Entries by Uredništvo

Oznanila – 13. nedelja med letom

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE POPRAVILO OZVOČENJA V OBEH CERKVAH: V teh dneh smo v obeh cerkvah s strokovnjakom pogledali ozvočenje. Ker je potreba, bomo v počitniškem času v cerkvi v Bizoviku zamenjali mikrofone in zvočnike, v cerkvi v Štepanji vasi pa bomo prav tako v tem času zamenjali mikrofone. To nas bo stalo okrog 1.300 […]

Oznanila – Nedelja sv. Trojice

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE Zahvale: Ob koncu veroučnega leta se iskreno zahvaljujem vsem katehetom, ki ste v tem šolskem letu učili verouk. Hvala … Mini Božič, Tini Čerin, Heleni Cerček, s. Petri Mohorko, Špeli Škulj, Teji Černe, Kaji Šoštarič, Robiju Fariču, br. Mirotu Pavšku. Bog vam povrni za vse. Navodila za župnijo v času umirjanja […]

Oznanila – 7. velikonočna nedelja

ZAHVALE Darovi za župnijo in samostan: Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v času ko ni bilo svetih maš, darovali za župnijo na župnijski transakcijski račun. Na ta način je daroval 14 družin oziroma posameznikov. 18 posameznikov pa vas je v tem času svoj dar za župnijo prineslo v župnišče oziroma ste za župnijo namenili […]