ZAHVALE

 • Darovi za župnijo in samostan: Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v času ko ni bilo svetih maš, darovali za župnijo na župnijski transakcijski račun. Na ta način je daroval 14 družin oziroma posameznikov. 18 posameznikov pa vas je v tem času svoj dar za župnijo prineslo v župnišče oziroma ste za župnijo namenili del ali vso kavcijo za aprilsko romanje v Medžugorje, ki je odpadlo. Hvala tudi vsem, ki ste v tem času darovali za svete maše, ali ste darovali za nas brate kapucine. Bog povrni. Hvala tudi vsem, ki ste nam prinesli hrano, ali pa ste nam na kakšen drug način pomagali. Bog vam povrni.
 • Prenovljen kip vstalega Zveličarja: Februarja letos je naš župljan Lojze Mušič restavriral in pozlatil kip v Vstalega Zveličarja, ki gre na čelu velikonočne procesije in je nato do vnebohoda na daritvenem oltarju. Iskreno se zahvaljujemo trem gospem, ki so darovale sredstva za celotno restavracijo tega kipa. Bog povrni.
 • Nove preproge v cerkvi v Štepanji vasi: V začetku marca smo v župnijsko cerkev postavili nove preproge. Narejene so na mero po naročilu. Nova je tako preproga, ki pokriva celoten prezbiterij, preproga na stopnicah prezbiterija, preproga za poroke, ki jo postavimo pred daritveni oltar ter preproga pred božjim grobom. Iskreno se zahvaljujemo gospe, ki želi ostati anonimna in je darovala za vse preproge. Stale so dobrih tisoč evrov. Bog povrni.
 • Spletna stran: Bog povrni Alešu Čerinu, ki vestno ureja župnijsko spletno stran. Prav tako hvala br. Mateju Nastranu, ki je urejal video prenose svetih maš.
  Spletna stran je imela v tem času imela do 10x več ogledov kot običajno.

  Statistika župnijske spletne strani zadnjih 90 dni (Vir: Google Analytics)

  Statistika župnijske spletne strani zadnjih 90 dni (Vir: Google Analytics)

 • Bogoslužje – pesmi in berila: Hvala vsem družinam, ki ste posnele pesmi za svete maše in šmarnice. To so družine Šega, Čarman, Farič, Grum, Puškarič, Šuštaršič, Mušič, Leskovic, Nastran, družina Aleša Primca, družina Uroša Primca, Marijine sestre in Otroški pevski zbor. Skupaj je bilo posnetih 36 pesmi. Hvala tudi vsem, ki ste posneli berila za svete maše. Hvala Mateji Šuškovič in br. Mirotu za koordinacijo branja beril.

OBVESTILA

POSREDUJTE INFORMACIJE STAREJŠIM: Na tem mestu navajam nekaj aktualnih obvestil. Prosim, da jih posredujete tudi starejšim, še posebej vsem tistim, ki ne uporabljajo spleta in v tem obdobju mnogokrat niso obveščeni o dogajanju v župniji. Poglejte v svoji okolici, če imate kakšno takšno osebo in ji posredujte obvestila.

Še več informacij najdete tule na župnijski spletni strani.

VEROUK: Do konca tega šolskega leta ne bo verouka. Starše prosimo, da skupaj z otroki vsak teden predelajo eno poglavje v učbeniku ali delovnem zvezku. Veroučno spričevalo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi preverjanja znanja iz prve polovice veroučnega leta. Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice vsak dan ob 18.30 uri na župnijski spletni strani.

SKLEP VEROUČNEGA LETA: Tisti otroci, ki še niste prinesli spričeval jih čim prej prinesite katehetu. Sklep veroučnega leta bo v nedeljo, 7. junija pri maši ob 9.00 v Bizoviku, in pri maši ob 10.30 v Štepanji vasi. Obe sveti maši bosta ob primernem vremenu potekali zunaj. Svete maše zunaj trenutno zelo lepo potekajo. Po mašah bomo kateheti delili spričevala. V primeru, da bosta sveti maši v cerkvi, bo ozvočeno tudi zunaj. Vabljeni, da se udeležite teh svetih maš, da se Bogu zahvalimo za to šolsko in veroučno leto. V kolikor ne boste mogli priti po spričevalo v nedeljo 7. junija, bo župnik delil spričevala pred župnijsko pisarno v ponedeljek 8. junija med 17.00 in 18.00 in v torek 9. junija med 17.00 in 18.00.

POLETNI ORATORIJ: V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v skrajšani obliki od 10. do 14. avgusta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo predpisana za tisto obdobje. Več informacij boste prejeli po e-pošti takoj, ko bomo glede na aktualne razmere vedeli, kako bo z oratorijem.

PRVO SVETO OBHAJILO: Prvo obhajilo bo ob naslednjih terminih:

 • Bizovik: sobota 6. junij ob 9.30 uri (ob lepem vremenu zunaj)
 • Štepanja vas: sobota 13. junij ob 9.30 (ob lepem vremenu zunaj)

V kolikor bo sveto obhajilo zunaj, ne bo številčne omejitve. V primeru, da bo obred potekal v cerkvi, bo na obeh krajih ozvočenje tudi zunaj.

BIRMA: Birma v župniji bo 20. septembra ob 9h.

KRST: Krsti potekajo posamezno. Termini za krste so ob nedeljah ob 12.00 in ob 13.30. Za krste glede števila veljajo ista navodila, kot za sveto mašo.

POROKA: V župniji spet potekajo poroke. So ista pravila kot za maše.

POGREB: Cerkveni pogrebi potekajo ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Ponovno so možne pogrebne svete maše, za katere veljajo enaka pravila, kot za ostale maše. Za pogrebe se dogovorite z župnikom.

SKUPINE: Do preklica v župniji ni srečanj za vse skupine. Vsa pastoralna srečanja še potekajo preko spleta.

SPOVEDOVANJE: V Štepanji vasi bratje spovedujemo pred in med svetimi mašami zunaj na desni strani cerkve, kjer smo v ta namen pripravili posebno streho. Kadar duhovnik tam spoveduje, je pred vhodom v cerkev postavljena usmeritvena tabla z napisom ‘spoved’. V Bizoviku smo bratje na razpolago za sveto spoved v cerkvi po vsaki sveti maši. Lahko se na vsakega brata obrnete po telefonu ali e-pošti in se z njim dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

OBISKOVANJE BOLNIKOV: V smrtni nevarnosti nas pokličite in bomo bolnega takoj obiskali. V kolikor bo zdravstvena situacija dobra, nameravamo bolnike na domovih obiskati na prvi petek v juniju. Vsi bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred in po vsakem obisku razkužil roke. Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Domu starejših občanov, se bomo dogovorili s predstavniki Doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z zaščitno opremo.

ŽUPNIJSKA PISARNA: Za sveto mašo se lahko po svetih mašah obrnete na župnika ali kaplana in vse uredimo pred župnijsko pisarno. Za vse ostale stvari pokličite br. Mateja Štravsa (031 434 520) in se dogovorite, kdaj se boste oglasili. Ker v župnijsko pisarno lahko vstopa samo ena zdrava oseba, ki nosi zaščitno masko, trenutno večino stvari urejamo zunaj pod nadstreškom na samostanskem vrtu.

ŽUPNIJSKA KARITAS: Ponovno v omejenem obsegu deluje Župnijska Karitas, ki še nima rednih uradnih ur. V kolikor v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na tajnico župnijske Karitas gospo Ivo Žnidaršič (031 845 660) in boste dobili informacije, kdaj in kako lahko ta oseba prejme pomoč.

NOV URNIK SVETIH MAŠ

Zaradi novih zdravstvenih razmer se mora cerkev po vsaki maši najmanj pol ure zračiti. Zato smo morali prilagoditi urnik svetih maš.

Na tem mestu želim povedati, da so trenutno vsi, ki so prišli k sveti maši, lahko šli v cerkev. V Štepanji vasi lahko gre v cerkev okrog 100 ljudi, v Bizoviku pa okrog 60. Kadar bo potrebno, bo ozvočenje tudi zunaj.

Lepo sta obiskani tudi maši, ki ob lepem vremenu ob nedeljah potekata zunaj. Tudi za mašo zunaj, s seboj prinesite zaščitno masko, ki si jo nadenete, ko geste k svetemu obhajilu.

Kadar bodo maše v Štepanji vasi in v Bizoviku zunaj bo poskrbljeno, da bodo na razpolago stoli za tiste, ki težje stojite. Lahko si svoj stolček prinesete tudi od doma.

Štepanja vas:

 • Delavniki: 8:00 (razen v ponedeljek) in 19:00
 • Nedelja: 7:30, 9:00 (ob lepem vremenu na travniku pred cerkvijo), 10:30, 19:00. Enak urnik je tudi na zapovedane praznike. Na nezapovedane praznike pa delavniški urnik.
 • Od 1. 7. do 31. 8. med tednom ni jutranje svete maše.

Bizovik:

 • Delavniki: torek, četrtek: 19.00 (zimski čas: 18.00) Od 1. 6. do 31. 8. ni svetih maš med tednom.
 • Nedelja in zapovedani prazniki: 9.15 (ob lepem vremenu pred cerkvijo)

Svete maše preko spletne strani:

Šmarnice:

 • Šmarnice za otroke so v živo preko župnijske internetne strani od ponedeljka do sobote ob 18.30.
 • Šmarnice je napisal tudi naš brat Klemen Verdev, ki jih najdete na župnijski spletni strani. Vabljeni, da jih berete.

Foto: Miro Meden (viharnik), Aleš Čerin (hribi, materina dušica)

0

Pusti komentar

Se želite pridružiti pogovoru?
Vabljeni ste, da prispevate!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja