V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

ZA SVETE MAŠE IN SREČANJA SKUPIN JE OBVEZEN POGOJ PCT

• Vsi verniki starejši od 15 let morajo za bogoslužje (v cerkvi in na prostem) in za srečanja skupin izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
• Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 18.00
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

SVETO OBHAJILO PO SVETI MAŠI: Tisti, ki zaradi neizpolnjevanja PCT pogojev ne morete priti k bogoslužju, lahko na koncu maše pred cerkvijo individualno prejmete sveto obhajilo.

VABIMO VAS

• Sestava novega župnijskega pastoralnega sveta bo v tiskanih oznanilih objavljena prihodnjo nedeljo.

• Sveta maša med tednom v Bizoviku je od oktobra dalje ob 18. uri.

• Blagoslov obnovljene Klančarjeve domačije v Bizoviku bo prihodnjo nedeljo 17. oktobra. Po sveti maši, ki je ob 9.15, bomo blagoslovili obnovljene prostore, ki si si jih boste nato lahko ogledali. Lepo vabljeni, da si vzamete čas.

• Oktober – mesec rožnega venca: V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec pol ure pred mašo. Molimo ga tudi doma. Kako moliti rožni venec najdete na tej spletni strani.

• Skavti bodo čez celo letošnje leto zbirali star papir za novo skavtsko hišo. Bo več zbiralnih akcij. Prvič bo kontejner za papir stal pred samostanom v Štepanji vasi v soboto 31. decembra. Vabljeni da pripeljete star papir. Bog povrni.

• KATEHUMENI – UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO: Katehumeni: Tudi letos bomo imeli v župniji skupino odraslih katehumenov, ki se bodo pripravljali na zakramente: krst, obhajilo in birmo. Nekaj kandidatov, ki se zanimajo za uvajanja v krščanstvo, že imamo. Če poznate kakšnega odraslega, ki nima katerega od teh zakramentov, in bi ga želel prejeti, se obrnite na br. Mateja Štravsa. Srečanja se bodo začela v sredo, 20. oktobra ob 18. uri. Če bo potrebno bomo termin prilagodili. K skupini se lahko pridružite tisti župljani, ki bi želeli poglobiti svojo vero. Vabljeni.

ODPRTJE ŠKOFOVSKE SINODE Z NASLOVOM:  Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo

Slovesno odprtje škofovske sinode bo potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v Rimu ter 17. oktobra 2021 v vsaki lokalni Cerkvi oz. škofiji. Temeljni mejnik obhajanja XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode bo oktobra 2023, nato bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo ponovno vključevalo krajevne Cerkve. Geslo sinode je Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo.

Nadškof Stanislav Zore je zapisal: “V naši nadškofiji bomo v to dogajanje vstopili v nedeljo, 17. oktobra, ob 16. uri, ko bo v ljubljanski stolnici slovesna sveta maša. Zelo bom vesel, če se mi boste ob tej priložnosti pridružili tudi laiki in župnik vaše župnije, da bomo skupaj prosili za blagoslov poti, na katero stopamo.

Papež Frančišek nas ob začetku sinode spodbuja: »Vabim vas k molitvi, da bi nam razmišljanja  in izmenjave med tem zbiranjem  pomagale odkrivati veselje nad tem,  da smo Božje ljudstvo, ki hodi skupaj,  v poslušanju vseh« in na vse sodelujoče kliče Božjega blagoslova.”

PAPEŽ FRANČIŠEK: SPOŠTOVATI ČLOVEKA, STVARSTVO IN STVARNIKA

Foto: Vatican Media

Sveti oče se je 4. oktobra 2021 sestal z verskimi voditelji, znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij, ki so se v Vatikanu zbrali na srečanju »Vera in znanost: v pripravi na COP26«. Izpostavil je pomen soodvisnosti in soodgovornosti pri zoperstavljanju držam, ki povzročajo rane našemu okolju in nam samim. Udeleženci srečanja so podpisali skupen poziv udeležencem podnebne konference Združenih narodov, ki bo v Glasgowu od 31. oktobra do 12. novembra 2021.

Udeležence srečanja o veri in znanosti je v avdienco sprejel tudi papež Frančišek in jim pripravljeni govor izročil v branje. V središču so trije koncepti, ki jih povezuje s sodelovanjem med vero in znanostjo: pogled soodvisnosti in delitve, gibalo ljubezni in poklicanost k spoštovanju.

Soodvisnost in delitev

»Vse je povezano, vse na svetu je tesno povezano,« zapiše Frančišek in dodaja, da ne le znanost, ampak tudi naše vere in duhovne tradicije izpostavljajo to povezavo med vsemi nami in preostalim stvarstvom. »Prepoznamo znamenja božanske harmonije v naravnem svetu: nobeno bitje ne zadostuje samo sebi; vsako obstaja le v odvisnosti od drugih, da se vzajemno dopolnjuje in drugo drugemu služi. Skoraj bi lahko rekli, da je Stvarnik enega podaril drugemu, da bi v odnosu ljubezni in spoštovanja lahko rasli in se v polnosti uresničili. Rastline, vode in živa bitja vodi zakon, ki jim ga je Bog vtisnil v dobro vsega stvarstva.«

Spoznanje, da je svet medsebojno povezan, ne pomeni samo razumeti škodljivih posledic naših dejanj, temveč tudi opredeliti vedenja in rešitve, ki jih je treba sprejeti s pogledom, ki je odprt za soodvisnost in delitev. »Ne moremo delovati sami« in zato je po papeževih besedah temeljno, da si vsak prizadeva »za skrb za druge in za okolje«. To prizadevanje pa mora pripeljati do spremembe smeri, kar je nujno in kar je treba podpirati tudi z lastno vero in duhovnostjo. »Za kristjane pogled soodvisnosti izvira iz same skrivnosti Troedinega Boga: »Človek namreč toliko bolj raste, zori in se posvečuje, kolikor bolj se povezuje, kolikor bolj gre iz sebe, da bi živel v občestv(ovanj)u z Bogom, drugimi in vsemi bitji. Tako se v svojem lastnem bivanju oklepa tiste trinitarične razgibanosti, ki jo je Bog vanj vtisnil ob stvarjenju« (Laudato si’, 240).

Srečanje o veri in znanosti, ki mnoge kulture in duhovnosti povezuje v enega duha bratstva, »le še krepi zavedanje, da smo člani ene same človeške družine: vsak ima svojo vero in duhovno izročilo, vendar pa ni kulturnih, političnih ali družbenih meja in ovir, ki bi nas izolirale. Da bi ta pogled osvetlili, si želimo prizadevati za prihodnost, ki jo oblikujeta soodvisnost in soodgovornost.«

Gibalo ljubezni

Drugi element, ki je v središču papeževega izročenega govora, je gibalo ljubezni, ki spodbuja prej omenjeno prizadevanje. »Iz globine vsakega srca ljubezen ustvarja vezi in širi življenje, ko gre človek iz sebe in proti drugemu« (Fratelli tutti, 88). Vendar pa gonilne sile ljubezni ni mogoče »zagnati« enkrat za vselej, temveč jo je treba vsak dan znova obujati. In to je eden od velikih prispevkov naših ver in duhovnih tradicij, ki lahko olajšajo to spremembo, ki jo zelo potrebujemo.

»Ljubezen je ogledalo duhovnega življenja, ki se ga živi intenzivno. Ljubezen, ki se širi na vse, onkraj kulturnih, političnih in socialnih meja. Ljubezen, ki povezuje, tudi in predvsem v korist zadnjih, ki so pogosto tisti, ki nas učijo premagovati ovire egoizma in rušiti zidove jaza.«

Kot izpostavi papež, je to izziv, ki nas postavlja pred potrebo, da »se zoperstavimo kulturi odmetavanja, za katero se zdi, da prevladuje v naši družbi« in se kaže kot »pohlep, brezbrižnost, nevednost, strah, nepravičnost, negotovost in nasilje«. Ta ista »semena konfliktov« povzročajo »hude rane, ki jih zadajamo okolju, kot so podnebne spremembe, širjenje puščav, onesnaževanje, izguba biotske raznovrstnosti«, kar vodi v prekinitev zavezništva med ljudmi in okoljem, ki mora odražati ustvarjalno ljubezen Boga.

Ta izziv, ki je v prid kulturi skrbi za naš skupni dom in tudi za nas same, ima okus po upanju, kajti nobenega dvoma ni, da človeštvo še nikoli ni imelo toliko sredstev za dosego tega cilja, kot jih ima danes. K temu izzivu lahko pristopimo na različnih ravneh, pri čemer papež izpostavlja dve: zgled in ukrepanje ter vzgoja. »Na obeh ravneh lahko mi, izhajajoč iz svojih ver in duhovnih izročil, damo pomemben prispevek.«

Poklicanost k spoštovanju

Ta skrb pa pomeni tudi poklicanost k spoštovanju, kar je tretji poudarek papeževega govora: »spoštovanje stvarstva, spoštovanje bližnjega, spoštovanje samih sebe in spoštovanje v odnosu do Stvarnika«. A tudi »vzajemno spoštovanje med vero in znanostjo«, da bi tako »vstopili v dialog o skrbi za naravo, o zaščiti revežev, o vzpostavitvi mreže spoštovanja in bratstva« (Laudato si’, 201).
Gre za spoštovanje, ki ni zgolj »abstraktno in pasivno priznavanje drugega«, ampak je »živeto na empatičen in aktiven način v želji spoznati drugega in vstopiti z njim v dialog«, da bi tako skupaj hodili po tej skupni poti, pri tem pa se zavedali, da to, kar lahko dosežemo, ni odvisno od možnosti in sredstev, ampak tudi od »upanja, poguma in dobre volje«.

Pogled soodvisnosti in delitve, gonilna sila ljubezni in poklicanost k spoštovanju so po papeževem mnenju trije elementi, ki osvetljujejo naše delo za skrb za skupni dom. »Konferenca COP26 v Glasgowu je obvezno poklicana, da ponudi učinkovite odgovore na ekološko krizo brez primere in na krizo vrednot, v kateri živimo, ter na ta način ponudi konkretno upanje prihodnjim generacijam: želimo jo spremljati s svojim prizadevanjem in duhovno bližino.«

Vir: spletna stran Katoliške Cerkve

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin (jesensko listje), Cathopic (rožni venec)

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

ZA SVETE MAŠE IN SREČANJA SKUPIN JE OBVEZEN POGOJ PCT

• Vsi verniki starejši od 15 let morajo za bogoslužje (v cerkvi in na prostem) in za srečanja skupin izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
• Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

SVETO OBHAJILO PO SVETI MAŠI: Tisti, ki zaradi novih pogojev ne morete priti k bogoslužju, lahko na koncu maše pred cerkvijo individualno prejmete sveto obhajilo. Obrnite se na duhovnika, ki mašuje. Med tednom lahko pridete pol ure po začetku svete maše, ob nedeljah pa 45 minut po začetku svete maše. Obhajilo izven maše tako delimo med tednom ob 8.30 in ob 19.30,  Bizovik v torek in četrtek ob 19.30, ob nedeljah pa ob 6.30, 8.45, 10,00, 11.15, 19.45, Bizovik ob 10.00.

VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽPS

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA BO PRI SVETIH MAŠAH DANES V NEDELJO 3. OKTOBRA.

Izbira novih članov ŽPS bo pri vseh svetih mašah to nedeljo, 3. oktobra, po vseh svetih mašah. Ta dan boste obkrožili določeno število kandidatov za vaše področje župnije. Prvo področje je Štepanja vas, drugo področje je Bizovik in Hrušica. Pravico do izbire članov ŽPS s kandidatne liste ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let ter je prejel krst, obhajilo in birmo. Na kandidatni listi bodo lahko župljani starejši od 16 let.

Izbira članov ŽPS je bila predvidena že v marcu 2020, pa se je zaradi korone vse prestavilo. Prvo in drugo nedeljo v marcu lani ste po mašah napisali predloge za kandidate župnijskega pastoralnega sveta. Iz teh predlogov bo prihodnjo nedeljo oblikovana kandidatna lista, ki jo bo oblikoval župnik skupaj s komisijo, ki jo je izbral trenutni župnijski pastoralni svet. Vsak kandidat, ki bo na kandidatni listi, bo dal soglasje h kandidaturi.

Iskreno se zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Hvala vsem sedanjim in bodočim članom ŽPS. Na tej povezavi najdete pismo ob izbiri novih članov ŽPS-ja, ki ga je napisal novomeški škof Andrej Glavan.

Priporočamo se, da za blagoslov pri izbiri novih članov ŽPS-ja vsi molimo. V ta namen vam prilagam sledečo molitev: Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

IZ ŽUPNIJE

• POROČILO O DELIH V ŽUPNIJI:
– Štepanja vas: V letošnjem poletju smo v župniji naredili kar nekaj del, zato na tem mestu navajam krajše poročilo. Napeljali smo vodo in montirali pipe na župnijski travnik (505,78 €). Nabavili smo klopi in nekaj miz, ki se uporabljajo predvsem za svete maše zunaj (1.618,70 €). V župnijski cerkvi smo ob koncu maja zamenjali projektor za pesmi, ker je stari odpovedal (527,04 €). V juliju smo zaradi dotrajanosti zamenjali elektro omarico in naredili novo ozemljitev – položili smo valjanec in vkopali sonde za ozemljitev (1.343,20 eur). V septembru smo zaradi dotrajanosti zamenjali ojačevalec za ozvočenje (866,24 €).

– Bizovik: V začetku septembra so v Bizoviku prebarvali okna, vrata in stene v Klančarjevi domačiji. Za ta dela se iskreno zahvaljujem Milanu Bošteletu, Korlu Zrimšku, Tonetu Babniku in njegovim sodelavcem. Hvala tudi Pepci Dimnik za organizacijo. Bog povrni vsem, ki ste prispevali darove za obnovo Klančarjeve domačije. Blagoslov teh obnovitvenih del bo v nedeljo 10. oktobra po nedeljski maši, ki ob 9.15.

• OTROCI, KI SE BODO NA NOVO PRIDRUŽILI VEROUKU V VIŠJIH RAZREDIH: Če poznate, kakšno družino, v kateri imajo osnovnošolske otroke od 3. do 9. razreda, pa bi se želeli pridružiti verouku, se lahko obrnete na župnika. Ti otroci bodo hodili k rednemu verouku poleg tega pa se bomo še nekajkrat srečali v posebni skupini.

• K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo udeležite vsako nedeljo. Do sredine oktobra bo ob lepem vremenu sveta maša ob nedeljah ob 9.15 v Bizoviku in Štepanji vasi zunaj.

VABIMO VAS

ROŽNOVENSKA NEDELJA, praznik Rožnovenske Matere Božje, 7. oktober

• Oktober – mesec rožnega venca: V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec pol ure pred mašo. Molimo ga tudi doma. Kako moliti rožni venec najdete na tej spletni strani.

• TEDEN ZA ŽIVLJENJE: Od 3. do 10. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2021 pod geslom “Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega”. Več informacij in razmišljanja ter video prispevke dobite na tej spletni strani.


Pred tednom za življenje poteka devetdnevnica za življenje. V okviru te devetdnevnice ste vabljeni, da molite naslednjo molitev (molitev lahko dobite tudi zadaj v cerkvi): Nebeški Oče! Hvala ti za dar življenja in vere. Prosimo te za milost, da bomo vedno spoštovali življenje vsakega človeka. Napolni nas s ponosom in pogumom, da si bomo v svojih družinah in naši domovini z besedo in dejanji prizadevali tudi za zaščito življenja nerojenih otrok. Obdari starše z ljubeznijo in velikodušnostjo, da se bodo vsi otroci rodili in bodo s svojimi talenti ter svetim življenjem med nami širili Tvojo ljubezen. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

• SKAVSTKO LETO se začenja danes popoldne ob 16.30 na župnijskem travniku. Skavtska maša pa bo ob 17.30. V primeru lepega vremena bo maša zunaj, drugače pa v cerkvi.

• KATEHUMENI – UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO: Katehumeni: Tudi letos bomo imeli v župniji skupino odraslih katehumenov, ki se bodo pripravljali na zakramente: krst, obhajilo in birmo. Nekaj kandidatov, ki se zanimajo za uvajanja v krščanstvo, že imamo. Če poznate kakšnega odraslega, ki nima katerega od teh zakramentov, in bi ga želel prejeti, se obrnite na br. Mateja Štravsa. Srečanja se bodo začela v sredo, 20. oktobra ob 18. uri. Če bo potrebno bomo termin prilagodili. K skupini se lahko pridružite tisti župljani, ki bi želeli poglobiti svojo vero. Vabljeni.

PAPEŽ FANČIŠEK SPODBUJA CEPLJENE PROTI COVID – 19

Cepljenje je dejanje ljubezni.

Papež Frančišek vabi v video sporočilu prebivalce k cepljenju proti koronavirusu: Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje ljubezni.

V bratskem duhu se pridružujem temu sporočilu upanja za svetlejšo prihodnost. Zahvaljujoč Bogu in po zaslugi dela mnogih ljudi imamo danes cepiva, da se zaščitimo pred covid-19. Dajejo nam upanje, da se bo pandemija končala, vendar le če bodo na voljo za vse in če bomo sodelovali drug z drugim. Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje ljubezni. Tudi prispevati k temu, da bi se večina ljudi cepila, je dejanje ljubezni. Ljubezen do samega sebe, ljubezen do domačih in prijateljev, ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen je tudi družbena in politična, obstaja družbena in politična ljubezen, je univerzalna, prekipeva od majhnih dejanj osebne ljubezni, ki so sposobna spremeniti in izboljšati družbo (prim. Laudato si’, št. 231, prim. Fratelli tutti, 184).

Cepljenje je preprost toda globok način spodbujanja skupnega dobrega in skrbi drug za drugega, zlasti za najbolj ranljive. Boga prosim, da bi lahko vsak prispeval svoje zrnce peska, svoje majhno dejanje ljubezni. Ne glede na to, kako majhna je, je ljubezen vedno velika. Prispevajmo s temi majhnimi dejanji za boljšo prihodnost.

Naj vas Bog blagoslovi in hvala!

Vir: spletna stran Katoliške Cerkve

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin (Pohod za življenje 2021)

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

ZA SVETE MAŠE IN SREČANJA SKUPIN JE OBVEZEN POGOJ PCT

• Vsi verniki starejši od 15 let morajo za bogoslužje (v cerkvi in na prostem) in za srečanja skupin izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
• Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

SVETO OBHAJILO PO SVETI MAŠI: Tisti, ki zaradi novih pogojev ne morete priti k bogoslužju, lahko na koncu maše pred cerkvijo individualno prejmete sveto obhajilo. Obrnite se na duhovnika, ki mašuje. Med tednom lahko pridete pol ure po začetku svete maše, ob nedeljah pa 45 minut po začetku svete maše. Obhajilo izven maše tako delimo med tednom ob 8.30 in ob 19.30,  Bizovik v torek in četrtek ob 19.30, ob nedeljah pa ob 6.30, 8.45, 10,00, 11.15, 19.45, Bizovik ob 10.00.

VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽPS

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA BO PRI SVETIH MAŠAH V NEDELJO 3. OKTOBRA.

Izbira novih članov ŽPS bo pri vseh svetih mašah prihodnjo nedeljo, 3. oktobra, po vseh svetih mašah. Ta dan boste obkrožili določeno število kandidatov za vaše področje župnije. Prvo področje je Štepanja vas, drugo področje je Bizovik in Hrušica. Pravico do izbire članov ŽPS s kandidatne liste ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let ter je prejel krst, obhajilo in birmo. Na kandidatni listi bodo lahko župljani starejši od 16 let.

Izbira članov žps je bila predvidena že v marcu 2020, pa se je zaradi korone vse prestavilo. Prvo in drugo nedeljo v marcu lani ste po mašah napisali predloge za kandidate župnijskega pastoralnega sveta. Iz teh predlogov bo prihodnjo nedeljo oblikovana kandidatna lista, ki jo bo oblikoval župnik skupaj s komisijo, ki jo je izbral trenutni župnijski pastoralni svet. Vsak kandidat, ki bo na kandidatni listi, bo dal soglasje h kandidaturi.

Iskreno se zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Hvala vsem sedanjim in bodočim članom ŽPS. Na tej povezavi najdete pismo ob izbiri novih članov ŽPS-ja, ki ga je napisal novomeški škof Andrej Glavan.

Priporočamo se, da za blagoslov pri izbiri novih članov ŽPS-ja vsi molimo. V ta namen vam prilagam sledečo molitev: Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

IZ ŽUPNIJE

• BIRMA: Včeraj je bila v naši župniji birma. Med nami je bil birmovalec škof Franc Šuštar, ki je 22 mladim podelil zakrament svete birme. Hvala br. Luku in vsem animatorjem, ki ste mlade pripravljali na birmo. Vse birmance priporočamo v vaše molitve.

• POROČILO O DELIH V ŽUPNIJI:
– Štepanja vas: V letošnjem poletju smo v župniji naredili kar nekaj del, zato na tem mestu navajam krajše poročilo. Napeljali smo vodo in montirali pipe na župnijski travnik (505,78 €). Nabavili smo klopi in nekaj miz, ki se uporabljajo predvsem za svete maše zunaj (1.618,70 €). V župnijski cerkvi smo ob koncu maja zamenjali projektor za pesmi, ker je stari odpovedal (527,04 €). V juliju smo zaradi dotrajanosti zamenjali elektro omarico in naredili novo ozemljitev – položili smo valjanec in vkopali sonde za ozemljitev (1.343,20 eur). V septembru smo zaradi dotrajanosti zamenjali ojačevalec za ozvočenje (866,24 €).

– Bizovik: V začetku septembra so v Bizoviku prebarvali okna, vrata in stene v Klančarjevi domačiji. Za ta dela se iskreno zahvaljujem Milanu Bošteletu, Korlu Zrimšku, Tonetu Babniku in njegovim sodelavcem. Hvala tudi Pepci Dimnik za organizacijo. Bog povrni vsem, ki ste prispevali darove za obnovo Klančarjeve domačije.

• OTROCI, KI SE BODO NA NOVO PRIDRUŽILI VEROUKU V VIŠJIH RAZREDIH: Če poznate, kakšno družino, v kateri imajo osnovnošolske otroke od 3. do 9. razreda, pa bi se želeli pridružiti verouku, se lahko obrnete na župnika. Ti otroci bodo hodili k rednemu verouku poleg tega pa se bomo še nekajkrat srečali v posebni skupini.

• K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo udeležite vsako nedeljo. Do sredine oktobra bo ob lepem vremenu sveta maša ob nedeljah ob 9.15 v Bizoviku in Štepanji vasi zunaj.

VABIMO VAS

Pričevanje naših ponovincev: Naši ponovinci, Domen Rabak, Jožef Mezeg in Dominik Papež, ki so se letos vrnili iz Italije, bodo ta četrtek 30. septembra po večerni maši v Štepanji vasi ob slikah spregovorili o tem, kako je v Italiji potekala njihova vzgoja in študij. Lepo vabljeni na ta predstavitveni večer.

• V tem tednu poteka nekaj dogodkov ob 800. letnici rojstva sv. Bonaventura. Več si preberite na plakatu pred cerkvijo ali na spletni strani.

Tridnevnica pred praznikom sv. Frančiška bo od tega petka 1. oktobra do nedelje 3. pri večerni sveti maši v Štepanji vasi. Prihodnjo nedeljo pred bomo pred večerno mašo obhajali Tranzitus – spomin smrti sv. Frančiška. Ob lepem vremenu bo maša zunaj.

ROŽNOVENSKA NEDELJA, praznik Rožnovenske Matere Božje, 7. oktober

• Oktober – mesec rožnega venca: V mesecu oktobru radi molimo rožni venec, vsaj eno desetko na dan. V cerkvi molimo rožni venec pol ure pred mašo. Molimo ga tudi doma. Kako moliti rožni venec najdete na tej spletni strani.

• TEDEN ZA ŽIVLJENJE: Od 3. do 10. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za življenje 2021 pod geslom “Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega”.
Pred tednom za življenje poteka devetdnevnica za življenje. V okviru te devetdnevnice ste vabljeni, da molite naslednjo molitev (molitev lahko dobite tudi zadaj v cerkvi): Nebeški Oče! Hvala ti za dar življenja in vere. Prosimo te za milost, da bomo vedno spoštovali življenje vsakega človeka. Napolni nas s ponosom in pogumom, da si bomo v svojih družinah in naši domovini z besedo in dejanji prizadevali tudi za zaščito življenja nerojenih otrok. Obdari starše z ljubeznijo in velikodušnostjo, da se bodo vsi otroci rodili in bodo s svojimi talenti ter svetim življenjem med nami širili Tvojo ljubezen. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

POHOD ZA ŽIVLJENJE bo v Ljubljani potekal v soboto 2. oktobra. Za pohod se je potrebno prijaviti. Vabljeni! Več na http://24kul.si/

• SKAVTSKO LETO SE BO ZAČELO prihodnjo nedeljo, 3. oktobra, ob 16.30 na župnijskem travniku. Nato se bodo skavti pridružili večerni maši. Pred sveto mašo bomo obhajali traznitus: spomin na smrt sv. Frančiška. V primeru lepega vremena bo zato večerna sveta maša prihodnjo nedeljo ob 19.00 zunaj na travniku.

• KATEHUMENI – UVAJANJE ODRASLIH V KRŠČANSTVO: Katehumeni: Tudi letos bomo imeli v župniji skupino odraslih katehumenov, ki se bodo pripravljali na zakramente: krst, obhajilo in birmo. Nekaj kandidatov, ki se zanimajo za uvajanja v krščanstvo, že imamo. Če poznate kakšnega odraslega, ki nima katerega od teh zakramentov, in bi ga želel prejeti, se obrnite na br. Mateja Štravsa. Srečanja se bodo začela v sredo, 20. oktobra ob 18. uri. Če bo potrebno bomo termin prilagodili. K skupini se lahko pridružite tisti župljani, ki bi želeli poglobiti svojo vero. Vabljeni.

PAPEŽ FANČIŠEK SPODBUJA CEPLJENE PROTI COVID – 19

Cepljenje je dejanje ljubezni.

Papež Frančišek vabi v video sporočilu prebivalce k cepljenju proti koronavirusu: Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje ljubezni.

V bratskem duhu se pridružujem temu sporočilu upanja za svetlejšo prihodnost. Zahvaljujoč Bogu in po zaslugi dela mnogih ljudi imamo danes cepiva, da se zaščitimo pred covid-19. Dajejo nam upanje, da se bo pandemija končala, vendar le če bodo na voljo za vse in če bomo sodelovali drug z drugim. Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje ljubezni. Tudi prispevati k temu, da bi se večina ljudi cepila, je dejanje ljubezni. Ljubezen do samega sebe, ljubezen do domačih in prijateljev, ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen je tudi družbena in politična, obstaja družbena in politična ljubezen, je univerzalna, prekipeva od majhnih dejanj osebne ljubezni, ki so sposobna spremeniti in izboljšati družbo (prim. Laudato si’, št. 231, prim. Fratelli tutti, 184).

Cepljenje je preprost toda globok način spodbujanja skupnega dobrega in skrbi drug za drugega, zlasti za najbolj ranljive. Boga prosim, da bi lahko vsak prispeval svoje zrnce peska, svoje majhno dejanje ljubezni. Ne glede na to, kako majhna je, je ljubezen vedno velika. Prispevajmo s temi majhnimi dejanji za boljšo prihodnost.

Naj vas Bog blagoslovi in hvala!

Vir: spletna stran Katoliške Cerkve

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin (cerkev na Malenskem vrhu)

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

SVETE MAŠE

• Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 (razen ob ponedeljkih)  in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

OBVESTILA

Srečanje mladih v Stični bo v soboto 18. septembra. Potrebne so prijave na tej spletni strani. Mladi lepo vabljeni.

• Ta konec tedna sodelavci naše župnijske Karitas odhajajo na duhovno obnovo v Kančevce. Priporočamo jih v molitev.

Blagoslov novega gasilskega kombija v Bizoviku bo prihodnjo nedeljo 19. septembra. Zato bo sveta maša prihodnjo nedeljo ob 9.15 v pred gasilskim domom.

Birma v naši župniji bo v soboto 25. septembra ob 10. uri. Birmanska devetdnevnica se začne ta četrtek 19. septembra.

Izbira novi članov župnijskega pastoralnega sveta bodo pri vseh svetih maša v nedeljo 26. septembra.

NOVO VEROUČNO LETO

URNIK VEROUKA ZA LETO 2021/22

Začetek verouka je jutri v ponedeljek 13. septembra.

Tisti, ki še niste vpisali svojih otrok k verouku ste vabljeni, da to storite v tem tednu v času uradnih ur v župnijski pisarni.

• Veroučni urnik je v tiskanih oznanilih in na spletni strani.

• Katehetska nedelja bo v nedeljo 26. septembra. Za veroučence, ki so starejši od 12 let je potreben PCT. PCT pogoj velja tudi za ostale skupine, ki se srečujejo v zaprtih prostorih. Pri vseh skupina v zaprtih prostorih je potrebno imeti masko.

• VEROUČNI PRIPOMOČKI: za vse razrede: LITURGIČNI ZVEZEK (2,90€) in knjiga. (v Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate). V letošnjem letu pri verouku otroci 4. 5. 6. in 8. razreda ne bodo imeli delovnih zvezkov, zato naj ti otroci k verouku prinesejo A5 črtasti zvezek, v katerega bodo pisali domače naloge. Priporočamo se vam za prispevek 20,60€ (na družino) za vzdrževanje in ogrevanje župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo le del stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov in drugi stroški). Ostalo se pokrije z darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.

• SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 11€, skupaj 34,5 €
2. razred: Jezus moj prijatelj učbenik 11€, skupaj 34,5 €
3. razred: Kristjani praznujemo skupaj učbenik 11€ skupaj 34,5 €
4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
6. razred: Skupaj v novi svet 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
7. razred: Radi živimo? (To je knjiga in delovni zvezek za 7. in 8. razred skupaj) 17€, skupaj 40,5€
8. razred: V življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
9. razred: po dogovoru

• Otroci, vabljeni v glasbeno šolo, ki jo v župnijskem domu v Štepanji vasi vodi naš župljan Tomaž Krstič. Več informacij zadaj na letaku.

• VERSKE REVIJE: Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 44,90 € – 11 številk (posamezna številka 4,20 €). Višjim razredom (6. – 9. r.), mladim in študentom, priporočamo ali NAJST, letna naročnina je 27€; posamezna številka 4,50€ ali OGNJIŠČE, posamezna številka 3 €. Prijavnice za Mavrico in Najst boste prejeli ob vpisu in si jo boste lahko sami naročili na dom.

K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo udeležite vsako nedeljo. Do konca septembra bo ob lepem vremenu sveta maša ob nedeljah ob 9.15 v Bizoviku in Štepanji vasi zunaj. Pri teh mašah ste lahko ves čas na ustrezni varnostni razdalji.

• OSNOVNOŠOLCI iz višjih razredov, ki še niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste zvedeli, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Vabljeni!

TERMINI ZA OSTALE SKUPINE

Verouk za srednješolce ob četrtkih ob 18.00 v kuhinji župnijskega doma.

Srečanja za oratorijske animatorje bodo predvidoma ob nedeljah ob 18h – začetek ob koncu septembra. Skavti začnejo srečanja v oktobru.

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin (Sveta Družina, Brezje)

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

SVETE MAŠE

• Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00 (v juliju in avgustu je med tednom le večerna maša)
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00 (od 1. junija do 31. avgusta ni svete maše med tednom).
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

OBVESTILA

Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 6. 9. ob 20. uri v dvorani župnijskega doma.

• V sredo je praznik Rojstva device Marije, mali šmarn. Maša bo tudi v Bizoviku ob 19.00.

Molitveni dan za duhovne poklice bo to soboto 11. septembra na Brezjah. Ob 9.00 bo molitvena ura in ob 10.00 sveta maša, ki bo zunaj. Vabljeni, da tja poromate z lastnimi prevozi.

Srečanje mladih v Stični bo v soboto 18. septembra. Potrebne so prijave na tej spletni strani. Mladi lepo vabljeni.

Birma v naši župniji bo v soboto 25. septembra ob 10. uri.

Izbira novi članov župnijskega pastoralnega sveta bodo pri vseh svetih maša v nedeljo 26. septembra.

SVETE MAŠE so od te srede 1. septembra v župnijski cerkvi ponovno ob delavnikih od torka do sobote tudi ob 8.00 zjutraj, v Bizoviku pa v torek, četrtek ob 19.00.

ŽUPNIJSKA PISARNA je od 1. septembra dalje odprta v ponedeljek, torek in četrtek od 17. do 18. ure, in v torek, četrtek in petek od 11. do 12. ure.

NOVO VEROUČNO LETO

URNIK VEROUKA ZA LETO 2021/22

• Veroučni urnik je na razpolago v novih tiskanih oznanilih zadaj na mizici in na naši spletni strani.

Vpis otrok k verouku in nakup veroučnih knjig bo ta teden od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.00 v župnijski pisarni. Začetek verouka, ki bo potekal po navodilih slovenskih škofov in NIJZ- ja bo v ponedeljek 13. septembra. Vabimo vas, da tudi vi v svoji okolici spodbudite, starše, ki še oklevajo ali vpisati otroke k verouku ali ne, da otroke vpišejo k verouku.

• Vljudno vas prosimo, da izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbena šola) skušate uskladiti z veroukom. Če so kakršne koli težave pri tem, se obrnite na kateheta ali župnika. Verjamemo, da bomo za vsakega otroka našli ustrezen skupni dogovor.

COVOD-19 in verouk: Kakor trenutno kaže, bo verouk ob ustreznih omejitvah lahko potekal po ustaljenem redu. V kolikor bodo s strani slovenskih škofov in NIJZ-ja prišla kakšna navodila, jih bomo pri izvajanju verouka upoštevali. O vsem vas bomo sproti obveščali. Jeseni in pomladi bo verouk lahko potekal tudi zunaj.

• VEROUČNI PRIPOMOČKI: za vse razrede: LITURGIČNI ZVEZEK (2,90€) in knjiga. (v Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate). V letošnjem letu pri verouku otroci 4. 5. 6. in 8. razreda ne bodo imeli delovnih zvezkov, zato naj ti otroci k verouku prinesejo A5 črtasti zvezek, v katerega bodo pisali domače naloge. Priporočamo se vam za prispevek 20,60€ (na družino) za vzdrževanje in ogrevanje župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo le del stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov in drugi stroški). Ostalo se pokrije z darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.

• SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 11€, skupaj 34,5 €
2. razred: Jezus moj prijatelj učbenik 11€, skupaj 34,5 €
3. razred: Kristjani praznujemo skupaj učbenik 11€ skupaj 34,5 €
4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
6. razred: Skupaj v novi svet 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
7. razred: Radi živimo? (To je knjiga in delovni zvezek za 7. in 8. razred skupaj) 17€, skupaj 40,5€
8. razred: V življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
9. razred: po dogovoru

• Otroci, vabljeni v glasbeno šolo, ki jo v župnijskem domu v Štepanji vasi vodi naš župljan Tomaž Krstič. Več informacij zadaj na letaku.

• VERSKE REVIJE: Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 44,90 € – 11 številk (posamezna številka 4,20 €). Višjim razredom (6. – 9. r.), mladim in študentom, priporočamo ali NAJST, letna naročnina je 27€; posamezna številka 4,50€ ali OGNJIŠČE, posamezna številka 3 €. Prijavnice za Mavrico in Najst boste prejeli ob vpisu in si jo boste lahko sami naročili na dom.

• VPIS K VEROUKU: NOVO VEROUČNO LETO se bo začelo (po drugi nedelji v mesecu septembru) 13. septembra 2021. Vpis in nakup liturgičnih zvezkov in novih veroučnih knjig in delovnih zvezkov pa bo od ponedeljka 6. do petka 11. septembra, od 16. do 18. ure v pisarni. V kolikor bo vreme primerno, bo zaradi korona virusa vpis potekal pod nadstreškom na samostanskem vrtu. Tja pridete po levi strani samostana. Otroci imajo lahko pri verouku seveda tudi rabljeno knjigo, ki si jo sposodijo pri znanem starejšem veroučencu.

• SPRIČEVALA: Ob vpisu prinesite vrnjeno podpisano spričevalo. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli ob zaključku veroučnega leta, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat ga boste podpisali in vrnili.

• VARSTVO PODATKOV: V skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov vas bomo za tiste otroke, ki jih boste prvič vpisali k verouku prosili, da podpišete obrazec, s katerimi dovolite uporabo osebnih podatkov v pastoralne namene (obhajilo, birma, za obveščanje staršev o sestankih)

VPIS OTROK V 1. RAZRED VEROUKA

Kaj potrebujeta: Starši prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate prinesite potrdilo o krstu ali kopijo krstne plakete.
K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo udeležite vsako nedeljo. Do konca septembra bo ob lepem vremenu sveta maša ob nedeljah ob 9.15 v Bizoviku in Štepanji vasi zunaj. Pri teh mašah ste lahko ves čas na ustrezni varnostni razdalji.

• OSNOVNOŠOLCI iz višjih razredov, ki še niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste zvedeli, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Vabljeni!

• TERMINI ZA OSTALE SKUPINE:

Knjižnica za veroučence: Kateheti bodo veroučencem prinesli knjige.

Srečanja za oratorijske animatorje bodo predvidoma ob nedeljah ob 18h – začetek ob koncu septembra. Skavti začnejo srečanja v oktobru.

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin (cerkev Marijinega Vnebovzetja Dobrova)

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

SVETE MAŠE

• Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00 (v juliju in avgustu je med tednom le večerna maša)
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00 (od 1. junija do 31. avgusta ni svete maše med tednom).
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

OBVESTILA

• Prvi četrtek, petek in sobota v mesecu sta ta teden. Lepo vabljeni k zakramentom: spovedi in obhajilu. Bolnike bomo ta petek obiskali po domovih po običajnem sporedu. Fatimska pobožnost ob prvi soboti bo to soboto ob 18.15 v Štepanji vasi. Lepo vabljeni.
• SVETE MAŠE so od te srede 1. septembra v župnijski cerkvi ponovno ob delavnikih od torka do sobote tudi ob 8.00 zjutraj, v Bizoviku pa v torek, četrtek ob 19.00.
• ŽUPNIJSKA PISARNA je od 1. septembra dalje odprta v ponedeljek, torek in četrtek od 17. do 18. ure, in v torek, četrtek in petek od 11. do 12. ure.

NOVO VEROUČNO LETO

URNIK VEROUKA ZA LETO 2021/22

Dragi starši in otroci! Kakor trenutno kaže, bo verouk ob ustreznih omejitvah lahko potekal po ustaljenem redu. V kolikor bodo s strani slovenskih škofov in NIJZ-ja prišla kakšna navodila, jih bomo pri izvajanju verouka upoštevali. O vsem vas bomo sproti obveščali. Jeseni in pomladi bo verouk lahko potekal tudi zunaj. Vljudno Vas prosimo, da izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbena šola) skušate uskladiti z veroukom. Če so kakršne koli težave pri tem, se obrnite na kateheta ali župnika. Verjamemo, da bomo za vsakega otroka našli ustrezen skupni dogovor.

VEROUČNI PRIPOMOČKI: za vse razrede: LITURGIČNI ZVEZEK (2,90€) in knjiga. (v Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate). V letošnjem letu pri verouku otroci 4. 5. 6. in 8. razreda ne bodo imeli delovnih zvezkov, zato naj ti otroci k verouku prinesejo A5 črtasti zvezek, v katerega bodo pisali domače naloge. Priporočamo se vam za prispevek 20,60€ (na družino) za vzdrževanje in ogrevanje župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo le del stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov in drugi stroški). Ostalo se pokrije z darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 11€, skupaj 34,5 €
2. razred: Jezus moj prijatelj učbenik 11€, skupaj 34,5 €
3. razred: Kristjani praznujemo skupaj učbenik 11€ skupaj 34,5 €
4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
6. razred: Skupaj v novi svet 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
7. razred: Radi živimo? (To je knjiga in delovni zvezek za 7. in 8. razred skupaj) 17€, skupaj 40,5€
8. razred: V življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
9. razred: po dogovoru

VERSKE REVIJE: Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 44,90 € – 11 številk (posamezna številka 4,20 €). Višjim razredom (6. – 9. r.), mladim in študentom, priporočamo ali NAJST, letna naročnina je 27€; posamezna številka 4,50€ ali OGNJIŠČE, posamezna številka 3 €. Prijavnice za Mavrico in Najst boste prejeli ob vpisu in si jo boste lahko sami naročili na dom.

VPIS K VEROUKU: NOVO VEROUČNO LETO se bo začelo (po drugi nedelji v mesecu septembru) 13. septembra 2021. Vpis in nakup liturgičnih zvezkov in novih veroučnih knjig in delovnih zvezkov pa bo od ponedeljka 6. do petka 11. septembra, od 16. do 18. ure v pisarni. V kolikor bo vreme primerno, bo zaradi korona virusa vpis potekal pod nadstreškom na samostanskem vrtu. Tja pridete po levi strani samostana. Otroci imajo lahko pri verouku seveda tudi rabljeno knjigo, ki si jo sposodijo pri znanem starejšem veroučencu.

SPRIČEVALA: Ob vpisu prinesite vrnjeno podpisano spričevalo. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli ob zaključku veroučnega leta, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat ga boste podpisali in vrnili.

VARSTVO PODATKOV: V skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov vas bomo za tiste otroke, ki jih boste prvič vpisali k verouku prosili, da podpišete obrazec, s katerimi dovolite uporabo osebnih podatkov v pastoralne namene (obhajilo, birma, za obveščanje staršev o sestankih)

VPIS OTROK V 1. RAZRED VEROUKA

Starši prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate prinesite potrdilo o krstu ali kopijo krstne plakete.
K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo udeležite vsako nedeljo. Do konca septembra bo ob lepem vremenu sveta maša ob nedeljah ob 9.15 v Bizoviku in Štepanji vasi zunaj. Pri teh mašah ste lahko ves čas na ustrezni varnostni razdalji.

OSNOVNOŠOLCI iz višjih razredov, ki še niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste zvedeli, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Vabljeni!

TERMINI ZA OSTALE SKUPINE:

Knjižnica za veroučence: Kateheti bodo veroučencem prinesli knjige.

Srečanja za oratorijske animatorje bodo predvidoma ob nedeljah ob 18h – začetek ob koncu septembra. Skavti začnejo srečanja v oktobru.

MARIJINO VNEBOVZETJE – PRIPOROČIMO SE BOGU IN MARIJI

V zadnjem letu in pol smo se na poti našega življenja zaradi zdravstvenih razmer v svetu srečali z veliko novimi stvarmi. Veliko krat se je bilo potrebo v novi situaciji na novo prilagajati. Hvaležni smo lahko mnogim ljudem med drugimi tudi številnim znanstvenikom, ki nam omogočajo, da lahko dokaj normalno živimo. Pogosto pa se srečujemo tudi z različnimi moralnimi dilemami in ne vemo kako naj ravnamo, da bo prav in dobro za nas, za druge in za Boga. V takih trenutkih se radi priporočajmo Bogu, da bi prav ravnali.

Kdor stori tisto, kar čuti, da od njega pričakuje Bog, čuti v sebi mir – tudi sredi križev in težav. Izpolnjevanje Božje volje koristi celo telesnemu zdravju. Če živimo po Božji volji, v nas vedno bolj živi Jezus in smo vedno bolj zmožni živeti v medsebojni povezanosti in edinosti z ljudmi. Če skušamo narediti, kar je Božja volja za nas, če sodelujemo z darovi Svetega duha, je naše življenje vedno bolj polno in veselo. Ko živimo po Božji volji, uresničujemo v sebi Božje darove in omogočimo rast darovom Svetega Duha. V tem primeru postavljamo Boga na prvo mesto in s tem naredimo najboljši temelj za vse naše življenje in delovanje. Že stara modrost pravi: »Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu.« Po sadovih Svetega Duha svet lahko vidi, kakšni so ljudje, ki se prepustijo Bogu, in se mu pustijo oblikovati. Sam kot duhovnik opažam, da so nekateri zaradi bolezni, drugi pa zaradi zdravstvenih razmer prenehali hoditi k sveti maši.

Zaradi zdravstvenih razmer imamo ob lepem vremenu v Bizoviku in Štepanji vasi ob nedeljah ob 9.15 maše zunaj. Dobrodošli. Priporočajmo se Bogu in Mariji.

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

SVETE MAŠE

• Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva, zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:
Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00 (v juliju in avgustu je med tednom le večerna maša)
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Večernice med tednom ob 19.30.
Bizovik:
• torek in četrtek: ob 19.00 (od 1. junija do 31. avgusta ni svete maše med tednom).
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

NOVO VEROUČNO LETO

URNIK VEROUKA ZA LETO 2021/22

Dragi starši in otroci! Kakor trenutno kaže, bo verouk ob ustreznih omejitvah lahko potekal po ustaljenem redu. V kolikor bodo s strani slovenskih škofov in NIJZ-ja prišla kakšna navodila, jih bomo pri izvajanju verouka upoštevali. O vsem vas bomo sproti obveščali. Jeseni in pomladi bo verouk lahko potekal tudi zunaj. Vljudno Vas prosimo, da izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbena šola) skušate uskladiti z veroukom. Če so kakršne koli težave pri tem, se obrnite na kateheta ali župnika. Verjamemo, da bomo za vsakega otroka našli ustrezen skupni dogovor.

VEROUČNI PRIPOMOČKI: za vse razrede: LITURGIČNI ZVEZEK (2,90€) in knjiga. (v Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate). V letošnjem letu pri verouku otroci 4. 5. 6. in 8. razreda ne bodo imeli delovnih zvezkov, zato naj ti otroci k verouku prinesejo A5 črtasti zvezek, v katerega bodo pisali domače naloge. Priporočamo se vam za prispevek 20,60€ (na družino) za vzdrževanje in ogrevanje župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo le del stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov in drugi stroški). Ostalo se pokrije z darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 11€, skupaj 34,5 €
2. razred: Jezus moj prijatelj učbenik 11€, skupaj 34,5 €
3. razred: Kristjani praznujemo skupaj učbenik 11€ skupaj 34,5 €
4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
6. razred: Skupaj v novi svet 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
7. razred: Radi živimo? (To je knjiga in delovni zvezek za 7. in 8. razred skupaj) 17€, skupaj 40,5€
8. razred: V življenje 8,5 €, skupaj 32€, sami A5 zvezek
9. razred: po dogovoru

VERSKE REVIJE: Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 44,90 € – 11 številk (posamezna številka 4,20 €). Višjim razredom (6. – 9. r.), mladim in študentom, priporočamo ali NAJST, letna naročnina je 27€; posamezna številka 4,50€ ali OGNJIŠČE, posamezna številka 3 €. Prijavnice za Mavrico in Najst boste prejeli ob vpisu in si jo boste lahko sami naročili na dom.

VPIS K VEROUKU: NOVO VEROUČNO LETO se bo začelo (po drugi nedelji v mesecu septembru) 13. septembra 2021. Vpis in nakup liturgičnih zvezkov in novih veroučnih knjig in delovnih zvezkov pa bo od ponedeljka 6. do petka 11. septembra, od 16. do 18. ure v pisarni. V kolikor bo vreme primerno, bo zaradi korona virusa vpis potekal pod nadstreškom na samostanskem vrtu. Tja pridete po levi strani samostana. Otroci imajo lahko pri verouku seveda tudi rabljeno knjigo, ki si jo sposodijo pri znanem starejšem veroučencu.

SPRIČEVALA: Ob vpisu prinesite vrnjeno podpisano spričevalo. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli ob zaključku veroučnega leta, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat ga boste podpisali in vrnili.

VARSTVO PODATKOV: V skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov vas bomo za tiste otroke, ki jih boste prvič vpisali k verouku prosili, da podpišete obrazec, s katerimi dovolite uporabo osebnih podatkov v pastoralne namene (obhajilo, birma, za obveščanje staršev o sestankih)

VPIS OTROK V 1. RAZRED VEROUKA

Starši prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate prinesite potrdilo o krstu ali kopijo krstne plakete.
K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša. Lepo ste povabljeni, da se jo udeležite vsako nedeljo. Do konca septembra bo ob lepem vremenu sveta maša ob nedeljah ob 9.15 v Bizoviku in Štepanji vasi zunaj. Pri teh mašah ste lahko ves čas na ustrezni varnostni razdalji.

OSNOVNOŠOLCI iz višjih razredov, ki še niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste zvedeli, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Vabljeni!

TERMINI ZA OSTALE SKUPINE:

Knjižnica za veroučence: Kateheti bodo veroučencem prinesli knjige.

Srečanja za oratorijske animatorje bodo predvidoma ob nedeljah ob 18h – začetek ob koncu septembra. Skavti začnejo srečanja v oktobru.

MARIJINO VNEBOVZETJE – PRIPOROČIMO SE BOGU IN MARIJI

V zadnjem letu in pol smo se na poti našega življenja zaradi zdravstvenih razmer v svetu srečali z veliko novimi stvarmi. Veliko krat se je bilo potrebo v novi situaciji na novo prilagajati. Hvaležni smo lahko mnogim ljudem med drugimi tudi številnim znanstvenikom, ki nam omogočajo, da lahko dokaj normalno živimo. Pogosto pa se srečujemo tudi z različnimi moralnimi dilemami in ne vemo kako naj ravnamo, da bo prav in dobro za nas, za druge in za Boga. V takih trenutkih se radi priporočajmo Bogu, da bi prav ravnali.

Kdor stori tisto, kar čuti, da od njega pričakuje Bog, čuti v sebi mir – tudi sredi križev in težav. Izpolnjevanje Božje volje koristi celo telesnemu zdravju. Če živimo po Božji volji, v nas vedno bolj živi Jezus in smo vedno bolj zmožni živeti v medsebojni povezanosti in edinosti z ljudmi. Če skušamo narediti, kar je Božja volja za nas, če sodelujemo z darovi Svetega duha, je naše življenje vedno bolj polno in veselo. Ko živimo po Božji volji, uresničujemo v sebi Božje darove in omogočimo rast darovom Svetega Duha. V tem primeru postavljamo Boga na prvo mesto in s tem naredimo najboljši temelj za vse naše življenje in delovanje. Že stara modrost pravi: »Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu.« Po sadovih Svetega Duha svet lahko vidi, kakšni so ljudje, ki se prepustijo Bogu, in se mu pustijo oblikovati. Sam kot duhovnik opažam, da so nekateri zaradi bolezni, drugi pa zaradi zdravstvenih razmer prenehali hoditi k sveti maši.

Zaradi zdravstvenih razmer imamo ob lepem vremenu v Bizoviku in Štepanji vasi ob nedeljah ob 9.15 maše zunaj. Dobrodošli. Priporočajmo se Bogu in Mariji.

 

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

SVETE MAŠE

• Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj  en meter. Člani istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj.
• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva,  zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:

Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00 (v juliju in avgustu je med tednom le večerna maša)
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Češčenje Najsvetejšega: od ponedeljka do petek od 8.30 do 9.00
• Večernice med tednom ob 19.30.

Bizovik:

• torek in četrtek: ob 19.00 (od 1. junija do 31. avgusta ni svete maše med tednom).
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

OBVESTILA

Slovesni in zapovedani praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA (Veliki šmaren) ter obnovitev izročitve slovenskega naroda Materi Božji prihodnjo nedeljo. Pri nas bodo svete maše kot ob nedeljah. Med vsemi mašami bo priložnost za sveto spoved. Glavna slovesnost za našo nadškofijo bo na Brezjah ob 10.00 Vabljeni tudi na Brezje ali v katero drugo Marijino božjepotno svetišče v Sloveniji.

• Veroučni urnik bo objavljen prihodnjo nedeljo.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste kakor koli pomagali pri pripravi obeh žegnanjskih nedelj. Bog povrni.

• Za Mivo – za vozila slovenskih misijonarjev ste v naši župniji darovali 1.632 eur, ki smo jih že oddali na misijonsko pisarno.  Bog povrni.

• Za  novomašnika br. Jurija Slamnika ste v nabiralnik v cerkvi v Štepanji vasi darovali 267 eur, pri maši  v Bizoviku ob ponovitvi njegove nove maše 1. avgusta ob 9.15 pa 703,67 eur. Iskrena hvala.

SKAVTSKI POLETNI TABORI 2021: volčiči: od 9. do 15. avgusta, četa od 13. od 23. julija, noviciat popotnikov in popotnic od 26. do 30. julija, popotniki in popotnice od 2. do 8. avgusta.

4. KATEHEZA PAPEŽA FRANČIŠKA O DRUŽINI

Papež Frančišek je objavil četrto video katehezo o družini, ki nosil naslov Ljubezen v zakonu. S slovenskimi podnapisi jo najdete na spodnjem naslovu:
https://katoliska-cerkev.si/cetrta-kateheza-v-letu-druzine-ljubezen-v-zakonu

IZJAVA PAPEŽA FRANČIŠKA GLEDE CEPLJENA

Papež Frančišek je o svoji odločitvi glede cepljenja spregovoril že v intervjuju, ki so ga predvajali na eni izmed zasebnih italijanskih televizij.

Sveti oče je med drugim poudaril, da je cepljenje »etično dejanje, saj je v igri tvoje zdravje, tvoje življenje, pa tudi življenje drugih«. Tako papež Frančišek kot tudi zaslužni papež Benedikt XVI. sta že prejela prvi odmerek cepiva proti COVID-19. Prav zaradi COVID-19 je umrl papežev osebni zdravnik Fabrizio Soccorsi. (več: https://katoliska-cerkev.si/papez-francisek-o-cepljenju)

 

 

 


PRIDI NA NAŠO FACEBOOK STRAN IN VŠEČKAJ.

… da boš na tekočem o dogajanju v naši župniji.


br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin (klas), spletna stran Katoliške cerkve

V nedeljo ob 9.15 ob lepem vremenu sveta maša zunaj.

SVETE MAŠE

• Svete maše v cerkvi in zunaj: Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva,  zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Urnik svetih maš:

Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00 in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik: ob 6.30, 8.00, 9.15, (ob lepem vremenu zunaj na travniku) 10.30 in 19.00
• Češčenje Najsvetejšega: od ponedeljka do petek od 8.30 do 9.00
• Večernice med tednom ob 19.30.

Bizovik:

• torek in četrtek: ob 19.00 (od 1. junija do 31. avgusta ni svete maše med tednom).
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj)

Maše preko spleta:

• ob nedeljah ob 10.30

VABIMO VAS

Oratorij: V petek smo zaključili letni oratorij, ki je zelo lepo potekal. Iskreno se zahvaljujemo animatorjem in vsem, ki ste kakor koli pomagali pri izvedbi letošnjega oratorija. Bog vam povrni.

• CELODNEVNO ČEŠČENJE v Bizoviku bo v nedeljo, 11. julija. Sveta maša bo ob 9.15 (ob lepem vremenu zunaj), nato bo v cerkvi češčenje Najsvetejšega do 11.30. Popoldne bo češčenje od 16.00 dalje. Litanije Srca Jezusovega in blagoslov bo ob 18.30, sklepna maša pa ob 19.00.

• KRIŠTOFOVA NEDELJA bo v nedeljo 25. julija 2020, pod geslom: »ZA VSAK SREČNO PREVOŽEN KILOMETER STOTIN ZA MISIJONSKI AVTO.« Zahvaljevali se bomo za Božje varstvo na naših cestah in poteh. Radi sodelujmo v misijonski akciji MIVA z zbiranjem sredstev za avtomobile in druga prevozna sredstva, ki jih naši misijonarji in misijonarke nujno potrebujejo za misijonsko delo. Že vnaprej Bog povrni. Po vsaki maši bomo blagoslavljali avtomobile.

• ŽEGNANJSKA NEDELJA v Štepanji vasi bo v nedeljo, 25. julija ob 9.15, v Štepanji vasi. V primeru lepega vremena bo sveta maša zunaj na travniku. Ta dan ne bo maše ob 10.30 v Štepanji vasi, maša v Bizoviku bo že ob 8.00! Lepo vabljeni. Pevska vaja za vse pevce bo predvidoma v petek, 23. julija, v župnijskem domu.

ŽEGNANJSKA NEDELJA v Bizoviku bo v nedeljo, 1. avgusta. Slovesna maša bo ob 9.15. V primeru lepega vremena bo sveta maša zunaj. Pevska vaja za vse pevce bo predvidoma v petek, 31. julija ob 20.00 (v Bizoviku). Maše v Štepanji vasi bodo kot ob drugih nedeljah.

SKAVTSKI POLETNI TABORI 2021: volčiči: od 9. do 15. avgusta, četa od 13. od 23. julija, noviciat popotnikov in popotnic od 26. do 30. julija, popotniki in popotnice od 2. do 8. avgusta.

Br. Jurij Slamnik po mašniškem posvečenju prihaja v naš samostan v Ljubljano. V naši župniji bo duhovni pomočnik. Veselimo se ga in ga podprimo z našimi molitvami. Poleg br. Jurija se bodo našemu bratstvu v jeseni pridružili še trije ponovinci, ki se bodo vrnili iz Italije: br. Jožef Mezeg, br. Domen Rabak in br. Dominik Papež.

NOVA MAŠA BR. JURIJA SLAMNIKA

Letos bo v duhovnika posvečen kapucin br. Jurij Slamnik. Mašniško posvečenje bo prejel, v torek 29. junija, ob 9.00 uri v Ljubljanski stolnici. Novo mašo pa bo imel v nedeljo, 11. julija, ob 10.00 na Breznici.

Br. Jurij je v času študija kar nekaj časa preživel v kapucinskem samostanu v Ljubljani. Od leta 2017 dalje je bival v Škofji Loki. Zadnje leto pa se je na duhovniško posvečenje pripravljal v Zagrebu. Vabimo vas k molitvi zanj in za druge letošnje novomašnike.

MOLITEV ZA BR. JURIJA IN SLOVENSKE NOVOMAŠNIKE

Nebeški Oče, pri zadnji večerji je tvoj Sin apostolom zaupal službo duhovništva.

Vedno znova jim pridružuješ novih delavcev v svojem vinogradu. Tako tudi letos naklanjaš Cerkvi na Slovenskem novih delivcev svetih skrivnosti.

S svojim ljubeznivim pogledom si se ozrl tudi na br. Jurija Slamnika, ki je v globini svojega srca začutil tvoje povabilo, naj postane Gospodov Duhovnik.

Jezus, dobri pastir, prosimo te zanj in za vse letošnje novomašnike; ohrani jih v zavetju svojega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Posvečuj jih, da bodo verovali, kar bodo brali; učili, kar bodo verovali; živeli, kar bodo učili. Ohrani njihova srca čista in sveta.

Naj rastejo v ljubezni do tebe in ti ostanejo vedno zvesti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

MAŠNIŠKA POSVEČENJA V SLOVENIJI V LETU 2021

Letos bo v Cerkvi v Sloveniji posvečenih sedem novih duhovnikov.

Koprska škofija: Tilen Kocjančič, roj. 8. marca 1996, iz župnije Bertoki. Mašniško posvečenje bo v koprski stolnici 29. junija 2021 ob 17. uri.

Ljubljanska nadškofija: Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije Ljubljana Ježica in Boštjan Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije Stranje Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. 6. 2021 ob 9. uri.

Mariborska nadškofija: Simon Lampreht, roj. 28. aprila 1992, iz župnije Svečina Mašniško posvečenje bo v mariborski stolnici 27. 6. 2021 ob 16h

Novomeška škofija: Jakob Piletič, roj. 31. julija 1996, iz župnije Kostanjevica na Krki. Mašniško posvečenje bo v novomeški stolnici 29. junija 2021 ob 16. uri.

Minoriti (OFMConv): br. Klemen Slapšak, roj. 11. oktobra 1983, iz nadžupnije Laško

Kapucini (OFMCap): br. Jurij Slamnik, roj. 6. januarja 1983, iz župnije Breznica. Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici 29. junija 2021 ob 9. uri.

Novi novomeški škof je dr. Andrej Saje

Sveti oče Frančišek je 30. junija 2021 imenoval za novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, duhovnika ljubljanske nadškofije, ki je bil do sedaj sodni vikar – oficial Metropolitanskega cerkvegna sodišča v Ljubljani, docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem.

Msgr. dr. Andrej Saje se je kot prvorojenec rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu zakoncema Frančiški (rojeni Ulčar) in Dragu Sajetu. Osnovno šolo je od leta 1973 do 1981 obiskoval v Mirni Peči, Srednjo naravoslovno-matematično šolo pa v Novem mestu od leta 1981 do 1985. Po odsluženem vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomiral iz bibličnih ved (Psalm 106) pri akademiku prof. dr. Jožetu Krašovcu.

Jeseni leta 1997 je odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu se je oktobra 1997 vpisal na Fakulteto za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane, kjer je leta 1999 končal magisterij. Jeseni istega leta je na isti fakulteti vpisal doktorski študij s specializacijo v pravni sodni praksi. Po prejemu diplome iz specializacije je leta 2000 nadaljeval s pripravo doktorske disertacije s področja zakonskega prava z naslovom, ki jo je z odliko zagovarjal 21. marca 2003 in s tem dosegel naslov doktor kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi.

Po vrnitvi v Slovenijo aprila 2003 je bil imenovan za generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference (SŠK), za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, za sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani, za asistenta ter 4. maja 2009 tudi za docenta pri Katedri za kanonsko pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in za člana cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo. Od začetka dalje sodeluje pri ustanavljanju Katoliške univerze oz. Katoliškega inštituta, nekaj časa je bil v. d. dekana Poslovne fakultete, kjer je bil tudi predavatelj in član Senata.

Med rezultate njegove znanstveno-raziskovalne dejavnosti s področja kanonskega prava sodijo predvsem monografija in drugi znanstveni članki, objavljeni v tujini in doma. Kot član cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo se je posvečal raziskovanju pravnih temeljev ureditve odnosov med Katoliško Cerkvijo in državo. Od 16. maja 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske (The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland), od 22. februarja 2006 je član Akademskega društva pravnik, od 21. oktobra 2011 član Hrvatskog kanonistićkog društva, od junija 2015 pa tudi član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakowu na Poljskem ter od 17. julija 2008 dalje pa je sodni izvedenec za področje religije.

Od leta 2009 do 2013 je bil član Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab. Aprila 2013 mu je potekel drugi petletni mandat generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika SŠK.

Med osrednje teme njegovega raziskovanja sodijo zakrament svetega zakona, razmerja med Cerkvijo in državo ter vprašanja financiranja Cerkve.

Več


PRIDI NA NAŠO FACEBOOK STRAN IN VŠEČKAJ.

… da boš na tekočem o dogajanju v naši župniji.


br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin (Marija z Detetom v kapeli v vasi Malenski vrh; poslikava Maja Šubic, poganjek), spletna stran Katoliške cerkve