtem ko Cerkev v njih gleda živo ikono križanega Kristusa.

Jezus Kristus je v tem smislu svoji Cerkvi zapustil celo zakrament sv. bolniškega maziljenja, katerega učinek je »združenje s Kristusovim trpljenjem, saj po milosti tega zakramenta prejme bolnik moč in dar, da se tesneje zedini s Kristusovim trpljenjem; bolnik je na neki način posvečen za to, da obrodi sad z upodobitvijo po Kristusovem odrešenjskem trpljenju. Trpljenje, posledica izvirnega greha, dobi novi smisel, saj postane delež pri Jezusovem odrešenjskem delu« (KKC 1521). Zato se ne bojmo v bolezni sprejemati in duhovniki ne podeljevati zakramenta bolniškega maziljenja. Velik dogodek Božjega kraljestva je, ko bolnik prejme v zakramentu Božjega usmiljenja odpuščanje grehov, se združi s Kristusovim trpljenjem po zakramentu bolniškega maziljenja in se posveti in združi s Kristusom v zakramentu sv. Rešnjega Telesa. To je udejanjen Kristusov križ, je udejanjeno odrešenje. Oskrbeti bolniku svete zakramente je tako za kristjane enako nujno kakor oskrbeti bolniku zdravila in nego. Zato nas pri oskrbi zakramentov bolniku ne sme nič ustaviti! Prav neodgovorno je, da tudi verni ljudje duhovnika za podelitev zakramentov kličejo šele po večmesečni bolezni. Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku njegove bolezni, kakor zdravila, in potem naj duhovnik spremlja bolnika kakor zdravnik. Bolnik pa naj sebe, kolikor pač zmore, priporoča Bogu.

Preprečiti podelitev zakramentov bolniku je pred Bogom težek greh in odkar živimo v verski svobodi, tudi nespoštovanje civilnih določil. Tako ima v Sloveniji vsak vernik v kateri koli, tudi državni ustanovi neodtujljivo pravico prejeti zakramente, če zanje prosi, in tega nimajo pravice preprečiti niti najbližji sorodniki. In to tudi v primeru nezavesti ali demence, če je iz življenja jasno in javno razvidno, da je bolnik izpovedoval vero v Jezusa Kristusa.

br. Matej Štravs

Foto: Miro Meden, Aleš Čerin

IZ NAŠE ŽUPNIJE

PREŠERNOVA PROSLAVA ob slovenskem kulturnem prazniku bo v naši župniji v soboto, 8. februarja, ob 17. uri, v Kulturnem domu na Hrušici. Zelo lepo vabljeni!

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE: Od ponedeljka 27. do četrtka 30. aprila 2020. Cena 140 eur (akontacija ob prijavi 50 eur). Trenutno je prijavljenih 20 župljanov. Vabljeni, da se prijavite se v pisarni. Več informacij

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2019

 • Krsti: 31 novokrščencev. 27 otrok je bilo krščenih v prvem letu življenja, štirje pa v starosti od 2 do 7 let. Osem jih je bilo krščenih iz cerkvenega zakona, pet iz civilnega zakona, petnajst iz izven-zakonskih skupnosti in trije nezakonski (otrok živi le z enim od staršev).
 • Število otrok pri verouku: 179
 • Prvo sv. obhajilo: 17 prvoobhajancev
 • Birma: 18 birmancev
 • Poroke: 6 parov
 • Pogrebi: 63 pogrebov (28 jih je prejelo poslednje zakramente)
 • Izstopi iz cerkve: ena oseba
 • Obhajila: Razdeljenih je bilo 46.000 svetih obhajil.
 • Bolniško maziljenje: okrog 230 oseb
 • Nedeljska sveta maša: K vsem nedeljskim mašam v povprečju prihaja 700 ljudi. V tem številu je upoštevana tudi sobotna večerna sv. maša.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA – TOREK 28. JANUAR: To je dan, ko želimo biti z Gospodom, navzočim med nami v sveti evharistiji. Obenem je to dan, ko v imenu celotne naše nadškofije častimo Najsvetejše. Naj bo naša odločitev in molitev z Gospodom odgovor na Božjo ljubezen do nas.

SPORED ČEŠČENJA V ŽUPNIJSKI CERKVI*:

 • 8.00: sveta maša, po maši izpostavitev Najsvetejšega;
 • 9.00 – 10.00: H češčenju ste povabljeni vsi, ki se boste udeležili jutranje maše in člani Frančiškovega svetnega reda (OFS);
 • 10.00 – 11.00: Molitev k Brezmadežni in Binkoštna dvorana; vabljeni tudi: iz Skopske, Prištinske. in Novosadske ulice);
 • 11.00 – 12.00: bratje kapucini: sklenemo z dnevno molitveno uro in molitvijo Angel Gospodov; vabljeni tudi: iz ulic Polonce Čude, Vide Janežičeve, Angelce Ocepkove, Nusdorferjeve;
 • 12.00 – 14.00 – molitev v tišini;
 • 14.00 – 15.00: Marijine sestre;
 • 15.00 – 16.00: Biblična skupina, člani gibanj (Marijino delo, Prenova….);
 • 16.00 –17.00: veroučenci in starši; mladinci, študentje, skavti…; vabljeni tudi iz Jakčeve ulice;
 • 17.00 – 18.00: člani Župnijske Karitas; vabljeni tudi iz Bizovika, Hrušice;
 • 18.00 – 19.00: pevci, ŽPS; vabljeni tudi iz Štepanje vasi in Gmajne;
 • 19.00: Slovesen sklep in sveta maša, ki jo bo daroval br. Primož Kovač iz Celja.

*Opomba: Razpored je orientacijski. Kdor ne more ob določeni uri, naj pride takrat, ko lahko. Skupine lepo naprošene, da molitev vodite, ostali pa se po razporedu ulic in vasi skupinam ob določenih urah pridružite.

Lepo vabljeni čez dan k češčenju in zvečer na sklep.

VABIMO VAS

SVETOPISEMSKI MARATON: Pod geslom »Živite kot otroci luči«, bo potekal v kapeli Antonovega doma na Viču (Tržaška 85) od nedelje 26. januarja do sobote 1. februarja. Predstavniki naše župnije tam beremo sveto pismo v četrtek, 30. januarja od 8.00. do 10.00. ure. Tisti, ki nimate prevoza, na ta dan pridite pred samostan ob 7.30, ostali pa ob 7.50 pred kapelo v Antonovem domu na Viču. Za prevoz in branje se javite br. Mateju Štravsu. Več informacij

DUHOVNA OBNOVA ZA SODELAVCE KARITAS iz naše dekanije bo v soboto 1. februarja ob 14.30 v župnišču na Žalah. Zaključila se bo s sveto mašo ob 18. uri. Prijavite se tajnici župnijske Karitas Ivi Žnidaršič.

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, nedelja, 2. februar 2019. Svečnica je najprej praznik skupine Vera in luč.
Svečnica je tudi dan posvečenega življenja, dan redovnikov in redovnic. Sveta maša z redovniki in redovnicami naše nadškofije bo na Rakovniku s soboto, 1. februarja ob 14.30 uri.

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE in SVETOVNI DAN BOLNIKOV bo v torek, 11. februarja 2020. Slovesna maša in procesija po pokopališču bo ob 19.00. Lepo vabljeni.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV – 11. februar: Ta dan naj nas spomni da bomo bolj pozorni do bolnikov in trpečih. Radi jih obiskujmo v bolnišnicah, domovih za starejše, na njihovih domovih. Radi pokličimo duhovnika, da jim ob prvih petkih prinese sveto obhajilo in jih pogosteje mazili. Bolniško maziljenje je predvsem prošnja za ozdravljenje in za pomoč v bolezni. Ne čakajmo na najtežje trenutke bolezni (v naši župniji več kot polovico ljudi umre brez prejema zakramentov).

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Če so vaši domači v bolnišnici, pokličite bolniškega duhovnika, da jim prinaša sveto obhajilo in jih po potrebi mazili. Pokličite ga na 041-613-378.

3. NEDELJA MED LETOM

Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi

Kot zapiše papež, ob 28. svetovnem dnevu bolnikov Jezus namenja to povabilo bolnim in zatiranim, revnim, ki znajo neposredno biti odvisni od Boga in ki, ranjeni s težo preizkušnje, potrebujejo ozdravitev. »Jezus Kristus tistemu, ki živi tesnobo svoje situacije krhkosti, bolečine in šibkosti, ne postavlja zakonov, ampak ponuja svoje usmiljenje, torej svojo osebno okrepitev. Jezus gleda ranjeno človeškost. Ima oči, ki vidijo, ki se zavedajo, kajti gledajo v globino, niso brezbrižne, ampak se ustavijo in sprejmejo vsega človeka, vsakega človeka v njegovem zdravstvenem stanju, brez zavračanja kogar koli, pri tem pa vsakega vabijo, da vstopi v njegovo življenje in doživi nežnost.«

Kdor doživi tolažbo, lahko daje tolažbo

Jezus goji takšna čustva, ker je on sam postal slaboten, ko je doživel človeško trpljenje in od Očeta prejel počitek. »Samo kdor to izkusi v prvi osebi, je lahko tolažba za drugega,« izpostavi papež.

Obstajajo različne oblike velikega trpljenja, neozdravljive in kronične bolezni, bolezni, ki potrebujejo rehabilitacijo ali paliativno oskrbo, psihične patologije, različne invalidnosti, otroške in starostne bolezni … V teh okoliščinah se včasih opaža pomanjkanje človečnosti in zato je nujen osebni pristop k bolniku, s tem da se k zdravljenju doda oskrba za celostno človeško ozdravitev. V bolezni oseba ne čuti le pojemanje lastne fizične integritete, ampak tudi odnosne, razumske, čustvene in duhovne razsežnosti. Zato poleg terapij potrebuje tudi podporo, skrb, pozornost, skratka, ljubezen. Poleg tega pa je ob bolniku tudi družina, ki trpi in tudi sama potrebuje tolažbo in bližino.

Cerkev kot gostišče dobrega Samarijana

Papež se obrne na same bolnike: »Dragi bolni bratje in sestre, bolezen vas na poseben način postavlja med tiste, ki ‘utrujeni in obteženi’ pritegujejo Jezusov pogled in srce. Od tu prihaja luč za vaše temne trenutke, upanje za vašo obupanost. Vabi vas, da greste k Njemu: ‘Pridite.’ V njem bodo namreč nemir in vprašanja, ki se v tej noči telesa in duha dvigajo v vas, našle moč, da se jih prestane. Ja, Kristus nam ni dal receptov, ampak nas s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem osvobaja zla.«

Ne zanemarjati družbene pravičnosti

Ob koncu poslanice se papež Frančišek obrne na državne oblasti: »Na ta 28. svetovni dan bolnikov mislim na mnoge brate in sestre po vsem svetu, ki nimajo možnosti dostopa do oskrbe, ker živijo v revščini. Obračam se zato na zdravstvene ustanove in vlade vseh držav po svetu, da pri upoštevanju ekonomskega vidika ne bi zanemarjali družbene pravičnosti. Želim, da bi se pri povezovanju načel solidarnosti in subsidiarnosti sodelovalo, da bi tako vsi imeli dostop do ustrezne oskrbe za varovanje in obnovitev zdravja.«

Iz Papeževe poslanice ob svetovnem dnevu bolnikov (11. 2. 2020)

br. Matej Štravs

Foto: Vatikan News, Lojze Mušič, Miro Meden, Aleš Čerin

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

Z NOVIM LETOM BO SPREMENJEN URNIK URADNIH UR V ŽUPNIJSKI PISARNI: Po novem letu ne bo več uradnih ur ob petkih od 17. do 18. ure. Uradne ure bodo tako v torek, četrtek in petek od 11. do 12. ure in v ponedeljek, torek in četrtek od 17. do 18. ure.

ZAHVALA ZA DAROVE, KI SMO JIH ZBRALI PRI TRIKRALJEVSKI MISIJONSKI AKCIJI: V soboto, 4. januarja, je v župniji potekala trikraljevska misijonska akcija. Po župniji so hodile štiri skupine kolednikov. Žal nismo uspeli obiskati vseh hiš. Pri zbiranju po hišah smo zbrali 1.526,16 €. Za trikraljevsko misijonsko akcijo smo namenili tudi nabirko na dan Svetih treh kraljev 6. januarja, ki je znašala 658,08 €. Skupaj smo na misijonsko pisarno tako oddali 2.184,24 €. V imenu slovenskih misijonarjev, ki bodo te darove prejeli, se vam najlepše zahvaljujemo za vsak vaš dar.

LETNA NAROČNINA VERSKEGA TISKA: Zelo priporočamo redno letno naročnino. Vsi, ki boste v pisarni plačali letno naročnino za Družino in Ognjišče, boste časopisa prejemali na dom po pošti. Ta dva časopisa pa bosta še naprej na razpolago v cerkvi v prosti prodaji. Naročnine za verski tisk lahko poravnate v župnijski pisarni, ali pa jih naročite in plačate s položnico sami neposredno pri založbah.

Cene:

 • Družina – 119,60 €,
 • Ognjišče – 34,30 €,
 • Prijatelj – 12,60€,
 • Misijonska obzorja – 9 €,
 • Mohorjeve knjige (pred-naročilo šest knjig za 2020) – 48 €,
 • samo Mohorjev koledar– 18 €,
 • Božje okolje – 29,40 €,
 • Beseda med nami – 23,40 €
 • Communio – 34 €,
 • Magnificat – 55,80 €,
 • Mavrica – 39,90 €,
 • Cerkveni glasbenik – 35,40 €,
 • Radovednež – 23,40 €
 • #Najst – 27 €,
 • Cerkev danes – 35,40 €
 • Naša luč – 26,95 €,

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2020: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo«. (Apd 28,2). Teden molitve za edinost kristjanov bo od 18. 1. do 25. 1. 2020. Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Ne molimo sami, ampak svoj šibki glas pridružujemo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob svojem času uslišal.

VABIMO VAS

KAJŽARSKA KAVICA bo zopet v sredo, 15. januarja ob 10.00 v Klančarjevi domačiji v Bizoviku. Gostja bo gospa Petra Stopar iz Radia Ognjišče. Lepo vabljeni!

OBČNI ZBOR SODELAVCEV ŽUPNIJSKE KARITAS bo v torek, 21. januarja 2020 ob 18.00. Sodelavci Župnijske Karitas lepo vabljeni.

VEČER S PISATELJEM IVANOM SIVCEM: bo v torek 21. januarja ob 20. uri v dvorani župnijskega doma. Predstavil bo svoje knjige in delo. Program bodo z narodno zabavnimi pesmimi (besedila pesmi je napisal Ivan Sivec) popestrili Fantje izpod Golovca in Trio Nejca Kastelica. Lepo vabljeni.

MAŠA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV bo to sredo, 22. 1. ob 15h.

VEČER ZA STARŠE bo v sredo, 22. januarja, v dvorani župnijskega doma z naslovom (Upo/zlo)raba moderne tehnologije pri vzgoji otrok. Z nami bo Benjamin Tomažič (pri nas v vrtcu ima svoja dva otroka) član Inštituta Integrum, ki se s to tematiko intenzivno ukvarjajo že nekaj let. Najprej si bomo ogledali dokumentarni film 18+, potem pa se pogovorili o dani tematiki, o naših močnih oz. nemočnih točkah, kaj je pri teh tematikah nujno, da vemo starši, in katera vprašanja nas v zvezi s tem najbolj pestijo.

DEKANIJSKO SREČANJE ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH SVETOV bo v nedeljo 19. januarja ob 15. uri v Izlakah (zberemo se pri uvodni molitvi v cerkvi). Gost srečanja bo Alojzij Slavko Snoj postulator za svetniškega kandidata Andreja Majcna, ki bo imel predavanje na temo Cerkev je misijonska ali jo pa ni. Vsi člani ŽPS lepo vabljeni.

DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE, bodo v Vipavskem Križu od 17. – 19. januarja. Ministrante in voditelje priporočamo v vaše molitve.

SPOZNAVNI VIKEND ZA BIRMANCE, bodo od 24. – 26. januarja v novi Štifti. Birmance in animatorje priporočamo v vaše molitve.

NEDELJA SVETEGA PISMA, 26. januar 2020.

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA, torek, 28. januar. To je dan, ko molimo v imenu vse nadškofije. Lepo vabljeni.

SVETOPISEMSKI MARATON: pod geslom: »Živite kot otroci luči«, bo potekal v kapeli Antonovega doma na Viču, (Tržaška 85) od nedelje 26. januarja do sobote 1. februarja. Predstavniki naše župnije tam beremo sveto pismo v četrtek, 30. januarja od 8.00. do 10.00. ure. Tisti, ki nimate prevoza na ta dan pridite pred samostan ob 7.30, ostali pa ob 7.50 pred kapelo v Antonovem domu na Viču.

PREŠERNOVA PROSLAVA bo v soboto, 8. februarja v KD v Hrušici.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE: Od ponedeljka 27. do četrtka 30. aprila 2020. Cena 140 eur. Prijave že zbiramo v pisarni.

OBVESTILO O POGREBIH: KAKO BO ODSLEJ POTEKAL KATOLIŠKI POGREB Z RAZTROSOM PEPELA.
»Slovenski škofje so na 115. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 25. in 26. novembra 2019 v Ljubljani, podali naslednje pojasnilo o pogrebnem obredu v primeru raztrosa pepela pokojnika na pokopališču: V skladu z zahtevami Kongregacije za nauk vere in ob upoštevanju razmer v Sloveniji, škofje določajo, da voditelj pogreba v mrliški vežici, cerkvi oz. na drugem primernem mestu ob žari pokojnika pred samim raztrosom opravi ustrezen del pogrebnega obreda (lahko tudi pogrebno sv. mašo) in ga tam zaključi. Voditelj pogreba ne sme prisostvovati pri prenosu pepela pokojnika na mesto raztrosa (sprevodu) in pri dejanju raztrosa. Ob tem škofje vabijo duhovnike, katehiste in katehistinje ter ostale pastoralne delavce, naj vernike poučijo o pomenu, ki ga ima pokop telesa umrlih v krščanstvu ter spregovorijo o spoštovanju do teles umrlih ter molitvi za pokojne. Posebej naj jih povabijo tudi k molitvi za pokojne pred kremacijo in k daritvi svete maše ob 8. in 30. dnevu ter obletnicah.« msgr. Stanislav Zore.

Zato vse župljane prosim, da obvestite čim širši krog ljudi, da bo odslej katoliški pogreb z raztrosom pepela potekal tako, da bo duhovnik imel obred v cerkvi ali na poslovilnem prostoru, na kraj samega raztrosa pepela pokojnika pa ne bo šel. V skladu s krščanskim pojmovanjem spoštovanja teles umrlih, odsvetujemo pogreb z raztrosom pepela pokojnika.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Iz papeževega pisma: Čudovito znamenje, ki govori o pomenu jaslic. V njem zapiše: »V naše jaslice imamo navado postavljati veliko simboličnih figuric. Predvsem figurice beračev in ljudi, ki ne poznajo nobenega drugega obilja kot obilje srca. Tudi ti so popolnoma upravičeno blizu Deteta Jezusa, ne da bi jih kdo mogel izseliti ali oddaljiti od tako presenetljive zibelke, da reveži okoli nje sploh ne motijo. Nasprotno, reveži so resnično privilegiranci te skrivnosti in pogosto tisti, ki jim v največji meri uspe prepoznati Božjo navzočnost med nami.

Iz jaslic jasno izhaja sporočilo, da se ne smemo pustiti zaslepiti bogastvu in tolikim kratkotrajnim ponudbam sreče. Herodova palača je v ozadju, zaprta, gluha za oznanilo veselja. Z rojstvom v jaslih Bog sam začne edino resnično revolucijo, ki razdedinjenim in odrinjenim daje upanje: revolucijo ljubezni, revolucijo nežnosti. Iz jaslic Jezus s krotko oblastjo razglaša poziv k podelitvi z zadnjimi kot pot k bolj človeškemu in bratskemu svetu, v katerem nihče ne bo izključen in odrinjen. Vse predstavlja vsakdanjo svetost, ko vsakdanje stvari delamo na izreden način, ko Jezus deli svoje boljše življenje z nami. (6)

Srce jaslic začne utripati takrat, ko ob božiču vanje položimo figurico Deteta Jezusa. Bog se predstavi na ta način, kot otrok, da bi ga sprejeli v svoje naročje. V slabotnosti in krhkosti skriva svojo moč, ki vse ustvarja in spreminja. Zdi se nemogoče in vendar je tako: v Jezusu je bil Bog otrok in v tem stanju je hotel razodeti veličino svoje ljubezni, ki se kaže v nasmehu in v stegovanju rok proti vsakomur.(8)

br. Matej Štravs

Foto: Miro Meden (zima), splet

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

Z NOVIM LETOM BO SPREMENJEN URNIK URADNIH UR V ŽUPNIJSKI PISANI: Po novem letu ne bo več uradnih ur ob petkih od 17. do 18. ure. Uradne ure bodo tako: v torek, četrtek in petek od 11. do 12. ure; in v ponedeljek, torek in četrtek od 17. do 18. ure.

BLAGOSLOV STANOVANJA: V kolikor kdo želi v dneh po božiču ali v prvih dneh januarja blagoslov stanovanja, se lahko obrne na br. Mateja Štravsa.

ZAHVALA: Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri pripravi slavilnega večera s skupino Abend, ki smo ga imeli v naši župnijski cerkvi v sredo 18. decembra.

VABIMO VAS

SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA – BOŽIČ, sreda, 25. december. Na sveti večer, v torek 24. decembra, bosta »polnočnici« v župnijski cerkvi ob 19.00, v bizoviški pa ob 20.00. Namenjeni sta predvsem družinam z majhnimi otroki in veroučenci. Ker je naslednji dan božič, ki je zapovedan praznik, tudi na božič pridemo k maši. Drugi dve polnočnici bosta ob 24.00 (Štepanja vas in Bizovik). Maše na božič, v sredo, 25. decembra bodo v Štepanji vasi: ob 8.00, 9.15, 10.30 in 19.00; v Bizoviku ob 9.15.

BOŽIČNI POHOD z baklami iz Bizovika na Orle, ki ga organizirajo Bizoviški gasilci, bo na božič. Zberemo se ob 17. uri pri Prenkovi gostilni v Bizoviku. Povratek bo okrog 20. ure. Lepo vabljeni!

SLOVESNI PRAZNIK SV. ŠTEFANA, ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE, bo v sredo, 26. decembra 2019. Slovesna maša bo ob 9.15, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Po maši bo blagoslov konj in avtomobilov. Maše na praznik sv. Štefana so ob 8.00, 9.15, 11.00 (zaradi glavne slovesnosti pol ure kasneje), in ob 19. uri, v Bizoviku bo maša ob 18.uri. Maša v Domu starejših občanov, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres bo na ta dan ob 15.00 v domski jedilnici.

NA PRAZNIK SV. ŠTEFANA boste pri dopoldanskih mašah lahko prinesli starodavne konjičke pred oltar in ob tem darovali svoj dar za priprošnjo za blagoslov konjev in drugih živalih. Na ta dan bomo blagoslovili tudi sol, ki jo boste lahko ponesli na svoje domove.

Na božič in praznik sv. Štefana bo cerkve v Štepanji vasi odprta ves dan.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – 26. december, je tudi državni praznik.

BOŽIČNI KONCERT zbora Alfa in Omega, ki ga Vodi Nada Žgur, bo na Štefanovo, 26. 12. ob 17. uri, v župnijski cerkvi na Kodeljevem.

BOŽIČNI KONCERT mešanega pevskega zbora dr. Bogdana Derča bo v petek, 27. decembra, ob 19.45 v cerkvi sv. Štefana v Štepanji vasi.

Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje je v soboto 28. 12., na god Nedolžnih otrok. Maša za ozdravljenje po izgubi otroka v nosečnosti ali po njej bo pri sv. Jožefu v Ljubljani v soboto, 28. 12. ob 19. uri.

ZAHVALNA MAŠA ZA IZTEKAJOČE LETO bo v torek, 31. decembra ob 19.00 v Štepanji vasi. Lepo vabljeni.

NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI – dan miru, rojstni dan naše župnije – sreda, 1. januar 2020: maše bodo: v Štepanji vasi ob 8.00, 10.30 in 19.00, v Bizoviku ob 9.15.

RAZSTAVA IN RAZGLASITEV NAGRAJENIH OTROŠKIH LIKOVNIH DEL in njihovih avtorjev, ki sodelujejo v likovnih delavnicah za otroke v Klančarjevi domačiji v Bizoviku, bo v četrtek, 2. januarja ob 19.00, v dvorani župnijskega doma. Otroci so prejeli nagrade na Portugalskem, v Romuniji, Bolgariji in v Makedoniji. Lepo vabljeni!

TRIKRALJEVSKA MISIJONSKA AKCIJA – KOLEDOVANJE bo v naši župniji v soboto, 4. januarja. »Trije kralji – koledniki« – otroci, se bodo podali od hiše do hiše. Iz naselja nam sporočite v župnijsko pisarno, kje lahko pridejo na obisk. Za trikraljevsko akcijo boste lahko darovali tudi v cerkvi pri nabirki na sv. Tri kralje v ponedeljek 6. januarja.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, SV. TRIJE KRALJI, ponedeljek, 6. 1.

VEČER S PISATELJEM IVANOM SIVCEM bo v torek 21. januarja ob 20. uri v dvorani župnijskega doma. Predstavil bo svoje knjige in delo. Program bodo z narodno zabavnimi pesmimi (besedila pesmi je napisal Ivan Sivec) popestrili Fantje izpod Golovca in Trio Nejca Kastelica.

ŽUPNIJSKO ROMANJE V MEDŽUGORJE

Od ponedeljka 27. do četrtka 30. aprila 2020
Romanje bo vodila naša župljanka Petra Črnivec, ki že vrsto let vodi romanja v Medžugorje. Duhovno spremljanje romanja br. Matej Štravs.

Prvi dan (27. 4). popoldne bomo obiskali Sarajevo, kjer si bomo ogledali cerkev sv. Antona, nato bo prosti čas za kosilo v lastni režiji (čevapčiči), in ogled Baščaršije. Proti večeru bomo obiskali Mostar, kjer bomo imeli sveto mašo v cerkvi sv. Petra in Pavla. Sledi ogled mesta in mosta čez Neretvo. Nato odidemo v Medžugorje, kjer nas bo čakala večerja.

Drugi in tretji (28. in 29. 4) dan bomo v Mežugorju, kjer bomo obiskali Križevac, Crnico (kdo od starejših lahko ta obiska izpusti), prisluhnili bomo različnim pričevanjem, seveda pa bo čas tudi za osebno molitev.

Obiskali bomo tudi kraj Šurmance, (podružnica Medžugorske župnije), ki je od Medžugorja oddaljen 9 km, kjer je cerkev Božjega usmiljenja, ki ima relikvije sv. Favstine Kovalske in sv. Janeza.

Četrti dan (30. 4.) Po jutranji sv. maši v Medžugorju se bomo odpravili proti domu.

Cena: Cena romanja je 140 eur za odrasle, za otroke do 3 leta 50 eur. Za otroke od 3. do 10. leta 95 eur. Ob prijavi plačate 50 eur kavcije. Ob prijavi otroka plačate 30 eur kavcije. Cena vključuje prevoz, vodenje, razlaga uradnega vodiča iz Medžugorja, tri nočitve v Medžugorju v neposredni bližini cerkve, večerjo prvi dan, zajtrk in pozno kosilo drugi in tretji dan in zajtrk četrti dan. Za romanje potrebujete veljavno osebno izkaznico in veljavno kartico evropskega zdravstvenega zavarovanja.

Prijave: Prijavite se lahko v župnijski pisarni, kjer tudi plačate kavcijo. Do 1. marca bomo sprejemali prijave le v župniji. V kolikor se do takrat avtobus ne bo napolnil v župniji, bomo prijave odprli še za druge romarje. Lepo vabljeni!

BOŽIČ: IZ PISMA PAPEŽA FRANČIŠKA – ČUDOVITO ZNAMENJE

1. decembra letos je papež Frančišek za vso Cerkev napisal Apostolsko pismo: Čudovito znamenje, ki govori o pomenu jaslic. V njem zapiše: Čudovito znamenje jaslic, ki je krščanskemu ljudstvu tako drago, vedno vzbuja strmenje in začudenje. Medtem ko zremo božični prizor, smo povabljeni, da se duhovno odpravimo na pot, pritegnjeni od ponižnosti Njega, ki je postal človek, da bi srečal vsakega človeka. In odkrijemo, da nas On tako ljubi, da se je združil z nami, da bi se mogli tudi mi združiti z Njim.

Ko je Božji Sin prišel na svet, je prostor našel tam, kjer živali jedo. Seno je postalo prvo ležišče Njega, ki se bo razodel kot ‘kruh, ki je prišel iz nebes.’ To simboliko je doumel že sv. Avguštin, ko je zapisal: ‘Položen v jasli je postal naša hrana.’ V resnici jaslice vsebujejo različne skrivnosti Jezusovega življenja in nam jih približajo, da jih začutimo v svojem vsakdanjem življenju.

Zakaj jaslice vzbujajo toliko strmenja in nas ganejo? Predvsem zaradi tega, ker kažejo Božjo nežnost. On, Stvarnik vesolja, se skloni do naše majhnosti. Dar življenja, ki nam je vedno znova skrivnosten, nas še bolj očara, ko vidimo, da je On, ki se je rodil iz Marije, vir in opora vsakega življenja. V Jezusu nam je Oče dal brata, ki nas pride iskat, ko smo zmedeni in izgubimo smer. Dal nam je zvestega prijatelja, ki nam je vedno blizu, dal nam je Svojega sina, ki nam odpušča in nas dviga iz greha.

Jezus je novost sredi starega sveta in je prišel, da bi zdravil in obnavljal, da bi naše življenje in svet privedel, k njunemu izvirnemu sijaju.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Milan Boštele, Lojze Mušič, Miro Meden

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

ZAHVALA ZA NEOZNANJENE MAŠE ZA RAJNE: V mesecu novembru ste v obeh cerkvah darovali 56 neoznanjenih svetih maše za rajne. Vse svete maše bomo opravili v našem samostanu. Bog vam povrni.

ZAHVALA ZA NABIRKO ZA KARITAS: Na prvo adventno nedeljo, 1. decembra, ki je tudi nedelja Karitas, ste za Karitas darovali 1.381 €. V imenu vseh, ki bodo prejeli vašo pomoč, se vam najiskreneje zahvaljujemo.

ZAHVALA: Pri pogrebni sveti maši za Slavko Žabjek, 3. 12., ste za župnijo darovali 91,94 €(polovica nabirke). Druga polovica nabirke pa je bila za neoznanjene svete maše. Bog vam povrni.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 16. – 23. december, je neposredna priprava na božič. Začenja se v ponedeljek, 16. decembra. V cerkvi bomo prepevali: »Kralja, ki prihaja, pridite molimo!«, poslušali Božjo besedo ter devetdnevnično pripoved in obhajali sv. mašo. Vsak dan bodo družine lahko sprejele v goste Marijino podobo ali kip, jo postavile doma k adventnemu venčku in se zbirale k družinski skupni molitvi. Devetdnevnica je v Štepanji vasi ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Lepo vabljeni, še posebej vsi veroučenci in starši.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA bodo skavti prinesli v župnijsko cerkev v Štepanjo vas v nedeljo, 22. decembra, na koncu maše ob 8. 00. V Bizovik pa jo bodo prinesli v nedeljo, 22. decembra, pri maši ob 9.15. Plamen si boste nato lahko ponesli na svoje domove. Sveče bodo na razpolago v cerkvi. V letošnjem letu bomo s pomočjo zbranih sredstev akcije Luč miru iz Betlehema podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v Sloveniji, v Evropi in v svetu. 1. del bo namenjen Društvu Žarek, ki podpira mlade in otroke pri zdravem načinu odraščanja in krepitvi notranje moči za izzive življenja in odraščanja. 2. del bo namenjen za podporo slovenskih misijonarjev v Albaniji. 3. del zbranih sredstev pa bo namenjen misijonarkam, sestram salezijankam v Braziliji.

VABIMO VAS

SLAVILNI VEČER Z GLASBENO SKUPINO ABEND: bo v naši župniji v sredo, 18. decembra, v župnijski cerkvi. Ob 18.00 bo sveta maša. Od 18.30 do 19.30 pa bo adoracija ob glasbeni spremljavi skupine Abend. Skupino Abend sestavljajo vrhunski glasbeniki, ki so vsi iskreno verni kristjani. Zagotovo vam ne bo žal, če se boste udeležili tega večera, ki nam bo vsem lahko poglobil našo vero. Lepo vabljeni.

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV bo v torek, 17. decembra, V JEDILNICI DOMA STAREJŠIH OBČANOV v Štepanji vasi. Od 14.15 dalje bo možnost za sveto spoved, ob 14.30 bo molitev rožnega venca, ob 15.00 sveta maša. Po maši bo preprosta pogostitev. Prostovoljce šoferje prosimo za prevoze, dobre gospodinje pa za pecivo, ki ga prinesite kar k maši v Dom starejših občanov. Lepo vas vabimo, da k tej sveti maši pripeljete tudi bolne in invalide iz župnije. Bog povrni.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE kot priprava na božično spoved bo v četrtek, 19. decembra ob 18.30, maša pa ob 19.00. Lepo vabljeni.

SPOVEDNI DAN v naši župnijski cerkvi v petek, 20. decembra, bo ves dan od 8.00 do 19.30 (razen od 12.00 do 13.00). V Bizoviku od 16.00 do 18.00. Lepo vabljeni.
Kdaj kdo od bratov spoveduje:

 • br. Miro Pavšek od 9.00 do 10.30, od 15.00 do 17.00 in od 18.30 do 19.30
 • br. Matej Štravs od 7.30 do 9.00, od 13.00 do 15.00, v Bizoviku od 16.00 do 18.00
 • br. Klemen Verdev od 10.30 do 12.00, od 17.00 do 18.30 in ob 19.00 do 19.30

GASILCI IZ BIZOVIKA VABIJO VSE OTROKE NA OBISK BOŽIČIKA, v petek 20 decembra ob 18. 30 v gasilskem domu v Bizoviku.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH pred prazniki bo v ponedeljek, 23. decembra. Sporočite nam tiste, ki ne morejo v cerkev, da jim prinesemo svete zakramente za praznike na dom.

SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA – BOŽIČ, sreda, 25. december
Na sveti večer, torek, 24. decembra, že dokončamo jaslice, nato po starodavnem običaju blagoslovimo domove in stanovanja z blagoslovljeno vodo in s kajenjem ter molimo rožni venec. Kadilo in blagoslovljeno vodo dobite v obeh cerkvah.
Prvi dve »POLNOČNICI« bosta v župnijski cerkvi ob 19.00, v bizoviški pa ob 20.00. Namenjeni sta predvsem družinam z majhnimi otroki in veroučenci. Ker je naslednji dan božič, ki je zapovedan praznik, tudi na božič pridemo k maši. Drugi dve POLNOČNICI bosta ob 24.00 (Štepanja vas in Bizovik). Pred vsemi polnočnicami bodo kratke božičnice. Maše na božič, v sredo, 25. decembra: Štepanja vas: ob 8.00, 9.15, 10.30 in 19.00; v Bizoviku ob 9.15.

BOŽIČNI POHOD z baklami iz Bizovika na Orle, ki ga organizirajo Bizoviški gasilci, bo na Božič. Zberemo se ob 17.00 pri Prenkovi gostilni v Bizoviku. Povratek bo okrog 20. ure. Lepo vabljeni!

SLOVESNI PRAZNIK SV. ŠTEFANA, ZAVETNIKA NAŠE ŽUPNIJE bo v sredo, 26. decembra 2019. Glavna slovesnost bo ob 9.15. Po maši bo blagoslov konj in avtomobilov.
Maše na praznik sv. Štefana so ob 8.00, 9.15, 11.00 (zaradi glavne slovesnosti pol ure kasneje), in ob 19.00, v Bizoviku bo maša ob 18.00. Maša v Domu starejših občanov bo na praznik sv. Štefana ob 15.00 v domski jedilnici.

NA BOŽIČ IN NA PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA BO CERKEV V ŠTEPANJI VASI ODPRTA VES DAN.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – 26. december, je tudi državni praznik.

BOŽIČNI KONCERT mešanega pevskega zbora dr. Bogdana Derča bo v petek, 27. decembra, ob 19.45 v cerkvi sv. Štefana v Štepanji vasi. Lepo vabljeni!

SILVESTROVO, torek, 31. december. ZAHVALNA MAŠA za iztekajoče se leto bo ob 19.00. Lepo vabljeni.

NOVO LETO – MARIJA BOŽJA MATI – dan miru, rojstni dan naše župnije – sreda, 1. januar 2020: maše bodo: v Štepanji vasi ob 8.00, 10.30 in 19.00, v Bizoviku ob 9.15.

TRIKRALJEVSKA MISIJONSKA AKCIJA – KOLEDOVANJE bo v naši župniji v soboto, 4. januarja. »Trije kralji – koledniki« – otroci, se bodo podali od hiše do hiše. Iz naselja nam sporočite v župnijsko pisarno, kje lahko pridejo na obisk. Za trikraljevsko akcijo boste lahko darovali tudi v cerkvi pri nabirki na sv. tri kralje 6. januarja.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE SV. TRIJE KRALJI, ponedeljek, 6. 1.

3. ADVENTNA NEDELJA: LETOŠNJE BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10).

Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (prim. Iz 9,1). Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v župnijskih občestvih, pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, vsem našim zamejcem in zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom in najbolj preizkušenim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!

Enako voščilo namenjamo v duhu ekumenskega sožitja tudi vsem pravoslavnim in evangeličanskim bratom in sestram. Vaši škofje

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden, Aleš Čerin, spletna stran skupine Abend

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

BIBLIČNA SKUPINA FIGULUS, ki jo vodi Polona Vesel Mušič, bo v času pred božičem imela premišljevanja ob adventnih odlomkih Svetega pisma. Vabljeni, da se pridružite skupini. Skupina ima srečanja vsak torek ob 9. uri ali ob 17. uri v prvi učilnici v 1. nadstropju župnijskega doma.

MAŠA NA GOD SV. MIKLAVŽA V BIZOVIKU: Na god svetega Miklavža, v petek 6., decembra bo sveta maša tudi v Bizoviku, ker je sv. Miklavž zavetnik tamkajšnje cerkve. Lepo vabljeni!

ZA PRAZNIK BREZMADEŽNE v nedeljo, 8. decembra, pripravimo svoje brezmadežno srce, osvobojeno greha in zlega. Brezmadežna Marija je preroško znamenje in podoba, ki tudi nas spodbuja k prizadevanju za svobodo srca in čisto prosojnost pred Bogom. Brezmadežna je tudi zavetnica celotnega kapucinskega reda in Slovenske kapucinske province.

Pred praznikom bomo imeli pri jutranji in večerni sveti maši tridnevnico, ki se bo začela v četrtek 5. decembra.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 16. – 23. december, je neposredna priprava na božič. Začenja se v ponedeljek, 16. decembra. V cerkvi bomo prepevali: »Kralja, ki prihaja, pridite molimo!«, poslušali Božjo besedo in devetdnevnično pripoved, obhajali evharistijo-mašo. Vsak dan bodo družine lahko sprejele v goste Marijino podobo ali kip, jo postavile doma k adventnemu venčku in se zbirale k družinski skupni molitvi. Devetdnevnica je v Štepanji vasi ob 19.00, v Bizoviku ob 18.00. Lepo vabljeni, še posebej vsi veroučenci in starši.

VABIMO VAS

MAŠA IN OBISK MIKLAVŽA v DOMU STAREJŠIH OBČANOV bo to sredo, 4. decembra ob 16. uri (ne ob 15. uri)

MIKLAVŽEV ORATORIJ bo v soboto, 7. decembra. Prijave za oratorij in za Miklavževanje zbiramo le še do nedelje 1. decembra. Dopoldanski program bo potekal v župnijskem domu in okolici. Otroci se zberejo ob 9. uri (s seboj naj prinesejo copate). Z nami bo gost, ki nam bo podelil svojo misijonsko izkušnjo iz Brazilije. Popoldne bo ob 14.30 v cerkvi maša, po njej pa bo Miklavževa igrica, ki jo pripravlja naša skupina Vera in luč, po igrici pa bo obisk sv. Miklavža. K maši, igrici in Miklavževemu obisku vabljeni tudi starši in vsi tisti otroci, ki ne bodo na oratoriju. Lepo vabljeni!

MIKLAVŽEVO ROMANJE iz Štepanje vasi čez Golovec v BIZOVIK bo na Miklavževo nedeljo, 8. decembra. Zbiranje v Štepanji vasi pred župniščem in blagoslov romarjev bo ob 13.30. V Bizoviku bodo v cerkvi večernice ob 15.30, nato bo preprosta pogostitev. Na večernice v cerkev vabljeni tudi drugi, ki ne boste šli peš.

KAJŽARSKA KAVICA, bo v sredo, 11. decembra ob 10.00 v Klančarjevi domačiji. Obiskal nas bo sv. Miklavž. Lepo vabljeni.

SREČANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH bo v soboto, 14. 12. ob 9.00 v župnijskem domu v Štepanji vasi.

SLAVILNI VEČER Z GLASBENO SKUPINO ABEND: bo v naši župniji v sredo 18. decembra, v župnijski cerkvi. Ob 18. uri bo sveta maša. Od 18.30 do 19.30 pa bo adoracija ob glasbeni spremljavi skupine Abend. Skupino Abend sestavljajo vrhunski glasbeniki, ki so vsi iskreno verni kristjani. Zagotovo vam ne bo žal, če se boste udeležili tega večera, ki nam bo vsem lahko poglobil našo vero. Rezervirajte si čas!

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV bo v torek, 17. decembra, V JEDILNICI DOMA STAREJŠIH OBČANOV v Štepanji vasi. Od 14.15 dalje bo možnost za sveto spoved, ob 14.30 bo molitev rožnega venca, ob 15.00 sveta maša. Po maši bo preprosta pogostitev. Prostovoljce šoferje prosimo za prevoze, dobre gospodinje pa za pecivo, ki ga prinesite kar k maši v Dom starejših občanov. Lepo vas vabimo, da k tej sveti maši pripeljete tudi bolne in invalide iz župnije. Bog povrni.

SPOKORNO BOGOSLUŽJE kot priprava na božično spoved bo v četrtek, 20. decembra ob 18.30, maša pa ob 19.00. Lepo vabljeni.

SPOVEDNI DAN v naši župnijski cerkvi v petek, 20. decembra, bo ves dan od 8.00 do 19.30 (razen od 12 do 13h); v Bizoviku od 16.00 do 18.00. Lepo vabljeni.

OBISK BOLNIKOV PO DOMOVIH pred prazniki bo v ponedeljek, 23. decembra dopoldne. Sporočite nam tiste, ki ne morejo v cerkev, da jim prinesemo svete zakramente za praznike na dom.

1. ADVENTA NEDELJA – ADVENTI ČAS

Čas duhovne in bogoslužne priprave na božič začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje. Z adventnim časom v Katoliški Cerkvi začenjamo novo cerkveno leto in neposredno pripravo na božič.

Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo (sv. trije kralji ali obisk treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo darovanje v templju ali svečnica), so priložnost za poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem.

K zunanjim in materialnim pripravam na cerkvene praznike sodi tudi duhovna priprava v osebni molitvi in duhovni poglobitvi, kar lahko vključuje prejem zakramenta sprave, razne odpovedi, post, dobra dela in miloščino.

Latinska beseda adventus pomeni prihod. Poznamo dva Gospodova prihoda. Gospod je prvikrat na svet prišel kot človek, rojen iz Device Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan. Kristjani verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca ljudi po delovanju Svetega Duha, oziroma v skrivnostno Božjo navzočnost v srcu vsakega človeka, kar lahko razumemo in dojemamo samo v moči vere.

Adventni čas ima dvojen značaj: je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega rojstva, 25. decembra, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k pričakovanju drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov.

Znamenje zunanje priprave na božič je adventni venec. Tradicionalno se pri nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s štirimi svečami. Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju.

RAZLAGA ADVENTNEGA VENCA

Adventni venec ima več pomenov in razlag. Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve predstavlja upanje, da bo tema premagana. Štiri sveče imajo poseben pomen:

 • predstavljajo štiri stvari: stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, konec sveta;
 • predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod in zahod, kar govori o univerzalnosti Kristusovega učlovečenja za ves svet in za vse ljudi;
 • predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase in vsako dobo;
 • predstavljajo človekovo življenje: ob rojstvu prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost.

Ko vsako adventno nedeljo prižgemo eno svečo več in se bližamo Kristusovemu rojstvu, je v prostoru vedno več svetlobe. V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših življenjih.

Nekateri razlagalci štiri sveče in štiri adventne nedelje povezujejo tudi s štirimi obdobji zgodovine odrešenja:

 • 1. od stvarjenja do Abrahama,
 • 2. od Abrahama do judovskih kraljev,
 • 3. od judovskih kraljev do babilonske sužnosti,
 • 4. od babilonske sužnosti do Kristusovega rojstva.

ADVENTNA MOLITEV

GOSPOD STORI, DA BO MOJE SRCE PRIPRAVLJENO SPREJETI TEBE: S SVOJO MILOSTJO NAPRAVI V MOJEM SRCU PROSTOR IN SVOBODO, DA BOŠ MOGEL V NJEM GRADITI, KAR JE TEBI VŠEČ. ODSTRANI V MENI KAR TI JE V NAPOTO. PREŠINI, KAR OVIRA TVOJE DELOVANJE. DOPOLNI, KAR MANJKA, NENEHOMA POMNOŽUJ, KAR VODI K TEBI, DA ME BO TVOJA PREKIPEVAJOČA MILOST OČISTILA V LUČI TVOJEGA PRIHODA. AMEN.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Miro Meden, spletna stran ABEND, Aleš Čerin

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM

ZAHVALA: Na dobrodelnem koncertu, vokalne skupine Krila, ki je bil prejšnjo nedeljo, 10. novembra zvečer, se je za našo župnijsko Karitas zbralo 458,71 €. Bog povrni vokalni skupini Krila in vsem darovalcem.

TEDEN ZAPOROV: V tednu od 17. do 23. novembra 2019 obhajamo teden zaporov. Vsako leto se obhaja v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih Cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da se kristjani v večji meri zavedajo potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor: zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna zaporov je »Kaj je zate svoboda & si ti svoboden?«. Vabljeni k jutranji in večerni maši in k družinski in osebni molitvi za vse, ki so povezani z zapori.

TEDEN KARITAS: Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 25. 11. 2019, do nedelje, 1. 12. 2019. S Tednom Karitas bomo obeležili 29. letnico organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji. V tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz vsakega srca« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski.

Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda in spodbuda, dobro delo.

V sredo, 27. 11., bo romanje sodelavcev Karitas na Slomškovo Ponikvo in v Celje. Sodelavci se za romanje prijavite pri tajnici naše Karitas Ivi Žnidaršič. Ta dan bo ob 20.00 koncert Klic dobrote z neposrednim prenosom na 1. programu TV Slovenija, Radiu Slovenija in na Radiu Ognjišče z dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za potrebe, na katere odgovarja Karitas.

Teden Karitas zaključujemo z nedeljo Karitas (1. 12.), ko je po vseh župnijah nabirka namenjena za potrebe, na katere odgovarja Karitas. Ves advent boste lahko v obeh cerkvah oddali v karitasovo košaro živila, ki jih bodo delili v naši župnijski Karitas. Bog povrni. Bog povrni tudi vsem sodelavcem naše župnijske Karitas.

MAŠE ZA RAJNE: V novembru lahko darujete neoznanjene maše »za rajne«, ki jih bomo opravili bratje v našem samostanu. Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20 € boste lahko oddali v nabiralnik: »maše za rajne«. Bog vam povrni za vaše darove.

VABIMO VAS

VEČER ZA VSE STARŠE BO TA TOREK, 19. NOVEMBRA OB 20. URI v dvorani župnijskega doma. Predaval bo priznani slovenski strokovnjak dr. Andrej Perko. Naslov predavanja bo: Vloga očeta in matere v družini. Andrej Perko je bil dolga leta koterapevt in sodelavec dr. Janeza Ruglja, zdaj pa nadaljuje njegovo delo. Že več kot dvajset let vodi terapevtske skupine za ljudi s težavami in stiskami. Njegova terapevtska skupnost šteje več kot sto članov.

SESTANEK TAJNIKOV IN SODELAVCEV ŽUPNIJSKIH KARITAS naše dekanije bo v sredo, 20. novembra, ob 20. uri v dvorani župnijskega doma. Lepo vabljeni!

PRAZNIK SVETE CECILIJE bomo v naši župniji proslavili v petek, 22. novembra, pri večerni maši v župnijski cerkvi. K maši na čast sv. Ceciliji lepo vabljeni vsi župnijski pevski zbori in skupine, zborovodje in organisti, voditelji ljudskega petja in vsi ljubitelji cerkvene glasbe in petja. Pol ure pred mašo bo v cerkvi pevska vaja za vse pevce. Po maši bo v župnijskem domu srečanje in pogostitev za vse pevce. Lepo vabljeni!

SLOVESNI PRAZNIK SVETE MARIJE S ČUDODELNO SVETINJO: Sreda, 27. november. To je glavni praznik naših Marijinih sester. Marijinim sestram za praznik iskreno čestitamo. Marijine sestre nas ta dan vabijo k molitvi:
– od 8.00 do 11.00 molitev v samostanski kapeli Marijinih sester,
– od 14.00 do 18.00 tiho češčenje v kapeli Vincencijevega doma
– od 18.00 do 19.00 večernice, večna devetdnevnica, litanije,
– 19.00 sveta maša, h kateri ste vabljeni vsi župljani.
Maše v župnijski cerkvi ta večer ne bo.

MIKLAVŽEV ORATORIJ bo v soboto, 7. decembra. Dopoldanski program bo potekal v župnijskem domu in okolici. Otroci se zberejo ob 9. uri (s seboj naj prinesejo copate). Popoldne bo ob 14.30 v cerkvi maša, po njej pa bo Miklavževa igrica, ki jo pripravlja naša skupina Vera in luč, po igrici pa bo obisk sv. Miklavža. K maši, igrici in Miklavževemu obisku vabljeni tudi starši in vsi tisti otroci, ki ne bodo na oratoriju. V prihodnjem tednu bodo otroci pri verouku dobili prijavnice za oratorijski dan in za miklavževanje. Prijavite se do nedelje 1. 12. Lepo vabljeni!

PRIČAKOVATI GOSPODA 33. nedelja med letom

(Mal 3,19-20a; Ps 98; 2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19)

V današnjem evangeliju nam Jezus govori o koncu zgodovine in koncu sveta, a to ne pomeni sejanja strahu in »paničnega čakanja« na konec. Prav zaradi možnosti napačnih naukov nam Kristus v evangeliju kliče: »Glejte, da se ne daste zavesti!«. Ne smemo se pustiti zavesti krivim naukom o Kristusu, ki nas kot Božji Sin odrešuje. Ko sem bil pred leti v Angliji, me je ob vstopu v veliko knjigarno sprejela reklama: »Kupite si knjigo, ki vam bo razkrila revolucionarne stvari o Kristusu. Knjiga, ki bo uničila Cerkev!« Že skoraj deset let je od tega, a Cerkev še vedno obstaja. Nastajajo pa vedno nove knjige, ki govorijo o Kristusu kot nekakšnem čarodeju, guruju, »reinkarnaciji« te ali one osebnosti. Prav taki nauki, ki sejejo zmedo, so zelo nevarni. Zato nas Kristus, naš Odrešenik in Božji Sin, svari: »Ne hodite za njimi!«

Prav tako nas ne smejo zavesti kriva učenja o človekovem osebnem koncu, to je o smrti ter vrednosti življenja. Ne smejo nas zavesti tisti, ki govorijo, da ima človeško bivanje pomen, dokler je človek dejaven, dokler dela … Ne, vsako življenje je vrednota! Tudi ko je človek star in bolan ali trpi, ima njegovo življenje vrednost. Koliko lahko samo premolijo številni bolniki, koliko trpljenja lahko trpeči darujejo za Cerkev in narod! Ne podlegajmo tistim, ki govorijo, da človeško življenje lahko končamo, kadar se nam zdi (evtanazija). Še kako tukaj velja Jezusov opomin: »Ne hodite za njimi!«

Po: Božo Rustja: Tvoje obličje iščem)

ZAKAJ CERKEV ODSVETUJE POGREB Z RAZTROSOM PEPELA?

Pred kratkim so slovenski škofje v skladu z navodili vesoljne cerkve izdali navodila – pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop. V teh navodilih je v zvezi z raztrosom pepela pokojnika zapisano naslednje:
Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija pokojnika, mora biti pepel pokojnika praviloma shranjen na svetem kraju, torej na pokopališču ali, če je primerno, v cerkvi oziroma na za to s cerkvene strani posebej namenjenem območju. Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu oziroma na pokopališču, je krščansko nesprejemljiva, saj je v takšnih primerih bolj poudarjena ljubezen do narave, to je želja ostati povezan s tistim, s čimer je bil pokojnik povezan v zemeljskem življenju, kot pa z Bogom in bližnjimi. Pri tem ni prostora za upanje na večno življenje in življenje v Bogu.

Raztros pepela izpušča možnost za molitveno spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Kdor nima groba, ne dopušča spomina, zato hitro pride do pozabljanja. To lahko vodi v panteistično ali nihilistično dojemanje življenja in smrti. Če ni določenega kraja pokopa, groba, ne more biti molitve niti spomina, s tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju določene osebe. Naslednjim generacijam se tako odvzame vsaka možnost zgodovinskega spomina.

Da bi se izognili vsaki obliki zmotnega pojmovanja, ni dovoljen raztros pepela v zrak, zemljo, vodo ali na pokopališče kakor tudi pretvorba pepela v spominke, zlatarske izdelke ali druge predmete, saj v teh primerih ne moremo upoštevati higienskih, socialnih ali ekonomskih razlogov, ki bi utemeljevali odločitev za kremacijo.

Če je utemeljen sum o odločitvi za raztros pepela iz krščanski veri nasprotnih razlogov, se odreče tudi cerkveni obred pred upepelitvijo, kakor določa pravo. Več o tem bo objavljeno na spletni strani župnije.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin, splet