Danes je nedelja Jezusovega krsta. Prihodnjo nedeljo je druga nedelja med letom.

OD NEDELJE 17. 1. DALJE PONOVNO NEDELJSKE SVETE MAŠE V Z VERNIKI – BO VEČ SVETIH MAŠ

V cerkev v Štepanjo vas lahko za mašo ali obhajilo naenkrat pride 9 posameznikov ali gospodinjstev, v cerkev v Bizoviku lahko naenkrat pride 6 posameznikov ali gospodinjstev (v to je všteto, da gre ena družina tudi v učilnico nad zakristijo). Cerkvi bosta odprti 10 minut pred mašo.

OD NEDELJE 17. JANUARJA BOMO PONOVNO IMELI NEDELJSKE SVETE MAŠE Z VERNKI: Ker sta v naši župniji manjši cerkvi, smo se odločili, da bomo imeli več nedeljskih svetih maš, med tednom pa bomo imeli v Štepanji vasi dve večerni sveti maši z udeležbo vernikov.

Prosimo vas, da se čim bolj razporedite na različne termine. Po vsaki sveti maši pa bo možnost za prejem svetega obhajila. Urnik svetih maš je naslednji:

Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.00, 18.00 in ob 19.00
• Nedelja in zapovedan praznik:
– ob 6.30, 8.00, 9.15,10.30, 18.00 in 19.00

Bizovik:
• torek in četrtek: ob 18.00.
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.15 in 10.30

Mašne namene za tekoči teden lahko spremljate na tej povezavi.

KDAJ LAHKO PREJMETE SVETO OBHAJILO IZVEN SVETE MAŠE

Če želite prejeti samo obhajilo, pridite med tednom 30 minut po začetku svete maše, ob nedeljah pa 35 minut po začetku svete maše. Obhajilo tako delimo ob naslednjih terminih:

Štepanja vas:
• Delavniki: ob 8.30, 18.30 in ob 19.30
• Nedelja in zapovedan praznik:
– ob 7.05, 8.35, 9.50,11.05, 18.35 in 19.35

Bizovik:
• torek in četrtek: ob 18.30.
• nedelja in zapovedan praznik: ob 9.50 in 11.05

MAŠE PREKO SPLETA

Še naprej lahko na tej povezavi spremljate video prenos svetih maš, ki jih bomo sedaj prenašali iz župnijske cerkve.
• od ponedeljka do sobote ob 19.00
• v nedeljo ob 10.30.
• ostale maše boste lahko spremljali preko audio povezave

Po ogledu prenosa svete maše ste povabljeni k prejemu svetega obhajila v cerkvi.

DO NEDELJE 17. 1. VELJA NASLEDNJI RAZPORED MAŠ IN OBHAJILA:

Termini maš in obhajila (ob teh terminih smo na razpolago tudi za sveto spoved):

Štepanja vas:
• Delavniki: maša v cerkvi: ob 8.00 (tudi v ponedeljek) in ob 19.00
– Če želite prejeti samo obhajilo pridite po maši zjutraj ob 8.30 in ali zvečer ob 19.30.
• Nedelja in praznik: obhajilo v cerkvi:
– od 8.00 do 8.45
– od 9.15 do 10.00
– (ob 10.30 ne delimo svetega obhajila, ker je ob tej uri prenos sv. maše preko župnijske spletene strani.)
– od 11.30 do 12.00
– od 19.00 do 19.30

Bizovik:
• torek in četrtek – maša v cerkvi: od 19.00. Če želite prejeti samo obhajilo, pridite po maši to je ob 19.30.
• nedelja – obhajilo v cerkvi: od 9.15 do 10.00
SVETE MAŠE PREKO SPLETA: iz samostanske kapele so ob naslednjih terminih:
• od ponedeljka do sobote ob 18.00
• v nedeljo ob 10.30
• Po ogledu prenosa svete maše ste povabljeni k skupnemu prejemu obhajila v cerkvi.

NAVODILA ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
• V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), da je na 30 m2 ena oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva). Za našo župnijo velja naslednje:
• cerkev v Štepanji vasi 9 oseb ali članov skupnega gospodinjstva
• cerkve v Bizoviku 5 oseb ali članov skupnega gospodinjstva
• Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom.
• Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
• Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
• Pri izhodu iz cerkve lahko ob nedeljah darujete svoj dar v pušico ali nabiralnik za župnijo. Bog povrni.
• Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo. Pri nas zato pred sveto mašo ne bo molitve rožnega venca.

AKCIJI

AKCIJA OTROCI ZA OTROKE je potekala adventu, ko ste otroci zbirali darove za hrano za otroke v revnih deželah. Letos lahko ta dar nakažete kar na misijonsko pisarno. Prejemnik: MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0201 4005 1368 933, namen nakazila: adventna akcija, referenca: SI00 249400. Darove lahko prinesete tudi v cerkve in jih izročite duhovniku in jih bomo nakazali na misijonsko pisarno. Hvala.
TRIKRALJEVSKA KOLEDNIŠKA MISIJONSKA AKCIJA: V zadnjih letih smo imeli prvo soboto po novem letu trikraljevsko koledniško misijonsko akcijo, v kateri smo zbirali sredstva za projekte slovenskih misijonarjev. Letos te akcije zaradi zdravstvenih razmer ne bo. Lahko pa svoj dar v ta namen nakažete na MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0201 4005 1368 933, namen nakazila: Trikraljevska akcija, referenca SI00 249300. Darove lahko prinesete tudi v cerkve in jih izročite duhovniku in jih bomo nakazali na misijonsko pisarno. Za to akcijo bomo namenil tudi darove, ki jih boste darovali v cerkvi v sredo 6. januarja. Bog povrni.

Božična pesem, ki so jo posneli na Škofijski Klasični gimnaziji in v njej sodeluje tudi naša dijakinja. Avdio in video posnetki so bili narejeni na daljavo in nato združeni v en posnetek.

SVETO KOMPOSTELSKO LETO

Katedrala sv. Jakoba v Santiagu de Compostela v Španiji; Foto: Vatican News

Papež Frančišek ob začetku svetega kompostelskega leta 2021 vabi, da izstopimo iz sebe in hodimo z drugimi.

V španskem romarskem svetišču Santiago de Compostela se je začelo sveto kompostelsko leto, posvečeno apostolu sv. Jakobu. Papež Frančišek v sporočilu vabi k spreobrnjenju in solidarnosti.

V španskem romarskem svetišču Santiago de Compostela se je začelo sveto kompostelsko leto, posvečeno apostolu sv. Jakobu. Papež Frančišek v sporočilu vabi k spreobrnjenju in solidarnosti.
Začelo se je jubilejno kompostelsko leto, »leto milosti in odpuščanja«, kot je izpostavil nadškof v Santiagu de Composteli msgr. Julián Barrio Barrio, kjer je grob svetega apostola Jakoba. Kompostelsko leto 2021, v katerem godovni dan apostola Jakoba pade na nedeljo, poteka na temo »Pojdi iz svoje dežele. Apostol te pričakuje«. »V tem tretjem svetem kompostelskem letu v tretjem tisočletju krščanstva je pogumno pričevanje apostola Jakoba priložnost, da ponovno odkrijemo vitalnost vere in poslanstva, ki smo ju prejeli po krstu,« je nadškof zapisal v pastoralnem pismu ob razglasitvi začetka kompostelskega leta, ko je odprl sveta vrata katedrale v Santiagu de Composteli.

Da bi srečali Boga, druge in sebe

Bližino in naklonjenost »vsem, ki se udeležujejo tega trenutka milosti za vso Cerkev, predvsem pa za Cerkev v Španiji in Evropi«, je v sporočilu zagotovil papež Frančišek. »Po sledeh apostola izpustimo sebe, tiste gotovosti, ki se jih oklepamo, a z jasnim ciljem v mislih, da namreč nismo blodeča bitja, ki se vrtijo okoli samih sebe, ne da bi kamorkoli prišla. Gospodov glas nas kliče in kot romarji ga sprejmimo z držo poslušanja in iskanja ter se podajmo na to potovanje, da bi srečali Boga, druge in sami sebe,« zapiše sveti oče.

Spremlja nas Božje usmiljenje

Cilj je pomemben kakor sama pot proti temu cilju. Gre za pot spreobrnjenja, ko hodimo za Jezusom, ki je Pot, Resnica in Življenje. Papež se sklicuje na apostolsko pismo Misericordia et misera, ki je izšlo 20. novembra 2016, ter izpostavi, da »nas na tej poti spremlja Božje usmiljenje. Četudi stanje slabotnosti zaradi greha ostaja, jo preseže ljubezen, ki nam omogoča, da gledamo v prihodnost z upanjem in da smo pripravljeni svoje življenje postaviti na pravo pot.«

Na poti skupaj z drugimi

A da bi se podali na pot, se je najprej treba ločiti od stvari, ki bremenijo. V življenju ne hodimo sami, zato je treba tovarišem na poti zaupati brez sumničavosti in nezaupljivosti. To nam bo »pomagalo ponovno odkriti bližnjega kot dar, ki nam ga je Bog dal kot spremstvo na tem potovanju«. Gre za to, da »izstopimo iz sebe« in se »pridružimo drugim«, da se čakamo in od blizu podpiramo, skupaj delimo napore in osvojitve. Ob koncu potovanja bomo imeli nahrbtnik prazen, a »srce polno izkušenj, oblikovanih v kontrastu in uglašenosti z življenjem drugih naših bratov in sester, ki prihajajo iz drugačnih življenjskih in kulturnih kontekstov,« zapiše papež, ki prav tako poudari ponovno odkrivanje naše dolžnosti, da smo učenci misijonarji in »vse pozivamo v domovino, proti kateri hodimo«.

Romar sporoča svojo vero s svojim življenjem

Sveti oče romarja opiše kot nekoga, ki sebe izroči v Božje roke ter se zaveda, da je obljubljena dežela že navzoča v Kristusu, ki mu je blizu. Na ta način se »dotakne srca brata, brez izumetničenosti, brez propagande«, temveč z »iztegnjeno roko, ki je pripravljena dajati in sprejemati«. Romar, ki prispe do svetih vrat, opravi tri dejanja, s čimer se spomni povoda za svoje potovanje, nadaljuje papež. Prvo dejanje je, da na glavnem portalu motri miren obraz Jezusa, usmiljenega sodnika, ki nas sprejema v svojo hišo. Zatem je tu objem, ki prihaja s podobe apostola Jakoba, ki nam kaže pot vere. Tretje dejanje je udeležba pri evharistični daritvi, ki nas vabi, da začutimo, kako smo Božje ljudstvo, poklicani biti del slave evangelija.

Nadškof Barrio Barrio: Romanje kot pot preoblikovanja misli in srca

Zaradi pandemije je romarsko svetišče v Santiagu de Composteli leta 2020 samevalo in tudi znana Jakobova romarska pot je bila brez popotnikov. Ta čas so izkoristili za obnovo katedrale, ki je sedaj dobila nov sijaj in se pokazala v obnovljeni lepoti. Prihod vernikov v svetišče je sedaj že dovoljen, seveda pod strogimi varnostnimi ukrepi, medtem ko so zaenkrat prepovedana romanja po Jakobovi poti. »V katedrali, kjer se nahaja grob in ohranja spomin na apostola Jakoba, vidimo, da izročilo ni neka relikvija preteklosti, ampak neizčrpen izvir, ki iz roda v rod daje svežo vodo evangelija,« je zapisal nadškof Julián Barrio Barrio v pastoralnem pismu ob začetku jubilejnega leta.

»Dom apostola Jakoba je dom, ki sprejema romarje, je prepoznan po svoji značilni arhitekturi, ki se je oblikovala skozi živo izročilo in skupen evangelij. Vaše romanje in romanje na sto tisoče takšnih, kot ste vi, pripravlja spreobrnjenje jutrišnjih romarjev,« se je nadškof obrnil na vse, ki bodo v jubilejnem letu prišli v Santiago de Compostelo. »Vaša vera je torej sad izročila in prav tako je novo seme za prihodnje generacije, ki stalno prihajajo v Santiago. Geografski cilj vašega romanja je Jakobova hiša, a vaš namen je svoboda vašega srca, svoboda Božjih otrok, h kateri vas kliče Bog Oče. Spodbujam vas, da imate med romanjem oči vedno uprte v ta cilj, da bo vaše romanje tako postalo pot preoblikovanja misli in srca.«

Vir: spletna stran Katoliške cerkve Slovenije

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Peter Škrlep, primer.si/fotografija

0

Pusti komentar

Se želite pridružiti pogovoru?
Vabljeni ste, da prispevate!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja