Entries by Uredništvo

Oznanila 3. adventna nedelja

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM ZAHVALA ZA NEOZNANJENE MAŠE ZA RAJNE: V mesecu novembru ste v obeh cerkvah darovali 56 neoznanjenih svetih maše za rajne. Vse svete maše bomo opravili v našem samostanu. Bog vam povrni. ZAHVALA ZA NABIRKO ZA KARITAS: Na prvo adventno nedeljo, 1. decembra, ki je tudi nedelja Karitas, […]

Oznanila 1. adventne nedelje

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM BIBLIČNA SKUPINA FIGULUS, ki jo vodi Polona Vesel Mušič, bo v času pred božičem imela premišljevanja ob adventnih odlomkih Svetega pisma. Vabljeni, da se pridružite skupini. Skupina ima srečanja vsak torek ob 9. uri ali ob 17. uri v prvi učilnici v 1. nadstropju župnijskega doma. MAŠA […]

Oznanila 33. nedelje med letom

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM ZAHVALA: Na dobrodelnem koncertu, vokalne skupine Krila, ki je bil prejšnjo nedeljo, 10. novembra zvečer, se je za našo župnijsko Karitas zbralo 458,71 €. Bog povrni vokalni skupini Krila in vsem darovalcem. TEDEN ZAPOROV: V tednu od 17. do 23. novembra 2019 obhajamo teden zaporov. Vsako leto […]

Oznanila na zahvalno nedeljo

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM MAŠE ZA RAJNE: V novembru lahko darujete ne-oznanjene maše »za rajne«. Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20 € boste lahko oddali v nabiralnik: »maše za rajne« v obeh cerkvah. Vse maše bomo opravili v našem samostanu. Ker trenutno nimamo dovolj ne-oznanjenih mašnih namenov, se […]

Oznanila 29. nedelje med letom

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN CERKVE NA SLOVENSKEM MAŠE ZA RAJNE: V novembru lahko darujete ne-oznanjene maše »za rajne«, ki jih bomo opravili v samostanu. Kuverto z napisanim mašnim namenom in mašnim darom 20 € boste lahko oddali v nabiralnik: »maše za rajne«. Vse maše bomo opravili v našem samostanu. Bog vam povrni. OBISK BOLNIKOV: […]