RAZPORED MAŠ IN OBREDOV

Vse maše ob letošnjih velikonočnih praznikih bodo v zaprtih cerkvah brez navzočnosti vernikov.

TIHA NEDELJA – 29. MAREC

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Radijski misijon Radia Ognjišče bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 8.00, 9.15 in 10.30.

Program radijskega misijona

CVETNA NEDELJA – 5. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Televizijski prenos sv. maše ob 10.00 na TV SLO 2

Televizijski nagovor nadškofa Zoreta ob 11.20

 

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 8.00, 9.15 in 10.30.

Letošnje navodilo slovenskih škofov: Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb, oziroma širjenja epidemije.

Pomen cvetne nedelje: Cvetna nedelja, je nedelja pred veliko nočjo. S cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na Veliko noč, ki je največji praznik v krščanstvu, in uvaja dneve velikega tedna. Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja ali oljčna nedelja, ko se spominjamo prihoda našega Gospoda Jezusa v Jeruzalem, kjer je obhajal pasho, ki je spomin na osvoboditev iz egiptovskega suženjstva. V cerkvi je na cvetno nedeljo slovesno branje ali petje pasijona, to je odlomka iz evangelija, ki poroča o Jezusovem trpljenju od zadnje večerje do snemanja s križa in pokopa v grob.

PONEDELJEK – 6. APRIL

Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore bo imel ponedeljkovo večerno molitev ob 20.00, ki jo prenašata Radio Ognjišče in nadškofov Facebook uradni profil.

VELIKI ČETRTEK – 9. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Krizmena maša je prestavljena na čas, ko se bodo uredile razmere.

Škofje bodo obhajali svete maše ob 18.00.

Video prenos svete maše preko župnijske spletne strani bo ob 19.00.

Po maši bo molitvena ura pred Najsvetejšim. Pri tej molitveni uri boste lahko na spletni strani v živo napisali svojo molitev.

Pomen velikega četrtka: To je najprej dan, ko se običajno vsi duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo krizmeno mašo (letos je ta maša prestavljena na kasnejši termin). Pri njej doživimo našo povezanost s škofi in med seboj ter obnovimo svoje duhovniške obljube. Med mašo škofje blagoslovijo in posvetijo sveta olja (krstno olje, sveta krizma in bolniško olje), s katerimi delimo zakramente nato vse leto.

Na ta dan se spominjamo Jezusove zadnje večerje. Pri njej je Jezus učencem umil noge. S tem nas je poučil, da je umivanje nog vsako velikodušno služenje bližnjemu v ljubezni. Spominjamo se in podoživljamo ustanovitev evharistije in zakramenta mašništva. Po spominu »zadnje večerje« se spominjamo, kako je šel Jezus na oljsko goro, kjer je molil in potil krvavi pot. V spomin na ta dogodek bomo imeli po večerni maši molitev pred Najsvetejšim.

VELIKI PETEK – 10. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje bodo imeli obrede velikega petka ob 18.00.

Križev pot s papežem Frančiškom ob 21.15 TV SLO 2 .

 

Video prenos križevega pota preko župnijske spletne strani bo ob 8.00.

Video prenos obredov preko župnijske spletne strani bo ob 19.00.

Po obredih velikega petka bo molitvena ura pred Najsvetejšim. Pri tej molitveni uri boste lahko na spletni strani v živo napisali svojo molitev.

Letošnje navodilo slovenskih škofov: Duhovnik naj  opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje:

 1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
 2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
 3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

Pomen velikega petka: To je dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt. Večerni obredi na veliki petek nas spominjajo na Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. V spomin na ta dogodek bomo imeli po večerni maši molitev pred Najsvetejšim.

VELIKA SOBOTA – 11. APRIL

Blagoslov velikonočnega ognja odpade.

Blagoslov velikonočnih jedi

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Blagoslov velikonočnih jedil bo na TV SLO 1 ob 15.00 in 17.30.

Po poročilih ob 17.00 pogovor z duhovnikom Robertom  Friškovcem TV SLO 1.

Video prenos blagoslova velikonočnih jedil preko župnijske spletne strani bo ob 15.00.

Slovenski škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oziroma radiu.

Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo velikonočna jedila po spodnjem obredu:

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pomen velike sobote: To je dan, ko  častimo in molimo Jezusa v božjem grobu, hkrati pa ta dan blagoslavljamo velikonočna jedila, s katerimi obhajamo velikonočni praznik doma.

Velikonočna vigilija – sobota zvečer

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje bodo velikonočne vigilije obhajali ob 20.00.

Velikonočna poslanica koprskega škofa Jurija Bizjaka ob 19.53 na TV SLO 1

Video prenos velikonočne vigilije preko župnijske spletne strani bo ob 20.00.

Pomen velikonočne vigilije: Z velikonočno vigilijo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje.

Običajno se zberemo se pred župnijsko cerkvijo ob velikonočnem ognju, kjer se začne I. del velikonočne vigilije: slavje luči. (letos ta del odpade).

Sledi slovesna peta hvalnica velikonočni sveči; II. del je besedno bogoslužje, v katerem poslušamo poročila o odrešenjskih delih, ki jih je Bog storil za človeštvo skozi zgodovino odrešenja.

Sledi III. del: krstno bogoslužje. Iz Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu. Letošnji katehumeni, ki jih priporočamo v vaše molitve, bodo zakramente uvajanja v krščanstvo prejeli kasneje.

Sledi IV. del: evharistično bogoslužje ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja kristjanov.

VELIKA NOČ – 12. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje vabijo, da se ob 8. uri po družinah zberemo pri velikonočnem zajtrku.

Ob 8.00 po vsej Sloveniji zvonijo zvonovi.

Televizijski prenos sv. maše ob 10.00 na TV SLO 2

Televizijski nagovor nadškofa Zoreta ob 11.38

na TV SLO 1

Papežev blagoslov Mestu in svetu (Urbi et Orbi) ob 11.55  na TV SLO 1

Na veliko noč, 12. aprila 2020, ob 20.00 bo prenos zaobljubljene protipotresne pobožnosti na Radiu Ognjišče in na nadškofovem Facebook uradnem profilu.

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 6.30, 9.15 in 10.30.

Ob 8. uri zjutraj zvonijo zvonovi v obeh cerkvah. Ob 8.00 se po družinah zberemo pri velikonočnem zajtrku.

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pomen velike noči: Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: »Vstal sem in sem še naprej z vami!«

VELIKONOČNO VOŠČILO BRATOV KAPUCINOV: Doživeto obhajanje Kristusove in naše velike noči vam želimo »Kristus je zares vstal in živi. Aleluja.« On je naše upanje na večno življenje. Ni nam znana prihodnost, znano nam je veliko več. Znan nam je cilj – objem Vstalega. Sedaj, ko se ne moremo zbirati v cerkvi smo vabljeni, da v naše domove povabimo vstalega Jezusa. Lepo praznovanje želimo.

VELIKONOČNI PONEDELJEK – 13. APRIL

V tem tednu sta umrla upokojeni nadškof Alojzij Uran in Albina Senica, mama našega sobrata Marka Senica. Vabljeni, da zanju molimo.

Maša za Albino Senica, ki jo bomo v prenašali preko župnijske spletne strani bo jutri na velikonočni ponedeljek ob 8. uri zjutraj. Gospod daj jima večni pokoj. In večna luč naj jima sveti. Naj počivata v miru. Amen.

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Škofje in duhovniki bodo ta dan imeli svete maše v zaprtih cerkvah.

Molitvena ura v času korona virusa bo ob 20.00. Spremljate jo lahko na radiu Ognjišče ali na nadškofovem Facebook uradnem profilu.

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 800, 9.15, 10.30 in ob 19.00.

Do bele nedelje poteka devetdnevnica Božjega usmiljenja, ki jo bomo ves teden molili po večerni sveti maši. Vabljeni, da to devetdnevnico molite tudi sami doma.

Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

BELA NEDELJA – 19. APRIL

Cerkev v Sloveniji župnija Ljubljana Štepanja vas
Televizijski prenos sv. maše ob 10.00 (TV SLO 2)

Televizijski nagovor nadškofa Zoreta ob 11.30 na  TV SLO 1

Video prenos svetih maš preko župnijske spletne strani bo ob 8.00, 9.15 in 10.30

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

Bratje in sestre!

Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami: ‘In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!’

Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: ‘Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!’

Letošnja velika noč, dragi bratje in sestre, je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da k nam zopet pridejo časi olajšanja.

Bratje in sestre! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: ‘Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!” (Ef 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: ‘Jaz sem svet premagal!’ (Jn 16,33).

Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč!

Aleluja!

Msgr. dr. Jurij Bizjak Koprski škof

15. Radijski misijon na Radiu Ognjišče: Si upaš živeti?

Naši škofje nas vabijo, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Več o programu radijskega misijona na tej spletni strani.

Radijski misijon bo od 29. marca do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: p. Anselm Grün, nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in dr. Bojan Ravbar.

Glavni misijonski nagovor ob 17.00:

Drugi pogled ob 10.15: V kratkih govorih bodo sodelovali: p. Pavle Jakop, Gabriel Kavčič, s. Petra Mohorko, Boštjan Koprivec, Aleš Čerin, Katarina Kompan Erzar in Karel Gržan.

Sveta maša ob 5.00: V času misijona bo vsako jutro ob 5.00 prenos rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj na Brezjah.

Molitev: V ponedeljek, 30. marca, bo prenos molitve predsednika SŠK nadškofa Stanislava Zoreta ob 21.00, prihodnje ponedeljke pa ponovno ob 20.00.

Svetovalnica na temo ob 8.00: Marija Krebelj, Jože Ramovš, Drago Sukić, Jože Plut in zakonca Erzar

Sveta maša ob 19.00: iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju

Večerni pogovor z duhovnikom in vami (v živo ob 20.00): v njej boste poleg gostov lahko sodelovali tudi poslušalci.

Če ste zamudili, tule dobite za poslušanje vse vsebine: radio.ognjisce.si.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.

Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna. Razlaga Janeza E. Rusa

Škofje vabijo vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492).

Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo, 20. marca 2020, v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.[1]

Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

Škofje določajo, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike

Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek. Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, št. 30), Apostolska penitenciarija ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere, upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji. Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).

Zvonjenje

Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Vernikom naj sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije. Župniki naj vernike o tem predhodno obvestijo.

Verouk in sveta birma

V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk do preklica odpovedan. Kateheti naj tam, kjer je to mogoče, organizirajo verouk na daljavo (po spletu).

Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah.

Zaradi resnosti trenutka in izrednih razmer, ki so nastale ob epidemiji, naj duhovniki vedno mašujejo spoštljivo in dostojanstveno ob upoštevanju liturgičnih opravil. Mašujejo naj v zaprti cerkvi oziroma kapeli, da se prepreči zbiranje vernikov oziroma zmanjša možnost širjenja epidemije. Naj bo v letošnjih praznikih več prostora in časa namenjenega sveti tihoti, ki nas nagovarja bolj kot poplava nepremišljenih besed: »Brez tihote Bog izgine v hrupu. Če svet ne bo ponovno odkril tihote, je izgubljen. Potem se zemlja pogreza v nič.« (kard. Robert Sarah, Moč tihote)

Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije.

Škofje poudarjajo, da še vedno veljajo vse določbe, vsebovane v Izrednih navodilih slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19, ki so jih škofje ordinariji sprejeli 12. marca 2020. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj odločno uresničujejo državna navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih.

Kako darujete za svete maše?

 • Pokličite na telefon župnika br. Mateja Štravsa (031 434 520), lahko se pa nanj obrnete tudi po mailu (matej.stravs@rkc.si), naročite sveto mašo in hkrati boste tudi izvedeli kdaj bo darovana.
 • Ko pa bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za sveto mašo nakažete tudi na samostanski transakcijski račun:

  Kapucinski samostan Ljubljana, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana; TRR: IBAN SI56 0317 1100 0806 149; namen nakazila: dar za sveto mašo

Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno malo mašnih namenov. Bog vam povrni!

Kako darujete za župnijo?

 • Kljub temu da so hiša Karitas, župnijski dom in obe cerkvi trenutno zaprti, za vzdrževanje teh objektov plačujemo položnice.
 • Če kdo želi, lahko svoj dar za župnijo nakaže na:

  Župnija Ljubljana Štepanja vas, Mekinčeva 3, 1000 Ljubljana; TRR: IBAN SI56 0430 2000 3309 527, namen nakazila: dar za župnijo

Bog vam iskreno povrni za vaše darove.

Molimo drug za drugega

V času širjenju korona virusa vas vabimo do molimo, drug za drugega, za vse bolne, za vse zdravnike in za vse voditelje.

Bratje kapucini, ki delujemo v naši župniji vam želimo blagoslovljen velikonočni čas in naj vas spremlja Božji blagoslov.

br. Matej Štravs, župnik

Foto: Pezibear, Pixabay, grafika Radio Ognjišče

0

Pusti komentar

Se želite pridružiti pogovoru?
Vabljeni ste, da prispevate!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja