NOVO VEROUČNO LETO

Dragi starši in otroci, vljudno vas prosimo, da vse izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbeno šolo) skušate uskladiti z veroukom. Če so kakršne koli težave pri tem, se obrnite na kateheta ali na župnika. Verjamemo, da bomo za vsakega otroka našli ustrezen skupni dogovor.

VEROUČNI PRIPOMOČKI (za vse razrede): LITURGIČNI ZVEZEK (2,80 €), knjiga in delovni zvezek. V Štepanji vasi naj imajo otroci s seboj copate.

PRISPEVEK: Priporočamo se vam za prispevek 20,20 € na družino, ki bo namenjen ogrevanju in vzdrževanju župnijskega doma in drugih veroučnih prostorov. S tem prispevkom pokrijemo približno 10 % stroškov v zvezi z veroukom (elektrika, ogrevanje, čiščenje prostorov, honorarji za katehete). Ostalo se pokrije z darovi vseh vernikov, ki prihajajo v našo župnijsko cerkev. Bog povrni za vaš dar.

URNIK VEROUKA

Povezava do strani verouk

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV

 • 1. razred: Praznujmo in se veselimo učbenik 10 €, skupaj 33 €
 • 2. razred: Praznujmo z Jezusom učbenik 10 €, skupaj 33 €
 • 3. razred: verouk po Montessori pedagogiki (kateheza dobrega Pastirja), skupaj 23 €; ni učbenika in delovnega zvezka
 • 4. razred: Pot v srečno življenje 8,5 €, del. zv. 5,5 €, skupaj 37 €
 • 5. razred: Znamenja na poti k Bogu 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 37 €
 • 6. razred: Skupaj v novi svet 8,5 €, ni del. zvezka, skupaj 31,5 € sami prinesejo A5 zvezek s črtami
 • 7. razred: Kdo je Ta? 8,5 €, del. zv. 5,0 €, skupaj 37 €
 • 8. razred: V življenje 8,5 €, del. zv. 5,5 €, skupaj 37 €
 • 9. razred: po dogovoru

Otroci imajo lahko pri verouku seveda tudi rabljeno knjigo, ki so si jo sposodijo pri znanem starejšem veroučencu.

PREDŠOLSKI VEROUK: Starši, vabimo vas, da predšolske otroke (tudi iz Bizovika) vpišete k predšolskemu verouku, ki bo v Štepanji vasi. Predšolski verouk se začne v začetku oktobra.

VERSKE REVIJE: Otrokom v nižjih razredih priporočamo revijo MAVRICA. Letna naročnina je 39,90 € – 10 številk (posamezna številka 3,70 €). Višjim razredom (6. – 9. r.), mladim in študentom, priporočamo OGNJIŠČE, posamezna številka 3 €; ali NAJST, letna naročnina je 27 €; posamezna številka 4,50 €.

VPIS K VEROUKU: Vpis in nakup liturgičnih zvezkov in novih veroučnih knjig in delovnih zvezkov pa bo od 2. do 6. septembra, od 16. do 18. ure v pisarni. Novo veroučno leto se bo začelo po drugi nedelji v mesecu septembru, to je po 9. septembru 2019.

VPIS OTROK V 1. RAZRED VEROUKA: Starši prinesite s seboj družinsko knjižico, kjer je vpisan krst vašega otroka. Če je nimate ali če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite od župnije krsta potrdilo o krstu vašega otroka ali kopijo krstne plakete.

SPRIČEVALA: Ob vpisu prinesite vrnjeno podpisano spričevalo. Če spričevala od lanskega leta še niste prevzeli ob zaključku veroučnega leta, ga boste v vpogled dobili pri vpisu. Takrat ga boste podpisali in vrnili nazaj.

VARSTVO PODATKOV: V skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov vas bomo za tiste otroke, ki jih boste prvič vpisali k verouku prosili, da podpišete obrazec, s katerimi dovolite uporabo osebnih podatkov v pastoralne namene (za prvo obhajilo, za birmo, za obveščanje staršev o sestankih).

KATEHETI

 • Marija Božič 1. razred
 • s. Tina Čerin predšolski in 2. razred
 • s. Petra Mohorko in br. Miro Pavšek 3. razred (prvoobhajanci)
 • Kaja Šoštarič 4. razred
 • Robert Farič 5. razred
 • br. Miro Pavšek 6. razred
 • br. Matej Štravs 7., raz. 8. raz. (birmanci)
 • br. Miro Pavšek 9. razred in srednješolci

KATEHUMENI – OSNOVNOŠOLCI, ki do sedaj niso hodili k verouku in bi želeli obiskovati verouk, se s starši oglasite pri župniku br. Mateju Štravsu in boste prejeli vse informacije, kako se vaš otrok lahko vključi k verouku. Lepo vabljeni!

SVETA MAŠA: K celostni verski vzgoji in duhovnemu življenju spada tudi nedeljska sveta maša, lepo ste povabljeni, da se jo vsako nedeljo udeležite.

OSTALE SKUPINE

 • Knjižnica za veroučence: torek, sreda, četrtek, med veroučnimi urami.
 • Ministranti bodo imeli tedensko srečanje v ponedeljek ob 16. 15 Bizoviku (Klančarjeva domačija) in v ponedeljek ob 17.15. v Štepanji vasi. (Kuhinja v Župnijskem domu). Srečanja se bodo začela istočasno kot verouk. Med ministrante vabimo nove otroke od 2. razreda dalje.
 • SREČANJA ZA SREDNJEŠOLCE bodo v četrtek ob 18. uri v kuhinji župnijskega doma – začetek 12. septembra.
 • SREČANJA ZA ORATORIJSKE ANIMATORJE bodo ob nedeljah ob 18h v kuhinji župnijskega doma. – začetek ob koncu septembra.
 • SKAVTI začnejo s srečanji v oktobru.

ZAKAJ BITI KRISTJAN? ZAKAJ POSTATI KRISTJAN?

Na zgoraj zastavljeno vprašanje kot duhovnik najdem odgovor predvsem takrat, ko se srečujem z hudo bolnimi, ki se poslavljajo s tega sveta. Velikokrat sem že opazil, da tisti, ki ima Boga rad in vanj iskreno veruje, odhaja s tega sveta z nebeškim mirom, s hrepenenjem, da bo vso večnost gledal Boga. Kot psalmist želi vse svoje večno življenje prebivati v Gospodovem svetišču in zreti Gospodovo milino.

Vsak kristjan se v različnih obdobjih svojega življenja sprašuje, zakaj sploh verujem? Kakšen smisel mi to daje? Zelo lep odgovor na to vprašanje nam daje Jezus ob koncu Markovega evangelija, ko pravi: Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen (prim. Mr 16,16). Ali drugače povedano, kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, bo prišel v nebesa. Ali ni prav v tem največja lepota vere v Jezusa Kristusa, da On tiste, ki Vanj verujejo, vse življenje osrečuje in jim pomaga. Ob koncu življenja verujočim podarja odrešenje, ki je večno življenje v neskončni lepoti Božje slave v nebesih.

Vse vere so na nek način dobre, saj učijo, kako srečno živeti in osrečevati druge. Druge vere imajo učitelje in preroke. V nobeni drugi veri pa ni tega, da bi Bog bival med ljudmi, da bi ga lahko videli in poslušali. Prav to je velik privilegij naše vere, da je Bog Jezus Kristus bival med nami. S svojo smrtjo in vstajenjem vsem, ki so krščeni in Vanj verujejo podarja večno življenje. Zato radi v svojih molitvah kličimo Gospodovo ime in k temu vabimo tudi druge, da bodo lahko tudi oni nekoč v večni sreči pri Bogu v nebesih.

br. Matej Štravs

Foto: Aleš Čerin

0

Pusti komentar

Se želite pridružiti pogovoru?
Vabljeni ste, da prispevate!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja