“Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni. Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in zdomci, voščim vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!” – Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE IN SLOVENSKE CERKVE

 • Za Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru smo v župniji zbrali 246,20 €. Vaše darove smo že nakazali v Maribor. Bog vam povrni!
 • Skupina Vera in luč prvi vikend v maju odhaja na duhovno obnovo na Sv. Mohorja na Moravčami. Če kdo želi, lahko dar za te duhovne vaje, da v nabiralnik zadaj v cerkvi, kjer piše ZA VERO IN LUČ.
 • Slovenska Karitas nas vabi, da sodelujemo v akciji POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI, s katero Karitas pomaga družinam v stiski (lani smo pomagali 95.976 osebam). Zadaj v cerkvi lahko vzamete položnice.

VELIKI TEDEN IN VELIKA NOČ 2019

 • CVETNA NEDELJA, 14. aprila: v bogoslužju se spominjamo in podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Na cvetno nedeljo blagoslavljamo zelenje: oljke, butarice in drugo. Blagoslov zelenja bo pri vseh mašah, ob 8.00, 9.15, 10.30 in v Bizoviku ob 9.15 pa bo tudi zunaj.
 • PASIJON: Tudi letos bodo mladi v naši župniji pripravili pasijon – dramsko uprizoritev Jezusovega trpljenja. Med letošnjim pasijonom bo za glasbeno spremljavo poskrbel aktualni Stična band, ki igra in poje na vseslovenskem srečanju mladih v Stični. Pasijon bo na cvetno nedeljo, 14. 4. po maši, ki bo ob 18. uri in v torek 16. 4. po maši ob 19. uri. Vabimo vas, da za mlade, ki pripravljajo pasijon, molite in da si pasijon ogledate.
 • VELIKI TEDEN: V njem spremljamo Jezusa na poti do ure, za katero je prišel: za daritev svojega življenja v odrešenje vseh ljudi. V božji besedi spremljamo dogodke, ki so pripeljali do konflikta med Jezusom in judovskimi voditelji.
 • SREČANJE ZA BOLNIKE IN STAREJŠE bo to sredo, 17. aprila, v jedilnici Doma starejših občanov. Ob 14.15 bo priložnost za spoved, ob 14.30 rožni venec, ob 15h maša in po maši pogostitev. Prosimo vas, da na srečanje pripeljete tudi druge starejše iz župnije. Lepo vabljeni!

VELIKONOČNO TRIDNEVJE

 • VELIKI ČETRTEK, 18. april: To je najprej dan, ko se vsi duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo KRIZMENO MAŠO. Pri njej doživimo našo povezanost s škofi in med seboj ter obnovimo svoje duhovniške obljube. Med mašo pa škofje blagoslovijo in posvetijo sveta olja, s katerimi delimo svete zakramente vse leto: bolniško in krstno olje ter sveto krizmo. V ljubljanski stolnici je krizmena maša ob 9.00, h kateri ste vabljeni tudi verniki. Ob 19.00 v župnijski cerkvi obhajamo spomin Jezusove ZADNJE VEČERJE. Pri njej sodeluje 12 oseb iz župnije, ki predstavljajo apostole, duhovnik pa jim po Jezusovem zgledu umije noge. S tem nas pouči, da je umivanje nog vsako velikodušno služenje bližnjemu v ljubezni. Spominjamo se in podoživljamo ustanovitev evharistije in zakramenta mašništva. Pri tem bogoslužju še posebej sodelujejo prvoobhajanci. K obredom velikonočnega tridnevja vabljeni vsi veroučenci in starši, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Nabirka je namenjena za Župnijsko Karitas. Po spominu »zadnje večerje« je molitvena ura do 21.00, nato tiho čaščenje »Jezusa na Oljski gori in v ječi« do 22.00.
 • DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA: Na veliki petek pred obredi bomo začeli z devetdnevnico božjega usmiljenja, ki bo nato vsak dan pred večerno sveto mašo do bele nedelje 28. aprila.
 • VELIKI PETEK, 19. april: To je dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt. Ob 8.00 molimo v župnijski cerkvi križev pot. Ob 19.00 pa se zberemo k obhajanju Spomina na Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. Nabirka pri obredu velikega petka je namenjena za svete kraje v Sveti deželi. Po obredu počastimo Jezusa v božjem grobu, skupaj do 21.00, nato tiho osebno do 22.00.
 • VELIKA SOBOTA, 20. april: To je dan, ko prihajamo v župnijsko cerkev častit in molit Jezusa v božjem grobu, hkrati pa prinašamo k blagoslovu velikonočna jedila, s katerimi obhajamo velikonočni praznik doma. Najprej blagoslov velikonočnega ognja ob 8.00 v Štepanji vasi in v Bizoviku, nato ga bodo skavti ponesli po Štepanji vasi, Gmajni, Hrušici, (tu je bilo maziljeno Jezusovo telo) Bizoviku po domovih. Iz Štepanjskega naselja pa ga pridete iskat sami.
 • BLAGOSLOV JEDIL: Štepanja vas: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 in 16.00. Bizovik: 13.00 in 15.30, Hrušica pri Uretovih: 13.45. V DSO ob 14h.
 • VELIKONOČNA VIGILIJA, 20. APRILA ob 19.00: z njo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje. Zberemo se pred župnijsko cerkvijo ob velikonočnem ognju, kjer se začne I. del velikonočne vigilije: SLAVJE LUČI. S seboj prinesemo sveče. Slavje luči doseže vrhunec po sprevodu v cerkev s slovesno peto hvalnico velikonočni sveči; II. del je BESEDNO BOGOSLUŽJE, v katerem poslušamo poročila o odrešenjskih delih, ki jih je Bog storil za človeštvo skozi zgodovino odrešenja. Sledi III. del: KRSTNO BOGOSLUŽJE. Iz Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu. Tudi letos bodo pri tem delu vigilije katehumeni prejeli zakramente uvajanja v krščanstvo. Sledi IV. del: EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja kristjanov.
 • VELIKONOČNA NEDELJA, 21. april: ta dan slovesno praznujemo Kristusovo vstajenje v cerkvi in doma. Ob 6.30 bo v Štepanji vasi vstajenjska procesija s slovesno vstajenjsko mašo. Maše ob 8. uri ne bo. Ostale maše na veliko noč so še ob 9.15, 10.30, ob 19h (od velike noči dalje je nedeljska maša ponovno ob 19. uri in n ob 18. uri.) V Bizoviku je maša ob 9. 15. uri. 
 • VELIKONOČNI PONEDELJEK – Emavs, 22. april: Maše so: v Štepanji vasi ob 8.00, 9.15 in 19.00, v Bizoviku ob 9.15.

VABIMO VAS

 • 2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, 28. april: Bela se imenuje, ker so v prvi Cerkvi katehumeni – odrasli novokrščenci do te nedelje nosili bela oblačila.
 • BLAGOSLOV LANSKIH NOVOKRŠČENCEV in vseh ostalih predšolskih otrok bo 5. maja pri maši ob 10.30. Lepo vabljeni!
 • FLORJANOVO NEDELJO bomo skupaj z gasilci obhajali v Bizoviku v gasilskem domu v nedeljo, 12. maja ob 9.15. Lepo vabljeni!
 • SKAVTSKE OBLJUBE bodo v nedeljo 19. maja.
 • DOBRODELNI KONCERT za našo župnijsko Karitas bo v torek, 28. maja, po večerni maši. Sodeloval bo Deški zbor Schellenburg in drugi.
 • SREČANJE IZKUŠNJA BOGA: OD 14.-19. julija v Domu duhovnosti v Kančevcih v Prekmurju. Duhovne vaje bo vodil naš brat Štefan Kožuh (v sodelovanju z voditelji Delavnic molitve in življenja), ki ta program vodi tudi po drugih državah sveta. Dnevno so tri vodene meditacije in skupno obhajanje evharistije. Duhovne vaje potekajo v tišini.
  Srečanje »Izkušnja Boga« želi pomagati vsem, ki hočejo odločneje stopiti na pot za Gospodom in se vedno bolj potapljati v brezmejne globine živega Boga« (ustanovitelj Delavnic molitve in življenja in začetnik Srečanj »Izkušnja Boga«, kapucinski brat Ignacio Larrañaga).
  Prijavite se čim prej na dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali br. Stanetu Bešterju 041/840-897. Lepo vabljeni.

38/XXXVIII – 998, 14. 4. 2019: Cvetna nedelja

VELIKONOČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Vstal sem in sem še naprej z vami!« Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje.

Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot. Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«

Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja. V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Aleš Čerin, Škofjeloški pasijon

0

Pusti komentar

Se želite pridružiti pogovoru?
Vabljeni ste, da prispevate!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja